„ република българиястраница1/15
Дата19.07.2018
Размер2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция „Земеделие” – София област

З А П О В Е Д

РД -12- П- 002София, 14.02.2018г.
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 75 от 27 септември 2016г., чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

О П Р Е Д Е Л Я М:


  1. Към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно изготвено служебно разпределение за ОЗ, одобрено със заповед №РД-12-P-31/12.09.2017г. за землището на с. Гурмазово , общ. Божурище, ЕКАТТЕ 18174 област София, за стопанската 2017 – 2018 година, както следва:ПОЛЗВАТЕЛ

МАСИВ №

ИМОТ ПО ЧЛ.75А, АЛ.1, ОТ ППЗСПЗЗ

ПОЛСКИ ПЪТИЩА И КАНАЛИ

ПЛОЩ ДКА

ДЪЛЖИМО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ В ЛВ.

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

17

26.50

2.275

23.93

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

4

29.128

1.770

18.62

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

73

27.105

1.672

17.59

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

4

29.153

1.494

15.71

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

17

26.49

1.311

13.79

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

37

31.61

1.304

13.72

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

1

25.66

1.273

13.39

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

87

16.177

1.194

12.56

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

87

16.155

1.085

11.42

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

50

29.119

1.064

11.19

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

1

25.69

1.032

10.85

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

17

26.47

1.012

10.65

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

21

30.168

0.903

9.50

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

87

16.156

0.897

9.44

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

82

18.106

0.896

9.43

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

82

18.139

0.882

9.28

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

26

21.108

0.745

7.84

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

87

16.154

0.734

7.72

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

26

20.53

0.690

7.26

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

17

26.48

0.617

6.49

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

8

28.198

0.608

6.39

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

4

29.127

0.601

6.32

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

101

15.153

0.585

6.15

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

1

25.67

0.491

5.16

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

32

28.198

0.418

4.39

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

37

30.206

0.403

4.24

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

73

27.62

0.335

3.52

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

12

15.153

0.325

3.42

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

66

29.107

0.284

2.99

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

55

19.170

0.270

2.84

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

8

28.195

0.220

2.32

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

21

30.96

0.213

2.24

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

50

29.107

0.195

2.06

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

1

25.65

0.178

1.88

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

62

22.168

0.164

1.72

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

64

22.166

0.130

1.37

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

26

21.58

0.028

0.30

"ВАЛИ АГРО 91" ЕООД

52

21.65

0.018

0.19

ОБЩО за ползвателя28.316


297.88

"ДЖИЕВ" АД

29

18.141

1.546

16.26

"ДЖИЕВ" АД

29

18.164

1.453

15.28

"ДЖИЕВ" АД

116

28.160

0.675

7.10

"ДЖИЕВ" АД

116

28.159

0.598

6.30

"ДЖИЕВ" АД

116

28.195

0.342

3.59

"ДЖИЕВ" АД

116

27.152

0.231

2.43

"ДЖИЕВ" АД

29

18.11

0.054

0.57

"ДЖИЕВ" АД

116

28.158

0.034

0.36

ОБЩО за ползвателя4.933

51.89

"ЧИЧИНИЯ" ЕООД

16

19.153

0.555

5.84

ОБЩО за ползвателя0.555

5.84

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

131

27.3

0.248

2.61

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

130

28.158

0.148

1.56

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

130

28.160

0.131

1.38

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

130

28.159

0.129

1.36

ОБЩО за ползвателя0.656

6.91

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

51

19.153

0.112

1.18

ОБЩО за ползвателя0.112

1.18

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

28.158

1.653

17.39

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

28.159

1.417

14.90

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

28.160

1.288

13.55

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

28.197

1.060

11.15

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

28.195

0.217

2.28

ЕТ "БИСЕР МАНЧЕВ"

117

29.128

0.128

1.34

ОБЩО за ползвателя5.763

60.61

ЕТ"МИКОВ-47-СТЕФАН МИКОВ"

90

12.14

0.996

10.48

ЕТ"МИКОВ-47-СТЕФАН МИКОВ"

90

12.196

0.056

0.59

ОБЩО за ползвателя1.052

11.07

ИВАН АНДОНОВ ШУШЕРОВ

53

19.170

0.908

9.56

ИВАН АНДОНОВ ШУШЕРОВ

102

19.153

0.559

5.88

ОБЩО за ползвателя1.467

15.44

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

19.170

1.421

14.95

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

19.166

1.345

14.15

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

2

18.5

1.047

11.01

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

18.82

1.037

10.91

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

19.155

0.773

8.13

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

19.156

0.711

7.48

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

2

18.11

0.641

6.75

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

2

18.181

0.374

3.93

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

2

18.149

0.372

3.91

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

19.158

0.049

0.52

КИРИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ КИРИЛОВ

58

18.181

0.026

0.27

ОБЩО за ползвателя7.796

82.01

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

16.179

4.759

50.06

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

16.154

2.612

27.48

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

16.157

1.759

18.50

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

15

12.200

1.671

17.58

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

13

17.45

1.627

17.11

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

13

16.179

1.401

14.74

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

16.155

1.214

12.77

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

28

24.67

1.190

12.52

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

105

18.84

1.115

11.73

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

15

12.198

1.015

10.67

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

83

18.84

0.953

10.03

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

15

12.199

0.887

9.33

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

15

12.203

0.879

9.25

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

83

18.186

0.878

9.23

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

15

12.202

0.806

8.48

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

83

18.181

0.718

7.55

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

28

24.68

0.710

7.47

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

16.156

0.693

7.29

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

83

18.149

0.675

7.10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница