0 република българия министерство на земеделието и хранитестраница1/6
Дата16.05.2017
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6

0

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНА СОРТОВА ЛИСТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2017


ЗА СОРТОВЕ ТЮТЮН, ЛОЗА, ОВОЩНИ, МЕДИЦИНСКИ, АРОМАТНИ И ДЕКОРАТИВНИ КУЛТУРИ

BULGARIAN OFFICIAL CATALOGUE


OF VARIETIES OF TOBACCO AND VINE VARIETIES, FRUIT, MEDICAL AND
AROMATIC SPECIES


СОФИЯ – 2017

SOFIA – 2017

Издание на

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

София – 2017


Published by the

Executive Agency of Variety Testing, Field Inspection& Seed Control

Sofia – 2017


УВОД INTRODUCTION
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно издава официална сортова листа на Република България.

Официалната сортова листа включва сортовете растения, които могат да бъдат търгувани в страната. Съгласно Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) – ДВ, бр. 97/01.12.2006 г., тя се състои от списък А и списък Б.  • В списък А се вписват:

сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи и овощни растения (български и чужди), които са различими, хомогенни и стабилни и отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

  • В списък Б се вписват:

 сортове от зеленчукови, декоративни, медицински и ароматни култури и лоза, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и не се изпитват за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

INTRODUCTION

The Executive Agency for Variety Testing, Field Inspection and Seed Control, annually publishes the Official Variety List of the Republic of Bulgaria.

The Official Variety List includes the plant varieties, which can be traded on the territory of R Bulgaria.

In conformity with the Law on Seed and Propagating Material (State Gazette No.97/ 01.12.2006), the Official Variety List consists of List A and List B.  • In List A of the Official Variety List are enrolled

 Varieties from cereals, fodder, oil and fiber crops, beet, potatoes and fruit plants (local and foreign) which must be distinct, uniform and stable (DUS) and meet the VCU requirements (value for cultivation and use) for the soil and climatic conditions of the Republic of Bulgaria.


  • In the List B of the Official Variety List are enrolled:

Varieties from vegetable, ornamental, medical and aromatic species and vine which meet the requirements for DUS and VCU testing under the soil and climatic conditions of Republic of Bulgaria is not required.

За информация на заявителите за сортова листа 2017 г.

Заявки за вписване се подават до 20 Декември 2016 г.Applications for listing should be submitted by 20 December 2017

СПИСЪК A

LIST A


Наименование на сорта

Година на признаване

Заявител
Код №


Притежател
на сертификат
Код №


Сортоподдържане
Код №


Denomination of the Variety

Year of
Recognition


Applicant
Code No


Certificate Owner
Code №


Variety Maintainer Code №1

2

3

4

5

Тютюн – Tobaco – Nicotiana tabacum L.

Дребнолистен


Басма 13

Basma 13

2014

20

c20

20

Басма 79

Basma 79

2014

20

c20

20

Джебел басма 1

Dzhebel basma 1

2008

20

c20

20

Джебел басма 2

Dzhebel basma 2

2008

20

c20

20

Дупница 12

Dupnitsa 126

2014

20

с20

20

Дупница 160

Dupnitsa 160

2014

20

с20

20

Дупница 733

Dupnitsa 733

2014

20

с20

20

Еленски 817

Elenski 817

2012

1

с1

71

Крумовград 68 М

Krumovgrad 68 M

2011

1

с3

16

Крумовград 78 С

Krumovgrad 78 C

2011

1

с3

16

Крумовград 58

Krumovgrad 58

2015

1

с1,с3

20

Крумовград 90

Krumovgrad 90

2012

1

с1

71

Крумовград 988

Krumovgrad 988

2011

1

c3

16

Неврокоп 1146

Nevrokop 1146

2012

1

с1

71

Пловдив 380

Plovdiv 380

2008

20

c20

20

Хан Тервел 39

Han Tervel 39

2014

1

c3

71

Харманли 13

Harmanli 13

2014

1
16

Харманли 43

Harmanli 43

2014

1
16

Козарско 339

Kozarsko 339

2011

20

c20

20

Крумовград 944

Krumovgrad 944

2014

1

с3

16

Средногорска яка

Srednogorska yaka

2010

20

c20

20

Текне 61

Tekne 61

2012

1
71

Тича 117

Ticha 117

2015

1

с3

71

Устина 54

Ustina 54

2008

20

c20

20

Хански 277

Hanski 277

2015

1

с3

71

Едролистен

Бърлей 420

Burley 420

2006

1

с3

71

Бърлей 1344

Burley 1344

2011

20

c20

20

Виржиния 0514

Virzhinia 0514

2012

1

с1

71

Виржиния PVH 19

Virzhinia PVH 19

2010

5

c5

BRA1

30.06.2019Плиска 2002

Pliska 2002

2006

1

c3

71

Хибрид 0454

Hybrid 0454

2012

1

с1

71

Тютюн – Tobaco – Nicotiana tabacum L.

Линии
Кокaр 254

Cokаr 254

2012

1

с1

20

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница