08 октомври 2010 г. Тема: здравеопазванестраница5/5
Дата09.04.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5

Протестиращи не искат нито късно пенсиониране, нито по-високи вноски
Дина Христова

Около 10 000 души се събраха вчера на площада пред Народното събрание, за да протестират срещу подготвената от правителството пенсионна реформа. КНСБ не отмени протеста си, въпреки че МС изтегли от парламента промените в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждаха увеличение на стажа за пенсиониране. Изпълнено е и другото синдикално искане за вдигане на осигурителната вноска, която с политическо решение от 1 януари скача с 3%. От синдиката обаче не се отказват от протестите си, тъй като все още няма подписан от премиера Бойко Борисов протокол за съгласие с искания за отлагане на по-тежките условия за пенсиониране във времето.

Бърза анкета на "Сега" сред хората на митинга показа, че работещите при масовата трета категория труд, са против вдигането на осигуровките, но не са съгласни и с увеличението на стажа. В същото време протестиращите работници с първа категория труд, които са най-засегнати от вече изтеглените от парламента предложения, смятаха, че увеличението на вноската е по-малкото зло.

"Увеличението на вноската е деликатен въпрос, защото не е присъщо на синдикатите да го предлагат. Но вероятно това е решението, за да се спаси системата и да се избегне вдигането на възраст и годините стаж", каза Димитър Трифонов, който работи в металургично предприятие. За работещите при тежки условия се предвижда гратисният период за ранно пенсиониране през НОИ да се увеличи до 2012 г., но за сметка на това да им се вдигне възрастта. "Това е недоразумение и ще се получи така, че няма да има пенсиониран работник. А условията в нашите производства са доста тежки", каза Трифонов. Категорийните работници обаче по принцип получават по-високо възнаграждение. Увеличението с 3% на осигурителната вноска означава работниците да плащат по 1.20 лв. отгоре на всеки 100 лв., а работодателите - 2.80 лв.

Росица Стоянова от блока на медиците, която работи в държавна болница, заяви, че е склонна на увеличението, само ако се увеличи и заплатата й. Тя беше наясно, че митингът е срещу пенсионната реформа, но се надяваше протестите да доведат до по-високи възнаграждения. "Нашите синдикати водят преговори за това", обяви Стоянова.

Нейна колежка от университетската болница в Плевен поиска по-справедливо разпределение на увеличената осигурителна тежест. "Склонни сме да се вдигнат осигуровките, но не както са го замислили за всички работещи по 3%. За тези с най-високите заплати да е толкова, за средните с 2%, а за най-ниските с 1%", обясни идеята си Лиляна Славкова, специалист по контрол на инфекциите. Тя смята, че вдигането на възрастта за пенсиониране е изначално нещо несправедливо.

Славка Илиева, която беше представител на ромското малцинство, призна, че не е наясно защо е на площада, но се надява нещо хубаво да се случи, да има по-висока заплата и да доживее до пенсия. Тя нямаше против да плаща по-високи вноски. По-младите на митинга чистосърдечно си признаваха, че не са наясно защо са на протеста. Никой не се притесняваше, че по-високата вноска ще доведе до съкращения или намаляване на заплатите. "Вноските се намаляваха с години, а не доведоха до адекватно увеличение на заплатите, нали?", заяви Димитър Трифонов.

ОБЕЩАНИЯ

Социалният министър Тотю Младенов обяви от трибуната на митинга, че след като е взето политическото решение за вдигане на вноската и осигурен нов приход в бюджета на общественото осигуряване, вече има възможност промените на условията за пенсиониране да се разсрочат във времето. Той се надява до вторник да се постигне консенсус за мерките и изтегления от парламента КСО отново да влезе в Националния съвет за тристранно сътрудничество. "Увеличението на стажа ще бъде плавно по 3-4 месеца на година, тепърва ще се решава откога", обяви Младенов. Той издаде, че финансовият министър Симеон Дянков е отишъл на среща с работодателите в опит да ги убеди да се върнат в тристранката, която напуснаха в знак на протест срещу увеличаването на вноските.


400 аптеки са затворили за по-малко от година
Ана Атанасова

Повече от 400 аптеки са затворили от началото на 2010 година поради икономически причини, обяви председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, цитиран от "Дарик" радио. Общо аптеките у нас са около 3500-4000, като броят им устойчиво намалява в последните 2-3 години.

Една от причините за закриването на аптеки тази година са забавените плащания от страна на здравната каса, каза Костов. В началото на годината НЗОК започна да бави парите на всички, с които има договори - болници, лекари, аптеки. Така фармацевтите нямат достатъчно оборотни средства, с които да зареждат с лекарства, имат и проблеми с разплащането с доставчиците.

Друга причина е липсата на инвестиции. "Една част от затворените аптеки не отговарят на очакванията на потребителя. Те са малки, остарели, в тях не е инвестирано от години и потребителят просто не ги харесва и не влиза в тях", обясни Николай Костов.

Около 4000 души ще останат без работа през декември, предупреди Костов. Причината е, че на 23 декември влиза в сила наредба, според която хора без диплома за фармацевти не могат да работят в аптека, дори и да продават само козметични продукти. От асоциацията са готови да заведат иск срещу здравното министерство, ако наредбата влезе в сила. Междувременно от МЗ обявиха, че новият министър Стефан Константинов ще обсъди идеите за промени в наредбата с всички заинтересовани страни и след това евентуално ще има промени в нормативния акт.


Генерала се дистанцира от новия здравен шеф
Бойко Борисов не дойде в пар­ламента, за да подкрепи новия ми­нистър на здравео­пазването д-р Сте­фан Константинов. Според опозицията това е сигнал, че той се дистанцира от действията му още отсега. Както и че не иска да по­нася евентуалните негативи от упра­влението му. Може би затова в парла­мента бе дошъл да го защитава вице­премиерът Симеон Дянков.

Реално Кон­стантинов отменя предложените от предшественичка­та си мерки за доп­лащане във всички болници. Идеята му е това да става само в някои, а ос­таналите да са без доплащане.
ЗНАЕ ЛИ КАКВО ПРАВИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

13 милиона лева за глупости

Няма пари за операции, но за фокуси и химикалки има
ПЕТЯ МИНКОВА и СИМА ВЛАДИМИРОВА

В УСЛОВИЯТА на безпрецедентна криза министер­ствата тихомълком започнаха да обявя­ват апетитни общест­вени поръчки.

В последните два ме­сеца държавните чинов­ници се разпищолиха за реклами, брошури, и различни други екстри. За маскировка те са опи­сани на завъртян канцелар­ски език, нищо не значещи за широката общественост. Общо харчовете за мъгляви разходи

са над 50 млн. лв. Въпреки повтарянето на всякакви мантри за пестене и орязване на ведомствени бюджети, чиновниците се надпревар­ват, за да си набавят необхо­димите услуги и екстри.

„С наближаването на изборите догодина ще има все повече такива поръчки ", прогнозира депутатът от СДС Йордан Бакалов.

Тон в това отношение дава Министерският съвет. Само за два месеца правителство­то поръчва услуги за близо 8,7 млн. лв. Министерският съвет обявява поръчка за милиони

завоалирана под странното име „Управление на човеш­ките ресурси - ключ към ус­пеха в държавното управле­ние". В резюмето е посочено, че тя е за „осъвременяване на Единния класификатор на длъжностите в админи­страцията".

„Не се знае защо щатни­те чиновници не могат да свършат тази работа и се налага да се търсят външ­ни изпълнители", чудят се депутати от опозицията. В същата поръчка се посочва, че се налага осъвременяване на софтуера. За тази цел са предвидени 2 187 500 лв. Други 2 180 000 са заделени за „подкрепа за провеждане на оптимизация в структу­рите на администрацията". Щом нещо ще се оптими­зира, то би трябвало да е с намалени разходи. Недоу­мение буди и поръчката за осъвременяване на Единния класификатор на длъжнос­тите. За тази цел ще бъдат похарчени 833 300 лв.

Други 560 000 лв. Минис­терският съвет ще даде на консултантска фирма, коя­то да каже дали правилно се оценяват служителите в държавната администра­ция. Какво правят дирекци­ите в МС, които се занима­ват с това, не е ясно. След като трябва

външно наблюдение

тогава се пита защо издър­жаме и чиновници, които да следят за същото нещо. Според поръчката това е в изпълнение на проект „Усъ­вършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавна­та администрация".

За осъвременяването на софтуера за развитие на информационната система за управление на човешки­те ресурси ще бъдат дадени 333 340 лв. За да се пуска информация за възмож­ностите за работа в адми­нистрацията, ще се похар­чат други 604 167 лв. И в момента всяко ведомство обявява свободните позиции на сайта си. Необходимо ли е да се дават над 600 хил. лв., за да се интегрира тази информация в единна сис­тема? Освен това има специ­ални сайтове, в които се пу­ска информация къде какви специалисти се търсят.

Човек започва неволно да се пита какво правят хиля­дите чиновници в минис­терствата и ведомствата. Защо трябва да се обявяват поръчки за нещо, за което те получават заплата?

Някои поръчки са с по-за­воалирани наименования, но не и за по-малко пари

Така например за „укрепва­не капацитета за разрабо­тване на политика за упра­вление на човешките ресур­си в администрацията" ще бъдат похарчени 416 667 лв. Преведено на прост българ­ски език, това значи обуче­ние на персонала, занима­ващ се с човешките ресурси. Всяка уважаваща себе си компания има звено, отгова­рящо за тях, и хората в него за това получават заплати. Те непрекъснато предлагат идеи и политики за повиша­ване на капацитета.

„При невъзможността да се съберат приходи в хазната и постоянното повтаряне за орязване на разходи, намаляването на парите за здравеопазване, ако наистина поръчват за администрация и за представителни разходи

и без стачки премиерът трябва да подаде оставка­та си. Нашият министър-председател единствено играе футбол и плаши с ос­тавки" - коментира соцдепутатът Димитър Горов.

Недоумение буди и друга поръчка на Министерския съвет. Тя предвижда да се направи сравнителен ана­лиз на „модела на управле­ние и организационно струк­туриране на МВР с тези в другите страни от ЕС". Тези модели едва ли са тайна, за да не могат да се проверят в интернет. Заедно с това трябва да се направи пре­глед на дублиращите звена и ефикасността им в МВР. С тази задача се захваща все­ки министър на вътрешни­те работи и в крайна сметка всичко си остава постарому. Независимо от целия този труд през годините и анали­зите, както и възможностите на министерството и на цен­тралната администрация правителството предвижда за тази цел 834 хил. лв.

„Няма смисъл да се да­ват тези пари. Аз мога да им дам такова изследване не само ja европейските структури в сферата на вътрешните работи, а и За цял свят. При това без пари - заяви пред „168 часа" депутатът от СДС Йордан Бакалов. - Нормално беше, след като една година управляват да знаят, че към парла­мента имаше програма, по която студенти правеха тези пълни изследвания за цял свят."

Същата поръчка Минис­терският съвет обявява за здравната каса, НОИ и НСИ. За всички тях да се провери моделът на управление на европейските им аналози и да се направи анализ на дуб­лиращите се звена и ефек­тивността. За касата и НОИ са предвидени 780 хил. лв., а за НСИ 566 хил. лв.
Изненадващо и за самия Дянков осигуровките с 3% нагоре
Вдигат шоково данъчното бреме
ВМЕСТО да намали разходите с още около 13 процента, какъвто бе съветът на МВФ, премиерът Борисов затвори вратата след представителката на фонда Катрин Пърфийлд и буквално легна на синдикати и лекари, като им обеща 3 процента вдигане на пенсионните осигуровки.

Според отлично информирани източници този процент е пълна изненада и за самия финансов министър Симеон Дянков, чието ведомство имаше готовност за прекрояване на бюджета, но не и в такива драстични порядки.

Вдигайки осигуровките с 3 процента, премиерът Борисов ще извади по 190 милиона лева за всеки процент от джоба на бизнеса и работещите, или общо 570 милиона лева.

СХЕМАТА!


1 Досега от резерва на здравната каса се плащаха пенсиите на военните и полицията, защото те са за сметка на държавния бюджет, а не за полицая и военния.

2 Вместо да се намалят (разходите в тези две ведомства, в новия бюджет се увеличават парите за Министерството на вътрешните работи и зейва допълнителна дупка в НОИ и здравния бюджет, който от своя страна е намален.

3 Затова се увеличават осигуровките за пенсия с 3% и се запушва дупката в пенсионната система.

4 Осигуровките за здраве остават 8% и ще отиват само по предназначение и така те ще са достатъчни.

5 Общо 120 милиона лева за по-високите бюджети на отбраната и полицията, плюс 450 милиона лева, липсващи за здраве, дават точно 570 милиона лева или 3% по-големи пенсионни осигуровки.

6 За този кеф ще платят обикновените хора и бизнесът.

„Тази мярка е доста не-премислена и беше обявена от министър-председателя без каквито и да било сметки или опит за съгласуване", коментира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев пред „168 часа".

„С това прокризисно решение се нарушават принципи в управлението, тъй като ГЕРБ дойдоха на власт с обещанието, че няма па пипат осигурителната тежест. Отстъпва се на натиска на синдикатите и по този начин се оставя впечатление за едно паническо действие", каза още председателят на работодателската организация.

Според Данев това ще доведе до непредсказуеми последици. По негово мнение ефектът от подобна мярка ще промени приходната част на целия бюджет, а оттам и Брутния вътрешен продукт и ще има негативно отражение върху заетостта в страната.

Увеличението на осигуровките, които са косвен данък, си е парекселанс вдигане на данъците, и то в момент, когато Симеон Дянков се похвали, че сме страната с най-малко данъчно бреме, единодушни са финансовите анализатори. Така се оказва, че българинът ще плаща 10 процента плосък данък, но към тях ще добави още 13 процента за осигуровки. Така общото данъчно бреме вече ще надхвърли 20 процента (данъкът се слага, след като минат осигуровките), което означава, че в никакъв случай българинът не плаща по-малко на държавата от средния европеец. Наистина изключително неприятна аритметика, но представена в розово от кабинета на Бойко Борисов.

„Тепърва ще се правят съответните сметки. Ще се прекрои цялата рамка на бюджета и ще се направят съответните промени в Кодекса за социално осигуряване. Естествено, всичко това при положение, че ще остане тази цифра от 3 процента. Мисля, че тепърва ще се правят сметки и това съвсем не е сигурно", коментира пред „168 часа" отлично информиран източник от Министерството на финансите, пожелал анонимност.

Проблемът според специалисти е, че и здравната вноска се запазва на 8 процента, а идеята бе тя да падне с 2 процента, а осигурителната да се качи с 2 процента. По този начин щеше да се напълни касата на НОИ, а здравната каса щеше да се пълни от натрупания излишък в размер на 1,2 милиарда лева.

Запазвайки старото положение със здравните вноски и вдигайки осигурителната вноска с 3 процента, Бойко Борисов едновременно задоволи исканията на синдикатите и лекарските съсловия, без да извади и лев от бюджета и изцяло за сметка на бизнеса и работещите. На среща с ръководството на Българския лекарски съюз Борисов буквално е заявил „що/п искате парите за Здраве да отиват за здраве, вдигаме пенсионната вноска с 3% и изчистваме системата. Здравната остава 8%."

Сега се очаква правителството да оттегли внесените в парламента промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които трябваше да се вдигне с три години стажът за пенсия.

Преговорите

между кабинета и профсъюзите продължават, споразумението се очаква да бъде подписано в късния следобед.

Малко по-рано стана ясно, че финансовият министър Симеон Дянков се е съгласил да прехвърли резерва на здравната каса към Националния осигурителен институт, което също се тълкува като грубо пренасочване на средства, а с парите от касата могат да се разпореждат само след решение на парламента.

Работодателските организации реагираха остро на намеренията на правителството да увеличи вноската за пенсия от следващата година. Те са напуснали заседанието, което е продължило само със синдикатите и представителите на правителството.

„Не чувате ли гласа на премиера", реагира остро Димитър Манолов от „Подкрепа" на въпрос по телефона на журналист от „168 часа" за мнението на синдикатите.

СВЕТОСЛАВ ЗАГОРСКИ ИВАН БУТОВСКИ


За пореден път сме изправени пред тотален провал
Държавата е в технически фалит
Неизпълнени мерки и срив в здравеопазването, 20% по-малко приходи от предвидените
„За първи път от началото на кризата отчетохме ръст на Брутния вътрешен продукт от 0,5%", похвалиха се управляващите след коригиране на методиката на изчислението на показателя в Националната статистика.

В същото време обявеното от премиера Бойко Борисов излизане от рецесията съвсем не означава край на финансовата криза и това всеки от нас го усеща по джоба си.

За преодоляването й със сигурност няма да помогнат и заклинанията на министър Дянков, че оправянето на държавните финанси е въпрос на сравнително кратко

време. Още повече че всички помним как финансист №1 още миналата Коледа ни обеща, че през май 2010 г. кризата ще си отиде. Само преди десетина дни получихме от него ново уверение, този път за измъкване от трудностите през 2011 г. Като капак, обещанието беше подкрепено и с „железния аргумент", че след 10 години всички ще искат да живеят в България. Въпросът е само дали ние ще доживеем дотогава...

Какво означава държавата да фалира? Пред кого фалира една държава и кой управлява активите й след „фалит"? Естествено, че държавите не фалират в смисъла на Търговския закон. Най-малкото защото националните богатства са елемент на националната сигурност и не е възможно доброволно предоставяне на управлението им на кредиторите.

В тесноикономически смисъл под „държавен фалит" се разбира спиране на изплащането на задълженията към други страни, което обикновено води до преструктуриране на дълга - тоест частично погасяване на вноските.

До този момент още не сме стигнали, но на практика сме във технически фалит, защото:

• Всички спират да плащат, а правителството няма възможност да реагира по никакъв начин.

• При това положение фирмите, особено малките, са принудени да обявят неплатежоспособност, защото нямат ресурс да обслужват кредитите си.

• Друг важен показател е не толкова увеличеният размер на безработицата, а това, че квалифицирани хора с добри доходи губят работата си.

• Вместо заради облекчения фискален режим да привлечем нови чуждестранни инвеститори, от страната се оттеглят и голяма част от досегашните.

Всички тези белези са налице в последните месеци. В крайна сметка в тази ситуация няма как да не се стигне и до орязване на основни права на гражданите, за което свидетелства сегашното състояние на здравеопазването.

Видни икономисти вече изказаха мнение, че в проектобюджета за 2011 г. има опасни възможности държавата да влезе в спирала от нови заеми, като по този начин милионите за здравеопазване, образование и други важни социални дейности ще изтекат под формата на лихви в чужбина.

От синдикатите също алармираха, че сривът в здравеопазването е само първата стъпка към тоталния провал на държавата.

Куриозното е, че, докато заради липсата на средства губим исконни права, ни заливат с обяснения за това как трябва да изтърпим всичко в името на химери, като запазването на ниско ниво на бюджетния дефицит или ускореното ни влизане в Еврозоната. Какво ни интересуват например хвалби от сорта, че сме една от трите държави в Европа, която не е рязала доходи (Симеон Дянков), след като в „Пирогов" вече не приемат спешни случаи например? И това съвсем не е всичко - на фона на намалелите със 20% държавни приходи все повече важни дейности ще останат без финансиране. В същото време нито една от толкова обсъжданите антикризисни мерки, които трябваше да доведат до спестяването на 1,5 млрд. лева от фискалния резерв, не е изпълнена докрай. За това свидетелства и внесеният проектобюджет за 2011 г., чиято „огромна заслуга" според управляващите била запазването на доходите на работещи и пенсионери. Задача, чието решение едва ли е толкова трудно, при положение че сме с най-ниските възнаграждения в цяла Европа. „Дълбоко погрешната фискална политика застраши кивота на 2,5 млн. български пенсионери. Отново се предвижда грешките на три правителства от 2000 г. насам, в това число и вашето, да бъдат платени от хората на наемния труд", пишат в писмо до премиера от КТ „Подкрепа".

От синдиката предупреждават и за последствията от лекомислено поети обещания пред Брюксел в областта на енергетиката, които ще доведат до вълна от затваряне на големи предприятия.ИВАН БУТОВСКИ


Що е то „точка 5” от споразумението правителство – БЛС?
На 31 декември 2010 г. т.нар. „резерв” на НЗОК в БНБ, който до края на годината се очаква да достигне около 1,4 млрд. лв., ще бъде прехвърлен по сметки на републиканския бюджет. Това съдържа точка 5 от съвместното споразумение на БЛС с правителството, което беше подписано късно вчера. Именно този текст, който изтече леко маскиран в новинарските емисии, в последните 24 часа разбуни духовете и предизвика противоречиви коментари.

В съобщение на официалния сайт на БЛС точка 5 беше наречена „формалност, която потвърждава сегашната ситуация”.


„И досега тези пари така или иначе са в републиканския бюджет. НЗОК няма правомощия да ги използва, а с тях се разпорежда правителството по решение на парламента. Сега просто официално отиват там и остават като резерв на държавата”, обясни пред Zdrave.net председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов. По неговите думи, уговорката е въпросните средства да се ползват при екстрени ситуации – епидемии, бедствия, война и т.н. Според председателя на лекарското съсловие обаче, половината от тези пари още следващата година ще влязат в бюджета за здраве под формата на трансфери, които държавата дължи за осигуряваните от нея категории лица. „Досега в проектобюджета за 2011 бяха предвидени нови 544 млн. да отидат в резерв, които нямаше да влязат в здравеопазването. С тези текстове обаче те задължително трябва да влязат, така че половината от парите задължително ще се върнат още догодина,

а през 2012 и другата половина”, коментира д-р Райчинов. Той призна, че според постигнатото споразумение т. нар. „резерв” на здравната каса вече няма да се води като пари за здраве, а ще се влее в държавния бюджет. Срещу това държавата се е съгласила от идната година да прави редовно и в пълен размер вноските за осигуряваните от нея категории лица, тълкува текстовете от споразумението д-р Райчинов. „В този републикански бюджет вече няма да влизат пари от здраве и това за нас е по-важното, а тези пари така или иначе никога до момента не са ползвани”, каза председателят на БЛС.


В лекарското съсловие обаче има и несъгласни с официалната позиция. „Как с решение на БЛС ще се прехвърлят средствата в държавния бюджет от здравната каса? Аз това въобще не го разбирам”, запита председателят на столичната колегия д-р Методи Маджаров. Лекарите в София все още не са отменили насрочения протест и се събират в понеделник във ВМА да обсъдят следващите си действия.
„За мен означава едно – означава тези средства да се влеят в републиканския бюджет и да не отидат за здраве”, коментира по същия повод председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Любомир Киров. Според него по този начин ще се покрие какво се е случвало с бюджета на здравната каса до момента. „Тоест

сметката на касата се нулира, изпразва се.


Парите от нашите здравноосигурителни плащания отиват в републиканския бюджет. А знаем, че републиканския бюджет може да се харчи за всичко”, обясни д-р Киров и допълни, че това няма да доведе до нищо добро.

Председателят на семейните лекари отбеляза, че от финалния вариант на споразумението е изчезнал и текстът, който казваше, че няма да има делегирани бюджети в болниците и регулативни стандарти в извънболничната помощ, както и че ще бъдат преустановени всякакви искове срещу лекари за надвишени регулативни стандарти. „Нас това ни вълнува, защото има колега, на който му взимат за първо тримесечие 2100 лв. за надвишен регулативен стандарт - за това, че е лекувал болни и ги е пращал на консултация”, каза още д-р Киров.


Председателят на Асоциацията на лекарите от болничната помощ д-р Динчо Генев също беше изненадан от приетия текст в точка 5. „Не сме обсъждали такова нещо на Национален съвет”, каза той. Според д-р Генев, такъв текст означава национализиране на средства за здравеопазване.

„Тоест ние просто даваме парите на здравноосигурените в републиканския бюджет”, поясни той. Председателят на асоциацията на болничните лекари заяви, че тепърва ще разговаря с д-р Райчинов, за да уточнят какво се има предвид в така формулираното изречение.

Иначе, според д-р Генев, споразумението е добро за лекарите, ако бъде изпълнено. „Голям успех е, че ще бъдат отделени парите за здравеопазване и ще бъдат само за здравеопазване. Касата ще мине на трипартитно управление, ще бъде изтеглен Владислав Горанов от управлението на касата, участието на държавата ще бъде много по-малко и обществения ресурс за здравеопазване ще бъде управляван реално от обществото”, отбеляза той. Най-големият проблем на болниците в момента са парите за тази година и как се разпределят те, каза още д-р Генев. От отделни болници има сигнали за неправомерно разпределение на парите, а колеги се съмняват, че някои болници получават повече, други – по-малко, съобщи той. По този повод в понеделник ще се състои среща в здравната каса.
Спорната точка 5 се оказа неприемлива и за пациентските организации. „Тези пари не ги е внасял д-р Райчинов за здравни вноски.
Това са средства, внесени от гражданите, които се самоосигуряват, от работодателите и не виждам в качеството си на какъв д-р Райчинов има правото да се разпорежда с тях и да подписва споразумение”, каза Теодора Захариева, председател на Федерация „Български пациентски форум”. Според нея „сделката” повече пари занапред срещу досегашния резерв може и да стане приемлива, ако парите отидат за профилактика например. „Но при положение, че основна функция на държавата – профилактиката, е занемарена - не, не сме съгласни”, коментира тя.
„От гледна точка на пациентите това не ни устройва”, заяви председателят на Конфедерация „Защита на здравето” Владимир Томов. „В първия момент помислих, че просто не са го домислили до края това нещо. Десет години за какво са давани тези пари и е трупан този резерв, при положение, че постоянно говорим за недостиг на средства”, коментира той.

Председателите на двете големи национално представителни пациентски организации заявиха, че мнението им не е било потърсено при изготвянето на споразумението и че пациентите липсват в него. „Ние искахме да се отпуснат едни 40 милиона за лекарства, за които НЗОК декларира, че няма да достигнат до края на годината. А те така и не бяха включени в това споразумение”, отбеляза Томов.


„Потребителите на здравна услуга, т.е. пациентите явно ни канят тогава, когато БЛС има интерес. И в този случай ще държим д-р Райчинов отговорен, когато имаме оплаквания

от взети под масата пари”, каза Теодора Захариева. В това споразумение не фигурира нито едно от споразуменията, които сме подписали с БЛС, допълни тя.


Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев отказа да коментира спорния текст, защото все още не беше запознат с него. По принцип обаче споразумението е позитивна стъпка, защото в момента никой няма нужда от допълнителни сътресения, например протести, отбеляза той. „Надяваме се това да не е стъпка от страна на БЛС и на лекарите с цел запазване на сегашното статукво. Надяваме се да се продължи с реформите с цел оптимизиране на разходите за здравеопазване. Важно да подчертая, че за мен реформите не трябва да са насочени към това да се намаляват разходите, а по-скоро за оптималното им изразходване. Пациентите най-малко имат интерес да затворят всички болници и лекарите да престанат да ги приемат. То би бил един процес, който не е ясно колко ще продължи и до какви последствия би довел”, каза още д-р Хасърджиев.
Съвместното споразумение се оказа интересно и за юристите. „В т. 4 пише, че бюджета на здравна каса ще се ползва само за здравноосигурителни плащания от НЗОК. В следващата точка пише, че във връзка с ангажимента от предходната точка, няма да е така – средствата на здравната каса ще се прехвърлят по сметките на републиканския бюджет за тази година. Каква е връзката? Някаква нечестива връзка”, коментира Асен Георгиев от Центъра за защита правата в здравеопазването.
„Споразумението няма правна стойност, защото няма правно основание, на което да бъде подписано.

То засяга различни обществени отношения, регулирани с правни норми, които „споразумението” не може да замести или промени”, твърди Мария Радева, консултант по правно регулиране в здравеопазването. Така например как се изплащат дължимите от НЗОК суми на лечебните заведения не зависи от споразумението - този въпрос е уреден в НРД и в индивидуалните договори, отбелязва тя. НЗОК вече е в просрочие и всяко лечебно заведение има основание да търси лихва за забава. Дори и средствата да бъдат изплатени през януари 2011 година, ако решат лечебните заведения могат да осъдят НЗОК за лихвите и никакви споразумения не могат да ги спрат, защото това е тяхно индивидуално право, породено от сключените индивидуални договори, а „отказ от право” в Република България не съществува, твърди юристът.


За да станат факт, повечето текстове в споразумението трябва да залегнат в законови промени, които да минат през Народното събрание. За тях най-вероятно ще се намери достатъчно политическа подкрепа, включително и за спорната точка 5, показа репортерска проверка на Zdrave.net.
Запитана одобрява ли прехвърлянето на резерва на касата в републиканския бюджет, Цвета Георгиева от „Атака” заяви: „Да, това е добра идея, защото те няма да са в резерва. Въпроса е, че те са в резерва, защото така е гласувало Народното събрание. Това е една сума, която не ти носи лихви, не ти носи печалба, стои на едно място, а в това време ти нямаш пари да ядеш примерно. Значи, няма как това решение да не е добро”. Според Георгиева, важното е парите да отиват за здраве, а не да крепят бюджета и резерва. „Ние освен това гласувахме нещо много важно – че оттук нататък здравните вноски на хората ще се използват само за здраве. Т.е. те ще отиват именно в една такава специализирана сметка и няма да могат да влизат в резерва. Искам да ви кажа, че този въпрос е по-скоро законодателен, отколкото някакъв друг”, допълни депутатката от „Атака”.
По-резервирани се оказаха сините депутати. „Това означава целия резерв да мине към републиканския бюджет и ако бъде похарчен, означава много по-голям дефицит в бюджета”, коментира пред Zdrave.net съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров. Съавторът на законопроекта, който предвижда парите от здравни вноски да се харчат само за здраве, отбеляза че идеята не е била парите да бъдат похарчени веднага. „Като отидат в републиканския бюджет парите не са резерви –

това са пари, които се харчат в рамките на годината. Парите вътре в този бюджет са за харчене”, обясни Димитров. „Ако някой реши да премахне резервите на НЗОК и всичко да мине в републиканския бюджет, аз не съм против това по принцип, но то трябва да стане заедно с реформите, тоест не може просто да се изхарчат едни стотици милиони повече, без да има реформа зад тях, защото няма да имаме резултати”, смята Мартин Димитров.


Категорично против идеята се обявиха от ДПС. „Това е типична крачка в стил БСП – тесни социалисти за национализация, одържавяване или както искате го наречете. Това беше целенасочено усилие, което ГЕРБ прави от началото на мандата и надмина наистина колегите от БСП, защото и те не посмяха да го направят в тези размери”, заяви Нигяр Джафер. Според нея въпреки твърденията и на премиера, и на д-р Райчинов, че парите за здраве ще отиват за здраве, се оказва, че това не е така. „Оказва се, че по силата на това споразумение 1,234 млрд. лв. от резерва в БНБ просто отиват в републиканския бюджет. До този момент тези пари никога не са използвани за нищо друго, и за пенсии включително, както твърдеше премиера и както го опровергаха един куп колеги, и от ГЕРБ, и други икономисти. Изключително слаб финансов екип”, смята депутатката от ДПС. Тя определи споразумението като „изключително разочароващо”, защото само

точка 5 ликвидира усилията и постигнатото с другите точки.


Червените депутати, които обичайно вземат отношение по здравни въпроси, не бяха открити за коментар.

В парламентарната група на ГЕРБ не е обсъждано прехвърляне на т.нар. резерв на НЗОК в републиканския бюджет, съобщи д-р Пламен Цеков в четвъртък следобед. Той все още не беше запознат с текста на споразумението и разчиташе това да стане на среща с колегите му по-късно през деня. Запитан съгласен ли е с предложението като здравноосигурен, д-р Цеков заяви: „За да кажа дали съм съгласен или не трябва да знам съображенията. Водени са някакви преговори, БЛС с премиера и с екипа, и в крайна сметка, ако има споразумение между лекарския съюз и премиера и финансовото министерство, значи те се базират на някакви конкретни разчети. Така че аз не мога да кажа съгласен или не съм съгласен. Ако лекарският съюз е съгласен, и ние сме съгласни”.
Борисов смята, че резервът на НЗОК остава във фискалния резерв
„В споразумението много ясно и точно е разписано – натрупаният резерв на здравната каса - защото лекарите разбраха, че ако ние го изтеглим целия, ще съборим борда, ще фалираме лева и всички българи ще пострадат – събраният резерв към 31 декември 2010 г. остава във фискалния резерв, за да го подпира, а от 1 януари парите, които се събират за здраве в следващите години, ще се харчат само за здраве”. Това заяви в сутрешния блок на bTV премиерът Бойко Борисов. Така той тълкува точка 5 от подписаното споразумение с БЛС, според която „наличните средства към 31.12.2010 г. по сметки на НЗОК се прехвърлят по сметки на републиканския бюджет”. Затова според премиера са необходими „малки законодателни промени, за да могат всички дейности, като диспансерите например, да си отидат и да ги плаща съответно здравната каса”.
Вчера информационните агенции цитираха зам.-министъра на финансите Владислав Горанов, според когото резервът на НЗОК, натрупан до края на годината, ще даде възможност за финансиране на дефицитите в следващите години. Целият резерв към 31 декември 2010 г. по сметки на НЗОК, ще се прехвърли към републиканския бюджет, съгласно споразумението между БЛС и правителството, обясни Горанов.
Министър-председателят се опита днес да внесе яснота и по твърдението си от последните дни, че с пари за здраве са плащани пенсии. „С парите, които се събират от здравната вноска, която предишното правителство увеличи от 6% на 8%, тези 2% се вкарват в резерв и стоят в БНБ. Къде е сега точно детайлът, който крият всички различни от мен? На практика с този резерв от 1,3 млрд. не се плащат пенсиите, но всъщност стоейки той там, те вадят отдолу под него от фискалния резерв парите и плащат пенсиите. И като се събират от различните ни дейности, другите в държавата парични средства, те се вкарват във фискалния резерв и го попълват. Така че те какво казват – от парите за здраве пенсии не са плащани и парите са в БНБ. Да, истина е. Но това само служи да подпира взимането на парите отдолу. Разбирате ли?”. Борисов отбеляза, че това е била практика в предишното правителство и сегашното се е опитало да продължи с тази политика, докато не се намесил той.
„От няколко дена с министър Дянков работим по темата как до понеделник - и имам уверенията, че ние ще направим така - да не се вдигнат с 3% вноските, но аз искам гаранция и черно на бяло точно с колко пенсионната вноска може да се вдигне. Тя може да се вдигне и с 1,9% или с 2%”, съобщи Борисов.
„Аз мисля, че с подписването на споразумението с лекарския съюз, самият факт, че те си отмениха и протеста, самият факт, че направихме това, за което от години лекарите настояваха – да се извади здравната каса от управлението на държавата, да стане самостоятелна, да се въведе трипартитния модел, за което настояваха, да се харчат вноските само за здраве – аз го направих, за да се търси някакво отклоняване на общественото внимание”, каза още премиерът пред bTV.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница