08 септември 2010 г. Тема: здравеопазванеДата23.12.2017
Размер313.6 Kb.
08 септември 2010 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕСъкращават 900 здравни чиновници
Здравните чиновници ще намалеят с по два пъти по 450 души до края на годината. Това ще стане, след като ре­гионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здра­ве (РИОКОЗ) и регио­налните центрове по здравеопазване (РЦЗ) ще бъдат обединени в регионални здравни ин­спекции. Това предвиж­дат промени в Закона за здравето, приети ве­че от ресорната парла­ментарна комисия.

В момента в структу­рата на РЦЗ работят 566 души, а в РИОКОЗ -3333, съобщи главният държавен санитарен инспектор Тенчо Тенев. Плановете на здравно­то министерство са при сливането да бъдат съкратени около 450 служители на двете структури. Те ще са предимно от админи­стративните длъжно­сти, които се дублират, обясни д-р Тенев. Други 450 души ще преминат към Агенцията по хра­ните, която ще зарабо­ти до края на 2010 го­дина. Така след слива­нето се предвижда в новата структура да останат на работа око­ло 3000 здравни ин­спектори.
Недоволни пациенти съдят болници
Недоволни пациен­ти са завели дела срещу болници зара­ди отказ от лечение.

Това съобщи адвокат Асен Георгиев от Цен­търа за защита права­та в здравеопазването пред„Дарик". Причина­та здравните заведе­ния да отказват лече­ние е намаленият бю­джет на болниците, ко­ито са спрели да прие­мат пациенти за пла­нови операции. Ако де­лата бъдат спечелени от пациентите, то бол­ницата ще трябва да им плати обезщетени­ята, обясни Георгиев. Много трудно може да се докажа пред съда, че решението на здравната каса да пла­ща по-малко на даде­на болница е довело до неадекватното ле­чение на определен пациент, коментира адвокатът.
Десните се обявиха срещу идеите за данъци и заплати догодина

СДС предлага законова норма – бюджетът да е без дефицит от 2010 г.
От 2013 г. бюджетът да бъде балансиран или с излишък, а при кризисна ситуация или природно бедствие квалифицирано мнозинство от 2/3 от депутатите да може да допусне дефицит до 3% от БВП. Това са част от предложенията за промени в Закона за устройството на държавния бюджет, подготвени от СДС.

И те, и коалиционните им партньори от ДСБ се обявиха против идеите на финансовото министерство за промени в данъчното законодателство и срещу идеите на социалния министър за увеличаване на минималния необлагаем доход. Според "Синята коалиция" тези мерки са прокризисни и ще доведат до увеличаването на сивия сектор.

При представянето на идеята за фискалния борд лидерът на СДС Мартин Димитров отбеляза, че това би довело до два сигурни ефекта - спадане на лихвените проценти и увеличаване на инвестициите, което косвено ще предизвика и ръст в БВП.

"След като страна като Германия, която е в пъти по-стабилна от нас, предприема такава мярка, ефектът за нас ще бъде в пъти по-силен, защото рисковете пред България са в пъти по-големи", допълни той. От СДС искат бюджетът да се съставя и приема съгласно европейската методология, а изпълнението му да се отчита всеки месец.

Друго предлагано изменение засяга издаването на държавен дълг. Ако той е до един процент от брутния вътрешен продукт в рамките на една година, е необходимо одобрението на обикновено парламентарно мнозинство. Решението за издаване на дълг над един процент обаче да става отново с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички депутати, искат от формацията.

Зам.-председателят на СДС Румен Христов коментира, че изравняването на ДДС за туризма ще доведе до фактическо увеличаване на данъците. От партията не одобряват и идеята за намаляването на ставките за амортизация, които също означавали косвено облагане на фирмите с данъци.

"Ако тези мерки се осъществят, още повече ще се увеличи отнемането на средства от икономиката и домакинствата чрез бюджета, което вече е над 43% - най-високото за последните десетина години", се казва и в позицията на ДСБ по тази тема. Увеличаването на постъпленията в бюджета трябва да се търси през повишаване на събираемостта, заявявят още от партията.
Предлаганите промени в закона за устройството на държавния бюджет

Създава се нов чл. 38 - Правила за фискална стабилност

Алинея 1 Бюджетът се съставя и приема съгласно европейската методология ESA 95

Ал. 2 Бюджетното салдо се отчита според европейската методология ESA 95

Ал. 3 От 2013 г. бюджетът на консолидирана база трябва да бъде балансиран или с излишък

Ал. 4 По изключение, в ситуация на криза или природно бедствие, с 2/3 от гласовете на всички народни представители може да се допусне дефицит до 3% от БВП

Ал. 5 За издаване на държавен дълг до 1% от БВП в рамките на една година е необходимо одобрението на обикновено мнозинство в Народното събрание. За издаване на държавен дълг в рамките на една година над 1% от БВП се изисква одобрението на 2/3 от всички народни представители.


БСП търси подкрепа за вот на недоверие за здравеопазването, антикризисните мерки или доходите
От Дневник

Три възможни теми за вот на недоверие към правителството обмисля БСП - за колапса в здравеопазването, провала на антикризисните мерки, замразените доходи и качеството на живот на българите. Това каза на пресконференция лидерът на БСП Сергей Станишев вчера. Консултациите по вота започват тази седмица.

"Водеща тема е сферата на здравеопазването, което е в пълен колапс", каза Станишев. По думите му опитите за антикризисна политика на кабинета не са сработили, докато всеки ден идва информация за икономически растеж в страните от ЕС.

Лидерът на БСП прогнозира нулев или отрицателен растеж за тази година. Посочи, че са увеличени и немалко данъци и затова трета възможна тема е свързана с доходите и качеството на живот на българите, което се влошавало всеки ден.

Той посочи, че има готовност от страна на ДПС за водене на преговори за внасяне на вот на недоверие към правителството. Помолен да коментира заявка от ДПС за търсене на механизми за отстраняване на министъра на финансите Симеон Дянков, Станишев отбеляза, че най-чистата формула за отстраняване на министър е вот на недоверие.

Министър Дянков е една от основните ни мишени, защото е един от авторите на реформата в здравеопазването и във висшето образование и науката, допълни лидерът на БСП.

Отговорността за всички действия на правителството носи премиерът, така че ГЕРБ да не се опитва да играе сценката за добрите и лошите ченгета - за лошия Дянков, лошата Борисова и добрия Борисов, заяви още Станишев.


Докторите излизат на протест след 17-и септември
На извънреден събор на Българския лекарски съюз ще бъдат решени датата, мяс­тото и формата на протестни действия на болнични лека­ри. Това се посочва в съоб­щение на организацията, из­пратено до медиите вчера. Из­вънредната среща на БЛС е предвидена за 17 септември, а решението за национални протести е взето на учреди­телното събрание на Нацио­налната асоциацията на ле­карите от болничната помощ, състояло се на 4 и 5 септем­ври в Равда. Основната цел на създадената организация ще бъде да защитава и отс­тоява правата на болничните лекари.

Докторите категорично не приемат провежданата до мо­мента политика на правител­ството по отношение на бол­ничната помощ, пише в реше­нието на учредителното съб­рание. В него лекарите се обявяват и срещу „нарушени­ето на конституционните пра­ва на българските граждани за достъпна, равнопоставена и безопасна болнична меди­цинска помощ". Това е причи­ната управителният съвет на асоциацията да сезира омбудсмана и еврокомисаря, отго­варящ за здравеопазване. На срещата в Равда за предсе­дател на асоциацията е изб­ран д-р Динчо Генев, управи­тел на МБАЛ-Харманли.
200 лева глоба за побой на лекар
Районният съд в Лом глоби с 200 лева мъж, който според МВР е нанесъл побой на доктор и санитар от Спешна помощ. Близките на осъдения обаче категорично отрекоха той да е удрял някого и обвиниха медиците в некомпетентност и неуважение към пациентите. Скандалът избухнал в неделя привечер, когато линейка докарала 81-годишния д-р Методи Станков от с. Мокреш в ломската болница. Пенсионираният лекар бил изписан няколко часа преди това, но пак му прилошало.

„Дълго молихме по телефона Спешна помощ да дойде да го вземе. Когато все пак го направиха, екипът изпусна носилката. Да, близките ми се скарали с медиците, но не са ги били", разказа внучката на болния д-р Надежда Григорова. Според нея брат й Методи, за когото полицията твърди, че е ударил лекаря и санитаря, е задържан, въпреки че имал кръвно 160 на 110. „Полицията му отказала адвокат. А фелдшер от Спешна помощ фалшифицирал подписа на лекар, че брат ми е здрав и може да бъде задържан!", каза д-р Григорова. След денонощие в килия Методи Кирилов бил осъден по Указа за борба с хулиганството и освободен. Дядо му е с инсулт в болницата в Лом. „Съжалявам, че говоря така за колеги, но те са некомпетентни и не уважават пациентите! Никой не е проверил след скандала и дали не са бил и пили", заяви д-р Григорова. „Добре, че съдът е реагирал бързо и е санкционирал побойника", каза шефът на Спешна помощ в Монтана д-р Серьожа Ценков.
Лобизмът може да повлече управлението
Лекотата, с която лобистки интереси и мероприятия пронизват управлението на ГЕРБ, започна да прави особено впечатление. Истината обаче е, че за всеки що-годе грамотен наблюдател още от самото начало беше ясно, че именно това правителство ще бъде особено податливо именно на лобистки мероприятия. Време е да се обясни - защо.

Само политически партии могат да упражняват властта по отговорен и подотчетен начин - и това самият Бойко Борисов изобилно и грамотно обясняваше от момента, в който превърна ГЕРБ от движение в партия. Само партиите, повтаряше той, носят в себе си гаранцията, че ще прилагат едни и същи принципи и ценности във всичките си действия, на всички равнища на управление.
Защото партиите - това не са случайни групи хора, събрани от кол и въже. А са екипи от дейни хора, които са се събрали заедно, защото вярват в едни и същи неща и искат да правят едно и също с властта.

Партиите, допълваше Борисов в началните си месеци като партиен лидер (макар - неформален), са и онези, които носят ясна отговорност.

Сбъркат ли, губят доверието на избирателите и с него - властта. И само партиите могат да налагат онази вътрешна дисциплина, която да гарантира, че всички нейни деятели ще преследват едни и същи цели, по един и същи начин. Докато има партии, винаги е ясно кой е виновен. И - кой какво е свършил (или - не).

Ако не управляват партии - такива, каквито ги описахме (с Бойкова помощ) дотук - много бързо управлението губи фокуса и смисъла си. След като не вярват в едни и същи неща, управляващите действат на принципа - всяка коза за свой крак.

Едни правят реформи, други - не. Едни знаят, какво да правят, а други нямат представа какво всъщност работят.

Няма системно и организирано преследване на едни и същи цели, смисълът на управлението потъва в мъгла. В тази мъгла започва да потъва и всякаква друга информация, свързана с управлението.

Искате примери? Те са вече очевидни.

Реформата в образованието тръгна и спря (но поне тръгна), в пенсионната сфера - изобщо не тръгна, а в здравеопазването беше обявена (“закриваме неефективни болници”), а после - обърната наопаки (“ще покрием дълговете на всички болници”). МВР и митниците не могат да се разберат кой за какво отговаря, докато министрите на финансовите и на европейските дела се изясняват през медиите, в чий ресор е кохезионната политика и респективно - кохезионните пари от Европа.

Това - относно целите. Относно потъващата от погледа на публиката информация е достатъчен примерът с питането от оня ден: къде са парите от здравните осигуровки?

Една партия се превръща в единен екип в продължение на години и особено - когато вече е минала през етапа на дългогодишна опозиция.

Тогава се разбира кой в какво вярва, кой какво иска да постигне за общото благо и кой просто се увърта наоколо заради келепира. В България обаче на три пъти - СДС през 1991 година, НДСВ през 2001 и ГЕРБ през 2005-а - новосформирани партии поемаха властта. Тези партии нямаха времето хората им да се разберат вътре, дали всъщност вярват в едни и същи неща и дали имат едни и същи намерения за обществото.

Където няма партии - има хора и групи хора, случайно събрани и с най-разнопосочни интереси. Поставени пред едни и същи проблеми на управлението, те реагират по най-различни начини.

Затова се губи единната логика на властта и всичко потъва в мъгла и догадки.

А когато мъглата вече се е спуснала, настъпва златното време на лобистите. След като управляващата група не е партия, тя няма капацитета да следва дългосрочно едни и същи цели във властта.

Тогава нейните групички започват да правят по-лесното. Да преследват малки и обозрими цели, които не са за общото благо, а за благото на отделна група.

Когато пък мъглата е покрила не само целите на управлението, но и публичната информация, се създава идеалната ситуация в тази мъгла разни щъкащи хора да си вземат неща, които не им принадлежат.

ГЕРБ беше създадена като разнопосочен сбирнак от най-различни хора (някои - с многозначителни прякори и странни репутации) и не получи историческото време, за да се превърне в партия. Затова още от създаването на правителството беше ясно, че ако “отгоре” не бъде спусната монолитна воля, управлението ще бъде пробивано от всякакви лобистки интереси.

Министерството на транспорта категорично отказва да се включва в общи схеми и организации с ЕС, както и да се заеме с прилагането на общоевропейските ЖП коридори. Министерството на екологията продължава да се опитва подмолно да освободи режима на ГМО и по навик изпълнява всякакви щения на мутрите, стига тези щения да ликвидират българската природа. Очевидно е, че подобни неща започват да се случват във и около министерството на земеделието.

А в крайна сметка всички държавни институции се затварят към външната на тях експертиза - местна или европейска - за да продължават да си киснат в мъглата, която се оказва хем лесна за ориентация (ако си вътре), хем доста доходоносна. Затова европейски институции пак не получават отговори на писмата си, а български неправителствени организации са отново гонени от различните съвети към министерствата, където предлагат безплатно и за благото на отечеството знания и опит.

Общата и прозрачна държавна воля се разпарчетосва на малки, непрозрачни псевдодържавни интереси. Този процес стига надолу по цялата верига. В едни общини ГЕРБ са в съюз с десните, в други - с левите. Зам.-министри в различни министерства прилагат коренно различни подходи при едни и същи казуси. И накрая дори отделни депутати, както се видя, тръгват да си оправят роднините и приятелите по стар обичай.

Премиерът правилно отстранява всеки индивид, който тръгва да щъка из мъглата на разфокусираното управление. Това обаче не е достатъчно, защото не адресира корените на явлението- че управлява група хора, а не - истинска партия. Проблемът не е на отделните персони, а на начина, по който функционират институциите. Над тях няма онова ръководство, което може да го има само при управлението на истински партии.

Управлението на ГЕРБ се превръща в лобистко, тъй като не е партийно. Това е проблемът, който Борисов трябва да реши, и то - много бързо. Инак гравитационното поле на лобитата ще продължи да повлича и него. И той ще обещава все повече пари на все повече лобита. И така ще се стигне до катастрофа, тъй като няма да има откъде да се вземат пари.

Защото, освен всичко друго, колкото по-лобистко е едно управление, толкова по-малко приходи то е в състояние да събере.

Евгений ДАЙНОВ


Безплатни очни прегледи за деца ще има в болница "Токуда"
Ана Атанасова

Болница "Токуда" в София организира безплатни очни прегледи за деца по повод старта на новата учебна година, съобщиха оттам. Консултациите ще се извършват на 11.09.2009 г., събота, от 08.00 до 14.00 часа след предварително записване на тел. 02/ 403 4000.

Безплатната консултация включва преглед от офталмолог, изследване на зрителната острота и очните дъна, както и препоръки за лечение, когато това се налага. Няма да се изискват направления за преглед при специалист или други документи от пациентите, уверяват от лечебното заведение. Прегледите са част от профилактичната програма на "Токуда".

"Неустановените навреме проблеми със зрението могат да затруднят сериозно възприятията на детето и усвояването на учебния материал, ето защо е препоръчително преди първия учебен ден всяко дете да бъде консултирано с очен лекар", поясни началникът на отделението по офталмология в болницата д-р Веселин Даскалов. "Над 80% от откритите в ранна детска възраст очни заболявания са лечими, когато са открити в началния стадий и е проведено съвременно лечение", смята той.

08.09.2010 г.,с. 11
Догодина пицата ще е малко по-голяма

Фискален борд - държавата да не краде от залъка на бизнеса и домакинствата. Това е най-важното за бюджет 2011
Емил Хърсев

Възможен ли е ра­стеж от 3,5% дого­дина, както допуска властта?

Това, струва ми се, е един оптимистичен сценарий.

Оптическа измама заради сивата икономика

Може обаче да станем свидетели на феномена "преувеличен растеж". Така, както тази година имаме преувеличен спад.

Нека обясним - у нас ед­на огромна част от иконо­миката е в сянка, а по вре­ме на криза обемът й се увеличава.

Колко е тя? Бих допус­нал, че копираме по-скоро южен, отколкото нордически модел, т.е. по-ви­сока норма на сива иконо­мика. Италианските оценки са между 50-60%. Германия си мисли, че има към 30%. Ние, пред­полагам, сме някъде меж­ду тези нива.

Става дума за явление, описано още в САЩ по време на Великата депре­сия.

И това скриване на част от икономиката изглеж­да като рецесия, като до­пълнителен спад. Ако, да речем, преди кризата сме имали 35 % сива икономи­ка, а после тя се е увели­чила до 45%, това ще ни изглежда като над 10% спад на брутния вътре­шен продукт. Макар че всъщност не е спад, а скриване.

И държавата не може да направи нещо кой знае какво, защото става дума за защитна реакция, инстинкт за оцеляване

Когато не отчитат обо­ротите и не плащат ДДС, остават конкурентоспо­собни и успяват да издър­жат, макар и в сивия сек­тор. Може, разбира се,

държавата да си събира вземанията. Има поне около 4-5 млрд. лв., от които най-малко 1-2 млрд. са събираеми и затова не се прави достатъчно, про­цедурите вървят бавно.

Обратно, при преодоля­ване на кризите част от икономиката изплува и без нищо да се е промени­ло изглежда, че има един

осезаем и сериозен ра­стеж. Затова аз очаквам положителен растеж до­година, а през следващите 3-4 г. той ще е много ба­вен, умерен - типично за ситуация на депресия.

Кога ще излезем от кризата?

По този въпрос се създа­ват всякакви илюзии. Едно е да стигнеш долната точка

на рецесията, съвсем друго е, да имаш фаза на ускорен, устойчив растеж. Обикно­вено след края на рецесия­та има един доста по-дълъг от самата криза период на депресия. И той е най-опас­ният. Аз поне съм преду­преждавал десетки пъти, че да свърши кризата, не означава, че нещата се оправят и изплуваме.

Когато се достигне дъното,

има дълго влачене по не­го, Като растежът, ако го има, е символичен. Това е депресията, най-неприят­ната фаза. Затова онзи пе­риод в 20-те години на XX век е известен не като Ве­ликата криза, а като Ве­ликата депресия - това, което е унищожило меж­ду 30 и 40% от световната икономика.

Според мен някъде в третото тримесечие на миналата година в Бълга­рия в реално изражение сме имали най-ниското производство. Така от­давна сме във фазата на депресия. Нищо че из­глежда, че в икономиката продължава рецесията, т.е. свиването на БВП -това е само резултат от скриване в сивия сектор.

Ами ако някак стимулираме потреблението?

Това е мярка за богати и кредитоспособни държа­ви, които могат да си по­зволят да стигнат до 80-90% дълг към БВП и дори след това се налага да въ­веждат режим на драстич­ни икономии. На нас няма кой да ни даде толкова па­ри, така че да си позволим да стимулираме икономи­ката и да ядем смело с идеята, че по този начин ще си оправим производ­ството.

Най-доброто, което държавата може да прави в такъв период, е да се свие, да си наложи иконо­мии, да влезе в рамките на

минимума и в никакъв случай да не се опитва да краде от залъка на бизне­са и домакинствата, т.е. да ни облага още, за да може да си спаси собственото хаотично потребление.

И тъкмо в тази връзка проблемът, който може да възникне за бюджет 2011, е нежеланието на държавата да се стегне, да съкрати разходите и да посегне на свещени крави

Такива като

• МВР и целия полицей­ски апарат (ние сме абсо­лютен рекордьор по брой полицаи на глава от насе­лението за Европа);

• БДЖ (нужно е да се осъзнае, че в България имаме място, да речем, за 4-5 железопътни линии и другото трябва да се реже, ей богу, някои видове транспорт може да са били страшно модерни, символ на величие на нацията, но в един момент просто си оти­ват);

• абсолютно неефек­тивното здравеопазване;

• хаотичната пенсионна система.

Така стигаме до идеята за фискален борд - със за­кон забраняват на държа­вата да изземва повече от допустимото. Да не из­тласква бизнеса, при по­ложение, че се втурне към пазара, за да получава по-голяма част от кредитния ресурс. Да не й се позволя­ва да вземе по-голяма част от баницата или пицата, както е модерно напосле­дък да се нарича бюдже­тът.


Ало, болницата? Пратете по спешност една тиква

Лечебното заведение в Смолян се видя в чудо, след като селянин дарил цял камион от продукцията си
Валентин Хаджиев

Дарение от един камион с тикви втрещи готвачките в смолянската болница. Те усърдно търсят рецепти за манджи с едрия плод, за да оползотворят подаръка от Асен Узунов от с. Киселчово.

Човекът паркирал возилото пред лечебното заведение и казал на дежурните готвачки, че е говорил с домакинката и организатора по прехраната.

Готвачката Шинка Кавалджиева помислила, че става дума за един-два чувала и викнала колежката си да ги стоварят. Те пренасяли тиквите над 2 часа от камиона до склада. Мъжът отказал да му напишат протокол и да ги теглят. Само поискал, като дойдат репортерите да снимат, да му се обадят, та в Киселчово да видят богатата му реколта от тикви, и си отишъл.

От болницата ще дарят една част на детските градини и кухните на социални домове, защото количеството е прекалено много и ще се развали.

В помощ на готвачките предлагаме 2 рецепти:

Тиквени кюфтенца

За една порция са ви нужни 250 г тиква, 100 г ориз, лук, 1 яйце и галета. Варите тиквата в подсолена вода, изцеждате и пасирате. Отделно варите ориза, изцеждате и го прибавяте към сварената тиква. Добавяте запръжка от настъргания лук, сол и червен пипер на вкус и жълтъка на яйцето. Получената смес оформяте на кюфтенца и ги овалвате в разбития белтък и галетата. Пържете ги в дълбока тенджера с повече мазнина.

Супа от тиква с крутони

Разполовява се тиквата и се пече във фурната със срязаното надолу. След това се изстъргва с лъжица и се смила.

Размесвате масло с 1 с.л. кафява захар и 1/4 ч.л. канела и намазвате с него 4 филийки хляб. Запичате ги и ги нарязвате на кубчета.

Задушавате 1 глава лук. Добавяте 1/2 л пилешки бульон. Щом кипне, изключвате котлона и го оставяте да се задуши 15 мин. Пасирате. Добавяте още 1/2 л бульон, 500 г тиквено пюре, по 1/2 ч.л. канела, черен пипер, и смлян джинджифил, 5-6 карамфилчета и четвърт лъжичка смляно индийско орехче.

Като кипне, изключвате котлона и оставяте 10 мин да къкри, като през цялото време бъркате. Добавяте 1 чаша течна сметана и разбърквате. Сервира се с крутоните и поръсено с листа от кориандър. Рецептата е за 6 порции.


Пациенти съдят болници
Тръгва вълна от дела към болници, които са отказали или отложили лечение. Това обяви адвокат Асен Георгиев, директор на Центъра за защита правата в здравеопазването. Пациентите ще искат солени обезщетения заради влошеното си здравословно състояние. В центъра само през август са получени жалби от 8 болни, на които лечебници са хлопнали вратата заради наложения от здравната каса финансов лимит. В един от случаите болница е препратила спешен пациент към друго лечебно заведение.

Делата ще бъдат индивидуални поради спецификата на всеки случай, обясни адвокат Георгиев. Според него съдебните решения ще се взимат бързо поради огромния обществен интерес към тях. За съжаление повечето откази не се документират и доказването им е трудно, отбеляза Георгиев. В такива случаи ще се разчита на свидетели. Може би затова от 20 недоволни пациенти едва един е готов да търси правата си в съда, каза Георгиев. Болниците би трябвало да платят отсъденото обезщетение от медицинските застраховки на медицинския персонал. Тяхна работа е дали след това ще търсят финансова компенсация от здравната каса, тъй като са правили списъци на чакащите заради наложените от здравната каса финансови лимити, коментира Георгиев. Пациенти вече са получавали обезщетения в размер на 100 000 - 150 000 лв. по дела за недоставени лекарства, които им се полагат безплатно, каза още Георгиев.Румяна Милева


Смаляват болници, вместо да ги закриват
Здравна реформа напук на Европа

Клиники с по 5 легла ще лекуват цял регион
България върви напук на Европа. Поне в здравната реформа. Вместо да градим високотехнологични суперболници, ще превърнем клиниките си в джуджета. Новият проект за наредба за устройството на лечебните заведения свежда изискванията за многопропофилна болница до наличието на 60 легла по две специалности, като минимумът за едната структура е 5 легла. Правителството представя идея след идея за реформа в здравеопазването. Критиките от страна на медицинските специалисти обаче не спират да валят.
С поредния завой в здравната реформа ни изненада здравното министерство. От преструктурирането на некачествените клиники сега се ориентира към орязване на броя на леглата. В началото на мандата правителството отстояваше пазарния принцип на развитие на системата. Сега реформата следва по-скоро принципа на администриране.

При пазарния принцип първата стъпка беше реалното остойностяване на здравните услуги, а след това и избирането на модел, по който те да се дофинансират. Това трябваше да стане чрез затягането на режима за влизане в здравноосигурителната система и въвеждането на нов здравноосигурителен модел. Управляващите се обединиха около идеята за въвеждането на втори задължителен осигурителен стълб и трети доброволен. Третата стъпка беше преструктурирането на болниците чрез въвеждането на медицински стандарти с високи изисквания за дейността им. Само тези, които отговарят на тях, тоест качествените, щяха да могат да работят със здравната каса. Останалите болници щяха да станат хосписи или поликлиники според нуждите на хората и тяхното желание. Задължителна здравна карта не се предвиждаше, защото пазарният принцип щеше да отсее най-добрите. Оказа се обаче, че парите не стигат. Затова се наложи реформата да вземе светкавичен завой. Здравното министерство беше принудено екстремно да се захване с преструктуриране на болниците - не само без да са осигурени средства за това, а и с орязан бюджет. Липсата на средства беше почти изцяло за сметка на парите за болници. От лекарския съюз изчислиха, че държавата дължи още 200 млн. лв. Болниците получават от здрaвната каса 70% от парите, които са заработили. Това доведе до влошаването на състоянието на всички клиники - не само на лошите, и изкара лекарите на протести. Междувременно здравното министерство направи рязък завой от пазарния към администрирания принцип. Това стана с въвеждането на задължителна здравна карта, която да казва максималния брой болници, от които има нужда страната и които може да получават пари от здравната каса. В нея обаче се заложи не броят на болниците, а на леглата в тях. Всички лечебници ще са готови да работят и на половин капацитет, стига да запазят правото си на съществуване. Така, вместо една голяма болница в един регион с 1000 легла, има вариант да съществуват 5 джуджета с по 100 и по 200 или дори 60 легла. И вместо в суперболници, пациентите може да се лекуват в още по-малки клиники от сегашните. В същото време тези лечебни заведения ще продължат да генерират разходи, защото ще трябва да се оборудват със скъпа апаратура и да плащат заплати на персонала си.Екип на "Стандарт"


Наливаме 295 млн. от европроекти
Проф. Анна-Мария Борисова

министър на здравеопазването
Здравеопазването в България трябва да се промени в много сфери. Болничната реформа не може да се случи изведнъж. Заедно с нея ще реформираме извънболничната помощ, обучението по медицина, специализациите на лекарите. Нашият екип работи усърдно по скрийнинговите програми, по електронното здравеопазване, по възможността да има втори и трети стълб на здравното осигуряване, но всички тези въпроси ще се решават постепенно. Днес е ред на болничната реформа. Същността й се състои в трансформацията на легла за активно лечение в такива за долекуване. България харчи 47% за поддръжка на легла за активно лечение, Европа само 29%. Затова ще превърнем част от леглата за активно лечение в такива за долекуване. Освен това ще сменим типа на дейност на някои болници, като изберем подходящите. За тази цел ни трябва ясна стратегия, политическа подкрепа, мерки за нова организация на болничните дейности. Също така нужно е и определяне на потребностите от инвестиции. Добрата новина е, че тези заведения, които имат нужда от преструктуриране, ще получат финансиране. Става дума за средствата от европейските проекти по линия на МРРБ в размер на 295 млн. лв. Те ще се изразходват в две посоки, половината - около 147 млн. лв., ще отидат за преструктуриране на общинските болници, а останалите за високотехнологично оборудване на избрани центрове.


Корупцията ще се развихри
Д-р Стефан Константинов

зам.-председател на Българския лекарски съюз
Дотук все още думата реформа не е заслужена. Има промени, които са подчинени изцяло на липсата на пари в държавата. Основният дефект на всичко, което се случва, е отсъствието на концепция за това, което ще става в здравеопазването. На преден план се извеждат подробности като леглата за долекуване, електронната карта, националната здравна карта. Всичко това са детайли в една здравна реформа, а в момента те се изтъкват като приоритети. Сегашният екип на Министерството на здравеопазването продължава политиката на предишния, но с две разлики. Първата е, че вместо болници, се говори за легла, което според мен е грешка. Второто е, че се възобнови пак лансираната и от предишния екип тема за болници за долекуване. Според мен в момента се изразходва огромна законотворческа и политическа енергия, за да се угоди на всички, а в крайна сметка всички са разочаровани. Ако се продължава така, ще се стигне до фалит на малките болници, а големите ще изпаднат в лошо икономическо състояние. Ще се развихри огромна корупция, защото няма как да се намалят средствата и да се подобри качеството на лечение. Заради наближаването на изборите пък промените ще се осъществяват все по-трудно. Няма как болничната помощ да се оправи, без да се пипне изцяло здравеопазването. За тази цел е нужно да се каже каква е цялостната визия за здравеопазване - много или малко са болниците, какво ще се случи в доболничната помощ, какво ще стане със специалистите. Въпросът за съчетаването на бюджетирането на здравеопазването с клиничните пътеки също трябва да се реши веднага. Може да има или бюджетно здравеопазване, или да се плаща по клинични пътеки, но двата варианта в едно ще бъдат изключително пагубни за болничната помощ.


Разиграват ни и трупаме загуби
Д-р Димитър Ермов, Национално сдружение

на общините в Република България
Реформа трябва да има, тя е една от мерките да се преборим с кризата, която обхваща и здравеопазването. Въпросът е каква е цената и дали промените са в правилната посока. Проблемите на общинските болници са различни от тези на областните и университетските. Въвеждането на изисквания за 1-во, 2-ро и 3-то ниво на компетентност на болниците обаче непрекъснато се променят. Изискваха се различен брой специалисти, в крайна сметка изискванията към нашите болници са като тези на областните или университетските. Правилата трябва да остават за три, за пет години. А не да ни карат да купим скенери, да направим нужното за лечението на инсултите, а след това да отпадне нуждата от скенер. Сега се казва, че ще се правят болници с по 5 легла или че сестрите ще ходят по къщите да лекуват болните. Това са недомислици! Ако няма нужда от общински болници, нека кажат и да ги закрият. Сега, от една страна, министерството ни удря с въвеждането на здравните карти и съкращаването на леглата, от друга - здравната каса плаща 70% от заработеното и от март ние непрекъснато трупаме загуби. Август пък ни донесе и делегирани бюджети, което още повече влоши нещата. Нека закрият болниците, които са сгради без пациенти с по една клинична пътека. Но болници с по 5-6 хиляди пациенти, без дългове, трябва да останат.


Болнични лекари се жалват на еврокомисаря
По 60 лв. годишно на човек за здраве се пада в труднодостъпни региони, твърди д-р Динчо Генев, председател на Националната им асоциация
Аида Паникян

Жалба до омбудсмана на България и до еврокомисаря по здравеопазване Джон Дали се канят да пратят от новоучредената Национална асоциация на лекарите от болничната помощ към БЛС. Това съобщи за ДУМА д-р Динчо Генев, председател на организацията и управител на болницата в Харманли. Той поясни, че от парите, които НЗОК дава за здраве в пограничните и труднодостъпни райони, се падат по около 60 лв. годишно на човек, а в големите градове стигат и до над 300 лв. Това е нарушаване на конституционните права на гражданите за достъпна, равнопоставена и безопасна болнична медицинска помощ, категорични са лекарите. Това равнопоставеност ли е при солидарния принцип на събиране на здравни вноски, недоумява д-р Генев.

Ръководството на новата асоциация препоръчва на болничните шефове да подадат съдебни искове срещу касата за просрочено плащане на задълженията й към лечебните заведения и намаляване на средствата им едностранно.

Другата причина за сезиране на омбудсмана и еврокомисаря е системното забавяне и непълно изплащане от НЗОК на дължимите суми за оказана болнична помощ по клинични пътеки, поясни д-р Генев. В новата асоциация са включени представители на държавни, общински, университетски и частни болници. Проблемите на всички вече са едни и същи, обясни д-р Генев. Нейни представители ще участват в преговорите за Национален рамков договор и при изготвяне на стандартите по различните медицински специалности.

Днес около 15.30 ч. се очаква да е срещата на Обществения съвет за здравеопазване с представители на Министерството на финансите. На срещата ще се дискутират възможностите за намиране на 205-те млн. лв., необходими за нормалното функциониране на болниците.

ДУМА припомня, че ако до средата на седмицата няма положителен отговор, че ще бъдат осигурени средства за болнична помощ в размер, равен на миналогодишния, БЛС свиква извънреден събор на 17 септември, на който са бъдат обсъдени начините на протести на лекарите.
249 души са потърсили сливенската спешна помощ
През почивните дни спешна помощ в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен са потърсили 249 души, от които 83 са хоспитализирани. В хирургичното отделение са наста­нени 10 болни, в инфекциозно, кардиология и вътрешните отделения - по 6, по двама в УНГ и неврохирургично отделение, в детско - 5, АГ - 22. За периода са направени 16 операции.

Около 70% от приетите в болницата пациенти са спешни случаи през последните 45-60 дни, обясни пред ДУМА д-р Юлия Бянкова, анестезиолог и член на борда на директорите на ле­чебното заведение. Припомняме, че намаленият бюджет на бол­ницата я изправя пред фалит, а дистрибутори на лекарства са отказали да я снабдяват.
Безплатните лекарства в електронна рецепта от догодина

Личната карта става и здравна

Съхранява информация за операциите, изследванията и осигуровките ни
Силвия НИКОЛОВА

Личните ни карти да бъдат използвани и като електронни здравноосигурителни от 2011 година. Така ще бъдат спестени средства от държавната хазна, вместо да се издават съвършено нови електронни здравни карти. До тази идея стигна вчера междуведомствената комисия, която работи по въвеждане на електронното здравеопазване от няколко месеца, съобщи за „Монитор” нейният член д-р Иван Костов, който е директор на Акушеро-гинекологична болница „Шейново” и председател на фондация „Електронно здравеопазване”. Напълно възможно е до данните в масива на Националната здравноосигурителна карта, където се съхраняват електронните досиета с медицинските данни за всеки един от нас, да се стига не със специално направена и издадена поименно електронна карта.Чрез нея да се черпят данни или вкарват нови такива, а това да става чрез MRZ линията в долния край на личните ни карти, разясни д-р Костов.

По думите му така ще се спестят средства не само на държавата за издаването на новия вид документ, но и на гражданите, които трябва да платят такса за него. За пример той посочи Словения, където въвеждането на отделна електронна здравна карта е струвало близо 10 милиона евро.

Лекари от междуведомствената комисия разказаха, че подобна практика ­ личният документ да служи и за здравноосигурителен, има в няколко страни членки на Европейския съюз, сред които са Португалия, Швеция и Дания.

Електронната здравна карта да отключва достъпа до данните на здравноосигуреното лице с негов пръстов отпечатък

или да бъде с отделен чип, подобно на депозитните и кредитни карти, обсъждаха още членовете на междуведомствената комисия вчера. Комисията е съставена от представители не само на Министерството на здравеопазването, но и на МВР, на Министерството на транспорта, на Националната здравноосигурителна каса и на неправителствения сектор. Предвижда се на следващата работна среща на комисията, но не по-късно от средата на месеца, да бъде решено окончателно дали личните ни карти ще станат и здравни, или ще се правят съвършено нови електронни, които ще се издават след Нова година.

Ако се приеме вариант за издаване на здравни карти, те трябва да бъдат въведени от началото на 2011 г. Конкурсът за изработването им ще стартира до края на септември, а картите ще бъдат факт през януари, най-късно през февруари догодина. Това заяви неотдавна здравният министър проф. Анна-Мария Борисова.

По същото време ще бъдат въведени и електронни рецепти. Чрез тях ще се изписват лекарствата, които се отпускат напълно безплатно или с намаление от здравната каса. За OTC препаратите, както се наричат във фармацията хапчетата, отпускани без специални рецепти, няма да се изисква електронна карта.

По думите на проф. Борисова здравната карта ще съдържа информация кой за какво плаща и ще е ясно движението на всеки един пациент – от прегледа му при личния лекар и изписаните направления за изследвания и консултации със специалист до хоспитализацията му в болница, операциите, които са му вършени там и до лекарствата, с които е лекуван, и дори ефектът от тях.
В документа влизат и застраховките

В документа, независимо дали ще е отделна здравна карта или ще се ползва личната, е редно да влязат още пенсионните осигуровки и дори застраховките, особено гражданската. Това е предложил Българският лекарски съюз на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и на директора на НОИ Христина Митрева, съобщи неговият председател д-р Цветан Райчинов.

По думите му така ще е ясно във всеки един момент какви точно осигуровки е плащал човек. Според д-р Райчинов ако в един документ бъдат събрани всички данни за лицето, ще намалее заетостта и в сивия сектор, тъй като при проверки инспекторите ще могат с апарат четец да проверяват още на строежите дали работниците са назначени и им се внасят осигуровки или им броят надниците под масата.

Въвеждането на електронна здравна карта, независимо дали тя ще е съвършено нов документ, или за тази цел ще се използва личната карта, ще направи паричния поток в здравеопазването напълно прозрачен, категоричен бе д-р Райчинов. .


Данните достъпни с апарат четец

Данните в новата здравна карта ще бъдат достъпни за доктора или здравноосигуреното лице чрез апарат четец. Ако се приеме вариант за здравна карта да служи личната ни карта, то ще е необходимо пациентът да вкарва пин-код във въпросния апарат, за да чете данните в медицинското си досие, обясни д-р Иван Костов от фондация „Електронно здравеопазване”.

Лекарят или стоматологът пък ще могат да стигат до данните на пациента само ако имат електронен подпис. Такъв ще трябва да имат и аптекарите, които ще отпускат безплатните лекарства.


Лекарите умуват дали ще протестират
Българският лекарски съюз ще каже дали медиците ще протестират или не на извънреден събор в деня на София – 17 септември, съобщи председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов. На форума ще бъде решено датата на евентуалните протести, мястото и самата форма на протестите – дали те да са ефективни или символични с лентички върху рефера на белите престилки.

Решението за национални протести е взето на учредителното събрание на Националната асоциация на лекарите от болничната помощ, което се състоя на 4 и 5 септември в Равда. Болничните лекари скачат срещу политиката на здравната каса по отношение на болничната помощ. Те не приемат делегираните бюджети, според които първоначално се изплащат до 80% на лечебните заведения от предвидената по Националния рамков договор сума, а едва след това останалата, се казва в решението на учредителното събрание.В него лекарите се обявяват и срещу "нарушението на конституционните права на българските граждани за достъпна, равнопоставена и безопасна болнична медицинска помощ". Съсловната организация има предвид лимитите на талоните за направления. За тях те ще сезират омбудсмана и еврокомисаря по здравеопазването.
ЕС дава 58,6 млн. лв. на наши джипита
Европейският съюз отпуска 58,6 млн. лв. за български общопрактикуващи лекари и нови болници по оперативна програмата „Конкурентоспособност”. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването вчера. За да кандидатстват за средствата обаче джипитата трябва да са обединени в групови практики, каквито сега са диагностично-консултативните центрове.

Те обаче трябва да са работили в такива практики поне три години, като реализираните нетни приходи от дейността през последната финансова година трябва да са минимум 5 млн. лева, разясниха от ведомството. Оттам подчертаха, че изричното изискване на ЕС към кандидатите е да използват получените суми от проекта за закупуване на медицинско оборудване или технология, които са на пазара не повече от две години. Евросъюзът категорично няма да отпуска средства за покупка на стари, дори реновирани апарати, както често се практикува у нас.
Д-р Крег Вентър: Икономиката ви има нужда от научни открития

Световноизвестния генетик у нас, за да проучва Черно море, където вече са открити 40 млн. гени
Галина Белева

Ако България иска да продължи икономическия си растеж, е необходимо да се направят още много нови научни открития и още много патенти, каза вчера световноизвестният генетик д-р Крег Вентър на пресконференция в Българската академия на науките, пише "Класа".

Д-р Вентър, който е първият учен в света, дешифрирал човешкия геном – най-значимото научно постижение през миналия век, и който през май създаде първата синтетична клетка, е в България, за да проучва Черно море, където той и екипът му вече са открили 40 милиона нови гени.

Създаването на синтетичната клетка е първата стъпка, която може да доведе до индустриална революция, каза д-р Вентър. Според него откритието може да намери приложение във всички аспекти на човешкия живот – за създаване на биогорива, фармацевтични продукти, храна и чиста вода. Първите приложения на откритието ще бъдат в съвместната програма с петролния гигант Exxon Mobil, който инвестира 600 млн. долара в разработването на биогориво от водорасли, посочи д-р Вентър. Екипът му заедно с Exxon Mobil, както и много други групи търсят начини за използване на прости клетки за превръщане на слънчевата светлина и въглеродния диоксид в нови въглеводороди, от които да се добиват нови горива. Той изказа увереност, че създаването на клетка с помощта на генно инженерство, която да произвежда гориво, не е много сложно, както и че без помощта на науката човечеството няма да може да бъде изхранено в бъдеще.Синтетичната клетка ще намери приложение и в разработването на нови източници за ваксини по ускорени методи и те вече са получили финансиране от американските здравни институции, посочи д-р Вентър. Той прогнозира, че персоналното дешифриране на генома – услуга, която в момента струва 20-30 хил. долара – след 1-2 години ще бъде достъпна за 1000 долара. Засега сме в начален етап на разбирането на човешкия геном и все още информацията, получена от него, може единствено да потвърди вече известни факти, или да разкрие съществуващ риск от заболявания, подчерта той. Според д-р Вентър все повече хора прибягват до тази услуга и в бъдеще все повече млади хора ще го правят.


БЛС решава за протестите на 17 септември
На извънреден събор на Българския лекарски съюз на 17 септември ще бъдат решени датата, мястото и форматът на протестните действия на лекарите. Това се казва в съобщение на организацията, изпратено от съсловната организация до районните колегии, публикувано на сайта на БЛС вчера. Извънредният събор ще бъде свикан, в случай че лекарите не получат до средата на следващата седмица средства за болнична помощ, които са равни на тези от миналата година. Съборът ще се проведе в киносалона на ВМА и на него ще бъде обсъдено състоянието на здравеопазването в условията на финансова криза, както и ще се вземе решение за провеждане на ефективните протестни действия. От съюза съобщават, че в случай, че финансовите проблеми в сектора намерят разрешение, съборът ще бъде проведен в края на септември според решението на Националния съвет от 11 август тази година. От БЛС съобщиха още, че на 4 и 5 септември в Равда е учредена Национална асоциация на лекарите от болничната помощ към лекарския съюз. Основната цел на новосъздадената асоциация е да защитава и отстоява правата на болничните лекари. Учредителите в организацията са приели и официално решение, в което заявяват, че категорично не приемат провежданата в момента политика на правителството по отношение на болничната помощ. Те започват организирането на протестни действия, насочени срещу нарушението на конституционните права на българите за достъпна и равнопоставена болнична помощ. Болничните лекари ще вземат решение как ще протестират на извънредния събор на съюза.


Пациенти ще съдят болниците заради отказ от лечение
Пациенти започват дела срещу болници заради отказ от лечение. Това съобщи за Дарик адвокат Асен Георгиев от Центъра за защита правата в здравеопазването. Заради намаления бюджет на лечебните заведения през месец август много от тях спряха да приемат пациенти за планови операции. По думите на адвокат Георгиев ако делата бъдат спечелени от пациентите, то болницата ще трябва да им плати обезщетенията. Причината е, че е много трудно да се докаже в съда, че решението на здравната каса да плаща по-малко на дадена болница е довело до неадекватното лечение на определен пациент.


Бойна готовност за здравната реформа

И лекарите, и управляващите трябва да направят отстъпки в името на промените
На извънреден събор на Българския лекарски съюз (БЛС) на 17 септември ще бъдат решени датата, мястото и форматът на протестните действия на болничните лекари. Това се посочва в съобщение на организацията, разпространено до медиите вчера.

Лекарите, работещи в болниците, категорично не приемат провежданата до момента политика на правителството по отношение

на болничната помощ, пише още в декларацията.

С позицията си докторите още веднъж потвърдиха, че са в „бойна готовност“. Най-потърпевши от евентуалните стачни действия на хората в бели престилки обаче ще бъдат пациентите. Същите тези хора, които от години страдат от неразбориите в системата, които често са притискани да плащат под масата за здравето си и които си носеха спринцовки и марли в лечебниците.Крайно време е хората да спрат да бъдат заложници заради противоречията между управляващите и лекарското съсловие. Не става въпрос и кой е по-малко склонен да отстъпи – дали политическото ръководство в здравеопазването, или експертите от лекарския съюз. Най-важното е здравето на хората и качественото им обслужване и именно това трябва да е лайтмотивът, с който да се седне отново н


НЗОК: С 60% за 5 години са скочили плащанията към болниците
През 2006 г. НЗОК е заплащала за болнична помощ средномесечно по 62 049 000 лв., а през 2009 г. разходът е достигнал 96 206 000 лв. Това сочат данни от направен анализ от експерти на НЗОК на ръста в хоспитализациите и заплатените за тях средства на болниците за период от пет години. Данните бяха разпространени от пресцентъра на здравната каса часове преди срещата с финансовия министър Симеон Дянков, на която ще се вземе решение да има ли допълнителни пари за болниците до края на годината.
Анализът на тези данни показва, че най-голямо е увеличението на средствата (с 21%) през 2009 г., спрямо 2008 г. Основната причина за неконтролируемото повишаване на разходите за болнична помощ е приемът на пациенти в болница, чието лечение може да се извършва в извънболничната помощ, смятат от касата. Друг основен проблем са повторните хоспитализации. За една година 300 000 пациенти са лежали в болница повече от един път, като само при три на сто е имало медицинска целесъобразност. Във всички останали случаи се наблюдава прием в болница с цел усвояване на финансов ресурс. Друга причина за повишаване на разходите е селективното договаряне и стремеж на болниците да работят и отчитат скъпоструващи клинични пътеки, отчитат от НЗОК.
През 2006 г. НЗОК е заплатила за 1 300 226 хоспитализации, а през 2009 г. те са били 1 769 594. Установената тенденция за нарастване се запазва и през 2010 г., като според направени разчети очакваният им брой до края на годината ще достигне 2 080 000. Това се отразява и в отчетите на болниците към НЗОК. През 2010 година средномесечните средства, заявени от болниците, достигат 101 106 000 лв., отбелязват от касата.
На базата на тези данни НЗОК е предприела стъпки за контролиране на разходите за болнична помощ чрез въвеждането на делегирани бюджети за болниците, се казва в съобщението до медиите. Целта е да се ограничат ненужни хоспитализации, които генерират разходи в болничния сектор, посочват от там.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница