0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"Дата19.07.2018
Размер29.51 Kb.
0О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/4 33 21


ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК

МДТ-1222/ 19.03.2015г.
ТМС 3” ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

1

3

1

1

4

1

6

5

1
Адрес за кореспонденция

гр. София, р-н Триадица, ул.”Адриана Будевска” №2, ет.1, ап.32


Адрес по чл. 8 от ДОПК

гр. София, р-н Триадица, ул.”Адриана Будевска” №2, ет.1, ап.32


Представлявано от
ГЕОРГИ ЯКИМОВ МИЛАНОВ


(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Димитър Недялков на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №МДТ-1222/15.12.2014г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП001547/15.12.2014г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ (П) .........................................................................

(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 19.03.2015г.

Свидетели:  1. Д. Недялков.............(П).........

/подпис/

  1. И.Захариев .............(П).........

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на .............

Свидетели:

1. Д. Недялков....................

/подпис/

2. И.Захариев ...................../подпис/

Обр. УДДд-12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница