1 декември 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница1/7
Дата01.05.2017
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
1 декември 2008 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:


В. 24 часа 1

В. 24 часа 2

В. 24 часа 2

В. Монитор 7

В. Монитор 8

В. Монитор 13

В. Монитор 13

В. Монитор 15

В. Труд 16

В. Сега 28

В. Дневник 29

В. Земя 41

В. Дума 42

В.Стандарт 45

В. Новинар 49

В. Телеграф 51
30.11.2008 г. ,с. 23
Първанов: Няма развитие без инфраструктура
Модерната инфраструктура и качестве­ното образование са основните елементи

на развитието, заяви пред участниците в международната конференция по развитието в Доха президентът Георги Първанов. Целта на форума в катарската столица е да направи преглед на изпълнението на консенсуса от Монтерей за финансиране на развитието. Според Първанов изграждането на транспортна, енергийна и комуникационна инфраструктура е един от най-ефективните начини за насърчаване развитието на всяка отделна страна, регион, континент. Само коренно обновена инфраструктура в съчетание с по-прозрачни условия за търговия и по-малко бариери пред нея ще насърчат

туризма, бизнеса и икономиката на развиващите се държави и ще ги направят конкурентоспособни на световните пазари, посочи той. България изцяло споделя мнението, че само национални "спасителни мерки" не са достатъчни за изход от световната криза. Според президента е необходима координирана международна реакция, която да заложи основните прин­ципи на световната икономика на XXI век – обществен контрол, прозрачност и точна оценка на рисковете. Африканските представители на форума апелираха кризата да не бъде оправдание за богатите, от

които зависи ограничаването на бедността на континента, и предупредиха за възможна нова емигрантска вълна.

Снощи се състояха двустранни срещи на Първанов с емира на Катар шейх Хамад бин Халифа ал Тани, с генералния секретар на ООН Бан Ки-мун (на снимката) и с хърватския президент Стипе Месич.
Снимка на една колона – Без текст


01.12.2008 г. ,с. 6
Водят Драшков в съда днес, ровят още сделки.
НЕВЕЛИН ГАНЧЕВ

Обвиненият в измама Пе­тър Драшков ще бъде дове­ден днес в Софийския райо­нен съд, който трябва да ре­ши дали да го остави в аре­ста, както иска прокурату­рата.

Мотивите й са че има опасност на свобода Драш­ков да се укрие или да извър­ши друго престъпление. В съда ще бъдат посочени и тежестта на престъпление­то, в което е обвинен, както и стойността на измамата - 5 млн. евро.

Братът на бившия зам.- шеф на ДАНС бе задържан късно вечерта в четвъртък. Прокуратурата го обвини в измама в особено големи размери, извършена в съу­частие. Поводът е незакон­на сделка с 14 дка общинска земя в столичния квартал Стрелбище, извършена с фалшиви документи. Тере­нът бил купен от фирма на Драшков, която после била продадена на друг бизнес­мен. Проверява се дали Драшков има участие в още 3-4 съмнителни сделки с общинска земя, съобщиха запознати. Към момента обаче не са събрани дока­зателства за това. Един от терените е в столичния кв. Банишора.
01.12.2008 г. ,с. 9
Провал на сделка за мол в София?

Германски фонд оттегли искане за разрешение на покупката
Една от очакваните го­леми сделки за търговски обект в София най-ве­роятно няма да се състои. Това става ясно от реше­ние на Комисията за за­щита на конкуренцията, с което се прекратява раз­глеждането на продажба­та на "Мол София".

В началото на октомври германският фонд "ДЕГИ - Дойче Гезелшафт фюр Имобилиенфондс" поис­ка ведомството да разре­ши закупуването на "М.О. София". Освен мола дру­жеството притежава и ад­министративната сграда Sofia Tower.

Преди няколко седмици пълномощник на фонда обаче е оттеглил уведом­лението за сделката и е помолил производството да, бъде прекратено.

Миналата седмица специализираните имотни издания оцениха сделката между 110 и 130 млн. евро. Появиха се обаче и съмне­ния, че фондът е отложил покупката и преразглеж­да всички детайли заради сложната икономическа обстановка.

Германците претегляли всички фактори като по­треблението у нас> нивата на наемите, инвестицион­ната среда. В момента молът на бул. "Александър Стам­болийски" в София е соб­ственост на поделението за имоти на "Дженерал електрик" и ирландския фонд "Куинланпрайвит".

Те придобиха имота от първоначалните инвести­тори - израелските компа­нии Ocif и Aviv, през 2006 г. за около 100 млн. евро. Degi има 5 инвестицион­ни фонда, които управля­ват активи за 6,4 млрд. евро. Името му се спряга­ше и сред кандидатите за другия голям търговски център в столицата -" Си­ти център София".

Преди няколко дни соб­ственикът " Екуест болкан пропъртис" съобщи, че е финализирал сделка­та с американската Heitman European Property Partners III. Це­ната е 101,5 млн. евро, от които 42 млн. са в брой, а останалата част е ипоте­ка, която купувачът пое­ма. През 2006 г. "Екуест" купи мола за 94 млн. евро.
Снимка на три колони- Сделката по продажбата на "Мол Coфия" се оценя­ва от 110 до 130 млн. евро. Кандидат-купувачът – германският фонд "ДЕГИ" , обаче има голяма вероятност да се откаже заради световната криза.


01.12.2008 г. ,с. 9
Облагат и пустеещи имоти с такса смет
в Хасково след решение на об­щинския съвет в петък. Мотиви­те са, че има много злоупотре­би с молби за освобождаване от налога. Съветниците от ГЕРБ обаче ще искат това да отпадне.

Магазини в Стара Загора пък, които ползват хартиени, а не найлонови торби, да плащат с 10% по-малко такса смет, предлага общинският съветник от ВМРО Кристиян Петков.

01.12.2008 г. ,с. 9
10 заменки на гори за два дни
одобрил шефът на Държавната агенция по горите Стефан Юруков в края на миналата седмица, научи "24 часа". Разменените държавни имоти са над 300 дка и са подписани на 26 и 27 ноември. 9 от заменките са на гори по морето - край Варна, Царево, Балчик, Старо Оряхово, а една е край Сандански.


01.12.2008 г. ,с. 11
Шайки се дебнат около завода за боклук

Всяка е гепила до един-два ключови за властта отрасъла и рекетира останалите
Битката за завода за бо­клука навлиза в заключи­телна фаза. Тази битка Бой­ко Борисов трябва да я из­държи докрай. Не за себе си, а заради гражданите на Со­фия.

По това дали ще я издър­жи, ще го съдим догодина. Битката е дали заводът да бъде построен от общината и да остане»нейна собстве­ност и под неин контрол, както иска кметът. Или да бъде реализиран чрез маги­ческото "публично-частно партньорство", за което ти­хичко, но настойчиво на­мекват управляващите. Битката е за това дали ще бъде позволено да бъде при­ватизиран заводът за боклу­ка и кой ще е облагодетел­стваният щастливец (или несретник)?

В едно от последните си изказвания в миналия СОС, преди да прекратя битност­та си на общински съветник, си позволих да кажа, и се надявам г-н Борисов да си спомня, следните неща.

Има, разбира се, дейности и услуги, които държавите или общините не бива да вършат, защото частните предприемачи, поставени в условията на естествена конкуренция, биха свърши­ли по-добре. Повтарям: по­ставени в условия на есте­ствена конкуренция.

Има обаче дейности и ус­луги, които по своята същ­ност представляват власт в чистия й вид. Приватиза­цията на такива дейности и услуги означава

не приватизация

на дейност, а приватизация на власт

Такива са например водос­набдяването, електроснаб­дяването и - в конкретния случай - събирането на бо­клука.

Да имаш политическа власт и да приватизираш ня­коя от тези дейности, озна­чава да си безнадеждно луд. Защото, каквито и да са ти били целите, в дългосрочен план просто спира да ти вър­ви. Нямам представа какви са били целите на общинския съвет и кмета на Со­фия, когато са взели реше­нието да предоставят съби­рането на боклука на конце­сия.

Но знам със сигурност, че бившият кмет на София разбра какво си е причинил през януари 2005 г., когато

камионите на концесионера отказаха да возят боклука към Суходол.

В този момент концесио­нерът упражняваше власт­та в реални граници, а кме­тът му беше заложник. Впрочем, не знам какви цели са имали тези, които приватизираха ЕРП-тата. Но със сигурност тези от тях, които са висели оная ве­чер с посланиците пред На­ционалната художествена галерия без ток, са разбрали какво са си причинили. За­щото, ако едно такова пред­приятие е общинско или държавно, политическата власт може поне

да отвее някой дребен директор за назидание

и успокоение.

А сега политиците свиват рамене и викат: ами то е ча­стно, то от нас не зависи. Ами ако това не зависи от вас, какво изобщо зависи, е логичният контравъпрос, пред който политиците Се свиват и се хилят като дебили. Ако от кмета на София не зависи дали ще се събира боклукът, какво точно за­виси от него, а? Това първо.

Второ. Именно защото в завода за боклука става дут ма за политическата власт в чистия й вид, затова да го откраднат, се опитват едно­временно доста ербап юна­ци. И никой няма да позволи да го открадне другият. Ако случайно, в суматохата, коя­то се задава, някой все пак си провре гагата, веднага след това ще трябва да започне да дели с всички останали (резултиращо в последва­що увеличение на такса смет и всички други либе­рални изстъпления върху населението) или ще му я отрежат. Така щастливият приватизатор (по модерному: частен партньор на пу­бличната власт) автоматич­но се превръща в несретник. А кметът, тоест законната политическа власт, ще го отнесе във всички случаи. Той така или иначе вече ще е мъртвец.

Трето, шайките, маскира­ни като политически пар­тии, имат иманентен инте­рес да постигнат спешно разбирателство по въпроса кои са тези дейности, които те (в техен собствен инте­рес) няма да се опитват да откраднат и ще обяснят на съпровождащите ги обръ­чи, че това е опасно за систе­мата. Всъщност политиче­ските боеве, които се водят в момента, са следствие точ­но от прекомерна лакомия. Всяка шайка е гепила до един-два ключови за власт­та отрасъла и рекетира останалите. До пълно из­требление.

Имам чувството, че въ­просът да не се допусне за­водът за боклук на София да е общинска собственост вече

придобива мафиотско-идеологически характер

В смисъл, след като сме се. разбрали, че ще привати­зираме и крадем всичко, всяко изключение застра­шава правилото. Затова не могат да се позволяват из­ключения. Затова, ако ще, Брюксел да ни спука от

глоби, но докато шайките не се разберат кой ще от­крадне бъдещия завод и как ще дели с останалите, няма да го пуснат да се строи. Но общински - нико­га! Нарушава се.-конвен­цията.

Помните ли оная народ­на приказка, дето една ба­бичка си провряла ръката през плета, за да вземе сол от комшийката, и като си стиснала юмрука, не могла да го измъкне обратно. Събрало се цялото село да умува и стигнали до един­ствено логичния извод, че трябва да й отрежат ръка­та. В тоя момент минал другоселец и казал:

„Пусни, бабо, солта."

Пуснала я бабата и си изва­дила ръката. Така и сега. Седи другоселецът от Брюксел и гледа сеир, ба­бата стиска в ръката си ек­ологично разрешително и вика: "Няма пък, заводът ще е мой", а цялото село вика: „Ще я режем тая ръ­ка, няма друг начин."

Всъщност, когато кме­тът Борисов казва на ръка­та да пусне завода, той пра­ви огромна услуга на цяла­та политическа класа. Ако тя е в състояние да проу­мее, че в противен случай си отрязва ръцете.

Така че дръжте тая ли­ния, г-н Борисов. Да пре­възпитаме шайката, е за­лог, който е по-голям от живота.
01.12.2008 г. ,с. 32
Град без проблеми? Каква скука и досада!
Световноизвестният архитект Стефано Боери е преподава­тел по архитектурен дизайн и дизайн на градската среда във Висшето архитектурно училище към Миланската политехника, занимава се с критика на дизайна във факултета по дизайн, Харвард, и изнася лекции в Берлаге институт, Амстердам. Той е създател на Боери студио. Проектирал е прочути сгради и съоръжения в целия свят като стадиона "Сан Сиро" в Милано, Музея на Средизиемноморието, Марсилия, генералните планове на пристанищата в Неапол, Генуа и Триест. Главен редактор на най-авторитетното списание за архитектура - италианското ABITARE.

В София Боери е на частно посещение, за да се срещне с най-добрите български архитекти, да се запознае с екипа на TQM и българското издание на ABITARE и да разгледа няколко архитектурни проекта, свързани с бъдещето на столичния град.

- Г-н Боери, кои сгради са по-трудни за строене в си­туация на криза - сградите за бедни или за богати?

- В този момент най-трудното е да се направят сгради за бедните. В Евро­па почти изчезнаха финан­сиранията за скъпите строителства. Тенденция­та е строителство с ниска цена.

От друга страна, очаква­нията на по-ниските слоеве са доста по-високи от преди години. За един архитект днес е огромно предизви­кателство правенето на сгради за по-бедните. В съ­щото време тези сгради трябва да отговарят на по­расналите изисквания на хората.

- Вие, човекът, построил някои от най-скъпите сгра­ди в света, обичате да от­кривате забравени про­странства в предградията. Какво е предизвикател­ството да се преобразяват тези места в модерни и функционални сгради?

- Огромно! В момента например работим над проекта за преустройство на офис пространства в жи­лищни в Милано. През 2015 г. в града ще се състои международно архитек­турно изложение. Ланси­рах идеята да се преустроят около 9000 метра изоставе­ни офис пространства, да се трансформират в нискобюджетни жилищни про­странства за бедни хора. Трудна, но интересна идея. От друга страна, не се отка­звам да правя сгради, в кои­то ще живеят много богати хора. В момента създаваме една

кула, която сме нарекли "Вертикалната гора"

Това е кула с 1100 дървета в Милано, в тази кула ще жи­веят наистина богати хора.

- Как се отнасяте към вечния спор в архитектура­та - старо и ново строител­ство? В България се появи­ха нови, повечето грозни и евтино строени сгради, къ­де е балансът според вас?

- Няма лесни рецепти. Има интересни частни до­мове, които се раждат с идеята за т.нар. социално строителство. Решението е да бъдат убедени частни­те инвеститори, че да се строи масово, е интересна и важна инвестиция, не компромис и бърза печал­ба.

- Впечатлението ви от София, от какво има нужда нашата столица?

- Порази ме фактът, че градът е съхранил една до­бра структура. Тук се се­щам за градове като Буда­пеща, Белград или Загреб. Намирам, че централната част на града е с много ясен облик. Подобренията, кои­то трябва да се направят, трябва да са малки, нещо като акупунктура, не да се залага на големи транс­формации. Центърът на столицата ви не се нуждае от радикални промени.

- Дайте пример за нео­бходими подобрения?

- Архитектурата днес не може да контролира голе­ми пространства. Обще­ството е много по-ком­плексно, има много повече конфликти на интереси и власт, така че държавата не може да го контролира. Но трябва да има една об­ща визия за града, в която ясно да се реши къде да бъ­дат направени тези малки намеси. Другата стратегия, за която трябва да се мис­ли, е инфраструктурата ка­то пешеходни зони, обще­ствен транспорт. За мен го­лемият проблем на града ви е пътната инфраструк­тура. Виждам, че трафи­кът е ужасен, замърсява­нето - огромен проблем. Всъщност София се превръща в един много бавен град като движение.

- Българското правител­ство иска да покани архитуктурни звезди като Заха Хадид и "Фостър партнерс", за да построят ва­жен обществен комплекс в столицата. Спорът е защо това да се прави от чужден­ци, а не от българи, вие как­во мислите?

- Много е важно да сме наясно за възможностите и на двата избора. Даваме си сметка, че с поканата към звезди архитекти целта е не само да се построи една сграда. Идеята е по-голя­ма. Така се дава знак на све­та, че чрез известен архитект градът влиза в една общност от градове, които са на определено ниво, с определена финансова ста­билност.

Не е за подценяване и медийният ефект

Не съм моралист, нито но­сталгично настроен, но мисля, че трябва да се въз­ползвате от тези възмож­ности. Всеки град иска да има своя знак, запазена марка. Привличането на световни имена ще помог­не на града да фокусира вниманието върху себе си на хора от различни стра­ни, инвеститори. Важно е обаче поканените звезди да се убедят да работят сериозно по проекта, а не да разчитат на стари, залежа­ли в чекмеджетата идеи. Защото съществува риск

да ви продадат стари идеи на огромни цени

Когато се кани местен ар­хитект, логиката е различ­на. Тогава се работи за по­добряване на средното ниво на града. То придава ка­чество на ежедневния жи­вот. И двата пътя са правилни, стига достатъч­но интелигентно да бъдат разработени.

- Любимият ви град, в който лесно се живее?

- Много градове харес­вам, но може би Бостън. Прекрасен град, придвижването става лесно. В Европа харесвам градове на море като Генуа напри­мер. В някои аспекти Со­лун може да стане много интересен град. Това са все градове, чието население е смесено, но те съумяват, да живеят заедно. С добро ка­чество на живот, но и с мно­го силни контрасти. Защо­то град без противоречния е ужасна досада и скука.

- Най-важното нещо за една жилищна сграда?

- Възможността да я сме­ниш, да промениш интерио­ра. Ние се намираме в мо­мент от нашия живот, в кой­то семейството е с промен­лива константа. Женим се, създаваме деца, развежда­ме се, родителите ни остаря­ват. Те също имат своя си живот. Понякога се налага да се върнат при нас, докато децата ни излизат от домо­вете. Налага се да вземаме хора, които да гледат въз­растните ни родители. До­мът трябва да се превърне в пространство, което съумя­ва да се променя според кон­кретните нужди на обитате­лите му. Аз работя върху тази много важна задача.

- Значи край на класиче­ското разпределение на до­ма - хол, кухня, спалня?

- Абсолютно! Просто то вече не съществува. Има тенденция, която аз нари­чам монопространство на стаите. Те съжителстват според различните нужди. Предназначението на

кухнята се връща,

както едно време. Тя става най-важното пространство, където хората се събират. Друга голяма тема е окол­ното пространство. В бъде­ще нашите домове ще тряб­ва не само да консумират по-малко енергия, но ще се на­ложи и да я произвеждат. Така че тези станции, които ще произвеждат енергия, ще бъдат общи простран­ства. Нещо като обществе­ните перални и избите. Това може да е идея за нов начин да бъдем заедно.
Снимка на три колони- Арх. Стефано Боери


01.12.2008 г.,с. 3
Задава се вълна от уволнения

Агенциите обслужват едва по 3-4 кораба на месец
КАЛОЯНА ЖИВКОВА

Бургас все още не е усетил с пълна сила финансовата криза и съкратените работници се броят на пръсти. Истинска вълна от уволнения обаче ще има точно преди коледните празници, показа проучване на „Монитор".

Местните корабни агенции са изправени пред колапс заради кризата с металите и блокирания от два месеца пазар на зърно. Съкращенията в по-малките фирми вече са факт.

Други поддържат персонала си единствено от лоялност за усърдния труд на работниците през годините, но работата и приходите им са паднали наполовина. Корабните агенции, които доскоро са посрещали средно по 15 кораба на месец, сега обслужват едва по 3-4. Малко са фирмите в морския град, които имат резервен капитал за фонд "Работна заплата".

Това принуждава десетки местни служители да си търсят вече ново препитание. В региона с тази дейност се занимават около 50 компании.

На добри приходи се радват единствено две корабни агенции, които са специализирани в обработката на контейнери. Едната е с държавно участие, а другата е частна. От последната се похвалиха, че всяка седмица посрещат и подготвят документите на поне един кораб със средно 200 контейнера.

Според разчетите на "Пристанище Бургас" контейнерооборотът е скочил с 50% за последната година. Така от началото на годината на пристанището са били разтоварени над 30 хиляди контейнера. С откриването на новия терминал след две години обработката им ще се увеличи на 500 000 броя годишно.

Въпреки тези данни "Пристанище Бургас" също е засегнато от кризата и изчаква по-добри времена. Служителите на порта в момента оползотворяват времето си в реновиране на остарялата инфраструктура и ремонт на крановeте и другата наземна техника.

Криза се задава и в строителния бранш. „Всеки ден по 5-6 бригади идват да търсят работа на строежите ми", съобщи за „Монитор" един от съдружниците в „ГМ Строй" Йордан Бенов.. Сега обаче се задава криза, тъй като много компании се отказват от инвестициите си, понеже банките им отказват кредит.

Съкращения предстоят и в „Кроношпан", научи „Монитор". Новината не е потвърдена официално, но от януари 2009 г. част от работещите в предприятието ще бъдат освободени.


Снимка на две колони- Работниците от „Пристанище Бургас" вече протестираха в защита на колегите си от „Кремиковци", защото и те очакват да бъдат уволнени.


01.12.2008 г.,с. 5
За източване на 2 млн. лв. от дружеството

Шефове от “Софийски имоти” застават пред Темида

Прокуратурата внася обвинителния акт до дни
НАТАЛИЯ ФИНАШКОВА

Бившият шеф на “Софийски имоти” Тошко Добрев скоро ще се изправи пред съда. Софийската градска прокуратурата вече предяви на него и останалите 14 обвиняеми материалите, събрани по време на разследването, и до дни се очаква да внесе обвинителния акт в съда.

Добрев е обвиняем за източването на общинското дружество от края на август, след като дълго време бе издирван от прокуратурата. Обвинителите дори се канеха да подготвят европейска заповед за ареста му. В крайна сметка той бе задържан на излизане от страната на Дунав мост, след като от МВР бяха проспали влизането му в България.

Според държавното обвинение Добрев и останалите 14 души са продавали имоти на занижени цени в момент на наложен от общината мораториум върху сделките на дружеството. Като изпълнителен директор Добрев е сключил 13 неизгодни сделки за продажба на терени, магазини и жилища. Заради силно занижените цени са нанесени щети за 1,9 млн. лв., а и по време на сделките е действал мораториум за сделки с общински имоти. Неизгодните сделки по това дело са общо 15, а нанесените щети - над 2 млн. лв.

За особено тежки случаи на безстопанственост НК предвижда от 1 до 10 г. затвор. Ако обаче Добрев признае фактите, сочени от обвинението, поиска съкратен процес и бъде признат за виновен, присъдата му ще е под минимума. Заедно с Тошко Добрев на подсъдимата скамейка ще застанат още 14 души от общинската фирма и оценители на имоти. Сред тях са Петър Савов, бивш директор на дружеството, и Станимир Зашев, шеф на временната общинска комисия. Подсъдими ще бъдат и членовете на борда Милен Милчев, Ина Станчева и Симеон Симеонов. Към отговорност са привлечени и 5-има оценители на фирмата “Софийски имоти”.

Запознати обясниха, че всеки от подсъдимите има по двама адвокати, което означава, че в съдебната зала ще влязат около 45 души. Затова и процесът няма да е никак лек и ще има достатъчно възможности за отлагания и проточване, коментират юристи.

След като прокуратурата внесе обвинителния акт и делото бъде разпределено на съдия, той ще трябва да го насрочи за максимум три месеца, но може и да го върне за коригиране на пропуски.

Около скандалното дружество бяха образувани общо 8 дела за различни нарушения и огромни щети. Експертизите по тях са готови, но още се разпитват свидетели и няма повдигнати обвинения.


Снимка на две колони- До дни прокуратурата ще внесе обвинителния акт срещу Тошко Добрев в съда.

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница