1 декември 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница6/7
Дата01.05.2017
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

01.12.2008 г., с. 2
Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев и екип от експерти ще представят ра­ботата на МОСВ по изпълнение на ангажименти­те на страната ни в областта на управлението на отпадъците по време на прескон­ференция от 13.00 часа в Минис­терство на околната среда и води­те (МОСВ). МОСВ е създало необ­ходимата организация да започне строителството на оставащите 21 регионални депа за отпадъци. Не­зависимо, че до юли 2009 г. няма да е завършило строителството им няма никакъв риск на България да бъдат наложени санкции в област­та на управлението на отпадъците. От МОСВ уточниха, че в момента се ускорява пускането в екстплоатация и на други елементи от сис­темата, като инсталации за сепа­риране и предварително третира­не на отпадъците.


01.12.2008 г., с. 2
Искат постоянен арест за Петър Драшков
Очаква се днес Софийска­та районна прокуратура да поиска от съда Петър Драш­ков да остане в ареста за по­стоянно, съобщи вчера БТА. Петър Драшков бе задържан миналия петък. Името му на­шумя след издаването на но­тариален акт за негова собст­веност върху терен, който е купил от Столичната община. В документа са допуснати значителни нарушения и е фал­шифициран подпис на кмета на София Бойко Борисов. Петър Драшков е брат на бив­шия заместник-председател на ДАНС Иван Драшков.

Припомняме, че вечерта на 27 ноември Петър Драш­ков влезе в страната през ГКПП-Калотина. Той бе обя­вен за общодържавно издир­ване и за него имаше издаде­на европейска заповед за арест. Срещу Петър Драшков се води разследване по досъдебно производство за изма­ма в особено големи размери.

01.12.2008 г., с. 3
РЕМОНТИРАТ СЪДЕБНАТА ПАЛАТА С 9,2 МЛН. ЛВ.
Нови 9 150 000 лв. дава Министерството на правосъди­ето за ремонт на Съдебната палата в София. Сумата е предвидена за цялостно ре­конструкция на 4-ия етаж на сградата, съобщи БГНЕС. Ре­конструкцията включва ремонт, преустройство и адаптация на съществуващите помещения на етажа за нуждите на Върховната касационна про­куратура. Ремонтът следва да се извърши на площ от 4150 кв.м от общата застроена площ от 10 149 кв.м.


01.12.2008 г., с. 5
Спират строителството в Пампорово
Кметовете на Смолян и Чепеларе заповядаха на инвеститорите да почистят улиците и зелените площи
Със заповеди на кметовете на Смолян и Чепеларе Дора Янкова и Георги Попов от днес се спира строителството в Пампорово и съставните курортни ядра, предаде радио "Фокус-Смолян". Забраната ще важи до 31 март 2009 година, като целта е да се осигурят нормални условия за функциониране на спортните съоръжения и хотелската база през настъпващия активен зимен туристически сезон. Забраната на община Смолян обхваща ядрата "Студенец", "Язовира" и "Малина" в курорта Пампорово, курортните ядра "Райковски ливади", "Смолянски езера" и село Стойките.

Строителните фирми и инвеститорите са задължени да обезопасят строежите и да почистят тротоарите и пътните платна от строителни материали и отпадъци. Засегнатите от строителството зелени площи, спортни терени, транспортна и техническа инфраструктура в срок до 1 декември да бъдат почистени и възстановени в първоначалния си вид, като се осигури нормален пешеходен и транспортен достъп, пише още в заповедта на кмета Дора Янкова.

Заповедта на Георги Попов обхваща целия комплекс и центъра на Пампорово. По този начин ще се избегне безпокойството на туристите от тежкотоварни камиони и строителни работници. Специални комисии ще правят проверки на обектите и ако се установи нарушение на кметската заповед, ще бъдат налагани глоби. Освен това се предвижда заедно с районното управление на МВР - Чепеларе, да се забрани преминаването на товарни автомобили през Пампорово, ако те нямат разрешителни. Тази зима Пампорово няма да има проблеми с водоснабдяването, канализацията и електрозахранването. До началото на ски сезона се очаква да бъде пусната в експлоатация новата електрическа подстанция. Приключва и изграждането на събирателния канал за битовите отпадни води и клоновете на колектора, както и на двата нови 1000-кубикови водоема.01.12.2008 г., с. 7
Руснаците продължават да се интересуват от покупка на имот у нас

Някога руските медии нарекоха България "инвестиционният хит на Европа". "Независимо от вероятността от рязък спад на цените на имотите в Европа и Америка тези в България, както и преди, ще продължат да се повишават", се казва в експертната оценка на компания Монвиль-Леместия Групп. Изследване на Knight Frank пък показа, че темпът на ръст на цените в периода 2006-2007 г. е бил 33,7%, което поставя страната сред тези с най-висок ръст на цените на имотите.

Доколко това привлече и отблъсна купувачите? Бурният ръст на цените привлече, от една страна, тези, които се страхуваха от нови поскъпвания, а от други - инвеститорите, за които цените в България все още са ниски, а растящият пазар - привлекателен, пише "Недвижимость и цены".

България запази първото място по интерес на руските купувачи в няколко поредни проучвания, като съставът на насочващите се към нея купувачи се промени. "Намаля броят на тези, които купуват за себе си, за сметка на броя на частните инвеститори, които разчитат на влизане на пазара с малка сума", съобщава Наваля Завалишина, експерт на МИЭЛЬ.

Предлаганите по Черноморието апартаменти се движат в ценовия диапазон между 1-1,5 хил. евро за кв. м, а на първа линия в Златни пясъци по 2-2,5 хил. евро за кв. м. Именно към апартаментите клас лукс и вилите е насочено търсенето от страна на руските инвеститори. Поскъпването на имотите в Златни пясъци, Слънчев бряг и Св. Константин и Елена обаче доведе до пренасочване на вниманието към по-малки курорти. Така "на мода" се оказаха и места като Обзор, Бяла и Кранево.

За разлика от Черноморието зимните курорти на България не предизвикват интерес у руснаците. Същото важи и за българските балнеологични курорти. Селските къщи, привлекли интереса на англичаните през 2003-2004 г., пък стават все по-трудно продаваеми, особено за руските клиенти, предпочитащи традиционно новопостроени имоти. При това "славата" доведе до искане на невъзможни цени от страна на продавачите, имайки предвид и пълният ремонт, който трябва да се направи на подобна сграда, обясняват агентите.
01.12.2008 г., с. 6
Снимка на 5 колони - Работници ремонтираха вчера релсите по пътя на трамвай номер 20 близо до гара Подуене в столицата01.12.2008 г., с. 6

ИЗГРАЖДАТ НОВ КАНАЛ В СТОЛИЧНИЯ „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ"
В началото на декември "Со­фийска вода" започва работа по изграждането на нов канал в кв. "Модерно предградие", район "Връбница", съобщиха вчера от дружеството. Инвестиционният проект предвижда изграждането на 203 метра канал по ул. "Връх Манчо" в участъка от ул. "Годеч" до ул. "Майстор Манол". Тръбите са с диаметър 315 и 630 мм, а средната дълбочина на изкопа е 4,5 метра. До момента в района не е имало канализация. Успо­редно с изграждането на канала, дружеството ще подмени водопровода по ул. "Връх Манчо". Нови качествени тръби от поли­етилен висока плътност и с двой­но по-голям диаметър ще заме­нят амортизирания етернитов водопровод с диаметър 80 мм, положен през 1961 г. на миналия век. "Софийска вода" инвестира в проекта 310 000 лева.01.12.2008 г., с. 7
Започва първият в България комасационен проект
Първият у нас проект за комасация на Адванс Терафонд АДСИЦ ще бъде реализиран на територията на село Катунец, област Ловеч, съобщиха от дру­жеството вчера. Адванс Терафонд АДСИЦ е първият частен инвес­титор, по чиято инициатива ще се извърши реална комасация.

Първоначално проектът ще обхване комасация на 7000 дка селкостопанска площ в землище­то на с. Катунец. Допълнително в проекта може да се включи все­ки собственик със своята земя в землището, преди да е оконча­телно изработен планът за уед­ряване. Земеделските земи в землището ще бъдат разделени на зони по интереси между собствениците в зависимост от начи­на на трайно ползване на имоти­те, в зависимост от интересите на местната общност и според раз­личните типове селскостопанско производство, които се развиват в землището.

Окрупняването ще се из­вършва по два метода. Поземле­но банкиране - покупко-продажби и замени на земеделски земи между собственици на земи в землището. И вторият начин е формиране на отделни имоти и масиви с нови граници. Крайната цел на проекта е чрез реализа­ция на плана за уедряване да се формират привлекателни имоти за по-ефективно и модерно земе­делско производство.

Инвестициите на Адванс Те­рафонд АДСИЦ в земеделски земи в конкретното землище до момента възлизат на около 1,5 млн. лв. за обработваеми земи. Срокът за реализация на проек­та е година и половина, като се очаква той да бъде финализиран през март 2010 г. Разходите, предвидени от Адванс Терафонд АДСИЦ за неговата реализация през 2009 г., са в размер на бли­зо 200 хил. лв.

"Адванс Терафонд" АДСИЦ е един от най-големите собствени­ци на земеделска земя в Бълга­рия след държавата. Дружество­то притежава 260 000 дка земе­делска земя, които са предназна­чени за отдаване под аренда. Стойността на притежаваните земи е около 106 млн. лв.


01.12.2008 г., с. 22
ТРИ ХИЛЯДИ ПЯХА С ЕЛИЦА И СТУНДЖИ
Грандиозен концерт на площа­да в центъра на Плевен събра над 3 хиляди души въпреки студа, дошли на откриването на луксоз­ния МОЛ в града. На огромна сцена пред търговския център се качиха ансамбъл "Българе", балет "Нова", призьорите от "Евровизия" Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи, както и щатската поп звезда Майк Джонсън. Огненото шоу на Нария Магария допълнително стоп­ли публиката, прегряла с хитовете на звездите.


30.11.2008 г., с. 2
Искат постоянен арест за ексдипломата в понеделник
Драшков завъртял още 2,3 дка в “Банишора”
Взел милионна комисиона в евро като посредник
Нова измама с участието на Петър Драшков с парцел от 2,3 дка в столичния жк "Банишора" започва да разследва столичната районна прокуратура в понеделник. В нея братът на уволнения зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков е играл ролята на посредник, за което е взел милионна комисиона в евро, разкриха пред "Стандарт" участници в сделката. В новата измама с публична общинска собственост титуляр на откраднатия имот е жена, съобщиха разследващите. Това е 7-ият поред имот в София, откраднат с фалшиви документи и подправен подпис на кмета Бойко Борисов.

Парцелът от 2,3 дка е вторият случай на измама с участието на 55-годишния бивш дипломат, който бе арестуван в четвъртък на влизане в страната през ГКПП-Калотина. Драшков напуснал страната още на 21 септември и досега стоял в Германия заедно със съпругата си. Преди 2 седмици МВР го обявило за общонационално издирване. Паралелно с това полицията поискала издаването на европейска заповед за арест.

"В момента Драшков е в килия на 6-о РПУ със 72-часова прокурорска мярка за неотклонение. Ще искаме постоянен арест в понеделник", съобщи говорителят на Районната прокуратура Руси Алексиев.

Срещу Драшков е повдигнато обвинение за измама в особено големи размери в съучастие. Разследващите установили, че той е човекът, налял общо 3 млн. евро, за да може да придобие парцел на стойност 14 млн. евро. Самият бивш дипломат твърдял през полицаите, че е дал само 1 млн. лв. на 40-годишната Ивалина Миладинова Трифонова в сладкарница в центъра на София.

След това Драшков продал имота срещу 10 млн. евро на фирмата "Симеон 2" на общинския съветник в Несебър Славян Теофилов и Емил Димитров.

Прокурорите търсят доказателства, че за незаконното прехвърляне на имота Драшков е действал като част от организирана престъпна група. Тогава случаят ще бъде поет от Софийска градска прокуратура.Димитър Илиев


30.11.2008 г., с. 3
София става бизнес център
ПАРИЖ. Кметът на София Бойко Борисов и главният архитект Петър Диков станаха учредители на Световната мрежа на градовете, развиващи бизнес квартали и паркове. Тя бе създадена във френската столица. Идеята е по инициатива на парижкото Сити - La Defense, и обединява 16 световни градове и столици. Сред тях са Лондон, Пекин, Амстердам, Севиля, Москва, Саo Пауло, Монреал, Токио и други. Борисов бе избран за член на съвета на директорите на организацията заедно с други трима кметове и представители на Париж, Пекин и Монреал.


30.11.2008 г., с. 3
Гагаузов: Решение на ЕК не се обжалва
ПЛОВДИВ. Решението на ЕК за спиране на парите по ФАР не подлежи на обжалване, заяви министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов. Според него финансирането на засегнатите обекти ще бъде осигурено по други оперативни програми, както и от бюджета. Точният механизъм ще бъде уточнен, след като финансовият министър Пламен Орешарски докладва кой от обектите как би могъл да бъде финансиран. С орязаните средства е трябвало да бъдат завършени участъкът Ямбол-Елхово, път до Смолян и четири достъпа до индустриални зони.

Костадин Аршинков


30.11.2008 г., с. 4
Италианци вземат халите в Дупница
ДУПНИЦА. Италианци вземат халите в Дупница. Две от най-мощните строителни фирми там - "Улисе инвест" и "Аурора инвест", в съдружие с местен бизнесмен искат да купят терена, за да строят бизнес център. Предприемачите дават 657 000 лева и дарение за общината в размер на 10 000 лева. Ако сделката стане факт, на мястото на старите хали ще има 5-етажна сграда, в която ще има магазини, офиси, апартаменти и подземни гаражи.

Елена Ангелова


30.11.2008 г., с. 8
Първанов: Развитието е пътища + образование
Модерната инфраструктура и качественото образование са основните елементи на развитието, заяви пред участниците в международната конференция в Доха президентът Георги Първанов, цитиран от БТА. Форумът бе открит официално вчера в катарската столица и неговата цел е да направи преглед на изпълнението на Консенсуса от Монтерей за финансиране на развитието. В конференцията участват държавни глави, правителствени ръководители, министри, президенти на международни финансови институции.


30.11.2008 г., с. 12
Отварят още 2 хотела за Световната купа
Нови два 4-звездни хотела ще отворят врати следващата седмица, разкри кметът на Банско Александър Краваров. Той очаква тази година посещаемостта в курорта да се увеличи заради стартовете от Световната купа по ски за жени.

Кметството, хотелиерите и ресторантьорите са хвърлили много сили и средства, за да посрещнат на ниво туристите. В града се появи и първият информационен център. Той е дело на Алианса за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско. На видно място до общината има монтирана плазма, на която вървят най-необходимите информации за туристите. В отделен офис те могат да получат пълна информация за услугите в града и ски зоната.

Благоустрояването в Банско ще продължи поне още една или две години, призна Краваров. Заради Световната купа по ски се асфалтира пътят от града до ски зоната. "Първият етап бе завършен, като за него бяха дадени 2 094 000 лв. Общата сума на изразходваните средства за благоустрояване на Банско за последния месец е 4,7 млн. лв. Ремонтира се и шосето от Добринище до хижа "Гоце Делчев". Също така са асфалтирани много от улиците в града, като се прави и газификация. До края на годината трябва да се положат и 8 км тръби от газопровода и 12 000 тона асфалт в Банско и още 8 тона в Добринище", завърши кметът.


01.12.2008 г., с. 2

Бившите съпрузи живеят като съквартиранти
Адвокат Диана Христова

- Г-жо Христова, има ли бум на разводите заради финансовата криза?

- Бих казала, че има бум на бракоразводните дела спрямо останалите дела. Останалите намаляват, бракоразводните се увеличават.

- Какви са най-честите причини българинът да прибегне до развод?

- Най-вече заради несходство в характерите, неразбирателство. Има тенденция хората да се развеждат по взаимно съгласие. Зачестиха случаите, в които двама души се развеждат, но продължават да обитават едно и също жилище. Любопитен е фактът, че драстично намаляха случаите, в които мъж и жена се разделят заради трети човек между тях.

- А кризата провокира ли хората по някакъв начин?

- Преди кризата хората масово се развеждаха, за да придобият имущество или да изтеглят заем, за да си купят жилище, което след това няма да им се налага да го делят с никого.

Преди години попаднах на фрапиращ случай, който силно ме потресе. Една жена нямаше никакви искания към бившия си съпруг, освен да вземе децата, и съдът съответно й присъди малчуганите. Няколко месеца по-късно тя ми се обади по телефона с молба, ако може да върне едното дете, защото много й напомняло за баща му, и поиска да вземе етаж от къщата.
01.12.2008 г., с. 6
Ремонтират прокуратурата за 9 млн.
СОФИЯ. Общо 9 150 000 лв. ще отпусне правосъдното министерство за ремонт на прокуратурата. Средствата се дават за цялостна реконструкция на четвъртия етаж в Съдебната палата, където се помещава Върховна касационна прокуратура.

Майсторите ще обновяват и реконструират общо 4150 кв. м. Работници ще измъкват всички жички на етажа, за да "стегнат" електрическите инсталации, противопожарните и охранителните системи. Освен това ще бъдат монтирани и нови отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, похвалиха се от държавното обвинение.
01.12.2008 г., с. 7
Търсят шейхове за ски под Ком
Берковица. Наши строители се юрнаха на лов за арабски инвеститори. Богати шейхове се търсят за изграждането на ски комплекс "Берковски балкан". Проектът ще бъде показан и на инвестиционно изложение в Москва през март със същата цел, каза в Берковица президентът на най-голямата българска строителна фирма "Главболгарстрой" - Симеон Пешов. Стойността на ски комплекса е 100 милиона евро. Три английски фонда са поискали да се включат като съинвеститори, но после се отказали заради финансови проблеми.

Първолета Цветкова


01.12.2008 г., с. 7
Затварят Пампорово за строители
Смолян. Пампорово, Смолян и Чепеларе гонят строителите от днес. Камионите, зидането и бъркането на бетон са забранени. Заповедта е на кмета на Смолян Дора Янкова и колегата й от Чепеларе Георги Попов. Те наредиха да бъдат почистени улиците и тротоарите от отпадъци и техника, а разораните градинки да бъдат възстановени за удобството на туристите. Датата на официалното откриване на зимния сезон в Пампорово все още не е определена. Обикновено първите гости пристигат между 15 и 20 декември. Най-нетърпеливи за ски и тази година ще са англичаните и ирландците. Българите ще атакуват курорта за Коледа. Всички места в реномираните кръчми и хотели вече са заети.

Щиляна Чакърова


01.12.2008 г., с. 10
Окрупняват земята за първи път

у нас в село Катунец, Ловешко. Първият комасационен проект в България е на Адванс Терафонд АДСИЦ. Окрупняването на нивите ще се осъществи с покрепата на Министерството на земеделието и храните. Първоначално проектът ще обхване комасация на 7000 дка селкостопанска площ в землището на с. Катунец. Окрупняването ще се извършва чрез поземлено банкиране - покупко-продажби и замени на земеделски земи между собственици.
01.12.2008 г., с. 32
Строим писта за МотоGP
Европейската федерация по мотоциклетизъм (УЕМ) одобри план за строеж на писта за MotoGP в България. Новината бе съобщена на пищната церемония по награждаването на европейските шампиони за тази година в Пловдив. Очаква се новото трасе да приеме най-добрите състезатели в MotoGP през 2011 г. Пистите ни в Севлиево и в Плевен взеха призовете за най-добри в Европа по мотокрос и супермото. На церемонията, която в 11-годишната си история само 2 пъти е била извън Монако, присъстваха повечето членове на Борда на директорите на УЕМ и много министри.


01.12.2008 г., с. 3
Бойко Борисов: Имам система за откриване на фалшиви подписи
Прокуратурата иска днес решетки за брата на Иван Драшков
По всички преписки и проверки, започнати от Столична община и предадени на прокуратурата, има задържани хора и поне 20 от тях си чакат присъдата. Това каза в предаването „Неделя 150” вчера кметът на София Бойко Борисов. По думите му системата за откриване на фалшифицирани подписи, която сам си е създал, действа добре и до момента няма нито един сигнал, който да не е разследван или да не е дал резултати.

Според Борисов, когато над прокуратурата и съдебната система няма политически чадър и има воля от двете страни да се докаже истината, системата работи перфектно. Той даде пример със задържането на брата на бившия зам.-председател на ДАНС Иван Драшков – Петър, който е участвал в престъпна група, занимаваща се с имотни измами. Ако премиерът остави главния прокурор да си върши работата, той ще се справи безупречно, каза още Бойко Борисов.

По повод на изгубените европари по програма ФАР и хвърлянето на вина върху правосъдната система кметът смята, че това е манипулация от страна на премиера и опит да избяга от своята отговорност. Станишев, Доган и царят парализират съдебната система, защото всички важни постове сред съдиите, следователите и прокурорите са назначение на тези трима души след договорка и с президента Георги Първанов, разбира се, каза още Борисов и изрази увереност в достоверността на това свое твърдение.

Междувременно днес Софийската районна прокуратура ще поиска постоянен арест за брата на Иван Драшков-Петър. Той беше закопчан на влизане в България в четвъртък вечерта и обвинен за имотна измама. Според обвинителите измамата е за над 10 млн. евро. През октомври Борисов сигнализира прокуратурата, че е фалшифициран подписът му под документ, с който общината продава на фирма Сида-АС терен в кв. "Стрелбище" на площ от 14 дка. Купувач на имота се оказа именно Петър Драшков.
Каталог: press
press -> Іі. 2016 година Първа стратегическа цел
press -> Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІ. 2016 година Втора Стратегическа цел
press -> Конкурс за първи и втори филми, Големите пет, Киното днес, Киното утре, Ново българско кино, Балкански конкурс и други. За девети път ще бъде присъдена
press -> Пресинформация – 28 февруари 2012 16-и международен филмов фестивал
press -> Търговски дела в окръжен съд- пазарджик
press -> Европейска комисия Съобщение за медиите
press -> Тема: здравеопазване
press -> Обществени и политически нагласи октомври 2014


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница