1 и господ повика Моисея, и като му говореше от шатъра за срещане казастраница4/5
Дата01.08.2018
Размер274.5 Kb.
ТипГлава
1   2   3   4   5
ГЛАВА 20

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Да речеш на израилтяните: Който от израилтяните, или от заселените в Израиля чужденци, даде от семето си на Молоха, непременно да се умъртви; людете на земята да го убият с камъни.

3 Също и Аз ще насоча лицето Си против оня човек и ще го изтребя изсред людете му, защото е дал от семето си на Молоха, та е омърсил светилището Ми и е осквернил святото Ми Име.

4 И ако по какъв да е начин людете на земята затворят очите си, за да не видят тоя човек, когато дава от семето си на Молоха, и не го убият.

5 тогава Аз ще насоча лицето Си против тоя човек и против семейството му, и ще изтребя изсред людете им него и всички, които го последват в блудството, за да блудствуват след Молоха.

6 И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете за да блудствува след тях, против оня човек Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя изсред людете му.

7 И тъй, осветете се и бъдете святи, защото Аз съм Господ вашият Бог;

8 и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, който ви освещавам.

9 Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.

10 Ако прелюбодейства някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодейства някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката.

11 Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

12 И ако някой легне със снаха си, непременно и двамата да се умъртвят; мръсота са извършили; кръвта им да бъде върху тях.

13 Ако някой легне с мъжко, както с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

14 Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие; с огън да се изгорят и той и те, за да няма беззаконие между вас.

15 Ако някой се съвъкупи с животно, той непременно да се умъртви, и животното да убиете.

16 И ако се приближи жена при какво да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

17 Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си, и види голотата й, и тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на людете си; голотата на сестра си е открил; ще носи беззаконието си.

18 И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си; за това, да се изтребят и двамата изсред людете си.

19 Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото който е сторил това, открил е голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.

20 И ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.

21 И ако някой вземе братовата си жена, това е нечистота; братовата си голота е открил; бездетни ще останат.

22 Пазете, прочее, всичките Ми повеления и всичките Ми съдби та ги извършвайте, за да не ви избълва земята, гдето Аз ви завеждам да живеете в нея.

23 И да не ходите по обичаите на населението, което Аз изпъждам отпред вас; защото те извършиха всички тия гнусотии, и за това Аз се погнусих от тях.

24 А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им, и Аз ще я дам на вас за притежание, земя гдето текат млеко и мед. Аз съм Господ вашият Бог, който ви отделих от племената.

25 За това, правете разлика между чистите животни и нечистите, и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно, или с птица, или с какво да е що пълзи на земята, които Аз ви отделих като нечисти.

26 И бъдете святи на Мене; защото Аз, Иеова съм свят, и ви отделих от племената за да бъдете Мои.

27 Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.


ГЛАВА 21

1 Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от вас да се не оскверни между людете си, заради мъртвец,

2 освен за близък сродник, сиреч, за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си;

3 също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен.

5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си.

6 Святи да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат святи.

7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свят на Бога си.

8 Прочее, да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свят.

9 И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.

10 Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира дрехите си,

11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ.

13 И той да вземе за жена девица;

14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена.

15 И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

16 Господ говори още на Моисея, казвайки:

17 Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си.

18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,

19 или човек със строшена нога, или строшена ръка,

20 или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишеи, или келяв.

21 Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си.

22 От пресвятите и от святите приноси нека яде хляба на Бога си;

23 но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

24 И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.
ГЛАВА 22

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от святите приноси, които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свято Име. Аз съм Господ.

3 Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, и пристъпи до святите приноси, които израилтяните посвещават Господу, тоя човек ще се изтреби от пред Мене. Аз съм Господ.

4 Който от Аароновото потомство е прокажен, или има течение, да не яде от святите неща, догде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвъкупително семе,

5 или който се допре до каквото да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,

6 оня човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да не яде от святите неща, догдето не окъпе тялото си във вода.

7 Когато залезе слънцето ще бъде чист, и подир това нека яде от святите неща, защото това му е храната.

8 Мърша или звероразкъсано да не яде, за да се не оскверни от тях. Аз съм Господ.

9 Да пазят, прочее, заръчването Ми, за да не си навлекат грях и умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.

10 Ни един чужденец да не яде от святите неща: гост на свещеника ако е, или наемник, пак да не яде от святите неща.

11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оня, който се е родил у дома му; те могат да ядат от хляба му.

12 Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от святите неща.

13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него.

14 И ако някой от незнание яде нещо свято, тогава да даде на свещеника равното на святото нещо и да му притури петата му част.

15 Свещениците да се не отнасят със святите неща, които израилтяните принасят Господу, като с просто нещо,

16 за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните святи неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

17 Господ още говори на Моисея, казвайки:

18 Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Всеки човек от Израилевия дом, или от чужденците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци, или като какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгаряне,

19 за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овците, или от козите.

20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието.

21 Който, за изпълнение на обрек, или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.

22 Животно сляпо, или със строшена или изкълчена част, или което има оток, суха краста, или лишеи, такива да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на олтара.

23 Но юнец или овца с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос: обаче срещу обрек не ще бъде приет.

24 Животно превито, или със смазани или изтръгнати мъди, или скопено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си.

25 Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото разтление има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.

26 Господ още говори на Моисея, казвайки:

27 Когато се роди теле, или агне, или яре, тогава нека бъде седем дена с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу.

28 А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й.

29 И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така щото да ви бъде приета.

30 В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.

31 И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги вършите. Аз съм Господ.

32 И да не осквернявате Моето свято Име; но Аз ще съм осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам,

33 Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Иеова.


ГЛАВА 23

1 Господ още говори на Моисея, казвайки:

2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните праздници, в които ще свиквате святи събрания, Моите праздници, са следните:

3 Шест дена да се работи, а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание; в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.

4 Ето Господните праздници, святи събрания, които ще свиквате във времената им:

5 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;

6 и на петнадесетия ден от същия месец е Господен праздник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.

7 На първия ден да имате свято събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

8 И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свято събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

9 Господ говори още на Моисея, казвайки:

10 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;

11 и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.

12 И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;

13 и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.

14 А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15 От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;

16 до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.

17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу.

18 И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу.

19 Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва.

20 И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат святи Господу за свещеника.

21 И на същия ден да свикате свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

22 И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.

23 Господ още говори на Моисея, казвайки:

24 Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свято събрание.

25 В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.

26 Господ говори още на Моисея, казвайки:

27 Десетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свято събрание и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу.

28 Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог.

29 Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си.

30 И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му.

31 Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

32 Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33 Господ говори още на Моисея, казвайки:

34 Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя седми месец да пазите за седем дена Господния праздник на скинопигията.

35 На първия ден да има свято събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

36 Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свято събрание и да принесете жертва чрез огън Господу; това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

37 Тия са Господните праздници, в които да свиквате святи събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния, всяко на определения му ден,

38 освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.

39 А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празднувате Господния праздник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка.

40 И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог.

41 Да празднувате тоя праздник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празднувате.

42 В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби,

43 за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

44 И тъй, Моисей обяви Господните праздници на израилтяните.
ГЛАВА 24

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Заповядай на израилтяните да ти донасят първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило.

3 Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.

4 На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.

5 И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа.

6 И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа.

7 И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу.

8 Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет.

9 И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свято место; защото са пресвяти нему от жертвите принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.

10 И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.

11 И синът на израилтянката похули Господното Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе).

12 И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, какво да му сторят.

13 И Господ говори на Моисея, казвайки:

14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни.

15 И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.

16 Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.

17 Който убие някой човек, непременно да се умъртви.

18 А който убие животно, да го плати. Живот за живот.

19 И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той:

20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.

21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.

22 Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.

23 И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.


ГЛАВА 25

1 Господ говори още на Моисея на Синайската планина, казвайки:

2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете във земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа.

3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;

4 а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.

5 Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш грозде от нерязано лозе; година за тържествена почивка да бъде на земята.

6 Произведеното през тая събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселил при тебе;

7 на добитъка ти, и на животните, които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.

8 Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като ти мине времето на седем седмици от години, сиреч, четиридесет и девет години,

9 тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата земя.

10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свят; от полето да се храните с произведеното от него.

13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.

14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от ближния си, да се не онеправдавате един други;

15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.

16 Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според числото на плодосъбиранията.

17 Да се не онеправдавате един други; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Иеова вашият бог.

18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.

19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.

20 И ако речете: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?

21 Тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, щото ще роди плод за три години.

22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; догдето се съберат нейните плодове ще ядете старите запаси.

23 Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришълци при Мене.

24 За това в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупване на земята.

25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал.

26 Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,

27 тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.

28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

29 Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.

30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година, тогава оная къща, която е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения, в юбилей да се не освобождава.

31 Но къщите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

32 Обаче в левитските градове, левитите могат кога да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.

33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежава да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

34 А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.

35 Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.

36 Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог, та да живее брат ти при тебе.

37 Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.

38 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.

39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с робска работа.

40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

41 тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и на притежанието на бащите си да се върне.

42 Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;

43 да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.

44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

45 Още и от чадата на чужденците, които са пришълци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

46 И да ги оставяте в наследство на чадата си; те да ги наследват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.

47 Ако чужденецът или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,

48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

49 или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи себе си.

50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с числото на годините; да му се сметне съразмерно с времето на наемник.

51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупуването си от парите, с които е бил купен.

52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.

54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница