1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?Дата25.07.2016
Размер15.07 Kb.
1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?
2. Кои реки определят специфичния воден баланс на Черно море?
3. Каква е солеността на Черно море по сравнение с тази на Световния океан и от какво се определя тя?
4. С кой газ Черно море е генетично обременено и кои хидрографски компоненти допринасят за неговото натрупване?
5. Защо Черно море е едно от най-застрашените от екологична катастрофа морета в световния океан?
6. Що е екология?
7. Що е еутрофикация?
8. Какви периоди в еволюцията на Черноморските екосистеми (пред българското крайбрежие) се определят в зависимост от степента на еутрофикацията?
9. Какво обхваща пелагичната екосистема?
10. Какви са механизмите на навлизане на нови видове (вселенци) в Черно море?
11. В какво се изразяват промените в биологичния цикъл на фитопланктона през 80-те години на 20 век?
12. Как промените в биологичния цикъл на фитопланктона през 80-те години на 20 век се отразяват на зоопланктона?
13. Каква е връзката между намаляването на хранителния зоопланктон през 80-те години и улова на хамсия?
14. Как се отразява навлизането на ктенофората-вселенец M. Leidyii върху улова на пелагични риби и защо?
15. От какво се обуславят промените настъпили в Черноморската пелагична екосистема през 90-те години на 20-ти век?
16. Що е бентосна екосистема?

17. Кои са основните бентосни зооценози пред българското крайбрежие?


18. Кои фактори допринасят за намаляване на бентосното биоразнообразие и защо?
19. Защо промишленият добив на рапана в Черно море е сериозна заплаха за мидените полета?
20. Какъв е екологичния ефект от дънното тралиране за рапана?
21. Каква е ролята на култивирането на миди за развитието на морските стопански дейности?
22. Какви законодателни инициативи и препоръки може да бъдат предложени за развитието на марикултурите в Република България?


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница