1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница2/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Парушева, Д. Мария-Луиза в България: Образът на княгинята в спомените на съвременниците, в Италия, България и Балканите (1870-1918), съст. П. Данова, Ал. Костов и Фр. Гуида, ИБЦТ-БАН: София 2012 (под печат)

х
н

Петкова, Б. Лиминалният код в легендата за грехопадението (библейски, апокрифен и фолклорен текст) – В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Тодор Ив. Живков, Бургас, 2009, с. 214-223. ISBN 978-954-8752-13-8

х
д

Петкова, Б. Дяволът – творец на видимия и невидимия свят (по материали от апокрифи и фолклорни легенди) – В: Сборник в памет на проф. Тодор Ив. Живков (под печат)

х
нSchnitter, M. Le corps baptisé : aspects verbaux et non-verbaux des pratiques religieuses des Slaves orthodoxes , Référence électronique: Noesis [En ligne] , N°12 | 2007 , mis en ligne le 28 décembre 2008, Consulté le 03 mai 2011. URL : http://noesis.revues.org/index1323.html (Joint article with Dimo Chesmediev) ISSN: 1275-7691

x

даSchnitter, M. Le corps baptisé : aspects verbaux et non-verbaux des pratiques religieuses des Slaves orthodoxes, Référence papier:   Noesis, N°12 | 2007, 117-130. (Joint article with Dimo Chesmediev) ISSN: 1275-7691

х

да
Шнитер, М. Кръщаваното тяло. - В: Алтера академика I (2007), 1, 27-39 (в съавторство с Димо Чешмеджиев), ISSN 1313-034X

х
да
Schnitter, M. Das Körperlose verkörpern. (Über einige Figuren der "Himmlischen Scharen" in der literarische Tradition der Orthodoxen Kirche und im Kanon ihrer Ikonographie). - В: Schnitter, M. Vavra, E. Wenzel, H. (Hgg.) Vom Körper zur Schrift. С. Изток-Запад, 2007, 31-45; ISBN 978-954-321-266-8

х
да
Schnitter, M. (ред.) Vom Körper zur Schrift. С. Изток-Запад, 2007, (255 с.) (с Хорст Венцел и Елизабет Вавра); ISBN 978-954-321-266-8

х
да
Schnitter, M. Religion and European Integration in Bulgaria. - В: Miroslav Polzer, Silvo Devetak, Ludvik Toplak, Felix Unger and Maria Edler (Eds.) Religion and European Integration. Religions as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe. (= Book series of European Academy of Sciences and Arts, ed. by Maria Edler and Felix Unger, Vol. 6. ) Weimar 2007, 351-377; ISBN 978-3-89739-561-9. (в съавторство с Даниела Калканджиева)
х

да
Schnitter, M. Fundamentalisms and Eurointegration. - В: Studia Religiologica. Zeszyt 40. Problemy religijne Europy nowožytnjej I współczesnej. Krakow, 2007, 21-30; ISBN 978-83-233-2508-6; ISSN 0137-2432
х

да
Шнитер, М. “… и това, що го няма, не може да се брои” (Екл. 1:15) – В: Алтера академика, 2008 (II), 3(7), 159-171, ISSN 1313-034X

х
да
Шнитер, М. Хайнц Миклас на 60 години. – В: Българистика, 17/2008, 89-91, ISSN 1311-8544

х
не
Шнитер, М. Защо мълчи българската Клио, или за липсата на български средновековни хроники. – В: Критика и хуманизъм, кн. 29, 2/2009, 97-107, ISSN 0861-1718

х
да

Шнитер, М. Homo balkanicus като homo viator – опит за проследяване. – (послеслов към: Иван Василев. От Филибе до Филипи.) Смолян, 2009, 251-257; ISBN 978-954-393-021-0

х
не
Шнитер, М. (рец. за:) Анисава Милтенова (съст.) История на българската средновековна литература. С. Изток-Запад, 2008. – scripta&e-scripta, vol. 7, С. 2009,332-336 (на английски) ISSN 1312-238X

х
да
Шнитер, М. За побратимството и побратимените монаси между Изтока и Запада (Отново за „Книгата на побратимените монаси” от манастира Райхенау) – В: Старобългарска литература, кн. 41-42, (=Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов). С., 2009, 64-77; ISSN 0204-868X

х
да
Schnitter, M. ESN – поздние славянские соответствия. – В: Nichorites, K. Evangelou, E., Athanasiades, A. (Eds.) ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Χαριστήριος Τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Χρ. Ταρνανίδη. Thessaloniki: Ekdotikos Oikos Adelphon Kyriakide, 2011, 89-105; ISBN 978-960-467-253-0
х

да
Шнитер, М. Богомилството в светлината на отношенията Запад-Изток и Кирило-Методиевската традиция. – В: Кирило-Методиевски студии. (под печат) ISSN 0205-2253

х
да
Шнитер, М. Юрисдикция in optima forma, или защо при православните славяни няма лов на вещици. – в Nomina essentiant res. Сборник в чест на Цочо Бояджиев, 2011, 97-127; ISBN 978-954-321-905-6

х
не
Schnitter, M. Krátký životopis Josefa Schnittera. B: Studentské Zamzšlení Češi a Slováci u Plovdivu. FF Univerz. Pardubice, 2, 2011, 15-18
х

не
Шниттер, М. Представление о грехе в России и у южных славян (по материалам исповедных чинов XIV-XVIII вв.) в сб. „Образ России в Болгарии, образ Болгарии в России” (под печат)
х

да
Шниттер, М. Йосиф Брадати. В: Православная энциколпедия.т. 24, Москва, 2011, ISBN 978-5-89572-042-4 (на руски, под печат)
х

да1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница