1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница8/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Димитър Мирчев. Философски изследвания на всеединната същност на човека. Студия : във Вл. Соловьов. Лекции за Богочовечеството. Дилок, София, 2009, с. 215-324.

ISBN: 978-954-9994-80-31

0

да-1

Димитър Мирчев. The Philosopher of “The Silver century”. In: Sofia Philosophical Review. Vol.III, N 1, 2009, pp. 151-175.

ISSN: 1313-275X1

0

да

Димитър Мирчев. The Eurasian Idea – Respondents and Recipients. In: The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2011, pp.118-125.

ISBN: 978-954-07-3186-51

0

не

Тодор Петков. Лайбниц като съюзник на Ръсел срещу монизма? Онтологиите в главата “Асиметричните отношения” на “Принципи на математиката”. Философия, бр. 4/2007

1

0

не

Тодор Петков Истинност и утвърденост в „Принципи на математиката”. Философия, бр. 3/2008

1

0

не

Тодор Петков Логиката на практиката: Бурдийо и Хайдегер. Социологически проблеми, 3-4/2008. www.ceeol.com

1

0

да
Тодор Петков Практическа логика и рефлексивност. В: Златанов, Б. (съст.) Рефлексията – самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят. Център за академични изследвания, РИВА, София, 2008

1

0

не

Тодор Петков (в съавт. със Стоянов, Д., Деянов, Д., Събева, С., Хараланов С., Христов, И.). „Практическа логика и психиатрия: предварително съобщение”. Психиатрия, 2009 (година осма), 2 (26). http://www.stenobooks.com/spisaniq/psihiatriya/2-2009/index.html

1

0

не

Тодор Петков Is logic fundamentally prepared to work for psychiatry? Archives of Philosophy and Mental Health, 2008-2009

1

0

не
Тодор Петков Ръсел, философската логика и отношенията. Критика и хуманизъм, бр. 1/2010. http://www.hssfoundation.org

1

0

да
Тодор Петков (в съавт. с Деянов, Д.). Мамардашвили и принцип неполноты бытия. В: Мотрошилова, М. (сост.) Мераб Мамардашвили: „Философия – это судьба...”. Материалы Международной конференции „Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии и культуры”. Прогресс-Традиция, Москва, 2011

0

1

не

Тодор Петков Към „микроскопския анализ” на придаването на класова идентичност. Социологически проблеми, 3-4/2011 (под печат). www.ceeol.com

1

0

да
Тодор Петков “ ‘States of mind’, ‘states of affairs’, and the Remarks on the Philosophy of Psychology”. Miscellanea Bulgarica, (Wien: BFIO), 2011 (под печат); http://www.bfio.at/Text/miscellanea.html

0

1

не

Тодор Петков The Logic of Practice: Bourdieu and Heidegger (на английски и грузински език). В: Weiss, J., Beriaschwili, M. (Hrsg.) Die Philosophie Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen Bezügen. Tiflis, 2011 (In Print)

0

1

не

Ваня Узунова Християнство и политика (към приноса на християндемокрацията в Германия). В: Научни трудове. Годишник на ФИСН №5, с. 214-218, Пл., 2007г., ISSN: 1313-227Х

1

0

да

Ваня Узунова Основни аспекти на религиозно-моралната култура. В: Научни трудове на СУБ – Пловдив, с. 245-252, Пл., 2007г., ISSN:1311-9192

1

0

да
Ваня Узунова Приложение на християнския морал за разрешаване на проблема за насилието в училище. В: Научни трудове на СУБ – Пловдив, с. 139-141, Пл., 2008г.,ISSN:1311-9192

1

0

да

Ваня Узунова Политически митове и обществено – политически реалности в българския преход към демокрация. В: Scientific Research of the Union of Scientists Plovdiv, p. 224-228, Pl., 2009г., ISSN: 1311-9192

1

0

да

Ваня Узунова Симеон Сакскобургготски като политически играч. В: Научни трудове на СУБ – Пловдив, с. 222-225, Пл., 2010г., ISSN: 1311-9192

1

0

да

Райчо Пожарлиев Да живее супата! В сб. „Отвъд дисциплинарните самоограничения” изд. СУ, 2007 г.;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Глобалността versus локалността – Философия прима, 2007;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Въобразеният канибал, КХ.3/2008;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Готвачката и готвачът (женско и мъжко в кухнята), КХ, 3/2009;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Общностното хранене (някои методологически ориентири), бр.1 Български фолклор, 2010;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Лайбниц и европейската идея, Философия прима, бр. 3;2011;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Кант за храненето и пиенето, в сб.Трансцендентални езици на метафизиката, Благоевград, 2009;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Изяждането на дивите животни, Соц. Проблеми, 3-4; 2010;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Хляб и пасти (културният срещу историческият факт), сп.Критика и хуманизъм,37; 2011;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Храненето на монасите, Християнство и култура, бр.65,2011;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Да живееш дълго без да изтощаваш живота, в Nomina essentiant res, Изток –Запад, 2011 ;

1

0

не
Райчо Пожарлиев Марксовият етически дискурс, в-к,Култура,бр.17, май,2008;

1

0

не
Емил Григоров, Драмата на cogito: една съвременна версия. Опит върху философията на Мераб Мамардашвили, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2009.

1

0

не
Емил Григоров, „Въпросът за правилния живот”, в: Социологически проблеми, 3-4, 2010.

1

0

не
Емил Григоров, „Маркс: начини на употреба в моралната теория”, в: Социологически проблеми, 1-2, 2009

1

0

не
Емил Григоров, « Au sujet des aventures et des mésaventures du sujet », in Divinatio, 29, spring-summer 2009.

1

0

не
Емил Григоров, „По следите на здравия разум”, http://www.hssfoundation.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=14&Itemid=55&lang=bg#

1

0

не
Валентин Аспарухов, ‘За философската логика в „Що е логика (1912)”’, сп. Философия брой 3, стр. 84-93, 2007, ISSN 0861 - 6302;

1

0

не
Валентин Аспарухов, ‘Майнонг в перспективата на Ръселовата философска логика’, (под печат);

1

0

не
Валентин Аспарухов, ‘Проблематичността на анализа в ранната философска логика на Ръсел’, (под печат);

1

0

не
Общо:

464

135

103
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница