1. прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини до 2 %Дата26.09.2018
Размер65.61 Kb.
НАРЕДБА 37

Чл. 4. Прясното мляко, киселото мляко и млечните продукти, които се предлагат на учениците, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини до 2 %;

2. прясното и киселото мляко, сирената и другите млечни продукти да са без добавени растителни мазнини; (този текст забранява масовия сладолед)

3. не се допускат подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, растителни влакнини, като подслаждането трябва да е с натурални подсладители и общото съдържание на моно- и дизахариди не трябва да е повече от 15 %;

4. количеството на добавените плодове, плодово пюре, натурален плодов сок към киселото мляко трябва да е най-малко 6 %;

5. айрянът да се предлага без добавена сол.Чл. 5. В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки се предлагат само следните напитки:

1. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

2. натурални 100 % плодови и зеленчукови сокове;

3. плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта;

4. мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 %;

5. плодов и билков чай;

6. топъл шоколад.

Чл. 6. В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки не се предлагат:

1. пържени картофени и зърнени изделия;

2. екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина;

3. пържени ядки;

4. пържени тестени изделия;

5. захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад;

6. сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши;

7. сухи супи и сухи бульони.Чл. 7. В бюфетите и в автоматите за закуски и напитки могат да се предлагат сандвичи, тестени закуски, плодове, зеленчуци, бисквити, десерти на млечна, млечно-плодова, зърнена, зърнено-плодова основа и шоколад.

Чл. 20. Бюфетите предлагат ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН асортимент минимум от храни и напитки, който включва следните групи:

1. сандвичи;

2. тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка;

3. млека - кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки;

4. плодове и зеленчуци според сезона;

5. натурални плодови и зеленчукови сокове;

6. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Чл. 21. (1) В училищните бюфети, които осигуряват подкрепително хранене на учениците, ежедневно се предлага най-малко по един асортимент от трите групи сандвичи:

1. първа група - с млечен компонент; (най-малко един такъв сандвич!)

2. втора група - с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; (най-малко един такъв сандвич!)

3. трета група - със зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени, консервирани. (най-малко един такъв сандвич!)

(2) Продуктите от различните групи по ал. 1 могат да се комбинират.

(3) В сандвичите от първа и втора група по ал. 1 се включва компонент от пресни зеленчуци.(4) Хлябът или питката на сандвичите са пълнозърнести най-малко в един от предлаганите асортименти от всяка група.

Чл. 22. В училищните бюфети, които осигуряват подкрепително хранене на учениците, ежедневно се предлагат най-малко по два вида от групите храни и напитки, посочени в чл. 20, т. 2 - 6.

(Наи-малко два вида тестени закуски, най-малко два вида млека по т.3, но спазващи чл.4 и чл.5, най-малко два вида плодове и зеленчуци, най-малко два вида плодови и зеленчукови сокове, но отговарящи на чл. 5)

НАРЕДБА 9

Чл. 10. (1) Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца.

(2) Храни, обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат за хранене на деца.Чл. 12. Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са произведени по технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.

Чл. 15. (1) Киселото мляко, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010.

(2) Сиренето, което се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010.

(3) Кашкавалът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010.

(4) В детските заведения и училищата може да се предлагат И млечни продукти, произведени по ТД, които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004 и на качествени показатели за готов продукт съгласно действащите БДС.Чл. 16. Айрянът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко и питейна вода без добавяне на готварска сол.

Чл. 21. В детските заведения и училищата се използва само краве масло, слънчогледово масло и зехтин.

Чл. 24. Хлябът в менюто за детските заведения и училищата ("Бял", "Добруджа" или "Типов") трябва да бъде произведен по утвърдени стандарти или пълнозърнест хляб в съответствие на показателите, заложени в ТД, без оцветители.

Чл. 25. В детските заведения и училищата могат да се доставят, приемат и предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и др.), произведени в съответствие на показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители.

Чл. 33. (1) Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се използват в детските заведения и училищата, не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители.

Чл. 35. (1) В детските заведения и училищата се приемат и предлагат само 100 % плодови и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта.

(2) В детските заведения и училищата се предлага само шоколад, отговарящ на Наредбата за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251 от 6 ноември 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

 СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТГлава четвърта - КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ

 Чл. 52 (6) (Предишна ал. 8, изм. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Конкурсната комисия се състои от минимум 7 души. В комисията се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, двама представители на Училищното настоятелство, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция "Образование" при СО, представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика и представител на БАБХ - специалист по безопасност и качество на храните. Училищното настоятелство може да покани и други родители като наблюдатели, без право на глас.Чл. 53. (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 42 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)  (1) (Предишен текст на чл. 53 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) При провеждане на конкурсите за ученическо столово хранене оценяването и класирането на предложените от кандидатите оферти се извършва по критерии и методика, които се съдържат в конкурсната документация.

(2) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В края на всеки учебен срок Управителният съвет на Училищното настоятелство съставя оценка относно качеството на предлаганата услуга от Наемателя по договора, спазването на действащите нормативни актове и изискванията по тях.

Чл. 56. (Предишен чл. 46 - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 45 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., предишен чл. 57 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) (1) Кметът на района и Дирекция "Образование" при СО или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с Училищното настоятелство извършват текущ контрол по изпълнението на договорите и спазване на предложенията в офертите, организацията на ученическото столово хранене и счетоводната отчетност.

(2) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В случай, че Училищното настоятелство установи, че в рамките на един учебен срок в стола се хранят по-малко от половината от записаните в началото на учебната година ученици, уведомява директора на училището и дирекция "Образование" при СО с оглед установяване на причините за отлива и отстраняването им.

(3) (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., доп. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г.)  В случай на констатирани нарушения, свързани с изпълнение на договора или с действащите нормативни актове, установени при две последователни проверки в рамките на един месец, договорът се прекратява след утвърден от кмета на Столична община доклад.(4) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В случаите по ал. 3, в срок от 30 календарни дни се организира нов конкурс. Новият договор се сключва от датата на реалното предаване на обектите на спечелилия конкурса участник, а предходният е в сила до датата на подписване на новия договор.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница