1. средства за подслонДата27.05.2017
Размер154.22 Kb.
Приложение № 1

Към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 46 от 2007г. в сила от 12.06.2007 г)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВИДОВЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ1. СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН:
1.1. Хотел - общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с

минимум 15 стаи за подслон, в която се предлагат основни и допълнителни

туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели,

изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от

тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се

допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с

едно заведение за хранене и развлечения.
КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

Правомощия на кмета на общината :

Хотели 1 звезда + прилежащи ЗХР 1 и 2 звезди
Хотелите могат да бъдат:

а) според периода на експлоатация:

- целогодишни;

- сезонни - в експлоатация са само през определени периоди от годината;

б) според териториалното си разположение:

- морски;

- планински;

- градски или в други населени места или селищни образувания;

в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) според предназначението или

спецификата си:

- апартаментен (студиен) хотел - средство за подслон, което се състои

от апартаменти и/или от студиа със съоръжения или обзавеждане за

съхраняване, подготовка и консумация на храна; /категория 2, 3, 4, и 5 звезди/

- хотел-резиденс - средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно

обзавеждане - категория "пет звезди", независимо от броя на стаите,

изградено при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения

на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради,

сгради - паметници на културата);

- клуб-хотел - средство за подслон, в което се обслужват туристи по

интереси и се предлагат основни и разнообразни допълнителни услуги;

- балнеохотел - средство за подслон, с изграден балнеолечебен център,

разполагащ със специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения,

предназначен за осъществяване на профилактика, лечение и рехабилитация на

туристи от квалифициран медицински и немедицински персонал; профилактиката,

лечението и рехабилитацията се осъществяват от лечебно заведение по смисъла

на Закона за лечебните заведения;- СПА хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или "пет

звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат разнообразни

водни и козметични процедури, както и спортни занимания, чрез прилагане на

природосъобразни форми и методи за релакс, физическо и естетическо

поддържане на тялото и части от него, консултирани и реализирани от

квалифициран персонал;

- уелнес хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или

"пет звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат

разнообразни услуги, процедури, терапии и програми, както и спортни,

културно-развлекателни и хоби занимания, предназначени за релакс,

психо-физическо възстановяване и поддържане на здравето и творческите

възможности на туриста;- бизнес хотел - специфичен тип хотел с категория "четири звезди" или

"пет звезди", в който са осигурени условия за провеждане на работни срещи,

конференции, конгреси, презентации, приеми, семинари, интервюта и др.
1.2. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Мотел - вид крайпътен хотел за

пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен извън населено място до

активен транспортен възел или автомагистрала. Мотелът разполага поне с едно

заведение за хранене и развлечения.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

Правомощия на кмета на общината :

Мотели 1 звезда + прилежащи ЗХР 1 и 2 звезди

1.3. Вилно селище - самостоятелна териториално обособена група от

нискоетажни масивни вили с комплексна многофункционално изградена инженерна

и туристическа инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни

допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 вили и има

поне едно заведение за хранене и развлечения.КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 ЗВЕЗДИ

Категорията се определя единствено и само от Агенцията по Туризъм
1.4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Туристическо селище -

самостоятелна териториално обособена група от средства за подслон и/или места

за настаняване, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура,

където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги.

Обособява се от най-малко 5 средства за подслон или места за настаняване и

има поне едно заведение за хранене и развлечения.КАТЕГОРИЯ : 2, 3, и 4 звезди

Категорията се определя единствено и само от Агенцията по Туризъм

2. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
2.1. Пансион (хостел) - място за настаняване (обикновено

по-продължително), обзаведено с най-необходимите мебелировка, съоръжения,

съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината
2.2. Почивна станция - самостоятелно място за настаняване с

преобладаващи социални функции и с инфраструктура, предлагаща здравни,

балнеоложки, спортни и други услуги.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

Правомощия на кмета на общината:

Почивна станция 1 и 2 звезди + прилежащите ЗХР 1, 2, и 3 звезди
2.3. Семеен хотел - сграда с подходящо архитектурно оформление с

капацитет от 10 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва

хотелиерска дейност. За обекти, изградени преди 1 юни 2003 г., се допуска

капацитет от минимум 5 стаи. Организацията на работата е предимно на семеен

принцип.

Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и развлечения.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя от кмета на общината
2.4. Самостоятелни стаи - до 5 стаи - самостоятелни или в апартаменти,

в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

2.5. Вила - самостоятелно място за настаняване, масивна сграда с ниска

етажност, притежаваща минимум: преддверие, хол, две спални, кухненски бокс,

трапезария, санитарен възел, тераса и паркинг. Гараж се изисква само за

категория "пет звезди".

КАТЕГОРИЯ : 3, 4, и 5 звезди

Категорията се определя единствено и само от Агенцията по Туризъм
2.6. Къща - сграда с ниска етажност, която разполага с максимум 10 стаи

за настаняване. Гостите ползват общи помещения като: всекидневна, обзаведена

кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора.

Обслужването се извършва от домакините на къщата.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината
2.7. Бунгало - място за настаняване, изградено от строителни

конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел,

без задължително изискване за кухненски бокс.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2 и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината
2.8. Къмпинг - охраняван терен със съответната инфраструктура и с

необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета

палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на

туристически услуги. На територията на къмпинга могат да се разполагат

бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) място за

настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел),

други места за настаняване, хранене и търговия.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2 и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

3. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Правомощия на кмета на общината:

1 и 2 звезди за самостоятелни ЗХР

3.1. Ресторанти - общодостъпни заведения за хранене и развлечения, в

които се предлагат кухненска и сладкарска продукция, алкохолни и

безалкохолни напитки. Обслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори

с използване на специални форми на сервиране. Ресторантите могат да бъдат:


3.1.1. Класически ресторант - предлага широк и разнообразен асортимент

от висококачествена кухненска продукция, сладкарска продукция, десерти,

плодове, специалитети, ястия, тестени изделия, безалкохолни и алкохолни

напитки и създава условия за хранене и развлечения.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди
3.1.2. Специализиран ресторант:

а) за риба, дивеч, птици или друг - асортиментът се базира на даден

основен продукт;

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди
б) барбекю, грил, скара - асортиментът се базира на печени меса на

скара или плоча;КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди
в) ресторант-клуб - обслужва туристи с определени интереси.

В специализираните ресторанти може да се предлага и друга кухненска

продукция, десерти, алкохолни и безалкохолни напитки

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди.
3.1.3. Ресторант с национална кухня:
а) ресторант с българска кухня - предлага предимно българска национална

и регионална кухня и напитки - механа, гостилница, странноприемница, битова

къща, ханче и др.

КАТЕГОРИЯ 1, 2, 3, 4 и 5 звезди;
б) ресторант с чуждестранна кухня - френска, италианска, китайска,

японска и др.; асортиментът се базира на съответните национални кухни и

напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди
3.1.4. Атракционно-тематичен ресторант - с характерен архитектурен

вътрешен и външен облик, с подходящ асортимент от ястия, напитки и/или

артистично-музикална програма (шатри, кошари, колиби, фрегати, пикник и

др.).


КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди
3.2. Заведения за бързо обслужване - предлагат ограничен типизиран

асортимент от кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти,

напитки - безалкохолни и алкохолни. Имат висока пропускателна способност.

Самообслужването е основна форма на обслужване. Може да се предлага

комбинирана форма на обслужване. Заведенията за бързо обслужване могат да

бъдат:
3.2.1. Снек-бар - предлага асортимент от ястия и специалитети,

приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони; готови

сладкарски изделия, сладолед; топли напитки, алкохолни и безалкохолни

напитки, бира (пиво). Кухненската продукция се приготвя пред клиента и се

предлага от бар-плот.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди
3.2.2. Бистро - кухненската продукция в заведението е ограничена до:

студени и топли предястия, скара и аламинути, салати, супи, десерти. Липсва

предварителният процес на подготовка на храната, т.е. използват се

предварително подготвени храни - полуфабрикати. Карт-менюто включва топли

напитки, безалкохолни и алкохолни напитки и бира.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди
3.2.3. Фаст-фууд - предлага сандвичи, различни видове бургери, пържени

картофи, скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени

изделия, сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли

напитки, безалкохолни напитки и бира.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди
3.2.4. Пицария - предлага различни видове пици, спагети, лазаня,

макарони, салати, десерти и др., както и алкохолни и безалкохолни напитки.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди
3.2.5. Закусвалня - предлага разнообразен асортимент, посочен в някоя

от изброените групи: 1. супи, салати, чорби и ястия от субпродукти; 2.

аламинути, приготвени на скара - кюфтета, кебапчета, карначета, шишчета и

др., салати. Карт-менюто включва топли напитки, безалкохолни напитки, бира и

ограничен набор от алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди
3.2.6. Баничарница или мекичарница - предлага баници, бюреци, тиквеник,

щрудел, мекици, тутманик, милинки, кифли, кроасани и др., както и

безалкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди
3.2.7. Бюфет, павилион, каравана - предлагат ограничен асортимент от

готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни

изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1 звезда
3.3. Питейни заведения - предлагат богат асортимент от алкохолни и

безалкохолни напитки и закуски към тях. Питейните заведения могат да бъдат:

3.3.1. Кафе-аперитив - предлага богат асортимент от алкохолни и

безалкохолни напитки; ограничен асортимент кулинарна продукция - салати,

студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи,

бургери, захарни и шоколадови изделия, ядки, сладолед.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, и 4 звезди
3.3.2. Винарна - предлага преобладаващо богат асортимент от наливни и

бутилирани вина, други алкохолни и безалкохолни напитки, подходяща кухненска

продукция и мезета. Може да има условия за дегустация.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди
3.3.3. Пивница (кръчма) - предлага разливни и бутилирани алкохолни и

безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и

шоколадови изделия.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди
3.3.4. Бирария - предлага разнообразен асортимент от наливна и

бутилирана бира, салати, студени мезета, пържени картофи, месни

полуфабрикати на скара, топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди
3.4. Кафе-сладкарници - заведения за допълнително хранене, в които се

предлагат сладкарска продукция, сладоледи, тестени изделия, безалкохолни и

алкохолни напитки. Кафе-сладкарниците могат да бъдат:
3.4.1. Кафе-сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски

изделия, захарни и шоколадови изделия, сандвичи, бургери, тестени закуски,

сладолед, топли напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, алкохолни

напитки.


КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди
3.4.2. Сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия,

захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли

напитки и безалкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, и 4 звезди
3.4.3. Сладоледен салон - сладкарница с преобладаващ асортимент от

разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа,

сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3 и 4 звезди
3.4.4. Кафене - предлага топли напитки, алкохолни и безалкохолни

напитки, малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови

изделия, тестени закуски, ядки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, и 4 звезди
3.4.5. Кафе-клуб - заведение за клиенти с определени интереси

(интернет, изкуство, игри, хазартни игри и др.), в което се предлагат топли

напитки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, захарни и шоколадови

изделия, ядки.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди
3.4.6. Кафетерия - предлага разнообразни топли напитки, безалкохолни

напитки, закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди
3.4.7. Чайна - предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки (чай,

билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, греяни вина и др.) и

закуски.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3 звезди
3.5. Барове - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни

напитки, коктейли, топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия,

ограничен асортимент кулинарна продукция. Баровете могат да бъдат:
3.5.1. Коктейл-бар - предлага богат асортимент предимно от алкохолни и

безалкохолни коктейли и напитки, ядки, сладкарска продукция и захарни

изделия.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3,4 и 5 звезди
3.5.2. Кафе-бар - предлага различни видове кафе, безалкохолни и

алкохолни напитки, плодове и др.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди
3.5.3. Бар-конгресен център - предлага асортимент, предназначен за

обслужване на конгресни прояви.КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди
3.5.4. Бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.) -

предлага тонизиращи напитки, сокове, нектари, коктейли и др.КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди
3.5.5. Бар-фоайе (лоби бар) - предлага алкохолни и безалкохолни

напитки, коктейли, закуски, десерти, ядки и др. Разположен е в

непосредствена близост до фоайето на средства за подслон или места за

настаняване.КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди
3.5.6. Дискотека - заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове

в търговската зала и ограничен брой места за сядане. Предлага алкохолни и

безалкохолни напитки, коктейли, ядки, топли напитки, сандвичи, захарни и

шоколадови изделия.КАТЕГОРИЯ : 2, 3 и 4 звезди
3.5.7. Бар-клуб - заведение с музикално-артистична програма за клиенти

с определени интереси, предлагащо алкохолни и безалкохолни напитки,

кухненска и сладкарска продукция и др.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди
3.5.8. Пиано-бар - заведение с тихо музициране и асортимент,

съответстващ на асортимента на баровете.КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди
3.5.9. Бар-казино - заведение за развлечения с барово обслужване в

казино залаКАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди
3.5.10. Бар-вариете - луксозно заведение с музикално-артистична

програма.КАТЕГОРИЯ : 4 и 5 звезди
3.5.11. Нощен бар (със програма или без програма) - предлага асортимент

за барове и е с нощен режим на работа.КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди

Раздел II

(Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

Единици, включени в капацитета на средства за подслон и места за настаняване


1. Стая: състои се от антре, помещение за нощуване и санитарен възел.

Видове:


а) единична стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от едно лице;

б) двойна стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от две лица.


2. Апартамент в хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна или

хол и санитарен възел.


3. Апартамент в апартаментен хотел: състои се от антре, спалня/спални,

дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и

санитарен възел. Видове: едностайни, двустайни, тристайни, четиристайни.
4. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от

помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона,

кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел.
5. Обща спалня: помещение с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от много лица. Допуска се само в места за настаняване.
ЗАБЕЛЕЖКА:

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗХР
РАЗПОЛОЖЕНИ
В УЧЕБНИ , ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ВЕДОМСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО ОТ ЛИЦА, ЧИСЛЯЩИ СЕ КЪМ ТЯХ, КАКТО И БЮФЕТИ,
ПАВИЛИОНИ, КАРАВАНИ, БАНИЧАРНИЦИ И МЕКИЧАРНИЦИ С КАПАЦИТЕТ ДО 12
МЕСТА ЗА СЯДАНЕ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница