1. в кой ред е допусната правописна грешка? АДата11.01.2018
Размер90.72 Kb.


Примерен тест по български език за вътрешна проверка (Х, ХІ и ХІІ клас)
1. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) напредничав, нечуствителен, сватба

Б) безпрецедентен, неможещ, гордостта

В) угрижен, мокър, опорочавам

Г) жребий, охлюв, портфейл


2. В кой от редовете всички думи са написани правилно?

А) въстание, възпирам, възсядам

Б) подтискам, подтичвам, подтиквам

В) наистина, героизъм, нейн

Г) известност, опастност, честност


3. При коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В древността (А) богинята на правосъдието (Б) и справедливостта (В) Темида не била

изобразявана с превързка (Г) на очите и с везни в ръцете.
4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) По главната улица, на едно разстояние от стотина метра, се разхождаше напред-

назад местната интелигенция – млади чиновници, студенти, ученици и ученички.Б) Мирис на семки и на прясно печено кафе изпълваше улицата, ала всичката тая смес

се стопяваше в сладкия аромат на липите.В) Ледените цветя по стъклата на прозореца станаха розави, след това избледняха

отново, но добиха по-ярки очертания и блеснаха ослепително, когато слънцето

изгря.

Г) От малките постройки сред лозята се разнасяха ту задружни песни, бързи и

жизнерадостни като хоро, ту самотни и провлечени гласове, наситени с печал, която

се издигаше към синьото небе.
5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Университетът в чехската столица Прага е сред най-старите в Европа.

Б) В празничните дни градският транспорт ще работи и през нощта.

В) Във традиционната реч на държавния глава бе анализирана външната политика.

Г) Планинарите вървяли в непрогледната тъмнина повече от шест часа.
6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Треньорът, чиито (А) изисквания са високи, както и неговият (Б) възпитаник, който (В)

не пести усилията си, със сигурност ще успее (Г) в подготовката за предстоящите

Олимпийски игри.


7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Няколко алпинисти щурмуваха върха по южния склон.

Б) Искам да разбера колко въпроса от програмата е научил.

В) Предстои да се излъчат няколко епизоди от поредицата.

Г) Всички участници в маратона финишираха безпроблемно.
8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Задължително е изискването да се владее български и английски език.

Б) Още беше дете, когато привикна да използва и българската, и латинската азбука.

В) Харесвам жълтия, оранжевия и червения цветове.

Г) Той не искаше да навреди на него си.
9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) В митовете на различни народи са се запазили многобройни предания за богове и

герои, живели отдавна, които са можели да се движат във въздуха посредством

летящи колесници.

Б) Могиланската могила е полуразрушен насип във Враца, който дълги години е

стърчал в двора на една къща, намираща се в центъра на града.В) Панагюрското златно съкровище, датирано към края на IV в. пр. Хр., е намерено през

1949 година на два километра южно от Панагюрище и се състои от девет ритуални

съда, изработени от чисто злато.

Г) Някога, когато боговете още живеели сред хората Зевс се влюбва в красивата Семела,

а венец на тяхната любов става малкият Дионис.


10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) На изпита получих слаба оценка макар, че бях положил големи усилия.

Б) Готвих се цяла година и, когато се явих на изпита, бях спокоен за резултата.

В) Беше много късно, когато се прибрах, затова нямах време да се подготвя.

Г) Когато го попитах, защо не дойде, той не ми отговори веднага.
11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между

думите в другите двойки?

А) букет – цвете

Б) огън – пушек

В) ято – птица

Г) мозайка – камъче


12. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) вербален – словесен

Б) негативен – отрицателен

В) неприятел – враг

Г) анализ – синтез


13. Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието създавам

допълнително напрежение?

А) пет пари не давам

Б) наливам масло в огъня

В) през девет села в десето

Г) от дъжд на вятър


14. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?

А) врял и кипял – има жълто около устата

Б) на куково лято – през крив макарон

В) развързвам си езика – слагам си катинар на устата

Г) имам широки пръсти – цепя стотинката


Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 15. до 21. включително):

Историята на подсладителите започва през 1879 г. В лабораторията на

американския професор Ремсен работи никому неизвестният химик Константин Фалберг,

руски емигрант. Веднъж, когато обядва, вкусът на хляба му се струва необичайно сладък.

Никой друг от семейството не усеща такъв вкус. Тогава Фалберг се досеща: сладък е не

хлябът, а пръстите му – цяла сутрин ученият работил с препарат, носещ страшното

наименование сулфаминбензолна киселина. Веднага изобретателят хуква към

лабораторията, за да провери догадката си. Предположението му се потвърждава:

съединенията на сулфаминбензолната киселина наистина са изненадващо сладки. Така е

създаден захаринът, който незабавно е патентован.

Двадесет години по-късно захаринът е разрешен за подслаждане на храни и напитки

и започва промишленото му производство. През 1902 г. правителството на Бисмарк

забранява продажбата на захарин. Причината е, че са засегнати интересите на захарната

индустрия, тъй като годишното производство на захарин достига 175 000 кг. Захаринът

става твърде сериозен конкурент. По-късно, по време на Втората световна война,

производството на захарин е възродено поради недостига на обикновена захар. Оттогава

производството му не е прекъсвано.

Захаринът е от 300 до 500 пъти по-сладък от захарта, но има горчив привкус, поради

което често се използва заедно с други добавки. Не се усвоява от организма. Основното му

качество е устойчивост в кисела среда и на високи температури. Това синтетично вещество

влиза в състава на почти всички заменители на захарта. Може да бъде открит в голямо

разнообразие от продукти: детски сокове, сладоледи, чипс, сладкиши, напитки и др.


15. Видът на текста е:

А) институционален

Б) научнопопулярен

В) разговорен

Г) художествен
16. Как са свързани първият и вторият абзац на текста?

А) чрез показателно местоимение

Б) чрез притежателно местоимение

В) чрез лично местоимение

Г) чрез лексикално повторение
17. В кой от редовете има само термини, употребени в текста?

А) сулфаминбензолна киселина, детски сокове

Б) кисела среда, синтетично вещество

В) храни, съединенията на сулфаминбензоловата киселина

Г) промишлено производство, горчив привкус
18. Кое от твърденията е вярно според текста?

А) Захаринът е открит през 1879 година и незабавно е разрешен за подслаждане на

храни и напитки.

Б) В своята лаборатория професор Ремсен съвсем неочаквано открива захарина и го

синтезира.

В) През Втората световна война производството и продажбата на захарин са забранени.

Г) Макар че е по-сладък от захарта, захаринът се използва с други добавки заради

горчивия си привкус.


19. Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?

А) По времето на Бисмарк захаринът става много сериозен конкурент на захарната

индустрия и затова е забранена неговата продажба.

Б) Захаринът е синтезиран от никому неизвестния химик Фалберг в лабораторията на

професор Ремсен през 1879 година.

В) Захаринът не се усвоява от организма, устойчив е в кисела среда и на високи

температури.

Г) От 1889 година започва промишленото производство на захарина, което продължава

до днес без прекъсване.
20. Думата догадка в текста означава:


А) предположение

Б) загадка

В) заблуда

Г) решение
21.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка

една от тях и я запишете на празния лист.

Б) На празния лист запишете сбито и кратко (в резюме)

основното в съдържанието на текста.

22. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу

съответната буква.

Уважаема ..................... (А),

Във връзка с...................... (Б) ми участие в Републиканския турнир по шах,

който........................ (В) в гр. Варна, моля да ми бъде разрешено ............................ (Г),

считано от 3 май до 7 май 2008 г.

А) г-жо Директор, госпожо Директорке, директорке

Б) идващото, неизбежното, предстоящото

В) ще се случи, ще се проведе, ще стане

Г) да пропусна училище, да отсъствам от учебни занятия, да не уча
23. Срещу съответната буква запишете правилните

форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

Бяха раздадени грамоти на 19 изявени (педагог) и на 5 училищни (колектив).Б) местоимение

Не знам (кой) ще препоръчат за водещ на тържеството и дали изобщо ще се

обърнат към (някой), (който) познавам.

В) членувана форма

Понякога (живот) на (отделен) човек променя (живот) на всички.Г) форма за учтивост

Госпожо, не сте ме (разбрал) правилно и затова сте така (ядосан).


24. В текста са пропуснати пет запетаи. Поставете ги.

Символите не са археологически забележителности а реалност присъстваща

навсякъде в съвременния свят. Без да си даваме сметка за това те ни заобикалят и ни

обсаждат с натрапчивото си присъствие. Неизброимо количество предметиучастващи в обществения и в личния ни живот са белязани от тях.
25. Попълнете местата за писане така, че в двойките да се запази отношението:

А) провал успех

1. тъмнина – .............................

2. ........................ – добродетел

Б) глава роман

1. ..................... – стихотворение

2. абзац – .................................Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница