19. есенциални лекарства (сзо, 1999)1Дата30.04.2017
Размер128.2 Kb.19. ЕСЕНЦИАЛНИ ЛЕКАРСТВА (СЗО, 1999)1
Списъкът на есенциалните лекарства на СЗО е предназначен главно за развиващите се държави2. Независимо че поради сериозни НЛР отделни препарати (напр. резерпин, циметидин, етер за наркоза) се използват сравнително рядко в повечето държави, а тромболитикът стрептокиназа дори е забранен за употреба в някои страни (напр. Япония), от здравна и фармакоикономична гледна точка списъкът на есенциалните лекарства е солидна основа за обсъждане маркетинга на най-масово използваните препарати. Вероятно затова позитивните лекарствени списъци на икономически развитите държави съдържат повечето от есенциалните лекарства. В приложения по-долу пълен списък на СЗО означените със зведичка лекарства при необходимост могат да бъдат заменени с препарат с близка цена и ефективност от същата или друга фармакотерапевтична група. Допълващите лекарства (complementary drugs) са предназначени за употреба в случай, че посоченото в списъка есенциално лекарствo липсва или към него се е развила резистентност (бактериална или друга), непоносимост или свръхчувствителност. Някои лекарства поради високата си цена (напр. амоксицилин/клавуланова киселина, статини) или тежки НЛР (напр. хлорамфеникол) имат ограничени показания, свързани с тежки инфекциозни или други заболявания. В Списъка на есенциалните лекарства липсват скъпо струващи лекарства, като тези за лечение на болест на Алцхаймер, еректилна дисфункция, ДХП и др. Изписаните в курсив (italic) лекарства не фигурират в интернетския сайт www.bda.bg на ИАЛ към датата на представяне на настоящата книга за печат.

1. АНЕСТЕТИЦИ1.1. Общи анестетици и кислород

Aether anaestheticus

Halothane

Ketamine


Nitrous oxide

Thiopenthal*

Oxygen (кислород)

1.2. Местни анестетици

Bupivacaine*

Lidocaine*

Допълващи лекарства: Ephedrine (при спинална анестезия по време на разкритие при раждане, за да се предотврати хипотензия)1.3. Премедикация и седация при краткотрайни болезнени процедури

Atropine


Chloral hydrate

Diazepam*

Morphine*

Promethazine*


2. АНАЛГЕТИЦИ, АНТИПИРЕТИЦИ, НСПВЛ, АНТИПОДАГРИЧНИ И АНТИРЕВМАТОИДНИ ЛЕКАРСТВА
2.1. Неопиоидни аналгетици и НСПВЛ

Ацетилсалицилова киселина (Aspirin®)

Ibuprofen*

Paracetamol2.2. Опиоидни аналгетици

Codeine*


Morphine*

Допълващи лекарства: Pethidine*2.3. Антиподагрични лекарства

Allopurinol

Colchicine

2.4. Антиревматоидни лекарства

Azathioprine

Chloroquine

Cyclophosphamide

Methotrexate

Penicillamine

Sulfasalazine
3. АНТИАЛЕРГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Chlorphenamine*

Dexamethasone*

Epinephrine (Adrenaline)

Hydrocortisone

Prednisolone
4. АНТИДОТИ И ДРУГИ СУБСТАНЦИИ,

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОТРАВЯНИЯ
4.1. Неспецифични антидоти

Carbo activatus*Ipecacuanha

4.2. Специфични антидоти

Acetylcysteine

Atropine

Calcium gluconateDeferoxamine

Dimercaprol

DL-methionine*

EDTA (di)sodium calcium

Hexacyanoferrate

Methylthioninium chloride (Mehylenum coeruleum)

Naloxone


Penicillamine

Potassium ferricSodium nitrite (Natrii nitris)

Sodium thiosulfate (Natrii thiosulfas)
5. АНТИКОНВУЛСАНТИ/

АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

Carbamazepine

Diazepam*

Ethosuximide

Magnesium sulfate

Phenobarbital

Valproic acid

Допълващи лекарства: Clonazepam*


6. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

6.1. Антихелминти

6.1.1. Чревни антихелминти

6.1.1.1. Антицестодни лекарства

Niclosamide

Praziquantel

6.1.1.2. Антинематодни лекарства

Albendazole

Levamisole

Mebendazole*

Pyrantel

6.1.2. Антифилариазни лекарстваDiethylcarbamazine

Ivermectin

Допълващи лекарства: Suramin sodium

6.1.3. Антишистозомиазни и други антитрематодни лекарства

PraziquantelTriclabendazone

Допълващи лекарства: Oxamniquine6.2. Антибактериални лекарства

6.2.1. Бета-лактами

Amoxicillin*

Ampicillin

Benzathine Benzylpenicilline

Benzylpenicillin

Cloxacillin*

Phenoxymethylpenicillin

Procaine Penicillin

Ограничени показания: Amoxicillin*/Clavulanic acid*, Ceftazidime, ceftriaxone*, Imipenem/Cilastatin

6.2.2. Други антибактериални лекарства

Chloramphenicol*

Ciprofloxacin*

Doxycyclline*

Erhythromycin*

Gentamicin*

Metronidazole*

Nalidixic acid

Nitrofurantoin

SpectinomycinSulfadiazine*

Sulfamethoxazole*/TrimethoprimTrimethoprim

Допълващи лекарства: ClindamycinОграничени показания: Vancomycin

6.2.3. Антилепрозни лекарстваClofazimine

Dapsone

Rifampicin

6.2.4. Антитуберкулозни лекарства

Ethambutol

Isoniazid

Pyrazinamide

Rifampicin

Streptomycin

Допълващи лекарства: Thioacetazone

6.3. Антимикотици

Amphotericin B

Fluconazole*

Griseofulvin

Nystatin

Допълващи лекарства: Flucytosine, Potassium iodide6.4. Антивирусни лекарства

6.4.1. Антихерпесни лекарства

Aciclovir

6.4.2. Антиретровирусни (анти СПИН) лекарства

Nevirapine

Zidovudine6.5. Антипротозойни лекарства

6.5.1. Антиамебиазни и антиджиардиазни (антиламблиазни) лекарстваDilxanide*

Metronidazole*

6.5.2 Антилайшманиазни лекарства

Meglumine antиmoniate*

Pentamidine

Допълващи лекарства: Amphotericin B

6.5.3. Антималарийни лекарства

6.5.3.1. За лечение на малария

Chloroquine*

Primaquine*

Chinine (Quinine)*

Допълващи лекарства: Doxycycline (използва се само в комбинация с хинин), Mefloquine, Sulfadoxine* + Pyrimethamine*Ограничени показания: Artemether, Artesunate

6.5.3.2. За профилактика на малария

Chloroquine

DoxycyclineMefloquine

Proguanil (използва се само в комбинация с хинин)

6.5.4. Антипневмоцистозни и антитоксоплазмозни лекарстваPentamidine

Pyrimethamine

Sulfamethoxazole/Trimethoprim

6.5.5. Антитрипанозомни лекарства

6.5.5.1. Африканска трипанозомиазаMelarsoprol

Pentamidine

Suramin sodium

Ограничени показания: Eflornithine

6.5.5.2. Американска трипанозомиазаBenznidazole

Nifurtimox

6.6. Средства, прогонващи насекоми (insect repellents)

Diethyltoluamide
7. АНТИМИГРЕНОЗНИ ЛЕКАРСТВА
7.1. За лечение на пристъпи

Ацетилсалицилова киселинаErgotamine

Paracetamol7.2. За профилактика

Propranolol*


8. АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА И ИМУНОСУПРЕСОРИ
8.1. Имуносупресори

Azathioprine*

Ciclosporine (при органна трансплантация)

8.2. Цитотоксични лекарства

AsparaginaseBleomycin

Calcium folinate

Chlorambucil

Chlormethine

Cisplatin

Cyclophosphamide

Cytarabine

Dacarbazine

Daunorubicin

Dactinomycin

Doxorubicin*

Etoposide

Fluorouracil

Levamisole

Mercaptopurine

Methotrexate

Procarbazine

Vinblastine

Vincristine

8.3. Хормони и антихормони

Prednisolone*

Tamoxifen*

8.4. Лекарства за поддържаща и/или палиативна терапия

Аналгетици и др., включени в този списък


9. АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА

Biperiden*

Levodopa/Carbidopa*
10. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
10.1. Антианемични лекарства

Соли на желязото

Феросоли/фолиева киселина (хранителна добавка при бременност)

Хидроксикобаламин

Допълващи лекарства: декстран10.2. Лекарства, повлияващи коагулацията

Desmopressin

Heparin sodium

Phytomenadione

Protamine sulfate

Warfarin*
11. КРЪВНИ БИОПРОДУКТИ И ПЛАЗМОЗАМЕСТИТЕЛИ
11.1. Плазмозаместители

Dextran 70*Polygeline*

11.2. Плазмени фактори за специална употреба

Албумин, човешки

Допълващи лекарства: фактор VIII*, комплексен фактор IX* (коагулационни фактори II, VII, IX и X))
12. СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЛЕКАРСТВА
12.1. Антиангинозни (антистенокардни) лекарства

Atenolol*

Glyceryl trinitrate

Isosorbide dinitrate*

Verapamil*
12.2. Антиаритмични лекарства

Atenolol*

Digoxin

LidocaineVerapamil

Допълващи лекарства: Epinephrine (Adrenaline), Isoprenaline, Procainamide*, Quinidine (Chinidine)*12.3. АХЛ

Atenolol*

Captopril*

Hydralazine*

Hydrochlorothiazide*

Methyldopa

Nifedipine*Reserpine*

Допълващи лекарства: Prazosin, Sodium Nitroprusside*12.4. Лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност

Captopril*

Digoxin

Dopamine


Hydrochlorothiazide*

12.5. Антитромботични лекарства

Ацетилсалицилова лиселина

Допълващи лекарства: Streptokinase

12.6. Антидислипидемични лекарства

Статини (поради високата им цена, въпросът за избора на конкретен препарат се решава на национално ниво)


13. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
13.1. Антимикотици

Бензоена киселина/ацетилсалицилова киселина

Miconazole*

Sodium thiosulfate

Допълващи лекарства: Selenium sulfide13.2. ПМЛ

Methylrosanilinium chloride (gentian violet)*

Neomycin/bacitracin*

Potassium permanganate (Kalii permanganas)

Silver sulfadiazine13.3. Противовъзпалителни и противосърбежни лекарства

Betamethasone*Calamine lotion

Hydrocortisone13.4. Адстрингентни лекарства

Aluminium diacetate

13.5. Лекарства, повлияващи диференциацията и пролиферацията на кожата

Benzoil peroxideCoal tar

Dithranol

Fluorouracil

Podophyllum resin

Salicylic acidUrea

13.6. Скабициди и педикулоциди

Benzyl benzoate

Permethrin

13.7. UVL-блокиращи лекарства (фотопротектори)
14. ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
14.1. Офталмични лекарства

Fluoroscein

Tropicamide*

14.2. Радиоконтрастни лекарства

Amidotrizoate*

Barium sulfate

Iohexol*


Iopanoic acid

Propyliodone (за предписване само в бронхиалното дърво)

Допълващи лекарства: Meglumine iotroxate


15. АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ
15.1. Антисептици

Chlorhexidine*

Ethanol*

Polyvidone iodine (Iod Povidone)*15.2 Дезинфектанти

Хлорни препарати*Chloroxyenol

Glutaral
16. ДИУРЕТИЦИ

Amiloride*

Furosemide*

Hydrochlorothiazide*

Spironolactone

Допълващи лекарства: Mannitol
17. СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЛЕКАРСТВА
17.1. Антиациди и други антиулкусни лекарства

Aluminium hydroxide

Cimetidine*

Magnesium hydroxide17.2. Антиеметични лекарства

Metoclopramide

Promethazine*

17.3. Антихемороидални лекарства

Местни анестетици, адстрингентни и противовъзпалителни лекарства17.4. Чревни противовъзпалителни лекарства

Hydrocortisone

Sulfasalazine*

17.5. Спазмолитици

Atropine*17.6. Лаксативни лекарства

Senna-препарати*17.7. Антидиарични лекарства

17.7.1. Орални рехидратанти

Рехидриращи препарати (глюкозно-електролитни разтвори)

17.7.2. Симптоматични лекарстваCodeine*
18. ХОРМОНОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА
18.1. Глюкокортикостреоиди и минералкортикоиди

Dexamethasone*

Hydrocrtisone

Prednisolone*

Допълващи лекарства: Fludrocortisone

18.2. Андрогени

Допълващи лекарства: Testosterone18.3. Контрацептиви

18.3.1. Хормонални контрацептиви

Ethinylestradiol*/Levonorgestrel*

Ethinylestradiol*/Norethisterone*

Levonorgestrel*

Допълващи лекарства: Levonorgestrel, Medroxyprogesterone acetate, Norethisterone acetate

18.3.2. Вътрематочни средства

Мед-съдържащи вътрематочни спирали

18.3.3. Бариерни методи

Кондоми със или без спермициди (ноноксинол), диафрагми с ноноксинол18.4. Естрогени

Ethinylestradiol*18.5. Антидиабетични лекарства

Glibenclamide*

Бързо действащи инсулини

Интермедиерни инсулини

Metformin

18.6. Овулаторни стимулатори

Clomifene18.7. Прогестогени (прогестини)

Norethisterone

Допълващи лекарства: Medroxyprogesterone acetate

18.8. Тиреомиметици и тиреостатици

Levothyroxine (T4)

Potassium iodide (Kalii iodidum)

Propylthiouracil


19. ИМУНОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
19.1. Диагностични лекарства

Tuberculin (PPD – пречистен протеинен дериват)19.2. Серуми и имуноглобулини

Противобесен имуноглобулин

Противодифтериен серум

Противозмийски серум

Човешки анти-D Rh0 имунен глобулин

Човешки имуноглобулин против тетанус

Човешки нормален имуноглобулин

19.3. Ваксини

19.3.1. За обща (универсална) имунизация

Ваксини срещу: туберкулоза (BCG), дифтерия, коклющ, тетанус, хепатит B, морбили и полиомиелит

19.3.2. За имунизация на специфчини групи от населението

Ваксини срещу: грип, менингит, заушка, бяс, рубеола, коремен тиф и жълта треска
20. НЕРВНО-МУСКУЛНИ БЛОКЕРИ И ХОЛИНЕСТEРАЗНИ ИНХИБИТОРИ

Alcuronium chloride*

Neostigmine*

Pyridostigmine bromide*

Suxamethonium chloride

Допълващи лекарства: Vecuronium bromide


21. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ
21.1. Противомикробни лекарства

Gentamicin*Idoxuridine*

Silver nitrate (Argenti nitras)

Tetracycline*21.2. Противовъзпалителни лекарства

Prednisolone*21.3. Местни анестетици

Tetracaine*21.4. Миотици и антиглаукомни препарати

Acetazolamide

Pilocarpine*

Timolol*


21.5. Мидриатици

Atropine


Допълващи лекарства: Adrenaline
22. УТЕРОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА
22.1. Утерокинетици

Oxytocin


22.2. Утеротоници

Ergometrine*

22.3. Токолитици

Salbutamol*


23. ДИАЛИЗНИ РАЗТВОРИ

Разтвори за i.p. диализа
24. ПСИХОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА
24.1. Антипсихотици

Chlorpromazine*

Fluphenazine*

Haloperidol*24.2. Лекарства, прилагани при болести на настроението (mood disorders)

24.1.1. Лекарства, прилагани при депресии

Amitriptyline*

24.2.2. Лекарства, прилагани при биполярни разстройства

Carbamazepine

Lithium carbonate

Valproic acid

24.3. Лекарства, прилагани при генерализирана възбуда и безсъние

Diazepam*24.4. Лекарства, прилагани при обсесивно-компулсивни заболявания и панически атаки

Clomipramine

25. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
25.1. Антиастматични лекарства

Adrenaline

Aminophylline*

Beclometasone*

Ipratropium bromide

Salbutamol*

Theophylline

Допълващи лекарства: Sodium cromoglycate25.2 Антитусивни лекарства

Dextromethorphan*


26. ЕЛЕКТРОЛИТНИ И ДРУГИ ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ
26.1. Орална рехидратция

Глюкозо-електролитни разтвори

Potassium chloride (Kalii chloridum)

26.2. Разтвори за i.v. инфузия

Глюкоза


Глюкоза/натриев хлорид

Калиев хлорид

Натриев бикарбонат

Натриев лактат

Натриев хлорид

26.3. Други

Вода за инжекции


27. ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

Ascorbic acid

Ergocalciferol*

Nicotinamide*

Pyridoxine

Retinol*


Riboflavine

Sodium flouride (Natrii fluoridum)*

Thiamine

Допълващи лекарства: Calcium gluconate
1 Ламбев, Ив. и съват. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. на Ив. Ламбев. Медицина и физкултура ЕООД, София, 2006, 248–253.

2 The World Heаlth Organization model list of ESSENTIAL DRUGS. WHO Drug Information. Vol. 13, № 13, 1999.


Каталог: files -> DIR%204
DIR%204 -> Закона за лечебните растения
DIR%204 -> По-често използвани съкращения1
DIR%204 -> Водещ: д-р Е. Милев, Мед факултет Варна
DIR%204 -> Водещ: д-р Е. Милев, Мед факултет Варна
DIR%204 -> Хомеопатична селекция доц д-р Р. Радев, доц д-р Ив. Ламбев (2015) Хомеопатията
DIR%204 -> Класификация на основните лекарства и списък на разрешените за употреба у нас лекарствени продукти
DIR%204 -> Лекарства за лечение на невро-дегенеративни заболявания1 Антипаркинсонови лекарства
DIR%204 -> Справочник VII издание. Под ред на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „арсо, София
DIR%204 -> Профилактично пред- и следоперативно приложение на антибактериални лекарства1
DIR%204 -> Лекарства с определена рискова категория за кърмене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница