20. паневритмията – съвременният кивотДата10.02.2018
Размер94.2 Kb.20.ПАНЕВРИТМИЯТА – СЪВРЕМЕННИЯТ КИВОТ.

Подредбата е :БОЖЕСТВЕН – ДУХОВЕН – ФИЗИЧЕСКИ СВЯТ. Божественият порядък е: ЛЮБОВ – МЪДРОСТ – ИСТИНА, а физическият порядък е: ИСТИНА – МЪДРОСТ – ЛЮБОВ. Такъв е порядъка на действие и на Паневритмията. Затова Тя е Кивота, защото ни свързва с Божествения свят, който разрешава всички въпроси по правилата на Божествения свят. Паневритмията е дадена на българите, защото българите са единствения народ, в който има развито чувството за пространство и време, казва Учителя, което означава, че в съвременния свят, ние сме единствения народ, който може да проумее Божествения порядък и следователно и Божествената воля!Някога Кивота е бил физически, от достигналите до нас сведения, може да се направи извода, че тогава Той е бил някакъв аналог на един високочестотен генератор, произвеждащ честоти, свързващи с Духовния свят, от където се управляват действията на бъдещите евреи и това продължава до тогава докато те започват да злоупотребяват с Него. Това е така защото евреите са свързани с ниския астрал. Цялостното им поведение показва това. Те, обаче, знаят силата на числата, на равенствата, а за тебе, българино, това са все още „бабини деветини”. На друго място ще се опитаме да надникнем през „ключалката”. Това определя и вида на тогавашния Кивот. Трябва да се каже определено, че там, в ниския астрал, бушуват мощни, но неморални сили. И тук ще кажем, че и това Учителя го е изяснил.

В сегашните условия Учението се дава от Самия Бог на Силите – това е Учителя! И затова съвременния Кивот е принципно различен – Духовен – това е Паневритмията! Тя ни свързва с Духовния свят, с Божествения свят, следователно с възвишени сили. Не може да бъде и друго - на българите се възлага да изучат и предадат на другите народи Божествената Любов! Е, сега си представете как ще реагират онези мощни, но неморални сили. Та нали когато ние си свършим работата те просто ще изчезнат от земята. По този повод Учителя казва: няма да остане нито един дявол на земята, всички ще бъдат изчистени. Сега разбираш ли, българино, колко трудна, но благородна задача ти е отредена и разбираш ли, защо срещу тебе са изправени тези неморални сили, защо срещу тебе действуват силите на тази неморална езотерична война. Нека кажем още нещо: сега ние сме в плен на ”зоната на забавлението” от ниския астрал, където сме подложени именно на действието на тези неморални, но пак ще кажем – мощни сили, които владеят нашата психика и воля, защото сме хипнотизирани от правилата на ниския астрал. Това е причината да се намираме в такова психическо състояние. Тези сили си играят с нас, а ние си въобразяваме, че това са наши мисли и съответно действия. Да, те ни се подиграват и ние не разбираме това. Каква е целта им: да ни вкарват в тяхната дисхармонична зона и там да ни открадват енергията, изсмукват я – да, това е вампиризъм, на който сами се подлагаме от невежество, като по този начин ни превръщат в безволеви същества – ние за тях сме „дойни крави”. За да се проумее това трябва да се стигне до определена степен на отвореност на съзнанието. В отваряне на съзнанието ни помага Паневритмията, но вярната Паневритмия. И сега внимание: В противовес на горното, трябва да се проумее, че невярната паневритмия, която сега се играе, сама ни завежда в дисхармоничната зона, тя самата ни свързва с тези неморални сили на ниския астрал. Всички дисхармонични зони на сегашната паневритмия, а тя е изпълнена с по няколко такива във всяко упражнение, са така наречените „порти”, както ги нарича Учителя и които се разглеждат в настоящото изследване! Затова Учителя казва, че чрез тези ”порти” черната ложа ни изсмуква енергията. И сега ако не може да се разбере смисъла на понятието „порта” здраве му кажи! А като ти изсмукват енергията ти не само, че не напредваш в своето развитие, а тъкмо обратно, деградираш. Това е основният коварен замисъл, смисъла на промените на Паневритмията от чуждите сили, обявили езотерична война на българите. Затова се обръщаме непрекъснато към умните българи, защото тези, които сега играят паневритмия(според тях), не могат да проумеят това, те са вече в „лапите” на ниския астрал. Иска се съзнание, за да се разбере това, а то при тях, непрекъснато деградира, а не обратно. Като се прибавят и тези, които умишлено водят нещата в тази посока, то ясно ли е на какъв „хал” се намират тези хора. Те не проумяват, че вредителствуват на собствения си народ. Умните българи трябва да проумеят, че трябва по отношение на Паневритмията да се започне всичко отначало и те трябва да вземат нещата в свои ръце.(Хубавото е, че Тя може да се възстанови напълно!) Когато има война, то трябва да се воюва срещу нея! Усилия изисква това! Затова те деморализират и преспиват по всевъзможни начини, българино! Навярно и това има предвид, когато Учителя казва: „Дошъл съм да запаля изгасналия български светилник!”

Преди време ми беше разказано от по-напреднали духовно българи, които учейки се при други учители, им е разказвано, че е констатирано от тях, че в българското духовно пространство са се настанили вече могъщи зли духове, т.е. неморални, те ги наричат даже „моравите”. Тяхната версия обаче от къде са се появили е невярна, защото те не познават възможностите на сегашната паневритмия. Те са обезпокоени, само българина спи ли спи! И отново ще кажем: Българинът е поставен в ситуацията на „мъртва хватка” се нарича това в борбата: Не може да се забрани Паневритмията и не може да се продължава да се играе тази френска паневритмия. Трябва да се върнем към вярната Паневритмия на Учителя! Това е Божията повеля! От това отърване няма! Това е единственото спасение! Друго няма! Затова се обръщаме към всички институции в страната, които имат такива възможности - светски и духовни: не искаме да ни вярвате, проучете нещата и ние ще почувстваме веднага вашата намеса, сигурни сме в това! Българинът разполага с най-лесния начин да излезе от трудностите, в които се намира: трябва да играе вярната Паневритмия – Божественият подарък на българите – съвременния Кивот.

Трудността идва от там, че първо трябва да се проумее това и след това ще можем успешно да им се противопоставим. Не е лесно, затова Учителя ни дава Паневритмията, за да се развие съзнанието да осъзнаем горното, да култивираме в нас могъща воля, която да може да устои на тези сили. Ех, ако можеше това да разбереш, българино, живота ти ще стане коренно различен. Има такава беседа на Учителя, изучавайте „Живият кръг” – четете Словото Божие, това е Третият Завет!

Това е не само за българите, на това влияние са подложени всички народи. Това е сила. Ако хората проумеят това, ще разберат от къде идва злото – всички сме в „зоната на забавлението”, а тези които са запознати с ниския астрал, знаят как да се справят с него и знаят как да ни вкарват в него, за да се възползват от това! Така се управлява света – изпитано средство за това е невежеството.

И така, сегашният Кивот – Паневритмията е лесно да се съобрази, че е несравнимо по- мощен от отдавна изчезналия вече Кивот, даден на евреите, защото ни свързва както с Духовния, така и с Божествения свят. Не може да бъде и друго – на евреите им е дадено познанието, но чрез Мойсей, а той е само един ученик на Бялото Братство, затова те са свързани с ниския астрал. На тях им е дадено това познание. Защо, ще го разгледаме по-нататък. Ако човек поне малко проумее силата му, „ще му настръхнат косите”. Че става дума за ниския астрал е очевидно – за повече трябва духовна мощ! Четете за Мойсей и ще разберете това! То е очевидно за този, който се замисли: Какъв е законът на Мойсей : „Око за око, зъб за зъб” . Това е законът на рибите казва Учителя – по-голямата риба изяжда по-малката. Има такава беседа, прочетете си я. Това е закон на ниския астрал! Следователно учението дадено на Мойсей е учението за ниския астрал! Във високият астрал действа законът на жертвата, там е коренно различно!

В своята книга „Тайната доктрина” Блаватска казва: Човечеството няма да напредне, докато не си отговори на въпроса – кои са всъщност евреите. Ето, че дойде това време да се отговори на този въпрос, чрез Учението на Учителя. (датата е 28. 02. 1211 г.). А сега и най-наивните могат да си отговорят на въпроса, защо евреите са се изправили с цялата мощ на тяхното познание срещу Учителя, а това неминуемо води до насочване на езотеричната война срещу българите.

Казано е в Евангелието на Йоана: „Законът чрез Мойсея бе даден, а благодатта и Истината чрез Исуса Христа”. Христос, казва Учителя, учеше на Божията Любов. Това е коренно различно от закона на Мойсей. Учението на Христос заплашва тяхната власт и те не се поколебават и Го унищожават. Така истината се скрива от човечеството за цели 2000 години. Сега искат да направят същото – като отново се посяга върху Учението на Учителя, за което сам Учителя казва, че е всъщност актуализираното Учение от времето на Христос („…Сега ви давам най-новото…”). Това е лесно разбираемо – става въпрос за Учението на Великото Бяло Братство. И отново се посяга То да бъде превърнато в църква. Разликата е само в това, че сега те искат да го направят, но чрез нас и по този начин ние, българите, да носим отговорността пред Бога! Това трябва да схванеш, българино!

Ех, в какъв велик миг в човешката история живееш, българино! Какъв велик миг в българската история е това! Слънцето ще изгрее всеки миг! А ти си сляп и не виждаш. Бог е казал, че иска да работи чрез нас, а ние в своето невежество не искаме. Това не може да ни се размине, затова какво наказание следва от това, ще го разгледаме отделно.

А сега нека се върнем към Кивота – Паневритмията. В противовес на горното нека се знае, при нас българите, не е изпратен ученик, а идва Сам Бога на Силите –Учителя и ни дава Паневритмията, а не ни учи на закона на рибите. Няма по-велико нещо от това, което може да ни се случи! Доказателството е дадено от Самия Учител. Той казва: „Има упражнения, които ни свързват с физическия свят, такива които ни свързват с Духовния свят и такива, които ни свързват с Божествения свят”. А на друго място казва: „ Дал съм ви оръжие, накъде ще го насочите от вас зависи”. Е, сега от невежество сме го предоставили на чужди сили да го насочват срещу нас и срещу Учителя, това е истината. Ние българите винаги сме се справяли и сега ще се справим, но първо трябва да разберем за какво става дума. Затова и Учителя казва: „Когато имате нужда от помощ, обърнете се към Българите от Духовния свят, ако те не се отзоват, обърнете се към Българите от Божествения свят, те непременно ще се отзоват”. Тази връзка се осъществява съвсем естествено чрез правилната игра на Паневритмията, защото тогава те знаят от какво имаме нужда и ще ни го дадат, ние само трябва да си го поискаме чрез правилната, ВЯРНАТА игра на Паневритмията.

А питали ли сте се: Какви са другите народи в Духовния и Божествения свят? Едно е сигурно: Учителя казва, че „стълбовете” в тези светове се заемат от българи. И за да сме силни на физическо поле, трябва да поддържаме връзка с Българите от другите светове, за да бъдем проводници на техните идеи, а това означава да вървим по Божия път, което пък означава получаване на Божието Благословение! Така е било в древността и тогава сме били могъщ народ, но потъването в „гъстата материя” води до прекъсване на връзката ни с Бога. Сега ни предстои обратния процес - събуждане. Ние българите сме жертва на ниския астрал, а не негово творение, както са другите народи, защото сме най-древния езотеричен народ! Ние винаги сме били свързани с Великото Бяло Братство, затова сме жертва – идва на власт „князът”, дяволът, ниския астрал, а ние сме свързани с високия астрал. Затова Учителя идва тук при нас - времето на управлението на „княза” изтича. Това е!

А сега нека погледнем нещата и от друга гледна точка: Учителя казва за Паневритмията: „Дал съм ви мощно оръжие, накъде ще го насочите от вас зависи.” А сега да поразсъждаваме върху тези думи. Първо Паневритмията е мощно оръжие, защото Тя е съвременния Кивот на всепобеждаващата Любов – най-мощното оръжие е Любовта, казва Учителя! И сега, след като може да се насочва, означава, че може и да се разваля, да се променя, защото само така можем да я насочваме. Ние можем да я насочваме или в правилната посока, определена от Учителя и тогава играем правилната Паневритмия, или срещу Него. Насочвайки я срещу Учителя ние вече сме я развалили, така творим лъжа, следователно дисхармония и като резултат възниква зло, от което ние страдаме. С други думи, чуждите сили чрез „нашите” предатели, насочвайки Паневритмията срещу Учителя, са Я насочили, реално, срещу нас. Да ви попитаме тогава: „Това не е ли война? Не е ли това езотерична война?” Сега може би няма да се струва на скептичния ни читател пресилено да се говори за езотерична война!

И така, търсейки изход от страданията, осъзнавайки от къде иде проблема, ние щем не щем, ще започнем да играем правилната Паневритмия. Нещо повече ще започнем внимателно да Я изучаваме. Това е явно едно от нещата, които е имал предвид Учителя, когато е казвал: „Този път съм вземал мерки.”(Срещу опитите на черната ложа да направи църква от Неговото Учение.) Тогава Тя, Паневритмията, се самозащитава от вредителските попълзновения на черната ложа. Това е Нейното могъщество! А сега да попитаме българите: Забелязахте ли, че всичко което се случва е за наша, българска, сметка - и лошото и доброто. Тогава кое ще изберем – лошото, както е в момента- неосъзнато, от невежество, или доброто, което ни е посочил Учителя?! И за кой ли път трябва да се каже: „Сега умните Българи са на ход!” Трябва да се избавим от духовното робство, в което са ни натикали чужди сили. Свобода на духа, това ни е нужно! Това е то новото възраждане, което предстой на българина. Е, това е красив миг в нашата история - с Божията помощ българина да тръгне към своето духовно извисяване, към своята духовна свобода! Тогава чак може да се нарече избран народ! Питам на кой истински Българин няма да трепне сърцето, осъзнавайки този величав в нашата история момент, кой истински Българин няма да иска да вземе участие в тази красива борба, за свобода, за възраждане на Българите! А това е първата стъпка към изпълнението на Божията воля, първата стъпка към това да станем семка, начатък на новата Шеста раса! В какъв прекрасен миг от Българската история живеем - на разсъмване! Трябва ясно да се каже: живеем във времето на събития, които се случват на 2000 години веднъж, когато на земята слиза Великия Учител.А сега да разгледаме проявлението на Паневритмията и от трета гледна точка. Ами, че вижте: когато не изпълняваме Божията Воля, какво става? Бог ни наказва - как става това е изяснено в беседата „Живият кръг”. Същото е и с Паневритмията – когато играем неправилно, ние произвеждаме зло и се самонаказваме, т.е отново Бог ни наказва! Следователно това е една от страните на механизма за проява на Божествения характер на Паневритмията в материалния свят, което още веднъж доказва, че тя е Божествена! И сега, от друга страна, когато не изпълняваме Божията Воля, Бог ни наказва, изпраща ни страдание. Само Бог може да ни наказва, когато не изпълняваме Неговата воля, следователно само Бог може да ни даде Паневритмията, защото Тя също ни наказва, когато не изпълняваме Божия план! Следователно това е още едно доказателство, че Учителя е Божие превъплащение на земята! Само Той може да ни даде Божествен подарък – Паневритмията, чрез която да ни упътва в новия живот и да ни възпитава! А Божественият подарък е Кивотът! С други думи, Паневритмията е съвременния Кивот! Сега всички би трябвало да са разбрали.

Какво всъщност прави Паневритмията? – сгъстява събитията, а това означава:1). Ако се играе правилната Паневритмия, по-бързо се отваря съзнанието на българина, за изпълнение на мисията, която му е определил Бог;

2). Ако играе неправилно Паневритмията – това води до сгъстяване на страданията му, което пък ще го накара да се замисли и да открие пътя към правилната Паневритмия и тогава се отива в точка първа.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница