2013 от комисаря по въпросите на регионалната политика Йоханес ХаанДата22.01.2019
Размер56.39 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 януари 2013 г.

RegioStars 2013“: Комисията награждава водещи проекти

Иновативните проекти, които ще допринесат за създаването на нови работни места в бъдеще, ще бъдат в центъра на вниманието тази вечер при връчването на наградите „RegioStars 2013“ от комисаря по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан. Заедно с председателя на журито Люк Ван ден Бранде комисар Йоханес Хаан ще връчи награди в пет категории на проекти от Португалия, Обединеното кралство, Полша, Германия и Литва, които са пример за добри практики в сферата на регионалното развитие.В тази връзка комисар Хаан заяви: "Инвестициите на ЕС трябва да бъдат насочени към проекти, с които се създава действителен растеж и които носят реални ползи за гражданите, околната среда и икономиката. Нуждаем се от динамични и новаторски решения, за да постигнем икономически растеж в Европа. Тазгодишните победители са проекти, които могат да служат като пример за бизнес иновации, ефективно използване на ресурсите и социално приобщаване, като всички те имат за цел да се подобри качеството на живот на гражданите. Те представляват конкретни примери за това как можем да приложим на практика нашите по-широкообхватни европейски цели, определени в стратегията „Европа 2020“.. Тяхната движеща сила са ангажираността на местно равнище и творческият подход.“

Председателят на журито и бивш председател на Комитета на регионите Люк Ван ден Брандe добави: „Изборът на победители сред толкова много изключителни кандидатури предизвика разгорещени дебати. Журито, включващо експерти в различни области, насочи вниманието си към регионални проекти с доказано въздействие и отлични резултати що се отнася до постигането на целите на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те са добър пример за това как регионите, независимо от своя размер или местоположение, могат да се учат едни от други как да действат иновативно в най-широкия смисъл на думата."

За годишните награди „RegioStars“ могат да кандидатстват всички региони на ЕС, като представят проекти, които са получили финансиране по линия на регионалната политика на ЕС от 1 януари 2000 г. насам. През последните пет години най-много кандидатури бяха получени от Австрия, Белгия, балтийските държави и Уелс.

В рамките на настоящото, шесто поред издание на наградите Европейската комисия получи рекорден брой кандидатури — 149, като от тях бяха избрани 27 финалисти.Петте категории, в които се връчват наградите за 2013 г., са:

  • ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ: свързване на университетите с регионалния растеж

  • УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ: подпомагане на ефективното използване на ресурсите от МСП

  • ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ: социални иновации: творчески подход към обществените предизвикателства

  • CITYSTAR: интегрирани подходи за устойчиво градско развитие

  • ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ: популяризиране на регионалната политика на ЕС с кратки видеоклипове

Церемонията по връчване на наградите ще се състои тази вечер в Двореца на изящните изкуства в Брюксел от 19.00 ч.

Контекст

Победителите:

„Интелигентен растеж“ — „UPTEC — Научен и технологичен парк, Университет в Порто“ — Порто

Научният и технологичен парк на Университета в Порто (UPTEC) развива обединения на предприятия (клъстери) в секторите с иновационен потенциал в местната икономика, като максимизира ефекта от уменията, с които разполагат академичните среди и местните предприятия. Проектът е насочен към четири области — технологии, творчески индустрии, морски технологии и биотехнологии, като включва и две структури за подпомагане на бизнеса — „инкубатори“ за нови предприятия и центрове за бизнес иновации. Досега UPTEC е подпомагал 110 предприятия, 95  от които новосъздадени, пет големи дружества и пет частни центъра за иновации. Благодарение на проекта са създадени около 800 работни места за лица със завършено висше образование, което допринася за устойчивия икономически растеж в региона.

„Устойчив растеж “ — „ENWORKS— помощ за ефективно използване на ресурсите“ — Северозападна Англия

ENWORKS е дружество за услуги в областта на околната среда за малки и средни предприятия в Северозападна Англия, което предлага обучение и съвети при управлението на риска за околната среда, ефективното използване на енергийните и водните ресурси, подобряването на управлението на отпадъците и много други области. Проектът включва набор от насоки за ефективно използване на ресурсите, до който има свободен достъп в интернет и с чиято помощ лицата, заемащи ръководни длъжности, могат по-добре да разберат, да подредят според степента на важност, да проследят и да оценят въведените от тях екологични подобрения и икономии. До момента ENWORKS е помогнало на МСП в Северозападна Англия да открият възможности за икономии чрез ефективно използване на ресурсите в размер на 79 млн. британски лири (95 млн. евро) годишно, като вече са реализирани 13 млн. лири (15 млн. евро) от тези икономии. Тези подобрения са спестили над 47 000 тона емисии на CO2, 413 000 m3 вода и 9 300 тона материали. Освен това подобряването на състоянието на околната среда е довело до създаването или запазването на над 960 работни места и до реализирането на продажби на стойност над 113 млн. британски лири (136 млн. евро).

„Приобщаващ растеж“ — „Индивидуални пътища за професионално развитие“ — Варминско-мазурско воеводство

Специално насочен към трайно безработните лица във възрастовата група „45+“, проектът „Индивидуални пътища за професионално развитие“ в гр. Елблонг, Полша се отличава с индивидуален и ориентиран към здравето подход към търсенето на работа и запазването на работното място. Професионален съветник при търсенето на работа разработва „личен план за развитие“ за целева група от дългосрочно безработни лица (предимно жени), който включва професионално обучение и психологическа подкрепа. Почти 80 % от включените в групата впоследствие са намерили работа. Благодарение на непрекъсната подкрепа и намеса при необходимост, 15 месеца по-късно 90 % от тях са били на същото работно място. Проектът е довел и до промени в нагласата сред жителите на града, като 60 % от участващите работодатели заявяват, че проявяват по-голям интерес към наемането на хора на възраст 45 години и повече.

„CityStar“ — „Управление на кварталите в Берлин“ — Берлин

В рамките на проекта „Управление на кварталите в Берлин“ са създадени управителни съвети в проблемни в социално отношение райони на германската столица с цел да се активизира участието на местните жители в процеса на вземане на решения относно подбора и финансирането на проекти за подобряване на качеството на живот. Съветите работят съвместно с отдела на градската управа по въпросите на градското развитие и околната среда, като се обсъждат предимствата и проблемите на съответния район и съвместно се намират решения или се предлагат проекти за подобряване на живота в кварталите. Интеграцията на мигрантската общност е важен елемент от работата на съветите, тъй като в някои райони делът на лицата с мигрантски произход достига 79 % от населението. Проектът е част от дългосрочна стратегия за социалната интеграция в Берлин.

„Информиране на обществеността “ — „Да намерим работа — услуги по медиация при наемането на хора с увреден слух“, ЛитваВ рамките на проекта „Да намерим работа“ са разработени услуги по медиация в подкрепа на наемането на хора с увреден слух в Литва. Като начало по редица телевизионни канали е била проведена кампания за повишаване на информираността чрез поредица от видеоклипове, насочени срещу традиционните нагласи на „чуващото“ общество по отношение на глухите. В пилотни центрове по заетостта са били наети специално обучени агенти по набиране на персонал, за да се помогне на хората със слухови увреждания да си намерят работа. В резултат на това две трети от лицата, на които е била оказана помощ, са били успешно наети, а „Да намерим работа“ е признат за един от най-успешните проекти за социална интеграция в Литва.

За повече информация:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_RegionalВидеоматериали и портрети на отличените проекти ще бъдат излъчени по „Европа по сателит“ (EbS) на 31 януари.

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Mobile: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Mobile: +32 4607 93310IP/13/71


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница