2016 посолство на република българиястраница2/3
Дата13.01.2017
Размер481.53 Kb.
1   2   3


Разходите за енергия, вода и горива са се увеличава от 275.6 млн. CAD през 2004 г. – на 355.4 млн. CAD през 2012 г., или със среден темп от 3.2% годишно.

Данни за НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ, Канадският статистически институт сочи общо за подсектор „Хранителна промишленост”, като не се сочат данни за отделните подкатегории на бранша.

НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ общо за подсектор „Хранителна промишленост” NAICS 311, са се увеличили от 25.2 млрд. канадски долара (CAD) през 2004 г. – на 28.1 млрд. CAD през 2013 г., или с комбиниран годишен темп от 3.2%. Между 2012 г. и 2013 г. увеличението е с 1.2%.Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. - 2013 г.,

подсектор „Хранителна промишленост” (NAICS 311)

Вид

на актива

Стойност

в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


%Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

14.4

15.0

0.4%

7.1%

Строителство

10.8

13.1

2.2%

-0.9%

Общо

25.2

28.1

3.2%

1.2%
Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.
ГОДИШНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ общо за подсектор „Хранителна промишленост” NAICS 311, са се увеличили от 1.3 млрд. CAD през 2004 г. – на 2.2 млрд. CAD през 2013 г., или с комбиниран годишен темп от 5.5%. Между 2012 г. и 2013 г. е налице ръст от 27.1%.


Годишни капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. – 2013 г.

подсектор „Хранителна промишленост” (NAICS 311)

Вид на актива

Стойност в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


% Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

1.0

1.8

6.4%

22.4%

Строителство

0.3

0.4

2.1%

58.0%

Общо

1.3

2.2

5.5%

27.1%
Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.
Инвестиционен коефициент (%) по вид на актива за периода: 2004-2013 г.


12.510.07.5

5.0

2.50.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Машини и оборудване (инвестиционен коефициент)

Строителство и проектиране (инвестиционен коефициент)
Източник: Статистически институт на Канада, основни капиталови потоци и наличности, 2004-2013.

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ В ПОДСЕКТОРА.
По данни на канадската статистика към м. декември, 2014 г. разпределението общо на предприятията от месопреработвателната промишленост в Канада е както следва: 19.7% от тях се считат за „микро” (под 5 човека персонал); „малките” (между 5 и 99 човека персонал) съставляват 62.3%; „средните” (между 100 и 499 човека персонал) - 14.9% от общия брой, а „големите” работодатели с повече от петстотин човека на работна заплата, представляват едва 3.2% от общия брой на фирмите. Основно фирмите са със седалища в провинциите: Онтарио, Квебек, Британска Колумбия, Албърта и Манитоба.

Средната годишна заплата на служител от подсектора, ангажирани в производството се е увеличила със среден годишен ръст от 2% за периода: 2004 г. – 2012 г. Увеличението за служителите в администрацията е 2.2%. Средната годишна заплата на производствения и на административния персонал през 2012 г. е съответно: 36 708 CAD и 57 246 CAD.

Средното почасово заплащане на служител от подсектора през 2012 г. е било 18 долара, а през 2013 г. - 17 долара (за сравнение – съответно: 34 и 36 долара в добивния сектор).
Компаниите от подсектор 3116 - по категории според броя наети лица по провинции и територии към м. декември, 2014 г.

Провинция/Територия

Компании по брой наети лица

микро
1-4


малка
5-99


средна
100-499


голяма
500+


Албърта

18

69

8

5

Британска Колумбия

16

41

12

2

Манитоба

6

26

2

3

Ню Брънзуик

2

2

3

0

Нюфаундленд и Лабрадор

4

7

1

0

Северозападни територии

0

0

0

0

Нова Скотия

3

13

1

0

Нунавут

0

0

0

0

Онтарио

49

165

40

8

Остров Принц Едуард

1

3

1

0

Квебек

28

110

34

5

Саскасчеуан

16

17

6

0

Юкон

0

0

0

0

ОБЩО за Канада

143

453

108

23

Процентно разпределение

19.7%

62.3%

14.9%

3.2%


Източник: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, декември, 2014 г.

Данните са с актуализация към 24.02.2016 г.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП): 2010 - 2014 г. за подсектора
Често икономическият разтеж се измерва като процентно увеличение на БВП, коригиран спрямо инфлацията за период от години. Общо за подсекто „Хранителна промишленост”, БВП - определящо важен икономически индикатор е посочен в таблицата по-долу за периода: 2010 г. – 2014 г. в млн. CAD по провинции и територии, както следва:


БВП по провинции и територии: 2010 г. – 2014 г. (NAICS 311)
в млн. CAD

%Изменение

Провинция/Територия

2010

2011

2012

2013

2014

2013 - 2014

Албърта

2252

2276

2256

2296

2399

4.5%

Британска Колумбия

1728

1730

1680

1712

1744

1.8%

Манитоба

1248

1210

1251

1315

1232

-6.3%

Ню Брънзуик

595

612

624

596

643

7.9%

Нюфаундленд и Лабрадор

275

303

306

274

285

4.0%

Северозападни територии

0

0

0

0

0

0.0%

Нова Скотия

487

482

472

468

471

0.6%

Нунавут

0

0

0

0

0

0.0%

Онтарио

8628

8976

9109

8794

9315

5.9%

Остров Принц Едуард

204

198

201

215

240

11.8%

Квебек

4928

4820

5121

5093

5325

4.5%

Саскасчеуан

892

694

775

831

924

11.1%

Юкон

0

0

0

0

0

0.0%


Източник: Statistics Canada, Брутен вътрешен продукт по провинции, 2010 г. - 2014 г.


КОМПАНИИТЕ ОТ ПОДСЕКТОРА
В канадските бази данни, компаниите с основен предмет на дейност в подсектор производство на месни продуктиса подредени в списъци по фирмени профили, оформени съгласно конкретната заетост както следва:
- Транжиране на животинско месо, с изключение на птичето (NAICS 311611) и дейности, свързани с неговото пакетиране, охлаждане и замразяване.

Фирмите с този предмет на дейност към края на м. декември, 2014 г. са преобладаващо от „малък” тип, и със седалища в провинциите: Онтарио, Квебек и Албърта. Общо 23.8% от предприятията, ангажирани с посочената производствена дейност в Канада са от „микро” тип; малките възлизат на 61.2%, а средните – на 9.2%. Големите компании представляват 5.8% и са разположени в провинциите: Квебек; Албърта; Манитоба и Онтарио.

- Преработка на месо (NAICS 311614); производство на колбаси, консерви и др. месни продукти. Фирмите от тази група също са преобладаващо от „малък” тип – 65.3%, и със седалища в провинциите: Онтарио, Квебек, Албърта и Британска Колумбия. Общо 12.5% от предприятията, ангажирани с месопреработвателни дейности в Канада са от „среден” тип. Големите компании представляват само 1.6% и са разположени предимно в Онтарио.

- Преработване на месо от домашни птици (NAICS 311615). Процентът на предприятията от „среден” тип за тази група е значително по-голям – 28.3%. Най застъпено е развитието на фирми с такъв предмет на дейност в провинциите: Онтарио; Квебек и Британска Колумбия. По отношение на продукти от тази тази група, Канада е с отрицателен търговски баланс през последните години. (-238 815 хил. CAD за 2014 г.; -299 136 хил. CAD за 2015 г.) През миналата година, Канада е внасяла пилешко месо основно от САЩ; Бразилия и Тайланд. От европейските страни вносът е главно от Унгария; Франция и Германия.


Канадски компании и от трите посочени индустриални групи, се изброяват по азбучен ред в интернет-страницата на Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие, с подробна информация за профилите, включваща: наименование; седалище и адрес на управление; основна и субсидиарна търговска дейност; детайли от регистрацията; лица с представителна власт; контакти; брой служители и обща финансова информация.
По-долу са посочени канадски компании, ориентирани към търговски партньорства и внос от страни - членки на ЕС. Информацията е организирана в порядък: наименование – населено място – провинция – п.к.:
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD, Ottawa, Ontario, K2E 1C5

Web: http://www.costco.ca/;

CENTENIAL FOODSERVICE PARTNERSHIP, Calgary, Alberta, T2G 4B7Web: http://www.centennialfoodservice.com/;

HARDY SALES LTD., Langley, British Columbia, V4W 3Z8Web: http://www.hardysales.com/;

UNI FOODS INC./LES ALIMENTS UNI INC., Saint-Laurent, Quebec, H4T 1E3Web: http://unifood.com/;

C & C PACKING INC, Saint-Léonard, Quebec, H1P 3P3Web: http://www.ccpacking.com/;

CONCORD PREMIUM MEATS LTD., Concord, Ontario, L4K 3S6

EXPORT PACKERS COMPANY LIMITED, Brampton, Ontario, L6T 5K5

Web: http://www.exportpackers.com/;

MAPLECREST QUALITY FOODS CANADA INC., Ottawa, Ontario, K1W 1H9;

RONALD A. CHISHOLM LIMITED, Toronto, Ontario, M4W 3K3

Web: http://www.rachisholm.com/;

WILKINSON FOODS INTERNATIONAL LTD., Mississauga, Ontario, L5K 1A7Web: http://www.wilkinsonfoods.com/;

A. BOSA & CO. LTD., Vancouver, British Columbia, V5K 4Y3Web: http://bosafoods.com/;

COLOMBO IMPORTING LTD., Woodbridge, Ontario, L4L 8K8Web: http://www.colomboimportingusinc.com;

MAURO FOODS, Concord, Ontario, L4K 4V4;

PRODUITS ALIMENTAIRE VIAU INC., Laval, Quebec, H7C 2V2

Web: http://www.viaufood.com/;

SANTA MARIA FOODS INC., Calgary, Alberta, T2P 5C5;SERRANO IMPORTS, Toronto, Ontario, M4V 2H7.

Web: http://serranoimports.com/
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница