2016 посолство на република българиястраница1/4
Дата13.01.2017
Размер485.99 Kb.
  1   2   3   4


2016


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТАВА
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО -

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
хранителна ПРОМИШЛЕНОСТ – риба и МОРСКИ продукти

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ


хранителна ПРОМИШЛЕНОСТ - риба и МОРСКИ продукти


(NAICS 3117)ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сектор „Хранителна промишленост” обхваща фирми, ангажирани предимно в производството на храни за човешка или животинска консумация. Същият е с номер 311 от Северноамериканската класификационна система - North American Industry Classification System (NAICS). Подсекторът с номер 3117 обхваща индустриална група предприятия от хранителната промишленост, ангажирани предимно в почистване; консервиране; транжиране и пакетиране на риба и морски дарове; също и с опушване; осоляване; мариноване; сушене и преработка на морски храни; с извличане на масла и замразяване на морски продукти.

Предмет на настоящия анализ е подсекторът – „Риба и морски продукти”, NAICS 3117.Анализът представя обща информация за състоянието на бранша през последните години; икономическия принос на сектора за канадската икономика; сочи средните приходи, разходи и брутна печалба на малките и средни фирми от индустриалната група; натрупаните и годишните капиталови инвестиции; представя накратко компаниите от сектора - по провинции и територии; сочи търговския баланс на Канада общо с осталите страни; със САЩ като основен партньор; с ЕС и други икoномически региони за последните години; сочи също и основни търговски партньори на Канада.
Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS става в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година.
Ресорни за подсектора са:

Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие (Innovation, Science and Economic Development Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), на чиято страница, освен обща информация за структурата на ведомството и ресорите, се публикува информация, предназначена за малкия бизнес, целяща да послужи като ръководство и ориентир във федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни търговци и др.;

Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (Agriculture and Agri-Food Canada, Web: http://www.agr.gc.ca), чийто уебсайт предлага обобщени статистики и информация за вътрешния пазар, организирани по продукти и региони; актуална информация, касаеща чужди пазари и потенциалните възможности за канадските фирми - производители; актуални програми на федералното и провинциалните и териториални правителства, свързани със селското стопанство; предстоящи търговски събития и др.

Риболов и водни екосистеми – федерална структура с ресор – използване и опазване на водните ресурси; стимулиране и подкрепа за научни изследвания в области като аквакултури и биотехнологии; и поддръжка на устойчива водна екосистема. На нейния официален сайт могат да бъдат открити: нормативна уредба; информация за откриването и закриването на периодите за риболов; процедурите за издаване на търговски и любителски разрешителни за риболов; морски карти и проекти в близост до водни басейни; информация за приливи, отливи, течения и водни нива и др.

Канадска агенция за контрол върху храните, на чийто сайт може да бъде открита регулаторната рамка за бранша, включително актуални изменения в нормативната уредба и регулаторни инициативи.

Браншови структури с отношение към подсектора са: Канадски съвет по рибарство– организация с нестопанска цел, представляваща търговци, ангажирани с отглеждане, развъждане и преработка на риба; Асоциация на преработвателите на риба и морски храни – организация с нестопанска цел, представляваща интересите на бранша предимно в провинциите Нюфаундленд и Лабрадор (NL); Канадска атлантическата асоциация на рибните стопанства; Канадска асоциация на производителите на скариди; Асоциация на риболовните дружества от Севера; Съюз на рибарите; Асоциация на опаковчици на рибни изделия; Асоциация на преработвателите на морски храни от Нова Скотия и др.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДСЕКТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА
Обобщени данни на Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на Канада сочат, че подсекторът „Риба и морски продукти” от сектор „Хранителна промишленост” е от съществена значимост за канадската икономика, допринасяйки със заетост; количества на износа и общо напревени инвестиции в бранша. Според информация от ведомството, Канада е най-големият износител в света на атлантически омар (1.1 млрд. CAD) и осма в списъка на страните – износители на морски дарове. През 2012 г., фирмите от индустриалната група са били общо 722, като повечето от тях са функционирали на териториите на провинциите: Нова Скотия (188); Нюфаундленд и Лабрадор (148); Британска Колумбия (137) и Ню Брънзуик (83). През същата година, предприятията от бранша са генерирали приходи в общ размер на 4.3 млрд. долара и заетост над 33 000 души. През 2014 г., индустрията е нетен износител на преработени риба и морски продукти на обща стойност: 3.5 млрд. CAD и вносител на такива на обща стойност: 2.7 млрд. CAD. Приблизително около 70% от продуктите от сектора са предмет на износ. Основни за Канада експортни пазари са: САЩ (55%); Китай (11%) и Япония (7%). С най-голям дял в добива на риба и продукти за индустрията са Атлантическия и Тихия океан, следвани от аквакултурите и сладководното рибарството. 53% от океанския добив е на черупчести мекотели; 24% - на сьомга и риба тон; 21% - на треска. Риболовът в сладководни води е главно от езерата в провинциите Онтарио и Манитоба, и представлява 7% от обшия улов на риба.

Данните в графиките по-долу сочат обобщения относно вноса; вътрешните превози и износа през 2012 г. на продукти от подсектора в млн. канадски долари (CAD); както и общите продажби и заетостта през годините, и са публикувани на сайта на канадското Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
(Млн. CAD)

Канадски пазар Продажби общо

3 545.4 4 280.4

2 223.0 2 958.0

1 322.4 2 958.0

Внос Вътрешни Износ

превози


Продажби общо Заетост

в млн. CAD брой хора
4500 36000

4000 32000

3500 28000

3000 24000

2500 20000

2000 16000

1500 12000

1000 8000

500 4000

0 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- Продажби общо в млн.

- Заетост, брой хора

ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за преките и оперативните разходи и за брутната печалба на малките и средни фирми от подсектор „Риба и морски продукти” в Канада, е посочена в таблицата по-долу, като са взети предвид предприятия с годишен приход в диапазона от 30 хил. долара – до 5 млн. долара.NAICS 3117

Индустрията

като цялоПоследна

четвърт


(25%)

Под средното

ниво


(25%)

Над средното

ниво


(25%)

Водеща

Четвърт


(25%)

% доклад-

вали


фирми

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

(процент от общите приходи)

Приходи общо

100.0В

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Преки разходи

62.7В

72.4

72.5

59.4

15.8

59.5

Заплати и

обезщетения

11.5В

8.8

13.8

12.5

5.4

37.4

Покупки, материали

и подизпълнители

52.3В

64.4

59.2

48.6

13.0

59.8

Начални запаси

6.2В

7.0

7.9

5.3

1.2

45.4

Крайни запаси

7.3В

7.7

8.3

7.0

3.9

46.3

Оперативни разходи

32.1В

37.0

25.5

32.2

47.3

99.1

Труд и комисионни

11.4В

14.0

7.7

11.6

19.9

73.0

Ремонти и поддръжка

3.0В

3.2

2.6

2.6

5.2

82.8

Амортизации

1.9В

2.1

1.8

1.5

3.0

73.6

Телеком. разходи

2.5В

2.9

1.8

2.7

3.8

89.0

Наеми

2.4В

1.9

2.1

3.1

2.5

56.4

Банкови такси и лихви

0.9C

1.2

0.6

0.9

1.0

75.2

Професионални и

бизнес такси

2.2C

3.0

1.8

2.4

1.5

93.9

Реклами и промотиране

0.3C

0.3

0.2

0.4

0.3

60.1

Складови разходи

0.5A

0.3

0.4

0.5

0.0

14.7

Застраховки

0.9В

0.8

0.7

0.8

2.1

79.4

Други разходи

6.3C

7.3

5.8

5.7

8.0

98.2

Общо разходи

94.8В

109.4

98.0

91.6

63.1

99.1


Брутната печалба (%)

37.3

27.6

27.5

40.6

84.2

Легенда за индикаторите:

A = Отличен
B = Много добър
C = Добър

D = Приемлив

E = Повишено внимание

Източник: Статистически институт на Канада, профил на малкия бизнес, 2014 г.
Производствени приходи и добавена стойност


Добив и преработка на риба и

морски продукти

2008

2009

2010

2011

2012

Приходи (млрд. CAD)

3.7

3.4

3.8

4.1

4.3

Добавена стойност (млрд. CAD)

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница