24 май ден на българската просвета, култура и на славянската писменостДата11.01.2018
Размер127.73 Kb.
24 МАЙ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА , КУЛТУРА И

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

В българската празнична система един от най-красивите и символно осмислени дни е честването на народната просвета, учебното дело и националната ни култура , като продължение на великото дело на славянските първоучители - светите братя Кирил и Методий. За пръв път този празник е отбелязан в Пловдив през 1851 г. по инициатива на Найден Геров. Редовното му национално честване започва от 1857 в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Превърнал се в любимо тържество на буквите и цветята, 24 май се чества и зад граница - сред възрожденската ни емиграция в Румъния и Русия, дори сред българските заточеници в Диарбекир, сред студентите в чужбина. Масовото му възприемане е свидетелство за бързо протичащия процес на национална консолидация и разкрива жаждата на българина за просвета и наука. С написания по-късно от Стоян Михайловски всеучилищен химн "Кирил и Методий" честването влиза в кръвта на всеки българин още от ученическата скамейка.


Повече за Неправителствените организации в Плевен работещи за хората с увреждания

Сдружение “Здраве за всички” Неправителствена организация създадена през 1996г с основна цел да: обединява, координира и подобрява дейността на ангажираните в сферата на здравеопазването. Една от основните дейности на организацията е да обслужва безплатно хората с увреждания с технически-помощни средства/ТПС/ по реда на Наредба №2 на МТСП. Сдружение “Здраве за всички” се явява събирателен образ на дейността на 12 водещи западни компании-вносители и 3 български фирми-производители на помощни средства, за територията на Република България. Организацията има 49 офиса и филиали в цялата страна. Централният офис за координация на дейността се намира в гр.Плевен. В обслужването на нуждаещите се нашето NGO се ангажира с безплатно обучение за правилната експлоатация на ТПС, консултации през целия експлоатационен период, гаранционно и следгаранционно обслужване и т.н.

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) – Плевен е неправителствена организация на специалисти и други лица, които са заинтересовани от благополучието на лицата с интелектуални затруднения и техните близки. Мисията на организацията е да работи за пълноценния живот на хората с увреждания за укрепване на физическото и психическото им състояние, за създаване на увереност в способностите им. Асоциацията има реализирани проекти, финансирани от Чарити Ноу Хау, Фар Лиен, Фондация “Помощ за благотворителността”, Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Сдружение Център “Отворена врата” е неправителствена организация, създадена за предоставяне помощ на жени, преживели насилие, с основна цел да защитава правата на жените като се прилагат всички международни механизми.Центърът предлага следните услуги:открита телефонна линия, психологично консултиране, фамилно консултиране, социално консултиране, помощ и подкрепа за жени преживели насилие. В Център “Отворена врата” работят психотерапевти, социални работници, лекари, юристи, сътрудници, доброволци. В момента центърът осъществява проекта “Устойчив модел на развитие на социално предприятие” финансиран от Британското посолство в София. “Младежки образователен център” е сдружение създадено през 1995 година.То работи в следните направления: подпомагане изграждане на гражданското общество най-вече чрез попълване на дефицити в гражданското образование сред учащата младеж; създаване на условия за развитие на младежката активност; подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение и др. Младежкият център е реализирал проекти, финансирани от Американската агенция за международно развитие, ФАР-ЛИЕН – микропроекти, Делегацията на Европейската комисия в София и др. “Еко-посоки 21” Плевен е сдружение с нестопанска цел и осъществява своята дейност в обществена полза. Членовете на сдружението се обединяват от общата мисия да допринесат за изграждането на местен механизъм за управление и мониторинг на процесите на екологичното равновесие в околната среда и социален баланс в обществото. Целта на сдружението е устойчиво икономическо и социално развитие на регион Плевен, чрез насърчаване и подпомагане на биоразнообразието, повишаване качеството на обществената култура и на екологичното образование на подрастващото поколение, а от там и на гражданската култура на населението. Да работи за непрекъснатото образование и култура на населението и за утвърждаване ценностите на гражданското общество е мисията на Дружество “Знание”. Основни цели на организацията са: разпространение на знания от всички области на науката и практиката за повишаване квалификацията, образованието и информираността на населението на Плевенски регион; подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти, социални и маргинализирани групи; подпомагане развитието на региона чрез осигуряване квалифицирана консултантска помощ на малкия и среден бизнес; сътрудничество с организации, имащи отношение към непрекъснатото образование на възрастни, насърчаване на предприемачеството и извършване на социални услуги. Дружество “Знание” проекти по програма с Асоциация на германските народни университети,програма ФАР, програма на Делегацията на Европейския съюз, програма “Сократ” и др. Национален център за социална рехабилитация е една от първите неправителствени организации в България, чиято дейност е насочена към подобряване живота на хората с увреждания и към тяхната социализация. Развита е мрежа от структури в цялата страна, които предлагат следните услуги: предоставяне и сервиз на помощни технически средства; информация, консултации и посредничество; специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания; психологическо консултиране; обучение на младежи с увреждания; дневни центрове за деца и възрастни с увреждания; диспечерски гарови служби за обслужване на трудноподвижни лица; социо-културни дейности за хора с увреждания; ателиета за художествени занаяти.На територията на град Плевен НЦСР разкри също Бюро за социално обслужване .

Община Плевен


БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА РАБОТЕЩИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИя

Консултантски център "Публичен посредник"

Консултантски център "Публичен Посредник" предлага юридическа помощ на хора с увреждания, които имат нужда да получат или осъществят своите права по законен път.Фондация „Хоризонти“

Фондация „Хоризонти“ работи за осигуряване и разширяване на възможностите на хората със зрителни увреждания в няколко области: образование, професионална и личностна реализация, достъпна среда и достъп до информация, гражданско участие и пълноценно включване в структурите на обществото.Център за независим живот

"Център за независим живот" е гражданско сдружение, регистрирано през 1995 г. в София. Центърът работи за създаване на условия за пълноценно участие на хората с увреждания в обществения живот и тяхната реална социална интеграция.Фондация Отворено Общество

Асоциация "Мария Кюри"

Асоциация "Мария Кюри" е ново създадена нестопанска, не правителствена организация, чиято основна дейност е насочена към хора с увреждания. Амбициозният екип включва физици, инженери, преподаватели, електротехници, икономисти, юристи, филолози, журналисти и други специалисти, работещи в областта на инвалидността.Фондация за реформа в местното самоуправление

Телефон: (02) 943 4422.Сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Телефон: 056 / 82 00 26.Асоциация на родители на деца с церебрална парализа

Асоциация на чернодробно трансплантираните в България

Асоциацията на чернодробно трансплантираните в България е доброволна, неправителствена организация, чиято основна ЦЕЛ е да подпомага децата с извършена чернодробна трансплантация, както и тези, чиито живот би могъл да бъде спасен чрез нея.


НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИя

ВМТ “ОРБИТА” АД предлага:

Профилактика , рехабилитация и отдих – ЕАД Резервации за почивка и лечение по цени: за свободен прием , пенсионери и безработни , групи деца и ученици до 18 г. , Програма НОИ в курортите: Боровец, Тетевен, парк Родопи, Велинград, Орешак, Габрово, Костенец, Баня, Банкя, Бургаски бани, Вършец, Павел баня, Сливенски бани, Хисаря

Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс ЕАД Карти за санаториално лечение по цени за свободен прием, за деца до 14 г. И по Програма НОИ в курортите: Баня, Банкя, Наречен, Павел баня, Поморие, Кюстендил, Момин проход, Велинград, Баните, Смолянско, Овча могила, Сандански, Хисаря, Вършец

Как да разберем, че нашите деца употребяват наркотици?

Най-често срещани са следните признаци:

-внезапни и постоянни промени в настроението;

-необичайно агресивно поведение;

-загуба на апетит;

-постепенна загуба на интерес към учението, хобитата, спорта, приятелите и т.н.;

-необичайно сънливо или замаяно състояние;

-нарастващи доказателства за лъжи и друго потайно поведение;

-изчезване на пари или вещи от дома;

-необичайни петна, белези или миризми по тялото, дрехите или личните вещи

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОБРЕ ПОДРЕДЕНИ КУПЧИНКИ БЯЛ ПРАШЕЦ НЯКЪДЕ НАОКОЛО – ПО-ВЕРОЯТНО Е ДА НАМЕРИТЕ СЛЕДИ ОТ ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ, ОТКОЛКОТО САМИТЕ НАРКОТИЦИ.

Например:

-смачкани парчета от тънко фолио;

-обгоряла чаена лъжичка;

-игли и спринцовки:

-домашно направена лула:

-остатъци от опаковки на психоактивни медикаменти;

-остатъци от цигари с малък картонен филтър (марихуана).Какво да правим при спешни случаи?

-ако се случи най – лошото и Вие намерите Вашето дете унесено или в безсъзнание, е много важно да знаете какво да правите и към кого да се обърнете. Това може да спаси живота му.

-осигурете му чист въздух.

-след това го обърнете на една страна, като му придържате главата.

-опитайте се да не го оставяте само, тъй като може да му стане лошо и да вдиша повърнати материи.

-изберете 150 и повикайте линейка.

-накрая съберете всички прахове, таблетки или каквото и да е друго, което би могло да е използвано при употребата на наркотика, и ги предайте на лекаря.
НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ

Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязана паметта на светите братя - 14 февруари за св.Кирил и 6 април за св.Методий. За техния общ празник, 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане. През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на св.св. Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото честване е организирано от Найден Геров през 1851 г. в Пловдив. Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май се утвърждава като празник на българската просвета и на славянската култура.


СЕДЕМТЕ Чудеса на света

Три знаменити съоръжения, които за онова време били истински чудеса, разнасяли славата на град Вавилон : Вавилонската кула, мощните крепостни стени, около града и висящите градини на Семирамида. Повече от всичко обаче поразявали висящите градини на царския дворец. С редките видове дървета и растения те са първата ботаническа градина в света. Легендата ги свързва с името на Семирамида, царицата на Асирия.

Знаменитите "висящи градини" обаче били създадени не от Семирамида, и дори не по времето на нейното царуване, а в чест, уви, на една не толкова легендарна жена. Те били построени по заповед на Навуходоносор за неговата любима жена Амитис - мидийската принцеса.

Точното местоположение на градините не е известно. Според мнението на някои учени, те би трябвало да се намират в близост до царския дворец. Други смятат, че по-вероятно да са били на самия бряг на Ефрат. Кое от тези предположения отговаря на истината, ние не знаем и досега. Възможно е то да остане загадка завинаги.

Най-точни сведения за градините ни дават гръцките историци, но описанието им все пак е оскъдно: "Градината е четириъгълна и всяка нейна страна е четири плетри дълга. Състои се от дъгообразни хранилища, разположени в шахматен ред, подобно на кубични основи. Изкачването до най-горната тераса става по стълба..."

Съвременните историци доказват, че когато войниците на Александър Македонски стигнали до плодородната земя на Месопотамия и видeли Вавилон, останали поразени. След връщането си в своята родина те разказвали за удивителните градини и дървета в Месопотамия, за двореца на Навуходоносор, за Вавилонската кула и зикуратите. Това дало храна на въображението на поети и древни историци, които смесили всички тези разкази в едно, за да се роди едно от седемте Чудеса на света.

В архитектурен план висящите градини представлявали пирамида, състояща се от четири етажа - платформи върху колони с височина 50 лакти (27,75 м). Долният етаж имал формата на неправилен четириъгълник със страни 42 и 34 м. За да не се просмуква водата, с която поливали, надолу, повърхността на всяка платформа отначало покривали със един слой тръстика, смесена с природен асфалт, след това - два реда тухли, иззидани с гипсов разтвор, а отгоре нареждали оловни плочи. Върху тях била насипана плодородна земя, където били засадени семена от различни треви, цветя, храсти, дървета. Височината на етажите давала достатъчно светлина за растенията. Пирамидата напомняла вечно цъфтящ хълм.

Градините се издигали стъпаловидно и се съединявали със стълби, покрити с розови и бели камъни.

Всяка тераса представлява самостоятелна градина, от тук идва и популярното наименование "висящи градини". И все пак, всичките тераси образували едно цяло. По външния край растяли пълзящи растения и лиани, които преминавали върху следващата тераса и така обединявали всички градини в единен ансамбъл от дървета, храсти, жив плат, бордюри и алеи с цветя.

Във вътрешността на колоните, които поддържали платформите, имало тръби, по които ден и нощ се подавала вода от Ефрат до най-горната тераса, откъдето тя се стичала в ручеи и малки водопади, оросявайки растенията от по-долните етажи. В тези необикновени градини цъфтели най-удивителни и редки видове дървета и прекрасни цветя. Ден и нощ стотици роби въртели водонапорното колело с кожени съдове, оросявайки висящите градини с вода от Ефрат.

Великолепните градини с редки дървета, донесени от Мидия, красиви ароматни цветя, сянката и прохладата в знойната Вавилония, ромоленето на водата, изглеждали наистина като чудо.

ХХ век откри някои тайни около легендите за висящите градини. Археолозите все още се стараят да съберат достатъчно подтвърждения, преди да направят окончателните си заключения за местоположението на градините на Семирамида, за поливната система, за истинските причини за създаването им.

Единствената следа от този грандиозен паметник на инженерната мисъл е открита благодарение на разкопките на Робърт Колдевей през 1898 г., открил пресичащи се траншеи близо до град Хила (на 90 км от Багдад), в чийто разрези и досега се виждат следи от полуразрушен зид.
Луна и здраве

Най-непосредствената звездна енергия идва от Луната и тя определя следните основни здравословни правила:

-дните, в които Луната нараства /от новолуние до пълнолуние/, тялото и душата поемат всички външни енергии.

-дните, в които Луната намалява /от пълнолуние до новолуние/, от тялото се изхвърля всичко излишно и то се прочиства.

зависимост от това, кой Зодиакален знак активира Луната, различни части и органи на човешкото тяло са най-възприемчиви за положително или отрицателно въздействие:

- а.Луна в Овен- глава; мозък; нос; очи

- б.Луна в Телец –челюст; гърло; уши

- в.Луна в Близнаци –ръце; рамене; длани; бял дроб

- г.Луна в Рак –гърди; бял и черен дроб;стомах

- д.Луна в Лъв –сърце; гръбначен стълб; кръвообращение

- е.Луна в Дева – черва; нерви; панкреас; далак

- ж.Луна във Везни – хълбок; бъбреци; пикочен мехур

- з.Луна в Скорпион – полови органи

- и.Луна в Стрелец - бедра

- к.Луна в Козирог – колена; стави; кости; кожа

- л.Луна във Водолей -подбедрица

- м.Луна в Риби – стъпала
Съставители:

Инж. Румен Петков, н.с. инж. Гергана Спиридонова

Гена Дочева Николинка Димитрова

Владимир ПетковЗа връзка :тел. 064 83 58 52, GSM 0888 033 046


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница