27 февруари 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница14/14
Дата23.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

27.02.2009 г., с.15
Кушлев взема 200 крави, пасе ги секретарката му
Анна ЗАРКОВА

azarkova@trud.bg

Ура. Първата присъда срещу незаконно забога­тял Вече е факт. Кушлев прибра мерцедеса на Ми­нистъра на любовта.

Не, не че са отворили и такова министерство. Но ако бяха, сигурно сводникът Марто Дебе­лия щеше да му е шеф.

Оставяме настрана Дебелия и министер­ството му. Въпросът е за мерцедеса, който вече не е негов. Професор Кушлев го дари на бла­гоевградския областен управител. Пък той, с из­винение, да си го троши у главата. Понеже не вър­ви администрацията му да се качи в кола, прочула се като бардак на колела.

И то не е една беля.

Тия дни проф. Кушлев

ще Вземе от един бандит 200 крави - тях пък какво да ги прави? Да ги даде на секретарката си да ги пасе? Те са Вече на дър­жавата, обаче тя не е човек да вземе гегата. Ами на Ванко 1 двореца? Там ние ли да се нанесем?!

Дявол знае. В закона не пише кой какво трябва да прави с отнетото от ма­фията. А мафиотски съкровища дал Бог у нас. Ех, да беше дал и повече раз­ум на депутатите!
27.02.2009 г., с.16
Яне Янев
Димната и димните
Таня ДЖОЕВА

Няма отчетлива харизма, но напоследък привлича медийното внимание като маг­нит.

Мечтаеше да бъде наро­ден трибун. Спорно е дали успя, но рояци репортери чакат изявите му с нетърпе­ние.

Твърдяха, че е буфосинхронист, но все повече се за­слушват в думите му, заста­не ли пред микрофона.

„Мислех, че Яне е завър­шил Аграрния университет, а то било пощенския инсти­тут", жилна го шефът на въ­трешната комисия Минчо Спасов. Намек, че е пощенс­ка кутия за папките, с които бори корупцията. Но иро­нията е излишна - сегашни­те управляващи са на тръни, изправи ли се Яне на трибун-ката в парламента.

Откъде тръгна и как се прочу?

Любител на бомбастични (както би се изразил Симеон Сакскобургготски) разкри­тия и на фъмки фрази. „За­дава се ново Априлско въ­стание", заплаши през ав­густ 2002 г. „Хората ще тръг­нат към богатите квартали с тояги", уверен бе най-млади­ят тогава лидер на партия -НС-БЗНС. В речника на се­гашния водач на „Ред, за­конност и справедливост" (РЗС) освен въстание и тоя­га, преобладават и думи ка­то убиец, агент, политичес­ка полиция, глобален заго­вор, топмафиот, корупция, олигархия.

Славата го докосна по­край таланта му да измисля протестни политически пърформанси с красноречиви кодови имена. Например -„Земеделски вятър" и „Тай­фун". Автор и на акции като блокаж на пътища с магаре­та или гастрол на кравата Вера пред НС. Веднъж дари премиера със слипове с из­куствен член. Нестандарт­ното му мислене доведе и до първата в историята обява в пресата за набиране на кандидат-депутати.

Преди самият той да сед­не в парламента, нашумя в национален мащаб с две ге­ройски прояви, макар и с дъх на анархизъм. През 2003 г. заля с позиви от делтапланер червения събор на Буз­луджа, а после се закани, че ще „поздрави" по подоба­ващ начин и „конференция­та на Надка". Речено-сторено. На заседание на Нацио­налния съвет на СДС в Плов­див пусна димка, която раз­гони седесарите. Наложи се инициаторът да дава обяс­нения в полицията, но пък си заслужи запомнящия се прякор - Яне Димката. 2 го­дини след „сълзливия" фо­рум се сдоби с избираемо място в листите на ОДС.

Какъв


таралеж

са си сложили сините в гащи­те се разбра през последно­то лято, когато Яне атакува с разкрития тогавашния лидер на СДС Пламен Юруков: „Ка­феджията е недоразумение, лансирано в политическия живот от представители на българския ъндърграунд. Той е агент на БСП и килър на СДС. Изпратен е окончател­но да доубие една от демо­кратичните и романтични каузи." И това е незначител­на част от тирадата на Яне. Юруков бе уличен във връзки с ВИС-2, с Дидо Дънката -контрабандист на цигари, с убития Константин Димитров-Самоковеца. Как за­върши сочната кавга, пре­дизвикана от изключването на Яне от ПГ на ОДС? С про­верка на прокуратурата на фирмите на Юруков и с край на лидерството му. Докато неуморният Яне подхвана подред зам.-началника на ДАНС Иван Драшков и биз­неса на сина му, великотър­новския кмет Румен Рашев и стигна до бившата вече шеф­ка на НАП Мария Мургина. Разплитането на схемите за източване на ДДС е скандал, който въпреки напористия

кризисен пиар на тройната коалиция едва ли скоро ще заглъхне.

В списъка на Яневите раз­крития за 2008-а е и писмото от Брюксел, което спира па­рите по САПАРД - документ, който Яне извади пред ме­диите. Негова заслуга е огла­сяването на корупционните матрици в митниците. Това струва главата на митничар №1 Асен Асенов. Сега Янев обещава продължение. В ЕК се кани да прати топ 100 на корумпираните български политици.

В топ десет на неговите из­яви от последните години пък задължително трябва да се включи и енергичното му на­стъпление срещу реститу­цията на

царските имоти

Сезира прокуратурата за сделката с външния дълг, за приватизацията на „Петрол"

АД - София, за нарушения в „Нова Плама" - Плевен и др.

Лошото е, че покрай оз­дравителните за политиката разкрития Яне се изкушава да пуска и някои димки - ма­ниер, който не работи в него­ва полза. Коктейлът от факти и изсипвания притъпява стрелите му.

През 2002 г. изигра загри­жения за българското граж­данство на премиера. По ед­но време обяви, че Сакско­бургготски имал агентурно минало, но доказателства та­ка и не бяха намерени. Пред­ложи Кобургите да не стъп­ват в България със закон...

Сега иска ВНС да намали броя на депутатите в НС на­половина.

Клюки, интриги, компро­мати, илюминации. С тези пренебрежителни опреде­ления засегнати и опоненти дълго време подминаваха изявите на Яне. „Медицински случай" го нарече синият депутат Иван Сотиров насред свадата със СДС. „Медицин­ският случай" обаче не се стъписва от неласкави изка­звания по свой адрес. Точно обратното - става все по-че­връст в жонглирането с пап­ките и все по-активен в разо­бличенията.

Някой димки на Янев раз­плакват „опушените" не на шега... Когато са с дъх на па­ри изобличенията му не отшумяват според приказката „всяко чудо за три дни".Преу-величено или не, майката на Янев каза пред в. „168 часа": „Страх ме е да не го убият!" Най-близките му вярват, че вървял по стъпките на Лев­ски .Силни думи, но партийни приближени на Янев се къл­нат, че имал верни ятаци из градове и села.

През какви пътища в поли­тиката мина всъщност Яне от Сандански?

Своеобразното явление порасна на земеделска по­чва. „Вместо да имам двама синове, аз отгледах БЗНС като син", изповядва ерге­нът, който не подвива крак.

Земеделец по родосло­вие. Прадядо му Божин Ди­мов лежал в затвора заедно с Александър Стамболийски, а през 1923 г. е убит. Друг прадядо Нико, заклан от тур­ците, бил съратник на Яне Сандански.

Яне, роден преди 38 г, е кръстен на дядо си от Малък Цибър, който Юг. кметувал в родното село. Бил заможен, но след създаването на теке-зесетата се преселил в гра­да. Той научил внука да стриже овце, да ниже тютюн, да балира сено, да кара ком­байн. Бащата Георги е лесо­въд, майката Любка - химич-ка.

За земеделското движе­ние Яне е вербуван след ди­пломирането си. Първо мина през УС на БЗНС „Нико­ла Петков" и ПП на БЗНС, после, през 1997-а обърна гръб на Анастасия Мозер през 1997 г. и в свой стил отсече: „Лелята от Америка е Петър Танчев в пола." В трудовата му книжка е записано и директор на консервен комбинат - до 2000 г. По съ­щото време запретва ръкави да помири клонираните безенесета. Напразно и създава своя партия - НС-БЗНС.

През 2001 г. твърдеше, че има 250 000 души твърд елек­торат и ще вземе 20 депутат­ски места. Не сполучи. Бе в идейна коалиция с ОБТ и НДПС. Вярваше, че „БЗНС има ген на слон", но пристана на СДС, а през 2005 г. смени акцентите в идеологията и създаде партия РЗС.

Днес няма ясен отговор на логичния въпрос - защо точ­но на този лишен от обаяние воин за ред и справедливост все някой му дава папки, от които все излизат нескон­чаеми скандали. Как точно Яне, ако се съди по изявите му, се превръща в един от най-информираните хора в държавата? Вратите на ДАНС са му отворени, на прокуратурата - също. Някои казват: „Той е перде, без про­блем изпълнява поръчки." На кого? Не е ясно. Но е ясно, че политиците за поръчки не са безобидно комично явление.

Самият Яне гледа на себе си твърде сериозно. Твърди, че информацията му идва от Брюксел, друг път спомена­ва за екип от специалисти, които работели в информа-ционно-аналитичния център на РЗС. Но депутати в парла­мента недоверчиво клатят глави: Яне олеква като весто­носец на всички скандали и димки в държавата.

Подозрителното е, че

Човекът партия

удвои активността си преди парламентарните избори. Превръща се в пощальон за разчистване на полити­чески сметки.

Дали подобни политици имат бъдеще предстои да се види. Но ако се съди по електоралната тежест на партията му - едва ли. 1,8 процента. Толкоз не стигат за още едно депутатство.
Снимка на две колони без текст


27.02.2009 г., с.20
Тръгвам на ръце, ако има корумпиран депутат
Стоян ПРОДАНОВ, наооаен поеастабител от Коалииия за Бългаоия. поеа Хоисто Николов
- Г-н Проданов, ямбол­ската фирма „Технострой-инженеринг 99", в която държите дял, е спечелила обществени поръчки за милиони и има договори с пътната агенция, регио­налното и земеделското министерство. Освен това в обединение с фирма на депутата Юнал Тасим сте сключили договор по опе­ративна програма „Регио­нално развитие". Потър­сиха ли ви вече от Коми­сията за защита на конку­ренцията и от Комисията за борба с корупция в пар­ламента?

- Защо да ме търсят? Няма защо да ме проверяват. Аз съм акционер с 33% дял в „Технострой-инженеринг 99". Не съм управител.

- Но сте в Съвета на ди­ректорите?

- Във фирмата има трима големи акционери и всеки един е в Съвета на директо­рите. Кой друг да е в управи­телното тяло?

- Според правилника на парламента, цитирам: „Народният представител няма право да участва в управителни или надзор­ни органи на търговски дружества и коопера­ции".

- Управителят се казва Дойчо Дойчев, той еднолично представлява дружеството. Дойчев подписва договори, участва в конкурси за поръч­ки. Съветът на директорите се занимава с финансите, с краткосрочно и дългосроч­но инвестиране. С поръчки не се занимава. Не му е ра­бота по устав. Съветът на ди­ректорите няма управлен­ски функции.

- Били сте член на две парламентарни комисии -регионалната и земеделската, които са свързани с предмета на дейност на „Технострой-инженеринг 99" (бел. ред. - един от до­говорите е с министер­ството на земеделието). Не е ли конфликт на инте­реси това?

- Отдавна напуснах регио­налната комисия. Когато бившият вътрешен минис­тър Румен Петков се върна в парламента, зае мястото ми в регионалната комисия, а аз влязох в комисията по по­литиката при бедствия и аварии. Къде да има кон­фликт на интереси? Парла­ментарните комисии не правят процедури за обще­ствени поръчки.

- Не правят, но България е парламентарна републи­ка. Вие изготвяте и прие­мате специализирани за­кони, в контакт сте със съответните институции.

- Ако ми намерите наро­ден представител, който мо­же да нареди нещо на ми­нистър, зам.-министър или шеф на агенция, ще тръгна на ръце. Гарантирам, че на­родният представител нищо не може да направи. Грешка на журналистите е да търсят корупционни схеми в парла­мента. Досега не знам нито един корупционен скандал, в който да сте намерили участник народен предста­вител. Къде има депутат във веригата? Той няма власт. Ние държим един колекти­вен властови ресурс. Можем да сменим някого, ако се на­лага, можем да извършим законодателна промяна, но народният представител не може да нареди нещо да се свърши в държавата.

- Тогава защо въобще

депутатите попълват де­кларация за конфликт на интереси? От думите ви из­лиза, че няма смисъл, че няма как да има конфликт.

- Според мен не може. Аз не подписвам нищо. Подпи­сът ми стои само под предло­жение за промяна в закон или друга процедура.

- Когато съответните ин­ституции предложат зако­нодателна промяна, един от вариантите е да потърс­ят вас, за да я внесете в деловодството на парла­мента.

- Търсили са ме, естестве­но. Събираме се в работна група, умуваме, правим проектозакон, внасяме го.

- Значи все пак има връз­ка между вас, като парла­ментаристи, и тези инсти­туции...

- Непряка. Агенцията за обществени поръчки е неза­висим орган.

- Какви са взаимоотно­шенията ви с депутата Юнал Тасим?

- Управителят Дойчо Дой­чев е подписал договор с не­го. Тасим го е помолил да се сдружат, за да може да по­крият критериите за участие в процедура. Нормална практика в България е фир­мите да се сдружават. С Та­сим сме близки, ходим заед­но на лов, това не е тайна.

- Описали ли сте учас­тието си в „Технострой-ин­женеринг 99" в имуще­ствената декларация, коя­то подавате в Сметната па­лата?

-Да.

- Търсиха ли ви от парла­ментарната комисия за борба с корупцията, която също ще разгледа вашия случай?- Ако трябва, ще се явя пред комисията, няма про­блем.
Снимка на две колони- През 2006 г. депутатът Стоян Проданов (вляво) финансира изграждането на паметник на загиналите във войните в родно­то си село Зимница. На откриването бе и министър Асен Гагаузов.


27.02.2009 г., с.21
Петко Вълков, „Бенч Марк Асет Мениджмънт":
Активност се засилва към края на месеца
В унисон със световните пазари борсовата сесия в четвъртък приключи с пре­вес на купувачите, благода­рение на които индексите затвориха с повишения. SOFIX се покачи леко с 0,10% до 262,01 пункта, до­като BG40 се представи по-успешно и добави 1,45%, достигайки 86,60 пункта.

Това, което направи ос­новно впечатление по вре­ме на сесията, бе неочаква­но високият дневен оборот от 35,6 млн. лева. Над 80% от него бе резултат от една сделка с акции на СИБанк, при която бяха прехвърле­ни книжа на стойност близо 30 млн. лв. - около 4% от капитала на трезора.

Независимо от тази сдел­ка, активността бе висока на фона на среднодневните обороти от началото на го­дината. Отново сред книжа­та с най-големи реализира­ни обеми бяха акциите на Корпоративна банка, които при близо 490 хил. лв. обо­рот реализираха дневен ръст от 1,39%.

Инфраструктурните дру­жества отново се радваха на силен интерес от страна на инвеститорите, като „Мостстрой" добави 15,2% към своята капитализация, последван от „Холдинг Пътища".с 5,9% и „Трейс Груп Холд" с повишение от 5,7%.

Краят на февруари тради­ционно е период на публи­куване на консолидираните финансови отчети за че­твъртото тримесечие на го­дината. Публикуваните ре­зултати не се очаква да ока­жат влияние върху търго­вията през следващата сед­мица, тъй като погледите на инвеститорите са насочени основно към новините от международните пазари и ефектите от предприетите мерки по стабилизирането на международната финан­сова система.

Материалът е информа­ционен и не е препоръка за вземане на инвестицион­но решение.
27.02.2009 г., с.25
Италианци ни правят тръба до Гърция
Премиерът прие поканата на Първанов да участва в енергийния форум в Пловдив през април
РИМ

Емилия КАРААБОВА

Наш пратеник

Италианската фирма „Едисон" ще участва в из­граждането на газопреносната от­сечка Комотини (Гърция) - Димитровград. Това стана ясно след срещата на прези­дента Георги Първанов с ита­лианския премиер Силвио Берлускони вчера.

Въпреки смъртта на се­страта на Силвио Берлуско­ни, българският държавен глава разговаря повече от час и половина с италиан­ския премиер.

„Радвам се да срещна та­къв приятел като българския президент Георги Първанов", каза той. По думите му ита­лианските инвестиции у нас не само че нямало да постра­дат от финансовата криза, а щели да се развиват, тъй ка­то предприемачите от Боту­ша били изключително до­волни от българските си партньори. От своя страна, Първанов му благодари за изключително голямата под­крепа, която страната ни е получила по време на канди­датстването ни за членство в ЕС. Берлускони допълни, че с удоволствие е приел пока­ната и ще участва в енергий­ния форум, който български­ят президент организира в Пловдив през април. На съ­битието ще се обсъждат ал­тернативни енергийни източ­ници. Италианският премиер заяви, че са обсъдили и въз­можността за започване на кампания за популяризация на България в страната му, така че да станем привлекателна туристическа дестинация. Силвио Берлускони бе видимо тъжен заради смърт­та на сестра си и не си позво­ли никакви закачки с медии­те, нито пък направи тради­ционните си комплименти към италианските журна­листки. Веднага след среща­та с Първанов той отлетя за Милано, за да присъства на опелото на сестра си.

Вчера сутринта президен­тът Първанов обсъди с ита­лиански предприемачи нео­бходимостта от редовни сре­щи на бизнесмени от двете страни. На работната закус­ка с представители на 11 фирми, някои от които са със

сериозни капиталовложе­ния у нас, станало ясно, че въпреки финансовата криза те няма да свиват производ­ствата си в България (става въпрос за „Девня цимент", „Марица-изток" и др). фир­мата „Енел" специално се по­хвалила, че е завършила предсрочно модернизация­та на ТЕЦ „Марица-изток" и пускът ще е през май. Участниците похвалили данъчна­та среда у нас и проявили интерес към насочване на средства в инфраструктурни проекти, енергетика и нови производствени мощности.

Вчера вицепремиерът Ивайло Калфин трябваше да се срещне с италианския си колега франко фратини, с когото да подпишат мемо­рандум за разбирателство.

Но срещата им не се състоя, тъй като Фратини отлетя за Вашингтон за среща с дър­жавния секретар на САЩ Хилъри Клинтьн. Причината е, че Италия в момента е пред­седател на Г-8 и Клинтън и Фратини трябвало да уточн­ят срещата на върха, която ще е на Ботуша.

Първанов се видя вчера и с кмета на Рим Джани Алемано. Държавният глава му подари копие на златния ри­тон от Тракийското съкрови­ще, а градоначалникът му връчи традиционния при та­кива случаи символ на Рим -статуетка на вълчицата, кър­меща Ромул и Рем.

Снощи българската деле­гация присъства на концерт на оперната прима Райна Ка-баиванска.


Снимка на три колони- Премиерът Силвио Берлускони, чиято сестра почина в нощта срещу четвъртък, бе тъжен на церемонията по посрещането на президента Георги Първанов в двореца „Кинджи”


27.02.2009 г., с.3
Погват имотни сделки за над 500 000 лв.
Комисията „Кушлев” ще разследва придобиването на суми над 30 000 лв.
Проверки на собственици, които са купили имоти на стойност над 500 000 лв. започва от май прокуратурата, ДАНС, МВР и НАП като част от борбата на правителството с корупцията. Това съобщи вчера министърът на европейската интеграция Гергана Паси, която представи график за действие на кабинета в областта на правосъдието и вътрешния ред, за да се ликвидира опасността от предпазна клауза от Брюксел.
Ще бъдат проверяван произходът на средствата, с които са извършени сделките, дали върху тях са платени съответните данъци, обясни министър Паси. Мярката няма да има нито пропаганден, нито наказателен характер, а единствено ще има за цел да се провери как придобитото имущество отговаря на платени данъци и приходи на собственика, допълни тя.

Правителството е решило до май да прокара и промените в т.нар. закон за комисията "Кушлев", които ще й дадат възможност да провежда разследвания при съмнения за нелегално придобиване на суми над 30 000 лв. В момента комисията има право да разследва случаи за над 60 000 лв

Мерките за борба с корупцията са свързани с критиките, отправени към България в междинния доклад на Европейската комисия от този месец, в който се посочва, че страната ни е изостанала в борбата с корупцията и реформата в съдебната система. Целта на правителствения план е да набележи основните проблеми в тези сектори, с които страната трябва да се справи до следващия доклад на Европейската комисия (ЕК), който ще бъде през юни.

Не е изключено в близко бъдеще да започнат да се проверяват и фирми, обясни Гергана Паси. В графика на правителството е залегнало още приемането на промени в Закона за конфликта на интересите, както и в Наказателно-процесуалния кодекс. В сряда агенцията по приходите е внесла и предложения с антикорупционни мерки, които трябва да се обсъдят и също да се заложат в документа.
27.02.2009 г., с.4
Студенти протестираха в Пловдив
Около 1000 студенти и преподаватели от висшите училища в Пловдив протестираха вчера срещу продажбата на терен от 17 дка, определен за общежития на Пловдивския университет. Студентите разпънаха палатка на въпросния терен и направиха символична първа копка на блоковете към университета. Парцелът е собственост на министерството на отбраната, което е обявило търг за продажбата му.


27.02.2009 г., с.6
Банките отлагат наказателните лихви
Търговските банки ще станат по-толерантни към длъжниците си. Това става възможно, след като БНБ прие промени в две свои наредби. Вместо след три неизплатени вноски по кредита от потребителя банката ще обявява заема за просрочен и ще налага наказателни лихви, след като минат шест месеца.

Промяната се въвежда заради икономическата криза, защото се очаква много хора да изпитват затруднения при погасяването на вноските по заемите си. БНБ започна да прави антикризисни реформи още в края на миналата година, когато намали минималните резерви на търговските банки от 12 на 10 процента, с което освободи ресурс от близо 3 млрд. лв. за търговските банки.

С промените се създават по-благоприятни условия за трезорите да проявят гъвкавост към клиентите, които имат временни затруднения в условията на икономическа криза, обясни за "Новинар" подуправителят на БНБ Румен Симеонов.

Въпреки това обаче данни на БНБ сочат, че лихвите по кредитите продължават да нарастват. Заемите в евро са се оскъпили с близо 3 процента през януари тази година в сравнение с януари на миналата. Лихвите по кредити в евро средно са около 11 процента. С около 2,34 процента пък са се покачили лихвите по левовите кредити, като те варират около 13 процента.
27.02.2009 г., с.8
Италианци ще строят газовата ни връзка с Гърция
Берлускони обеща на президента Първанов да участва в пловдивския енергиен форум през април
Приемаме със задоволство предложението на италианската фирма „Едисон” да участва в изграждането на важната за нас транзитна връзка между газопреносните системи на България и Гърция от град Комотини до Димитровград. Това заяви вчера президентът Георги Първанов след работен обяд с италианския премиер Силвио Берлускони в столицата Рим.

Ден по-рано сестрата на Берлускони Мария Антоанета Берлускони внезапно е починала в Милано, а вчера премиерът отпътува за нейното погребение. Въпреки това обаче срещата му с българския държавен глава продължи повече от предвиденото.

Силвио Берлускони е потвърдил пред Георги Първанов участието си в международния енергиен форум, организиран от президента на 24 и 25 април в Пловдив. Особено е важна готовността на Италия за участие в енергийния форум, заяви Първанов. По време на срещата си двамата са обсъдили и проблемите, които следват от финансовата криза и са се разбрали за по-активен диалог между двете страни. Радвам се да констатирам, че италианският инвестиционен интерес в страната ни не отслабва, категоричен беше Първанов.

Берлускони пък добави, че с Първанов са обсъдили редица международни проблеми и са споделили мнението си по тях.

Да има регулярни срещи на италиански инвеститори с българските им партньори са се договорили на работна закуска вчера президентът Георги Първанов и представители на конфедерацията на инвеститорите от Италия. Фирмите, които в България инвестират най-вече в енергетика и инфраструктура, искат да запазят високото ниво на стокообмен с България и дори да го увеличат.

Според тях страната ни е атрактивно място за чуждите вложения заради добрата данъчна среда и опростените административни процедури. Въпреки че сега Италия е на 10-то място сред чуждите инвеститори, Първанов е заявил пред бизнеса, че може да се стигне и до заемане на по-предни позиции.

Българският президент положи венец на гроба на незнайния войн в центъра на Рим. След това се срещна с кмета на града Джани Алемано и съпругата му Исабела Раути. Първанов подари на Алемано копие на ритона от златното тракийско съкровище, а получи от градоначалника скулптура на вълчицата, кърмеща Ромул и Рем.

Вечерта в Капитолийския музей Първанов присъства на концерт с участието на Райна Кабаиванска, след което беше даден прием в чест на президента на Италия Джорджо Наполитано и съпругата му. Късно снощи българският президент даде специално интервю за италианската телевизия.


Снимка на четири колони- Президентът Георги Първанов беше посрещнат с официална церемония в италианския дворец "Киджи" от министър-председателя Силвио Берлускони (вляво).


27.02.2009 г., с.7
Кушлев седна в мерцедеса на министъра на любовта
Това е първата конфискувана кола на престъпник в страната
Господ е отгоре, има справедливост, така въз­кликна вчера проф. Стоян Кушлев, шеф на Коми­сията за установяване на придобити от престъпна дейност имоти и пари, по повод първата влязла в сила присъда за конфи­скация. Тя бе произнесе­на в Благоевград от съдия Катя Бельова, която постанови от­немана в по­лза на държа­вата на луксозен Мерцедес и 67 278 евро от банковите сметки на скандално известния сводник Мартин Филипов-Дебелия, или т.нар. министър на любовта.

„Конфискуваните пари отиват директно в дър­жавния бюджет, а ключо­вете от автомобила пре­давам на областния управител на Благоев­град Владимир Дими­тров. За България това е велик момент, защото за първи път има реално възмездие за общество­то и резултат от работата на стотици хора и институ­ции", каза проф. Кушлев. Той и губернаторът Ди­митров седнаха в луксоз­ното возило вчера и каза­ха, че е доста удобно. „Заедно с министъра на финансите ще се реши коя държавна институ­ция да получи автомобила за служебно ползва­не", уточни Димитров.

Делото за конфиска­цията на парите от про­ституция и мерцедеса бе решено бързо от благоев­градските магистрати, за­щото нямаше обжалва­ния и по иска не се яви адвокат от страна на Филипов. Той в момента е в следствения арест в Ница и очаква присъда там за организиране на между­народен трафик за пре­карване на проститутки и тяхното пласиране.

За Марто Дебелия се разшумя у нас през 2007 г., когато пристигна пър­ва европейска заповед за неговата екстрадиция в Благоевград. Тогава при спецоперация полицията арестува сводника, който е ром. Мартин (30) никога през живота си не е рабо­тил официално, но живее в огромен палат в ромска­та махала. Триетажната къща има луксозен двор, басейн и летен бар. Но то­ва имущество се води на негови роднини и заради

това комисията „Куш­лев" не успя да конфиску­ва имота. Дебелия бе из­вестен в града с хулиганското си поведе­ние и рекордни дознания за управление без книж­ка -127 на брой.

Той пратил жена си Ма­рияна в Ница. Оттук изна­сял проститутки, а тя ги пласирала и контролира­ла там, като парите от заработките пращала на съ­пруга си по български автомобили.Светлана ВАСИЛЕВА
Снимка на две колони- Палатът на Филипов в циганската ма­хала в Благоевград.

Снимка на три колони- Дворът на луксозната къща на арестувания за сводничество министър на любовта.Снимка на три колони- 26 февруари т.г. Конфискуваният мерцедес за над 60 хил. евро. Вдясно е професор Кушлев.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница