5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охранатастраница1/3
Дата25.02.2018
Размер495.45 Kb.
  1   2   3
5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната осигурява персонални услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, предоставяне на грижи за хора, защита и сигурност срещу пожар и незаконни действия. В този клас се включват още и персонални услуги, свързани с демонстриране и продажба на стоки в магазини на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната изпълнява следните основни задачи: организира и предоставя услуги по време на пътуване; оказва помощ при поддържане на домакинство; приготвя и сервира храни и напитки; предоставя грижи при отглеждане на деца; предоставя основни здравни грижи и подобно обслужване в домашни условия или в здравни и социални заведения; продажба на стоки в магазини за търговия на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари; демонстрира стоки на потенциални клиенти; позира като модели за реклама; осигурява персонални, фризьорски, козметични или компаньонски услуги; предсказва бъдещето; извършва услуги по траурни обреди; оказва защита и сигурност на хора и имущество срещу пожар и незаконни действия; осигурява законност и ред. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:

51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги

52 Продавачи

53 Персонал, полагащ грижи за хора

54 Персонал, осигуряващ защита и сигурност51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги

Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги предоставя услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, фризьорство и козметика, грижи за домашни любимци и други услуги за личността.

Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги изпълнява следните основни задачи: организира и предоставя услуги, свързани с пътувания и разглеждане на забележителности; оказва помощ при поддържане на домакинство; приготвя и сервира храни и напитки; предоставя фризьорски, козметични или компаньонски услуги; обучава водачи на моторни превозни средства; предсказва бъдещето; извършва услуги по траурни обреди; полага грижи за домашни любимци. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следните групи:

511 Обслужващ персонал в транспорта

512 Готвачи

513 Сервитьори и бармани

514 Фризьори, козметици и сродни на тях

515 Домакини и икономи

516 Друг обслужващ персонал511 Обслужващ персонал в транспорта

Обслужващият персонал в транспорта предоставя разнообразни персонални услуги във връзка с пътуване със самолет, влак, кораб, автобус или друго превозно средство, придружава лица или групи при туристически пътувания, разглеждане на забележителности и екскурзии.

Обслужващият персонал в транспорта изпълнява следните основни задачи: осигурява удобства и безопасност на пътниците; сервира храни и освежителни напитки; предоставя информация и отговаря на въпроси във връзка с пътувания; събира или издава билети в обществения транспорт; придружава лица или групи по време на екскурзии или разглеждане на забележителности и описва интересни места.

Тази група включва следните единични групи:

5111 Персонал, обслужващ пътници и стюарди

5112 Кондуктори

5113 Екскурзоводи

5111 Персонал, обслужващ пътници и стюарди

Персоналът, обслужващ пътници и стюарди осигурява комфорта и безопасността на пътниците, сервира храни и напитки, предоставя персонални услуги, обикновено на борда на самолети и кораби. Той може да планира и координира домакинските и социални дейности на корабите.

Персоналът, обслужващ пътници и стюарди изпълнява следните основни задачи:


  • посреща пътниците при качването им на борда на самолети или кораби и ги упътва за местата или каютите, проверява билети или бордни карти;

  • съобщава, обяснява и демонстрира правила за безопасност и аварийни ситуации, като използване на кислородни маски, предпазни колани и спасителни жилетки;

  • подготвя и сервира предварително приготвени храни и безалкохолни напитки;

  • продава безмитни и други стоки;

  • грижи се за общите нужди и удобството на пътниците, изпълнява молби и поддържа кабините чисти и подредени;

  • упътва и помага на пътниците да следват установените правила в случай на аварии, например при евакуиране от самолет;

  • проверява комплектите за първа помощ и останалото аварийно оборудване дали са в работно състояние;

  • оказва първа помощ на пътници в беда;

  • участва в предварителните инструкции, свързани с метеорологичните условия, височината на полета, маршрута, правилата при авария, координацията с екипажа, дължината на полета, предлаганите храни и напитки и броя на пътниците;

  • подготвя пътниците и самолета при излитане и приземяване;

  • оказва помощ при нужда на малки деца, възрастни хора и инвалиди.

Примерни длъжности в единичната група:  • Стюард/стюардеса

  • Обслужващ, корабни кабини

  • Обслужващ, аерогара5112 Кондуктори

Кондукторите проверяват и издават билети, осигуряват безопасността и удобствата на пътниците във влакове, трамваи, автобуси и други обществени превозни средства.


Кондукторите изпълняват следните основни задачи:

  • събират и издават билети, пропуски или входни такси, проверяват валидността на предварително издадени билети;

  • обслужват спалните вагони и техните ползватели в пътнически влакове;

  • помагат при качване, настаняване и поставяне на багажа според изискванията, особено на възрастни, болни или инвалиди;

  • отварят и затварят врати на пътници;

  • извършват проверка за безопасност на оборудването преди отпътуване;

  • известяват водачите за спиране или тръгване;

  • посрещат качващите се пътници и обявяват маршрутите и спирките;

  • следят за спазването на мерките за безопасност;

  • отзовават се на исканията и оплакванията на пътниците, осигуряват информация за спирките и възможностите за връзка с други превозни средства;

  • предприемат подходящи действия в случаи на аварии или инциденти.

Примерни длъжности в единичната група:  • Кондуктор

  • Контрольор по редовността на пътниците5113 Екскурзоводи

Екскурзоводите придружават лица или групи при пътувания, разглеждане на забележителности, екскурзии и обиколки на интересни места, например исторически забележителности, индустриални обекти или тематични паркове. Те предоставят основна информация за посещаваните обекти и описват техните характерни особености.


Екскурзоводите изпълняват следните основни задачи:

  • придружават и упътват туристите при круизи и разглеждане на забележителности;

  • придружават посетителите при посещение на туристически обекти, например музеи, изложби, тематични паркове, фабрики и други индустриални обекти;

  • описват и предоставят информация за интересни места и изложени обекти, отговарят на различни въпроси;

  • провеждат образователни мероприятия за ученици;

  • контролират действията на туристите в съответствие с правилата, туристическите норми и мерки за безопасност;

  • посрещат и регистрират посетители и туристи, издават необходимите идентификационни карти или спомагателни средства за безопасност;

  • раздават брошури, показват аудио-визуални материали, както и обясняват реда и действията по време на туристическите обиколки;

  • осигуряват физичската безопасност на групите и извършват дейности по осигуряване на първа помощ или ръководят евакуациите при спешни случаи;

  • разрешават всякакви проблеми, свързани с туристически маршрути, услуги или настаняване.

Примерни длъжности в единичната група:  • Екскурзовод

  • Аниматор512 Готвачи

Готвачите планират, организират, приготвят и готвят храни по рецепти или под контрол на главния готвач в хотели, ресторанти и други места за хранене, на борда на плавателни средства, пътнически влакове и частни домакинства.

Готвачите изпълняват следните основни задачи: планират ястията, подготвят и готвят храни; планират, контролират и координират работата на кухненските помощници; проверяват качеството на храните; теглят, измерват и смесват компонентите в съответствие с рецептите и личната им преценка; регулират температурата на фурни, грилове, пещи и друго кухненско оборудване; проверяват и почистват кухненските помещения, прибори, зали за сервиране за да спазят санитарните и хигиенни изисквания; работят с кухненско оборудване като грилове, фритюрници или тигани.

Тази група включва следната единична група:

5120 Готвачи

5120 Готвачи

Готвачите планират, организират, приготвят и готвят храни по рецепти или под контрол на главния готвач в хотели, ресторанти и други места за хранене, на борда на плавателни средства, пътнически влакове и частни домакинства.

Готвачите изпълняват следните основни задачи:


  • планират ястията, подготвят и готвят храни;

  • планират, контролират и координират работата на кухненските помощници;

  • проверяват качеството на храните;

  • теглят, измерват и смесват компонентите в съответствие с рецептите и личната им преценка;

  • регулират температурата на фурни, грилове, пещи и друго кухненско оборудване;

  • проверяват и почистват кухненските помещения, прибори, зали за сервиране за да спазят санитарните и хигиенни изисквания;

  • работят с кухненско оборудване като грилове, фритюрници или тигани.

Примерни длъжности в единичната група:  • Готвач

  • Сладкар


Не включва:

  • Управител, сладкарница/кафене - 1412

  • Управител, ресторант - 1412

  • Главен готвач -3434

  • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411


Бележки:

Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

513 Сервитьори и бармани

Сервитьорите и барманите сервират храни и напитки в търговски обекти за хранене и пиене, клубове, развлекателни заведения, столове, на борда на кораби и в пътнически влакове.

Сервитьорите и барманите изпълняват следните основни задачи: помагат при зареждането на баровете; измиват употребяваните чаши и почистват пространството около бара; сервират алкохолни и безалкохолни напитки на бара; поставят на масите чисти покривки, прибори и чаши; сервират храни и напитки; съветват при избора на вина и сервирането им; вземат поръчки за храни и/или напитки и предават поръчките на кухненския персонал; представят сметката на клиентите и получават плащането.

Тази група включва следните единични групи:

5131 Сервитьори

5132 Бармани5131 Сервитьори

Сервитьорите сервират храни и напитки в търговски обекти за хранене и пиене, клубове, развлекателни заведения, столове, на борда на кораби и в пътнически влакове

Сервитьорите изпълняват следните основни задачи:


  • поставят на масите чисти покривки, прибори и чаши;

  • посрещат клиентите и им предоставят менюто и списъка с напитките;

  • съветват при избора на храни и напитки;

  • вземат поръчки за храни и/или напитки и предават поръчката на кухненския персонал и на бюфета;

  • сервират храните и напитките на клиентите;

  • почистват масите и връщат чиниите и приборите в кухнята;

  • представят сметката на клиентите, приемат плащането и работят с касови апарати.

Примерни длъжности в единичната група:  • Сомелиер

  • Сервитьор


Не включва:

  • Управител, сладкарница/кафене - 1412

  • Управител, ресторант - 1412

  • Барман - 5132


Бележки:

Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

5132 Бармани

Барманите приготвят, смесват и сервират алкохолни и безалкохолни напитки директно на клиенти на бара или изпълняват поръчки на сервитьорите.


Барманите изпълняват следните основни задачи:

  • приемат поръчки за напитки от сервитьорите или директно от клиентите;

  • приготвят и сервират алкохолни и безалкохолни напитки на бара;

  • измиват употребяваните чаши, почистват и поддържат пространството около бара, зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе, например кафе-машините;

  • събират сметките, работят с касови апарати и подреждат касовите бележки;

  • помагат при зареждането на бара и подреждат бутилки и чаши;

  • проверяват личните документи на клиентите, за да се уверят дали отговарят на изискванията за консумация на алкохол;

  • предприемат мерки за ограничаване на проблеми, свързани със злоупотреба с алкохол, включително поръчка на транспорт;

  • смесват компоненти за приготвяне на коктейли и други напитки;

  • сервират леки храни на клиентите директно на бара.

Примерни длъжности в единичната група:  • Барман


Не включва:

  • Управител, сладкарница/кафене - 1412

  • Управител, ресторант - 1412

  • Сервитьор - 5131


Бележки:

Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

514 Фризьори, козметици и сродни на тях

Фризьорите, козметиците и сродни на тях подстригват и правят прически, бръснат и оформят бради, извършват разкрасителни и козметични процедури и нанасят грим с цел подобряване външния вид на клиентите.

Фризьорите, козметиците и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: обсъждат изискванията на клиента; подстригват и правят прически; бръснат и оформят бради; извършват разкрасителни и козметични процедури; нанасят грим; оформят и лакират нокти на ръцете и краката, включително медицински педикюр; обслужват клиентите, които ползват баня и извършват козметичен масаж.
Тази група включва следните единични групи:

5141 Фризьори

5142 Козметици и сродни на тях

5141 Фризьори
Фризьорите подстригват, оформят, боядисват и трайно къдрят косата, бръснат или оформят бради и се грижат за състоянието на скалпа.
Фризьорите изпълняват следните основни задачи:


  • подстригват, измиват и къдрят косата;

  • бръснат или оформят бради и мустаци;

  • грижат се за състоянието на скалпа;

  • поставят перуки в съответствие с изискванията на клиента;

  • консултират относно грижи за косата, вида на прическата и различни фризьорски продукти;

  • оформят косата на кичури и плитки и извършват удължаване на косата;

  • записват часове за посещение и получават плащането;

  • почистват работното си място и инструментите.

Примерни длъжности в единичната група:  • Бръснар

  • Фризьор

  • Перукер5142 Козметици и сродни на тях

Козметиците и сродни на тях осигуряват грижи за красотата на лицето и тялото, прилагат козметични процедури и средства, нанасят грим с цел подобряване външния вид на клиентите.

Козметиците и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:


  • почистват и нанасят кремове, лосиони и други продукти за лице и тяло;

  • извършват масаж на лице и тяло;

  • нанасят грим на клиенти на козметичните салони, актьори или други изпълнители;

  • оформят и лакират нокти на ръцете и краката, включително медицински педикюр;

  • обслужват клиентите, които ползват баня и извършват козметичен масаж;

  • използват восъчни, захарни и други депилационни техники за премахване на нежелано окосмяване;

  • консултират клиенти относно диети или упражнения за намаляване на теглото и отслабване;

  • записват часове за посещение и получават плащането.

Примерни длъжности в единичната група:  • Козметик

  • Педикюрист

  • Маникюрист

  • Гримьор

  • Консултант по отслабване515 Домакини и икономи

Домакините и икономите координират, разпределят и контролират работата на чистачите и друг домакински обслужващ персонал в търговски, индустриални и жилищни сгради. Те поемат отговорност за домакинските и охранителни функции в хотели, офиси и жилищни сгради.


Домакините и икономите изпълняват следните основни задачи: възлагат задачи и инспектират района на сградите за да проверят дали работата по почистване и поддръжка се извършва правилно; раздават консумативи, оборудване, пособия и запаси и осигуряват необходимите доставки; проучват и назначават кандидати за работа; обучават както новопостъпили така и опитни работници; препоръчват поощрения, преназначения и уволнения; извършват някои домакински задачи по почистване и поддръжка.
Тази група включва следните единични групи:

5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения

5152 Икономи и домашни помощници

5153 Домакини на сгради5151 Отговорници по чистотота и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения

Отговорниците по чистотота и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения организират, контролират и изпълняват домакински задължения за да запазят чисти и подредени интериора, обзавеждането и съоръженията.

Отговорниците по чистотота и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения изпълняват следните основни задачи:


  • ангажират, обучават, освобождават, организират и контролират домашните помощници, чистачите и друг домакински персонал;

  • закупуват или контролират закупуването на консумативите;

  • контролират складирането и издаването на консумативите;

  • контролират общото благосъстояние и охраната на хората в институциите;

  • почистват с прахосмукачки, измиват и полират подове, мебелировка и друго обзавеждане;

  • оправят легла, почистват бани, поставят хавлии, сапуни и други подобни аксесоари;

  • почистват кухненски помещения и помагат при общата домакинска работа, включително миене на чинии;

  • зареждат мини-барове, чаши и пособия за писане.

Примерни длъжности в единичната група:  • Иконом, хотел

  • Домакин (пазач), къмпинг

  • Хост (хостеса)


Не включва:

  • Управител, хотел - 1411

  • Собственик, къща за гости - 5152

  • Иконом, домакинство - 5152

  • Домакин, сграда - 5153

  • Домашен чистач - 91115152 Икономи и домашни помощници

Икономите и домашните помощници организират, контролират и изпълняват домакински задължения в частни жилища, с или без помощта на подчинен състав.

Икономите и домашните помощници изпълняват следните основни задачи:


  • контролират наети в домакинството като домашен персонал;

  • закупуват или контролират закупуването на консумативите;

  • контролират складирането и издаването на консумативите;

  • помагат в случаи на леко заболяване или нараняване като измерват температура, дават лекарства, поставят бинтове;

  • почистват с прахосмукачки, измиват и полират подове, мебелировка и друго обзавеждане;

  • оправят легла, почистват бани, поставят хавлии, сапуни и други подобни аксесоари;

  • грижат се за домашни любимци и цветя, посрещат посетители, вдигат телефона, доставят съобщения или пазаруват;

  • приготвят и готвят храни, подреждат и почистват масите, сервират храни и напитки;

  • почистват кухненски помещения и помагат при общата домакинска работа, включително миене на чинии.

Примерни длъжности в единичната група:  • Собственик, къща за гости

  • Иконом, домакинство

  • Домашна помощница


Не включва:

  • Управител, хотел - 1411

  • Домашен чистач - 9111


Бележки:

Собствениците на малки места за настаняване и къщи за гости, които предлагат настаняване и ограничени услуги по предлагане на храни срещу заплащане и за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5152 Икономи и домашни помощници.

5153 Домакини на сгради
Домакините на сгради се грижат за апартаменти, къщи, хотели, офиси, църкви и други сгради и прилежащите им части като ги поддържат чисти и в добро състояние. Те могат да контролират други работници и външни изпълнители, в зависимост от големината и естеството на сградата.

Домакините на сгради изпълняват следните основни задачи:  • контролират работата на работниците и външните изпълнители по почистване, поддържане на домакинство и сграда;

  • участват в почистване, дребни ремонти и поддръжка на интериора на сградата;

  • обслужват пещи и бойлери за осигуряване на отопление и топла вода;

  • отговарят за поведението на наемателите и посетителите във връзка с пазенето на тишина или повреда на имущество;

  • оказват дребни услуги на отсъстващи наематели, например приемат от тяхно име пратки или осигуряват необходимата информация на търсещите ги;

  • уведомяват управляващите или собствениците на сградите за нуждата от основен ремонт;

  • осигуряват охрана на сградите с цел безопасност;

  • попълват регистрационни формуляри и осигуряват на наемателите копие от правилници за вътрешния ред.

Примерни длъжности в единичната група:  • Домакин, сграда

  • Домоуправител

  • Клисар


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница