5 Провеждане на приемни изпитвания при експлоатационни условияДата25.07.2016
Размер22.14 Kb.
5.3. Провеждане на приемни изпитвания
при експлоатационни условия

При строежи с производствено и друго специфично предназначение, в които има монтирани машини, съоръжения, инсталации и др., е необходимо извършване на изпитвания, които в общия случай са:

Изпитванията, на които трябва да се подложат машините, съоръженията, инсталациите и др., се определят от действащата техническа нормативна уредба, проектанта, доставчиците на машините и съоръженията и/или с договорите за изпълнение на строителството Изпитванията се извършват, като с нарочни за целта програми, изготвени от проектанта или доставчика на оборудването, се определят видът, редът, последователността, условията за изпитванията и показателите, които трябва да се измерят. След провеждането на положителни изпитвания възложителят, строителят, строителният надзор и проектанта подписват акт образец 15. В случаите, когато изпитванията са неуспешни, строителството не се счита за завършено.

Комплексните изпитвания и 72-часовите проби се извършват след получаване на съгласие от Регионална дирекция за национален строителен контрол въз основа на разрешения от специализираните контролни и други органи, експлоатационните дружества и органите по безопасността на труда (в това число и такива на инвеститора).

За провеждането на изпитванията се назначава комисия от възложителя, която излиза с протокол от 72-часовата проба и който протокол се представя при държавното приемане и разрешаване ползването на строежа от Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). В тази комисия могат да са включени и представители на специализираните контролни органи. При провеждането на изпитванията, независимо дали са включени в комисията, представители на държавните контролни органи провеждат оглед и замервания, на основание на които съответните институции издават становища /съгласувателни писма/ за готовност на обекта за държавно приемане и разрешаването ползването на обект от Регионална дирекция на Национален строителен контрол.


Схема: Процедура по провеждане на 72-часова проба.

І стъпка: Подава се уведомително писмо от възложителя в съответните специализирани контролни органи за започването на 72-часова проба на определена дата.
ІІ стъпка: Комисия от съответния специализиран контролен орган посещава строежа и разрешава започването на 72-часова проба.
ІІІ стъпка: След като се съберат разрешения за 72-часова проба от всички специализирани държавни контролни органи, възложителят, проектантът, лицето представляващо строителния надзор и строителят започват пробата на разрешената дата. На пробата присъстват представители на тези контролни органи. Сформираната комисия от представители на СДКО провежда различни видове изпитвания според спецификата на обекта, за всяко от които се съставя протокол. Пробата завършва с подписването на Протокол от 72-часовата проба от всички участници.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница