5. Студенти и докторанти, участници в научни форумиДата01.03.2017
Размер151.9 Kb.
5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.) през последните 5 години (2007   2011) (критерий 2.2.1.2.)Име, фамилия

Форум (год.)

1

Елица Стоилова

Conference: Bodies, Networks, and Geographies: Colonialism and Cold War Technopolitics, 14 April 2007, Eindhoven, The Netherlands

2

Елица Стоилова

"The European - an Invention at the Interface of Technology and Consumption", workshop of research group The Homo Europaeus between Research and Market, 4-5 October 2007, Deutsches Museum, Munich, Germany

3

Емилия Карабоева

Мълчанието за комунизма в централна и югоизточна Европа 18 години след падането на Берлинската стена, 1-2 декември 2007, София

4

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваДокторантски семинар организиран от Технологичния университет Ейндховен, Провдивския университет и Карловия университет в Прага, 8-11 декември 2007, Прага

5

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваПърва конференция на EUWOL, 23-26 януари 2008, Тур, Франция

6

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваTechnology and the Making of 20th Century Europe: a Southeast European Perspective. 28 February - 1 March 2008, Plovdiv

7

Емилия Карабоева

Divided Dreamworlds - The Cultural Cold War East and West, 26-27 септември 2008, Утрехт, Холандия

8

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваEUWOL workshop on Transnationalism, 9-10 October 2008, Lisbon, Portugal

9

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваInventing Europe Eurocores European Science Foundation workshop “Appropriating America, Making Europe,” 15-17 January, 2009 Amsterdam, The Netherlands

10

Елица Стоилова

Емилия Карабоева11

Емилия Карабоева

  • European Cultures of the Cold War 1945-1990, Exploratory workshop, 3-6 септември 2009, Шефийлд, UK

12

Емилия Карабоева

  • Cold War Interactions Reconsidered, 29-31 октомври 2009, Хелсинки, Финландия

13

Елица Стоилова

  • “Food, Technology and Trust – Exploring European Foodways in the American Century,” EUWOL Workshop, Trondheim, 12-14 March 2010.

14

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваFinal ESF Europe Conference & 4th Tensions of Europe Conference, Sofia University, 20-23 June 2010

15

Елица Стоилова

  • Society for the History of Technology (SHOT) 2010 Annual Meeting – Tacoma, Washington, September 30 to October 3, 2010

16

Елица Стоилова

Why We Eat How We Eat: Food Choices, Nutrition and the Politics of Eating, 24th February 2011, Goldsmiths College, London

17

Елица Стоилова

Студентски етноложки срещи. 11-12 Март 2011, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

18

Емилия Карабоева

  • How did Eastern and Western Europe meet in International organizations (1945-1973). A “post-Cold-War perspective” workshop, 24 юни 2011 Берлин, Германия

19

Емилия Карабоева

  • From the Iron Curtain to the Schengen Area: Bordering Communisш and Postcommunist Europe, 28-30 септември 2011 Виена, Австрия

20

Елица Стоилова

  • Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities, 7-8 October 2011, University of Bucharest

21

М. Димитрова
Национална конференция “Училището – желана територия на ученика”.- национален етап с доклад /работа в екип/ на тема “…и моите песни се ще се четът” – урок- спектакъл /презентация/ върху творчеството на Иван Вазов”, 2007

22

М. Димитрова
- Кръгла маса по Проект, подкрепен от Фонд “Научни изследвания, Договор № ВУ – ОХН – 5/ 2005 г.; 10.05.2009 г., гр.София; тема на доклада: “Религиозният синкретизъм в бита и традициите на населението от община Баните и община Гърмен и ролята му за възпитанието в условията на глобализация” /включително и материали от прилагането на интерактивни форми на работа в часовете по български език и литература – разширен вариант/.

23

М. Димитрова
Научна конференция на тема: “Фалшификации и заблуди за произхода на българите мохамедани” – 29.10.2009 г./; тема: Ролята на религиозния синкретизъм за народностната идентификация на населението от община Баните и община Гърмен.

34

М. Димитрова
“Прагматична философия на ученето в условията на глобализация – сцената в класната стая”.- Национална научна конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова, 1-2 април 2011 година, СУ “Св. Климент Охридски” на тема “Игри, актьори, роли в класната стая и в живота”;

25

Маргарита Димитрова
“Параметрите на моралността според Свещените книги в представителния урок по литература (кръгла маса в IХ клас)”. – Национална конференция с международно участие „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”. 3 и 4 ноември 2011 г. ПУ “Паисий Хилендарски”

26

Доника Манчева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

27

Боян Георгиев, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

28

Панче Бекяров, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

29

Татяна Неделева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

30

Надка Гулева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

31

Зорница Пранжева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

32

Диана Александрова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

33

Силвия Малакова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

34

Петко Горев, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

35

Моника Балабанова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

36

Свобода Стоева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

37

Габриела Мерджанова

Студента етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

38

Мария Славчева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

39

Стефана Минчева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

40

Анелия Авджиева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

41

Елица Стоилова

Студента етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

42

Атанаска Маджарова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

43

Слави Георгиев

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

44

Галина Писанова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

45

Здравко Сойтаров

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

46

Горан Стефанов

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

47

Росица Любенова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

48

Динка Анадъмска

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

49

Мария Славчева

Балканистична конференция, посветена на 1135 г. От рождението на на Св. Иван Рилски и 1330г. от основаването на Дунавска България (14-15 април 2011)

50

Мария Славчева

VII-ми НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ„ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ (14.05.2011 – 15.05.2011)

51

Станислав Николов Боянов

конференция “Власт и Обшество”, Пловдив, 2009

52

Станислав Николов Боянов

конференция с международно участие „Църква, власт и общество”, Пловдив, 2010

53

Ирина Атанасова

V-ти Студентски национални научни четения, Пловдив, 2009.

54

Деница Грозева, Калин Цветков, Георги Чолаков - „Музеифициране на социализма: статусът на свидетелствата“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

55

Николина Госпова, Мариана Нещерова, Димитър Фиданов – „От Санкт Петербург до Ленинград“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

56

Деница Грозева, Калин Цветков, Георги Чолаков, Ивайло Чавдаров, Гергана Ботева – „Всекидневни практики на нормализираната близост: върху кадри от филма „Откдраднати очи“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

57

Рая Йорданова – „Същност, методология и приложение на артефактичния анализ в социалните науки“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

58

Мария Илиева – „Социална структура на света на чужденеца“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

59

Димитрина Лилова – „Реалити шоутата и в частност „Сървайвър“ като продукт на масовата култура“

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

60

Деница Грозева, Калин Цветков, Георги Чолаков, Ивайло Чавдаров – „Социологически поглед върху историческия разказ за Априлското въстание 1876 г. и Руско-Турската война 1877-1878 г.

Национална студентска научна конференция „Полета на социологията“, гр. Пловдив – март 2008 г.

61

Росица Любенова

Антоанета Ставрева

Катерина Палаханова

Зорница Шопова

Зорница Чакмакова

Рая ЙордановаРаботен семинар „Микроисторията като изследователска, гражданска и етическа парадигма – Учредяване на студентски междууниверситетски семинар” , 19 декември 2009, София.


62

Росица Любенова

Антоанета Ставрева

Катерина Палаханова

Зорница Шопова

Зорница Чакмакова

Рая ЙордановаСтудентски изследователски семинар за студенти по социология в Пловдивски университет на тема Валтер Бенямин: опит, миг, история. Работни сесии на 10 април и 29 май 2010 г., Пловдив.

63

Александър Сергеев.


Предимства и недостатъци за един млад човек, който избира чуждото пред родния дом. Случаят Италия. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

64

Асен Садъков.


Сблъсъкът на чужденеца с големия град. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

65

Елена Филадска.


Проблемът с идентичностите в трагедията „Едип цар” на Софокъл. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

66

Иван Рангелов.


Етнометодологически експерименти в публичното и частното пространство. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

67

Мария Филчева.


Курортният град като специфична мрежа от циклични практики. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

68

Надя Гроздева, Здравка Николова, Антония Йорданова.


Сигурността на плажовете по българското Черноморие от гледна точка на етнометодологията и ЛМХН. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

69

Надя Начева, Стефан Данаилов, Георги Алексиев.


Двойствени идентичности и криза на съжителството при мрежи по „съседство”. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.

70

Ивана Фитнева, Ивелина Долапчиева, Елена Велкова.


Опозициите реално – виртуално през призмата на всекидневието. В: Студентска изследователска сесия Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие. Пловдив – септември 2008 г.


71

Елена Атанасова, Стоян Ламбрев, Димитър Андреев, Веселина Борисова.


Анализ на филма „Горещо маце” от гледна точка на всекидневните практики на нормализираната близост. В: Студентска изследователска сесия Границата между публично и частно: аналитики на мълчанието, Пловдив 14 – 18 септември 2009.

72

Адреана Кехайова, Стела Димитрова, Христина Христова, Зорица Владимирова, Христо Колев.


Преминаване на границата между публично и частно в ситуацията на анкетиране. В: Студентска изследователска сесия Границата между публично и частно: аналитики на мълчанието, Пловдив 14 – 18 септември 2009.

73

Слави Георгиев, Динка Анадъмска, Здравко Сойтаров, Галина Писанова, Росица Любенова.


Публичното и частното в „спор” за територии. В: Студентска изследователска сесия Границата между публично и частно: аналитики на мълчанието, Пловдив 14 – 18 септември 2009 г.

74

Огнян Серезлиев, Стефка Попова, Зорница Шопова.


Артефактът „ф отоапарат” и неговото свойство свободно да варира от публичното в частното пространство. В: Студентска изследователска сесия Границата между публично и частно: аналитики на мълчанието, Пловдив 14 – 18 септември 2009 г.

75

Христина Андреева, Биляна Христова, Мария Илиева, Димитър Спиридонов.


Частното нахлува в публичното. Етнометодологически експерименти. В: Студентска изследователска сесия Границата между публично и частно: аналитики на мълчанието, Пловдив 14 – 18 септември 2009 г.

76

Дилян Атанасов, Красимир Попиванов, Кристиана Димитрова, Татяна Бакалова, Цветомира Арапова.


Креон в „очите” на Едип преди и след разпознаването на истината. В: Студентска изследователска сесия Да се теоретизира в практиката (върху „Едип цар” на Софокъл). Пловдив, септември 2010 г.

77

Мирослав Симеонов, Иван Трифонов, Велин Алексиев, Яница Кръстева.


Етнометодологически анализ на ситуация от трагедията „Едип цар” на Софокъл. В: Студентска изследователска сесия Да се теоретизира в практиката (върху „Едип цар” на Софокъл). Пловдив, септември 2010 г.

78

Юлия Ружина.


Етнометодологически анализ на монолог на Едип от трагедията „Едип цар” на Софокъл. В: Студентска изследователска сесия Да се теоретизира в практиката (върху „Едип цар” на Софокъл). Пловдив, септември 2010 г.

79

Анита Каменова, Грета Тодева, Соня Бърдарова, Симона Юнчева, Емилия Райкова.


Противоречия на наследяването при осиновени деца и деца, лишени от родителски грижи – психоанализа и социоанализа. В: Студентска изследователска сесия по повод 50-годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски” Противоречия на наследяването: социоанализа и психоанализа. Пловдив, 10. 11. 2011 г.

80

Верослав Големанов, Джанан Мустафа, Кристиана Драмалиева, Марчела Панайотова, Робърт Дюзиян.


Противоречия в проблема за наследяването при деца с разведени родители. Студентска изследователска сесия по повод 50- годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски” Противоречия на наследяването: социоанализа и психоанализа. Пловдив, 10. 11. 2011 г.

81

Докторант Димитър Мирчев

Международна научна конференция „Християнство, Църква и култура през вековете”, Пловдив, 2010

82

Адреана Кехайова, Антоанета Ставрева, Зорница Чакмакова, Зорница Шопова, Катерина Палаханова, Мария Филчева, Росица Любенова, Христина Андреева

Първи междууниверситетския семинар (проведен съвместно със Студентски изследователски семинар „Микроистория и микроанализ”, ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски семинар „Политики на историята в ХХІ в.”, ЮЗУ ”Неофит Рилски”) в рамките на проекта Кризи на национална идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма,12-13 май 2010, Благоевград

83

Зорница Чакмакова, Зорница Шопова, Росица Любенова

Втори междууниверситетския семинар (проведен съвместно със Студентски изследователски семинар „Микроистория и микроанализ”, ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски семинар „Политики на историята в ХХІ в.”, ЮЗУ ”Неофит Рилски”) в рамките на проекта Кризи на национална идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма,14-16 октомври 2010, Благоевград
ОБЩО:

141


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница