7550 с. Кайнарджа, обл. СилистраДата28.10.2018
Размер9.2 Kb.

О б щ и н а К а й н а р д ж а Ул.”Георги Токушев” 10  08679 /8 318, факс 08679 /8 461


7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра

И Н Ф О Р М А Ц И ЯЗА

Извършени плащания по договор № 117/ 22.07.2013г. с ф-ма „ГЛЕН КОНСУЛТ ЕООД ” за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги до одобрение на проекта от страна на разплащателна агенция, с цел финансиране на проекта по мярка 321 за „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, както и предоставяне на юридически услуги по ЗОП за избор на изпълнител/и при реализиране на проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на ІV-класна пътна мрежа на територията на община Кайнарджа” от "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.", подкрепена от ЕЗФРСР"съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 19/321/01405 от 12.12.2013г, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Кайнарджа.Изплатената сума в размер на 22006,72 лева без ДДС или 26408,06 лева с ДДС на 05.12.2014г..


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница