79 соу „индира ганди” софияДата25.07.2016
Размер153.37 Kb.
79 СОУ „ИНДИРА ГАНДИ” - СОФИЯ

София п.к. 1324 жк. „Люлин”, ул. „Полк.Стоян Топузов”

тел.02/8257043,факс.02/8248975, e-mail: souigandi@abv.bgИзх.№722/07.12.2012 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА
 за участие при възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 5, т.2 от ЗОП чрез публикуване на покана за събиране на оферти с предмет: „Оборудване на два компютърни кабинета с компютърни терминални решения“
1. Възложител: 79 СОУ „Индира Ганди“

Адрес на възложителя: София, ж.к. Люлин 7, ул. „Полковник Стоян Топузов“


2. Предмет на поръчката: Оборудване на два компютърни кабинета с компютърни терминални решения.

 • Всеки компютърен кабинет трябва да има 15 работни станции и 1 сървър

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:
 • Технически параметри за обезпечаване на 15 терминални работни места (нисък и среден клас терминали):
Работно място

Технически изисквания

Спецификации

Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,0015 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите, когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с възможност за интеграция към монитор.

Интерфейси

връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 1 свободен USB порт (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа)

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Връзка със сървъра

по един (или повече) от трите начина – USB, LAN,WiFi.

Връзка с монитора

един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP

Разпределен изчислителен сървърен ресурс към всяко работно място

0,5 GB RAM, 25GB HDD, както и минимум едно процесорно ядро на всеки 6 терминални работни места. Доставчикът следва да предложи брой и вид сървъри (един или повече), които да балансират оптималното функциониране на терминалната зала

Монитор (диагонал)

min. 18,5-inch

Раздел. способност

min. 1366 x 768

Време за реакция

max. 5ms

Контраст

min. статичен контраст 1000:1

Яркост

min. 250 cd/m2

Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор

не повече от 40 W обща консумация за монитори до 19 инча и не повече от 50W обща консумация за монитори над 19 инча

Гаранция на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден.Спецификации на сървър/сървъри

Технически изисквания

Процесор

мин 4-ядрен процесор 3.10GHz, 6MB cache, 64-битов

Памет

мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 16GB. мин. 0,5GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място

Твърд диск

мин. 500GB SATA II, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения

Възможност за работа

Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики

Оптично устройство

DVD +/- RW SATA

Входно/изходни портове

Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер

Мрежа

10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Ниво на шум

макс. 32 dB

Софтуер

Microsoft® Windows® Server Standard за сървъра със съответните клиентски лицензи за терминалите (Windows Server CAL и Windows RDS CAL) за всяко работно място

или


Microsoft® Windows MultiPoint Server Premium със съответните клиентски лицензи за терминалите (Windows MultiPoint Server CAL) за всяко работно място

Гаранция и поддръжка на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните налични от производителя.Допълнителни устройства

Технически изисквания

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и прилежащия му монитор за не по-малко от 5 минути. Устройството трябва да осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен ресурс.Изисквания към работните места

Технически изисквания

ФункционалностСистемата трябва да позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи), както и гледане на видео (клипове от Youtube или от локалния сървър, ползване на мултимедийни уроци и др.)
Забележка: директорът на училището подписва приемно-предавателния протокол за приемане на инсталацията СЛЕД демонстрация от страна на изпълнителя на всички изисквани функционалности и завършено обучение на учителите, отговорни за експлоатацията на залата!Софтуер за управление на залата

Технически изисквания

ФункционалностОсъществяване на контрол върху потребителските акаунти

Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали

Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри

Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала

Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците

Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.

Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно

Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web)

Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)

Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес

Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения

Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител)
 • Технически параметри за обезпечаване на 15 терминални работни места (висок клас терминали – за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.):
Работно място

Технически изисквания

Спецификация на терминалния клиент (ТК)

Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,003 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите, когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с възможност за интеграция към монитор.

Интерфейси

връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа)

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Връзка със сървъра

мин. един LAN интерфейс

Връзка с монитора

един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP

Монитор (диагонал)

min. 21-inch

Раздел. способност

min. 1920 x 1080

Време за реакция

max. 5ms

Контраст

min. статичен контраст 1000:1

Яркост

min. 250 cd/m2

Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор

не повече от 60W обща консумация

Гаранция на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден.Спецификации на сървър/сървъри

Технически изисквания

Процесор

Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от сайзинга на съответното решение

Памет

мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 96GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 0,75GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място

Твърд диск

мин. 2 х 500GB SATA II в RAID 1, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения

Възможност за работа

Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики

Оптично устройство

DVD +/- RW SATA

Входно/изходни портове

Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер

Мрежа

10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Софтуер

 • 1 х Windows 2008 R2 Server (или по-горна версия)

 • необходимия брой Windows Server CAL

 • необходимия брой Remote Desktop Server (RDS) CAL

 • друг софтуер (приложение за виртуализация, Virtual Desktop Access и др.)

Забележка: Възможно е някои от изброените позиции да не са необходими за конкретен случай, тогава те не се оферират със съответната обосновка за това, която трябва да може да бъде проверена от клиента.
Гаранция и поддръжка на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните налични от производителя.Допълнителни устройства

Технически изисквания

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и прилежащия му монитор за не по-малко от 20 минути. Устройството трябва да осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен ресурс.Изисквания към работните места

Технически изисквания

ФункционалностОфис приложения (системата трябва да позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи). както и мултимедиен софтуер, вкл. и live видео (full HD 1080P) и аудио с високо качество (HD Audio) на няколко терминала едновременно, както и работа с различни операционни системи на всяко работно място, без ограничения на приложенията. Поддържани платформи: Windows, Citrix, Linux, VMWare.
Софтуер за управление на залата

Технически изисквания

ФункционалностОсъществяване на контрол върху потребителските акаунти

Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали

Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри

Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала

Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците

Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.

Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно

Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web)

Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)

Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес

Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения

Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител)
 • Условия за допустимост при представяне на офертата: 1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.

 2. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.

 3. Офертите, събирани от училищата, следва да включват и всички разходи за лицензиран софтуер, необходим за функционирането на системата.

 4. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - хардуер, софтуер, инсталация, обучение, като в рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на монитор по цена на Възложителя). Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени от тези в офертата.

 5. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и подмяна на място.

 6. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 30 дни от сключването на договор.

4. Критерий за оценка на офертите:
 1. Спазване на техническите изисквания - 20 точки

 2. Цена - 40 точки

 3. Условия, срок на поддръжка и обучение - 20 точки

 4. Тест на натоварване - 10 точки

 5. Европейски сертификати за качество - 10 точки

Максимален брой точки – 100.
5. Дейности при изпълнение на настоящата процедура:


 • Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени със заповед № 481/06.12.2012 година от възложителя.

 • След получаване на офертите ,длъжностните лицата , представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

 • Длъжностните лица определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване в срок до 08.01.2013 година.Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

 • Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител.

 • При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

 • Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

 

6.Изисквания:


Необходими документи от страна на участника


 1. Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър.

 2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника.

 3. Валиден сертификат за качество ISO9001:2008 на производителите на основните хардуерни компоненти.

 4. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.

 5. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.

 6. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да участва с негови продукти.

 7. Списък с инсталирани от участника решения (минимум 2 броя) от предложения тип, включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт. Към списъка трябва да бъдат приложени и съответните референции.

7. Финансови условия:

7.1. Стойност: Общата стойност на поръчката до 20 000 лв. /двадесет хиляди  лева без ДДС/;

7.2. Условия на плащане:

Плащането ще се извършва в български лева по банков път по сметка на Изпълнителя.  • Начин на плащане:

-  Не се предвиждат междинни плащания;

- Разплащането при изпълнението на поръчката ще се осъществява до размера на осигурените средства; • Критерий за подбор на участници(минимално ниво):  съгласно т.4 от настоящата документация

 • Краен срок на изпълнение: до 90 календарни дни от получаване на уведомително писмо на възложителя.

 

 1. Срокове:
 • Срок за получаване на офертите: до 12.00 часа на  04.01.2013 г

 • Срок на валидност на предложенията: 30 (тридесет) календарни дни от датата на разглеждането и оценяването им.

 • Предложенията на участницете следва да бъдат представени до 12.00 часа на 04.01.2013 година в канцеларията на 79 СОУ „Индира Ганди” – кабинет 113. 

 • Офертите ще бъдат разгледани на 07.01.2013 година от 14.00 часа в кабинета на директора.Приложение:образец оферти.
Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница