9 септември 2010 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница2/6
Дата01.05.2017
Размер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

09.09.2010 г., с.20
Хайка за сътрудници по европрограмите
Експертите от Световната банка и Европейската инвестиционна банка идват към началото на 2011 г. и се захващат основно с програма „Транспорт"
Първият екип от служители на новосъздадената длъжност „сътрудник по управление на европейски проекти и програми" ще започне работа до две седмици в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Те ще се концентрират върху функционирането на холдинговия фонд по инициативата JESSICA. Това съобщи за в. „Пари" министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. В останалите министерства обявите за спецсътрудниците ще бъдат обявени към края на септември или началото на октомври, което в най-добрия случай означава, че звената от специалисти ще започнат работа към началото на октомври, показа проучване на в. „Пари".

Спецчастите

По предварителни оценки се очаква да бъдат назначени около 160-180 сътрудници по управление на европейски проекти и програми, коментира преди време Дончев. Заплатите им ще бъдат максимум 2500 лв., като средствата за тях ще се осигуряват от техническата помощ по конкретната програма. Експертите ще бъдат назначавани на временни трудови договори във връзка с изпълняването на конкретни проекти, за които са наети. Звената ще бъдат от минимум 10 души, като най-големите групи ще са от около 30 души.

Къде кого търсят

„Имаме нужда от 20-25 експерти. Те ще работят активно с общините. Местните власти имат голям брой проекти в секторите „Води" и „Отпадъци", по които имат нужда от консултации при подготовката и изпълнението им", каза за в. „Пари" Ивелина Василева, зам.-министър на околната среда и водите. Там, както и в МРРБ, се очаква да бъдат най-големите спецзвена. От министерството на транспорта отговориха за в. „Пари", че имат нужда от 15 специалисти, които ще съдействат на дирекцията, отговаряща за Оперативна програма „Транспорт". Очаква се те да помагат по малките проекти за техническа помощ, по които транспортното ведомство е бенефициент, и да дават оценки и препоръки за големите транспортни проекти.

„На първо време имаме нужда от около 10 специалисти, които да подпомагат работата на управляващия орган по Оперативна програма „Конкурентоспособност" (ОПК), и още толкова за междинното звено на програмата", каза за в. „Пари" Грета Добрева, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). В МИЕТ, което всъщност е управляващият орган по програмата за бизнеса, имат нужда от тесни специалисти, например в сферата на строителството или машинната индустрия, които разбират от специфични международни стандарти и др. Имаме нужда и от двама души, които да се занимават с инициативата JEREMIE, казва Добрева. „Към момента са ни необходими експерти, които да участват в подготовката на процедурите, които предстои да обявим. На различните етапи от дейността на агенцията ще имаме нужда от различен брой^експерти, които да имат и специфична подготовка", каза за в. „Пари" Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която е междинното звено по ОПК.

До редакционното приключване на броя не получихме справка от Министерството на труда и социалната политика, което отговаря за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", както и по-подробна информация от МРРБ.

Европейските експерти

Наред със спецекспертите, които ще помагат на администрацията да ускори темпа и качеството на усвояване на средствата от европейски програми, в България трябва да дойдат и експерти от Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Колко, кога и за какви проекти ще отговарят - това ще стане ясно след 17 септември, когато ще се проведе среща между представители на българските държавни институции, Европейската комисия и двете международни финансови институции. „В най-добрия случай тези експерти ще дойдат в България към края на годината или в началото на следващата и ще се занимават основно с много големи проекти по Оперативна програма „Транспорт", каза за в. „Пари" министър Дончев. По информация на в. „Пари" международните експерти ще се заемат с работа по проекти, които се очаква да стартират през следващата година. Това означава, че се изключват такива като изграждането на магистрала „Тракия", завода за софийския боклук и др. Във фокуса на вниманието им по-скоро ще бъде изграждането на магистралите „Струма" и „Марица", жп проектите, тези за пристанищата и др.

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) коментираха за в. „Пари", че към момента са имали добро сътрудничество с двама експерти от ЕИБ. През 2009 г. за два месеца те участваха при прегледа на 54 проекта по Оперативна програма „Околна среда", свързани със сектор „Води". От МОСВ казват, че и сега биха приели двама нови експерти от институцията, като на този етап те биха били полезни при подготовката на методологическите указания за големите проекти, свързани с водната инфраструктура и със сектор „Отпадъци".

Засега обаче всичко това са само заявки. Дали, кога и къде ще дойдат спасителите на европроектите и европрограмите ни - това тепърва ще се обсъжда и ще се изяснява.

Дарина Черкезова
180 сътрудници по управление на европейски проекти и програми се очаква да бъдат назначени в министерствата
Снимка на четири колони – Първите експерти, които ще бъдат назначени на новосъздадената длъжност „сътрудници по управление на европейски проекти и програми”, започват работа до седмици


09.09.2010 г., с.21
Да следиш европейските програми изкъсо си струва
От "БГ Агро Земеделска Компания" трупат опит в усвояването на субсидии още преди влизането ни в Евросъюза
Ако една фирма иска да бъде успешна, трябва да познава добре средата, в която работи, и да следи как се развива и как се променя тя, за да се възползва максимално от новите възможности. Това е формулата на изпълнителния директор на земеделската компания "БГ Агро" Недко Малчев. А резултатите досега показват, че тя наистина действа.

Средата на "БГ Агро" е земеделието. Новите възможности са европейските фондове. А от дъщерните дружества на компанията не пропускат да ги използват, и то доста добре.

От компанията са започнали да следят възможностите за европейско финансиране още преди присъединяването на България към Европейския съюз. Това "любопитство" им донася три успешни проекта по предприсъединителната програма САПАРД за "БГ Агро Земеделска Компания" за около 474 хил. Щ., а преди две години и 1.5 млн. лв. субсидии от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Последната идея на мениджърския екип на компанията майка е да се кандидатства за субсидии и за изграждане на фотоволтаична инсталация. Причината естествено е - средата се променя, възползваме се от новите възможности.

Самоподготовка

За европроектите на "БГ Агро Земеделска Компания" отговарят няколко служители в компанията, които в началото нямат никакви познания и опит на тема европейско финансиране и европейски проекти, но това само ги амбицира. Малко по малко те успяват да се "самообразоват" в писането и управлението на европроекти. "Когато през 2008 г. подадохме проектопредложението си по ПРСР, много от нещата вече ни бяха познати и се справихме бързо и лесно", разказва мениджърът на проектите Таня Дъбнишка. Още с обявяването на приема по мярката компанията вече е "на нисък старт" и е първият кандидат, подал проект в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) във Варна. Няколко месеца по-късно вече са подписали договор. Проектът е на стойност 3 млн. лв., като половината от тях са заложени като субсидии от програмата. Всъщност компанията влага цялата сума за собствена сметка още след подписването на договора, а после кандидатства само за окончателно плащане. С парите са купени около 10 машини и инвентар за селското стопанство.

Подобно експресно изпълнение на европроект не се среща често, но се оказва, че е напълно възможно. Окончателното плащане е получено през април 2009 г., т. е. целият проект - от кандидатстването до реалното, и то окончателно разплащане, приключва за една година.

Бъдещето е на ВЕИ

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са новата ниша за "БГ Агро". Друго дъщерно дружество на компанията - "БГ Еър", вече е подало проект по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и очакват отговор дали ще получат субсидия за новата си идея. Проектът предвижда да се изгради фотоволтаична инсталация с мощност 64.8 kWp. Тя ще бъде поставена на покрива на складовите площи на компанията в град Вълчи дол. Предвижда се произведената енергия да не се използва за собствени нужди, а да се продава.

"От около 3-4 години следим развитието на ВЕИ сектора. Държавната политика, която предвижда изкупуване на произведената енергия на преференциални цени, и възможностите за получаване на евросубсидии са изключително благоприятни за потенциалните инвеститори. С евросубсидии се скъсява значително и срокът за изплащане на вложенията", казват от компанията.

Малко разочарование

От "БГ Агро" обаче имат и друг опит - един отхвърлен проект по ПРСР. След успеха с проекта за 3 млн. лв. друга компания, част от холдинга - "БГ Агро Шумен" - кандидатства по същата "мярка за технологична модернизация. Всичко би трябвало да е наред, като се изключи фактът, че оценката се бави цели 15 месеца. Междувременно се сменят и правителството, и ръководството на ДФЗ, а малко по-късно са направени и промени в условията, на които трябва да отговарят кандидат-бенефициентите. И така, когато най-накрая проектът на фирмата е разгледан, той не е одобрен. Причината, която изтъкват от фонда, е, че не е достатъчно добре обоснован капацитетът на техниката, за

която се кандидатства. От фирмата казват, че са изписали 5 страници по темата. Сега обжалват решението на фонда. В същото време обаче ги притеснява фактът, че дори и това да бъде отстранено като пречка, новите условия, на които трябва да отговарят бенефициентите, не разрешават на една компания или свързани с нея фирми да получат повече от 1.5 млн. лв. по всяка отделна мярка за срок от 5 години. На практика към момента холдингът е изчерпал възможността да получи субсидии за технологична модернизация по ПРСР. При подаването на втория проект за технологична модернизация обаче това ограничение не е било в сила, а след като то се прилага със задна дата, усилията и инвестициите на фирмата са вложени напразно.

Happy end

Все пак благодарение на евросубсидиите към момента дъщерното дружество на "БГ Агро" - "БГ Агро Земеделска Компания", успява да увеличи площите, които обработва, и да повиши ефективността на работата си. С пари от еврофондовете са направени вложения дори и в уникална. Производствена технология, която щади околната среда и помага за устойчивото експлоатиране на земеделските земи. Ако и поредният проект на дъщерна компания на "БГ Агро" успее да спечели финансиране, холдингът ще диверсифицира дейността си и ще започне да се занимава и с производство на електрическа енергия. А от компанията казват, че това не е краят, защото продължават изкъсо да следят европрог-рамите и възможностите за кандидатстване. Както предписва формулата на успеха. А досега тя е доказала, че действа.

Дарина Черкезова
Визитка "БГ Агро Земеделска Компания"

"БГ Агро Земеделска Компания" ООД е дъщерно дру-Жество на варненската компания "БГ Агро", което е основано през 2001 г.

Компанията вече се е наложила като един от големите земеделски производители в страната, като обработва над 8000 дка земи в 5 области - Варна, Добрич, Разград, Шумен и Силистра.

Компанията разполага с модерна зърнобаза в град Вълчи дол с общ капацитет на съхранение 15 хил. т, която е в експлоатация от есента на 2007 г.

Досега фирмата е реализирала 3 проекта по предприсъединителната програма САПАРД за закупуване на селскостопанска техника, оборудване и инвентар на стойност от около 474 хил. лв.

Приключен е и един проект по Програмата за развитие на селските райони по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" За закупуване на специализирана земеделска техника За обработка на почвата и прибиране на реколтата на обща стойност 3 млн. лв.


Снимка на четири колони – Благодарение на евросубсидиите „БГ Агро Земеделска Компания”, успява да увеличи площите, които обработва, и да повиши ефективността на работата си


09.09.2010 г., с.1-4
Министрите: Ще строим затвор!
Следващата година ще започне строеж на нов затвор в столицата. Това записаха министрите вчера в Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода.

Сегашният Софийски затвор е строен между 1905 и 1911 г. и не отговаря на евронормите за минимум 4 кв. м жилищна площ за пандизчия.

Българските затворници се ширят средно на 2 кв. м, отчете вчера правителството.

Правителствената пресслужба информира, че скоро ще бъдат финализирани преговорите със Столичната община за терен.

Според главният архитект на София Петър Диков подходящ терен, който вече е обсъден с държавата, имало на запад от града - край Костинброд. Ставало дума за около 500 дка общински земи, които столичното кметство било готово да предостави безвъзмездно на правителството за изграждането на затвор.

“Безвъзмездно ще е, защото държавата даде немалко пари на София за проекти”, поясни Диков. Мястото било отредено в Общия устройствен план на града за подобен проект.

Съгласно европейските изисквания към местата за лишаване от свобода вероятно същинската сграда на затвора щяла да заема около 40-50 дка от терена. От Министерството на правосъдието поискали да се изградят и съпътстващи постройки, и земеделско стопанство. Какво точно щяло да се построи на мястото обаче зависело от техническото задание, което ще изготви държавата.

Нови затвори трябва да бъдат построени в поне още два района на страната. Без пандизи в момента били Родопите (областите Хасково, Смолян и Кърджали), както и голяма част от Северна България (Русе, Разград, Силистра, Шумен и Велико Търново), отчита правителствената програма за подобряване на пандизчийския бит.

Министрите отчели, че сме единствената държава в Европейския съюз, която не е построила нито един затвор за последния половин век. Най-новият ни пандиз бил женският в Сливен, вдигнат през 1962 г. На второ място се нарежда поправителното общежитие за младежи в Бойчиновци, което е строено през 1956 г. Предишните две правителства имаха идеи да разрешат и частни затвори.


09.09.2010 г., с.9
58% от икономиката “на тъмно”
58 на сто от икономиката на страната е в сивия сектор - крие приходи, не плаща данъци и осигуровки. ДДС в цели отрасли е мръсна дума. Това показват данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Българите са категорични, че всеки ден си имат вземане-даване със сив бизнес - не се издават касови бележки, не се плащат осигуровки и други.

Според представителите на бизнеса резултатите не са много по-различни. Цели 42,2 на сто от икономиката е в сивия сектор по оценка на самите компании. При анкетите те откровено си признали, че заобикалят действащите закони.

“По време на изследването се натъкнахме на впечатляващи примери. Една до друга има две компании. В едната стругарите струват на фирмата 1000 лева. От тях вземат чисто 650 лв. В другата се спестяват данъци и осигуровки и един стругар излиза 900 лв., но прибира чисто 750 лв. Заради разликата в заплащането служителите масово бягат в компанията, която е в сивия сектор”, обяви шефът на АИКБ Васил Велев.

Строителството, здравеопазването и туризмът са секторите, в които масово бизнесът е извън закона, показва изследването, което е финансирано от Европейския социален фонд.

Според хората у нас най-честото нарушение е плащане на ръка, укриване на данък печалба и осигуровки, неплащане на ДДС и ширещият се контрабанден внос.

Според друго изследване на Националния статистически институт сивата икономика на страната през последните години се движи между 10% и 15% от брутния вътрешен продукт. Процентът намалявал с всяка изминала година. Според данните на статистиката излиза, че сивата икономика у нас се оценява на 7 млрд. до 10 млрд. лева годишно.

Най-масово нарушения на действащото законодателство има в селското стопанство. По информация на института делът на сенчестата икономика в сектора се движи между 17% и 25%. При фирмите от областта на услугите извън закона били между 13% и 16%.


09.09.2010 г., с.9
Машина чудо кърпи асфалт
Машина медалист демонстрира работа в София. Спечелилата златно отличие на строителния панаир в Бърно технология запълни софийски дупки в района на бул. “България”. На демонстрацията бяха поканени представители на общината и бизнеса.

Чешкото чудо, което действа чрез термична обработка на рециклата (отпадък при фрезоване на битумни настилки), позволява преминаването на пътнотранспортни средства 15 минути след извършването на ремонта.

Тези възможности биха спомогнали за отпушването на градските задръствания, образувани от непрестанните ремонти.

Машината работи с помощта на нагряващ до 160 градуса панел, който позволява преработка на стария асфалт и своевременна поддръжка на настилката. След нагряването на обработваната площ повърхността се изглажда и валира. Според експерти от фирмата дистрибутор този начин за ремонт може да удължи живота на пътя от 3 до 5 години.

Като основно предимство на технологията “Silkot 7o 8o” се откроява опцията за експлоатация на шосето дори в зимни условия и при минусови температури.

Чешката машина се предлага в два варианта - монтирана на рама на камион “Ивеко” и пригодена за монтиране на друго шаси. Цените са съответно 150 000 евро и 120 000 евро.
09.09.2010 г., с.9
Частник спира общински проект за милиони
Частник не дава тръба да преминава през имота му и така стопира проект за 16 579 072 газа прокарването на геотермалната вода в Златоград, който е най-важният приоритет за общината. Проектът предвижда изграждане на специализиран топлопровод и геотермална станция с мощност 1760 kW, конто да осигури отопление на осем обществени сгради, жилища и за стопански нужди.

Съсобственик на около 9 дка имот в местността Сади-на е Лазар Дедьов (72 г), който отказва тръбата да минава през ливадата му. В имота постоянно ще има хораи при авария може да има замърсяване на почвата, пише в жалбите на Дедьов. Той настоява трасето да се премести или по коритото на . река Върбица, или в гората край имота му. Дедьов оспорва и цената, която общината предлага като обезщетение от 1844 лв. за общо 5 : , наследника и настоява за : 210 лв. на линеен метър - или 53 760 лв. за 256 м.
09.09.2010 г., с.16
Чужди компании дупчат за газ в Северна България
Задава се шистов бум
Леонора Лекова

България има големи ресурси на шистов газ и скоро той ще се добива. Това заяви Кольо Тонев, управител на българското поделение на американската „Дайрект Петролеум". Компанията прави проучвания у нас и вече има регистрирано геоложко откритие в „Етрополска аргелитна формация". Теренът се намира в района на Плевен -Червен бряг. По данни на екоминистерството прогнозният ресурс в него е 300 млрд. куб. метра и 56 млн. куб. метра кондензат, който е съпътстващ продукт.

Все още никой не може да каже каква част от тези запаси могат да се извлекат на повърхността. Това е като със златото - знаем,че в недрата ни има големи залежи, но засега една малка част се превръща в кюлчета. Освен това от един сондаж се добиват малки количества газ. Нужни са десетки, а това е свързано с инфраструктура, екология и огромни инвестиции. До момента компанията е вложила 50 млн. долара само за проучване. Шистовият газ не е по-различен от „нормалния" - съдържа основно метан и малки количества етан, бутан и изобутан. Разликата е, че тези въглеводороди не се намират в традиционните геоложки „капани", а в глинести скали, наречени шисти, които са богати на органика. Преди няколко десетилетия никой не е мислел, че шистовият газ може да се извлича, защото от т. нар. „кухни" той мигрира в пясъчникови и рохкави скали. Там попада в кухини, откъдето традиционно се добива. Огромните количества остават в шистите. Американците обаче намират технология, при която при хоризонтално сондиране в глинестите пластове и при специална обработка, започват да реализират големи добиви.

Според Кольо Тонев технологията е нова и вероятно за различните видове скали ще работи по различен начин.

До момента компанията е извършила у нас геофизични проучвания, които определят контура на глинестите скали. Направени са и вертикални сондажи. Тепърва ще се извърши техникоикономическа оценка на ; запасите, за да се установи доколко добивът е изгоден. По закон следващата стъпка е регистриране на търговско откритие и извършване на оценка за въздействие на околната среда. Тя трябва да бъде одобрена и едва тогава може да се кандидатства за концесия за добив. „Дайрект Петролеум" не е единствената фирма, която търси шистов газ у нас. Наскоро американската „Шеврон" обяви, че се цели към подобен басейн в Североизточна България. Такива намерения имала и компанията „Интегрити тауърс".

Очаква се скоро Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да обяви

конкурс за търсене и проучване на тези площи.

Според министър Трайчо Трайков там прогнозните залежи са около 25 млрд.куб. м. Има твърдения, че добивът на шистов газ крие много рискове за околната среда и е свързан дори с опасност от земетресения. Експертите признават, че може да има замърсяване на подземните води, когато става дума за плитки пластове. Но и в Плевенско, както и в Североизточна България дълбочината на шистите е над 3-4 хил. метра, а водите са много по-високо и такива рискове няма.
Тепърва ще правят оценка на риска

Става дума за бъдещи намерения, за които не може да се каже категорично какви биха били рисковете за околната среда. Това коментираха от екоминистерството в отговор на въпрос крие ли добивът на шистов газ опасности за природата.

Оттам обясниха, че именно оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение е процедурата, която определя възможните рискове и въвежда изисквания за адекватни превантивни дейности. Тя следва да бъде извършена, след като приключат проучвателниет работи и е условие за издаване на търговско удостоверение.

Европейската нормативна уредба не регламентира изискване екооценката да се прави по време на търсенето.
Новият газ ще разтърси света

Ейми МАЙЕРС ДЖЕФИ, „Уолстрийт джърнал"

Буквално под краката ни назрява енергийна революция.

През последните десетилетия при вълна от сондажи по целия свят бяха открити гигантски запаси от природен газ в шистови скали. Според някои оценки само в Северна Америка могат да се добият 1000 трилиона куб. фута (28,3 трилиона куб. м - б. р.) газ, достатъчен да задоволи потребностите на страната за 45 години напред. Резервите на Европа достигат може би 200 трилиона куб. фута (5,7 трилиона куб. м - б. p.).

Винаги сме знаели за потенциала на шистите, но нямахме технологии, които да ни позволяват да добиваме от тях газ достатъчно евтино. Сега обаче техническите постижения понижиха цените и откриват път за шистовия газ, който ще стане ресурсът на десетилетието и ще промени правилата на играта. Ще предотврати възникването на нови картели. Ще измени геополитиката. Ще забави прехода към енергия от възобновяеми източници.

Изглеждаше, че ръстът в потреблението на газ обрича световните потребители на ново издание на ОПЕК - картел на доставчици като Русия, Иран и Венецуела, диктуващ условията на останалия свят.

Появата на пазара на изобилие от евтин газ ще сложи край на тази перспектива - ако разбира се, катастрофата с нефтената платформа в Мексиканския залив не доведе до съкращаване на добивите в морския шелф и не тласне нагоре цените на нефта. Шистовият газ не само няма да позволи възникването на картел, но и ще лиши петролните държави от сериозна част от влиянието им.

Шистовият бум вероятно ще нанесе удар и върху значението на възобновяемите източници на енергия, изискващи огромни субсидии. Вярно е: мнозина - включително руският премиер Владимир Путин и анализатори от Уолстрийт, не смятат, че шистовият газ може радикално да промени ситуацията. Техните аргументи се въртят около две основни точки: че да се добива газ от шистите е прекалено скъпо и че добивът е свързан с рискове за природата. И по двете точки тези хора не са прави.

Да започнем с цената. През последните десет години бяха разработени нови технологии, които драстично понижиха разходите за добив. Газът от находището „Хейнсвил" сега струва само 3 долара за милион британски горивни единици в сравнение с 5 и повече долара при находището „Барнет" през 90-те години на XX век. Цената ще продължи да пада с навлизането на най-големите петролни

компании.

Колкото до екологичните рискове, критиците са донякъде прави. По техните думи сондажите за шистов газ носят опасност за подпочвените води, въпреки че шистите обикновено са разположени на хиляди метри под тяхното ниво. При проблем с обвивката на сондата сондажният разтвор може да се просмуче във водоносния слой. Тази опасност обаче е силно преувеличена. Впрочем замърсяване на водите е действително възможно, ако се работи невнимателно със сондажния разтвор. Затова е необходимо да се ожесточат мерките за контрол и регулиране.^

(Със съкращения)
Снимка на две колони - 9 юли 2010 г. Така изглежда един от проучвателните сондажи близо до Козенице в Полша. Националната компания PGNiG се надява на големи залежи от шистов газ там. фирми от Западна Европа и САЩ планират такъв добив в Полша.
Снимка на четири колони - (Схематична геология на източниците на природен газ) - Находищата на шистов газ обикновено са на много по-голяма дълбочина от местата за класически добив на природен газ. У нас, в Плевенско както и в Североизточна България, дълбочината на шистите е над 3-4 хил. метра. Според експертите така нямало опасност при добива да се получи замърсяване на подпочвените води.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница