Търсене: Културно

култура
- 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
Синдикати негодуват срещу съкращенията в бюджета за култура
- Започват масови съкращения на специалисти от музеи и галерии, алармират синдикати
Приоритет 6. Модерно и достъпно образование, развита култура, спорт и туризъм
- Г. Преамбюл Областната стратегия за развитие на област Бургас (осроб)
Български културни институти в чужбина
- Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата
Материално и културно наследство
- Доклад за овос на инвестиционно предложение: „ Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма" П. И. 134016, общ. Якоруда, м. „Белмекен"
Министерството на културата бави старта на обновяването на пл. “Централен“
- Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
Несебър участва на Международното туристическо изложение „Културен туризъм”
- Нсорб в общините ще бъдат изграждани патронажни центрове
Културно наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение
- Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
Приложение 1 Паметници на културата
- Общински план за развитие на община Айтос 2014 2020 г
феномени на геоложкото и културно наследство
- Обяснителна записка към геоложката карта на република българия м 1: 50 000 картен лист
К 16 Политическа култура
- Политологията като академична дисциплина
Пловдив и Сиена обменят опит за културна столица
- Нсорб министър Андреева: Осигурени са средства за болниците в Крумовград, Момчилград и Ардино
Култура
- Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
Благодарствено писмо от Окръжна Дирекция “Културно историческо наследство” – Варна до Севда Костова – Варна за предоставени от нея музейни предмети. Оригинал. Машинопис
- Класификационна схема І. Биографични документи
Култура13
- Община враца общински план за развитие на община враца 2014-2020 г
Програма за изготвяне на индивидуални образователни програми за културно-образователна област „физическа култура и спорт по физическо възпитание и спортПрограма за изготвяне на индивидуални образователни програми за културно-образователна област „физическа култура и спорт по физическо възпитание и спорт
Програма 124.5 Kb. 1
чета
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата за първото полугодие на 2011 годинаОтчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата за първото полугодие на 2011 година
V преглед на изпълнението на програма “Опазване на недвижимото културно наследство ” 13
Отчет 1.29 Mb. 13
чета
IP/10/713 Брюксел, 10 юни 2010 г. Комисар Василиу връчва наградите на ес за културно наследствоIP/10/713 Брюксел, 10 юни 2010 г. Комисар Василиу връчва наградите на ес за културно наследство
L’Ancienne Fonderie de la Société Alsacienne de Construction Mécanique (sacm), Muhlouse, france
31.38 Kb. 1
чета
Министерство на културата проект на бюджет за 2017 Г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 Г. В програмен форматМинистерство на културата проект на бюджет за 2017 Г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 Г. В програмен формат
II. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство”
2.31 Mb. 15
чета
Колониалните владения на ИспанияКолониалните владения на Испания
V е, че представлява една утопия, която вече няма реализация в новия свят на национални, суверенни и обединени във вътрешно-политическо и културно отношение държави
300.5 Kb. 1
чета
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация”Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация”
V международно изложение „Културен туризъм”, Велико Търново 2017, Място на провеждане: пространството пред изложбени зали „Рафаел Михайлов”
Програма 43.5 Kb. 1
чета
Инструктаж за безопасност и културно поведение проведен на основание чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъмИнструктаж за безопасност и културно поведение проведен на основание чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
I. По време на пътуване с автобус, всички ученици са длъжни да спазват следните правила
21.75 Kb. 1
чета
Семинар, 26-28. 03. 2007 г., Варна Програма Ден 1 -ви 26 март 2007 г. 10. 00 10. 30 РегистрацияСеминар, 26-28. 03. 2007 г., Варна Програма Ден 1 -ви 26 март 2007 г. 10. 00 10. 30 Регистрация
Aitmes и изясняване на прилагането му в областите: културно наследство, бизнес това, което искаме да осъществим. – К. Димчева
Семинар 20.41 Kb. 1
чета
Подгрупа: Недвижимо културно наследство Материалите са обобщени от арх. Радомира Колева, rПодгрупа: Недвижимо културно наследство Материалите са обобщени от арх. Радомира Колева, r
Aic. Очевидно,че тук става дума за културни ценности със специален статут и това трябва да стане ясно
0.52 Mb. 6
чета
Доклад за оценка на въздействиетоДоклад за оценка на въздействието
V. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционните предложения, както и взаимодействието между тях
Доклад 2.61 Mb. 15
чета
University of food technologiesUniversity of food technologies
«Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство». Проектът е спечелен в конкурс на Министерството на културата и включен в рамките на националния проект
48.02 Kb. 1
чета
Конкурс за есе \"Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан\", както и за международната конференция \"Конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан", както и за международната конференция "
«Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство». Сборникът
Конкурс 116.25 Kb. 1
чета
Втора национална конференция с международно участие Културно-историческо наследство: представяне, опазване, дигитализация (кин 2016)Втора национална конференция с международно участие Културно-историческо наследство: представяне, опазване, дигитализация (кин 2016)
Xvi-xix веков как культурно-историческое наследие Православной церкви западной Беларуси
40.14 Kb. 1
чета
Поглед към бъдещето: модернизация на общественото съзнание президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев въведениеПоглед към бъдещето: модернизация на общественото съзнание президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев въведение
«Мәдени мұра» (Културно наследство), по възстановяване на исторически и културни паметници и обекти на територията на Казахстан
212.98 Kb. 1
чета
У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерениеУ в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение
Wgs 1984/, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
48.22 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница