Търсене: Сделки

Сделки с ключов управленски персонал
- Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
Форма на сделките
- Гражданскоправни науки
IV. Други оповестявания Свързани лица и сделки със свързани лица
- Доклад на независимите одитори
Сделки с други свързани лица
- Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Сделки със собственици
- 1Обща информация
Търговско предприятие – понятие. Съдържание на предприятието. Сделки с предприятие
- 1. Понятие за търговско право. Тп в правната система. Отграничение на тп от сродни правни отрасли
Сделките за тримесечието: Имоти, фондове и Пеевски
- Личните лекари спират протестите от понеделник
mt 543 – информация от попечителя, за продажба на дялове от дф с борсова сделка, за сметка на негов клиент
- Централен депозитар ад обяснителни бележки
По – подробна информация за сделките със свързани лица за периода са посочени в точка 13 на финансовия отчет на Дружеството
- Доклад за дейността Междинен съкратен отчет за финансовото състояние
§ 51. Основания за нищожност на сделките
- Общи норми, които се отнасят до обективното гп, до субектите, обектите и съдържанието на гражданските П/О. Тези н според господстващия възглед в бълг п литература образуват обща­та част на гп
По - подробна информация за сделките със свързани лица за периода са посочени в точка 14 на консолидирания междинен финансов отчет на Групата
- Отчет за доходите 10 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
сделки със свързани лица
- Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
Международни кредити и кредитиране на външноикономическите сделки
- Финан. Като инструм. За разделяне на обществения продукт
§ 2. (45.) Основания за нищожност по 26, ал. 1 ЗЗД (нищожност на сделките по 26, ал. 1)
- Гражданско право
50. Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения за търговските сделки50. Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения за търговските сделки
2.66 Mb. 36
чета
Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазарДоларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
Usd увеличението е с 14,09 на сто, в частта на безсрочните окончателни сделки увеличението е около 3 пъти
107.53 Kb. 1
чета
Закон за пазарите на финансови инструменти. В зависимост от белезите, които притежават, клиентите на Инвестиционния посредник попадат в една от изброените по-долу три групиЗакон за пазарите на финансови инструменти. В зависимост от белезите, които притежават, клиентите на Инвестиционния посредник попадат в една от изброените по-долу три групи
Kлиентите трябва да поискат писмено пред Инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки или Инвестиционен продукт
Закон 55.43 Kb. 1
чета
И банковите сделкиИ банковите сделки
0.62 Mb. 4
чета
На разпоредителните сделкиНа разпоредителните сделки
0.97 Mb. 6
чета
И банковите сделкиИ банковите сделки
0.54 Mb. 6
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
1.65 Mb. 10
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
2.5 Mb. 15
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
1.39 Mb. 8
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
1.18 Mb. 8
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
1.06 Mb. 7
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
1.83 Mb. 11
чета
Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостР е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
2.15 Mb. 13
чета
Търговски сделки ивайло Иванов СтайковТърговски сделки ивайло Иванов Стайков
305.77 Kb. 1
чета
П у б л и ч е н р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти-общинска собственостП у б л и ч е н р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост
Решение 146.76 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница