А. монографииДата24.06.2017
Размер76.98 Kb.


Научни публикации

на доцент доктор АСЕН НИКОЛОВ Кожухаров

за периода 1996 - 2012 г.


А. МОНОГРАФИИ:
2. Кожухаров, А. Н. Морските десанти през двадесети век. Варна, Славена, 2007, 504 с.
1. Кожухаров, А. Н. Съвременните въоръжени конфликти в историята на военноморското изкуство. Варна, ИК Стено, 2000/2002, 320 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

49. Кожухаров, А. Н. Атестатите и зрелостните свидетелства на Морско училище (1892-1946 г.). // Стратегии на образователната и научна политика, кн. 1, 2012.

48. Кожухаров, А. Н. За българите – възпитаници на италианското военноморско училище в Ливорно. // Стратегии на образователната и научна политика, кн. 2, 2011, с. 164-181.

47. Кожухаров, А. Н. Български стипендианти в Морския корпус – Санкт Петербург (1899-1914 г.): обучение и образователни аспекти на кариерата им. // Педагогика, кн. 1, 2011, с. 128-144.

46. Кожухаров, А. Н., Наймушин, И. Н. Константин Давидов - преподавател в морските училища на две държави. // Педагогика, кн. 3, 2010, с. 131-140.

45. Кожухаров, А. Н., Емелин, А. Ю. Дебютът на обучението на българи в Морското училище в Санкт Петербург (1882-1889). // Исторически преглед, кн. 3-4, 2010, с. 136-143.

44. Кожухаров, А. Н. Превратната кариера на морския офицер Валентин Паспалеев. // Исторически преглед, №1-2, 2010, с. 214-226.

43. Кожухаров, А. Н., Емелин, А. Ю. Павел Машнин – един от основателите на българския военен флот (1879 г.). // Минало, кн. 4, 2010, с. 4-9.

42. Кожухаров, А. Н., Наймушин, И. Н. Кариерата на капитан първи ранг Чучугин - морската съдба на сирака от Батак. // Минало, кн. 2, 2010, с. 22-34.

41. Кожухаров, А. Н. За обучението и преподавателската кариера на инженер-корабостроителя Йордан Пращинков. // Известия на Народен музей - Варна, 2009, т. 70.

40. Кожухаров, А. Н. За първоначалния състав на последния военновременен випуск на Машинното училище при Флота на Негово Величество. // Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", №29, 2009, с. 177-180.

39. Кожухаров, А. Н. За публикационната дейност на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" през 2008 г. // Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", №29, 2009, с. 140-143.

38. Кожухаров, А. Н. Българските офицери-подводничари през Първата световна война. // Годишник на Военноморския музей-Варна, 2009, Т. VІІ, с. 110-120.

37. Кожухаров, А. Н. За началото на висшето военноморско образование в България. // Военноисторически сборник, кн. 2-3, 2009, с. 14-23.

36. Кожухаров, А. Н. Българската военноморска  образователна система  според личния архивен фонд на капитан Георги Дюлгеров. // Исторически преглед,  №1-2, 2009, с. 215-224.

35. Кожухаров, А. Н. За обучението и кариерата на морския офицер Димитър Карамаждраков. // Военноисторически сборник, кн. 1, 2009, с. 39-41.

34. Кожухаров, А. Н. Възпитаниците на Машинното училище при Флота на Негово Величество, учили във Военноморското училище “Мюрвик” в град Фленсбург през Първата световна война. // Военноисторически сборник, кн. 4, 2008, с. 31-38.

33. Кожухаров, А. Н. На фокус - защитата на морския суверенитет. // Военен журнал, кн. 5, 2008, с. 137-139.

32. Кожухаров, А. Н. За какво свидетелства личният архив на един забравен възпитаник на Морско училище? // Годишник на Военноморския музей - Варна, 2008, Т. VI, с. 85-94.

31. Кожухаров, А. Н. Система за управление на релационна база данни (СУРБД) за инвентаризиране на научните публикации във ВВМУ. // Военен журнал, кн. 1, 2008, с. 129-136.

30. Кожухаров, А. Н. Капитан I ранг Койчо Георгиев – изтъкнат преподавател на Морско училище от първата половина на миналия век. // Военноисторически сборник, кн. 2, 2008, с. 38-43.

29. Кожухаров, А. Н. Капитан І ранг Георги Герасимов - пръв доктор на военните науки в историята на българския флот. // Военноисторически сборник, кн. 3, 2007, с. 52-54.

28. Кожухаров, А. Н. Един почти забравен преподавател на Морско училище. // Военноисторически сборник, кн. 1-2, 2006, с. 67-70.

27. Кожухаров, А. Н. Обучение на студенти от Чехословакия във ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” в периода 1953 –1959 година. // Годишник на Военноморския музей-Варна, 2005, Т. ІV-V, с. 324-330.

26. Кожухаров, А. Н. Десантните, противодесантните действия и бойни евакуации 1914-1918 г. // Военноисторически сборник, №4, 2005, с. 46-51.

25. Кожухаров, А. Н., Медникаров, Б. К. За някои особености при използването на леките сили от индийските ВМС в хода на Индо-пакистанската война през 1971 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна, 2002, Т. ІІ, с. 147-164.

24. Кожухаров, А. Н. Британската десантна операция на Фолкландските острови. // Военна академия, Годишник, 2002, с. 65-92.

23. Кожухаров, А. Н. Българските загуби по речно-морските комуникации през Втората световна война. // Исторически преглед, №3-4, 2001, с. 173-184.

22. Кожухаров, А. Н. “Военните операции, различни от война” и тяхното място в българската военноморска терминология. // Военен журнал, №5, 2001, с. 102-108.

21. Кожухаров, А. Н. Перспективи за промени на определението за кампания. // Военен журнал, №4, 2001, с. 29-31.

20. Кожухаров, А. Н. Участието на българските военноморски сили в Първата световна война. // Годишник на център “Военна история”: Военноисторически сборник, №2, 2001, с. 33-48.

19. Кожухаров, А. Н. Оперативното изкуство на ВМС - минало и настояще. // Военен журнал, №4, 2000, с. 131-138.

18. Кожухаров, А. Н. Новоизлезлите справочници на немския професор Юрген Ровер и българските загуби по морските комуникации през Втората световна война. // Военен журнал, №6, 2000, с. 163-166.

17. Кожухаров, А. Н. Морският десант със специално предназначение през 60-те - 80-те години на ХХ век. // Военноисторически сборник, № 5, 1999, с. 107-118.

16. Кожухаров, А. Н. Черноморската Цушима и българската военноморска история от началото на века. // Военноисторически сборник, № 6, 1999, с. 200-201.

15. Кожухаров, А. Н. Август 1945: Съветско-японската война на море - цената на победата. // Военноисторически сборник, № 3, 1999, с. 197-198.

14. Кожухаров, А. Н. Противовъздушен бой на корабните съединения с използване на зенитни огневи средства и радиоелектронно противодействие - по опита от модерните локални войни. // Военен журнал, №2, 1998, с. 110-119.

13. Кожухаров, А. Н. Индо-Пакистанский конфликт - действия на море. // Военноисторически сборник, № 4, 1998, с. 204-206.

12. Кожухаров, А. Н. Чеченската драма. // Военен журнал, № 1, 1998, с. 122-124.

11. Кожухаров, А. Н. Засадните действия на леките сили на море в зората на бойното използване на противокорабните крилати ракети. // Военен журнал, № 1, 1997, с. 132-135.


Задгранични:
10. Кожухаров, А. Н. Воспитанники русских мореходных классов в военном флоте Болгарии в начале XX в. // Вопросы истории, №2, 2011, с. 114-121.

9. Кожухаров, А. Н., Наймушин, И. Н. Обучение болгар в кронштадтском Техническом училище Морского ведомства (1885-1893). // Кортик. Флот. История. Люди, вып. 12, 2011, с. 36-46.

8. Кожухаров, А. Н. Болгарские офицеры - воспитанники Морского инженерного училища Императора Николая I. // Военно-исторический журнал, № 3, 2009, с. 31-34.

7. Кожухаров, А. Н. Минный инцидент в Красном море в 1984 г. // Экспорт вооружений, (Россия), №4. 2005, с. 65-70.

6. Kozhukharov, А. N. Die Verluste der bulgarischen Handelsflotte im Zweiten Weltkrieg. // Schiff und Zeit, №53, Fruhjahr, 2001, S. 56-59.

5. Кожухаров, А. Н. Противовоздушный бой корабельного соединения (По опыту локальных войн). // Морской сборник, № 9, 1999, с. 66-71.

4. Кожухаров, А. Н. Ближний восток: Октябрьская война 1973 года: Боевые действия легких ракетно-артиллерийских сил (ЛРАС) на море в ходе арабо-израильской войны. // Морской сборник, № 10, 1998, с. 60-66.

3. Kojukharov, А. N. In Retrospect the Employment of Antiship Missiles. // Naval War College Review, Autumn, 1997, pp. 118-124.

2. Кожухаров, А. Н. Война на Истощение (Некоторые военно-морские аспекты арабо-израильского вооруженного конфликта 1967-1970 гг.). // Морской сборник, № 8, 1996, с. 76-80.

1. Кожухаров, А. Десанты в ходе Южно-Атлантического кризиса. // Морской сборник, №7, 1996, с. 68-76.


В. Научни доклади

17. Емелин, А. Ю., Кожухаров, А. Н. Флагманский инженер-механик П.А.Машнин: на службе России и Болгарии. // Елагинские чтения, вып. V, Санкт-Петербург, январь, 2011, с. 139-147.

16. Кожухаров, А. Н. Към историята на Корабоначалническия курс на Морската учебна част. // 130 години военно образование в България, 2009, с. 35-45.

15. Кожухаров, А. Н. Летците-пилоти от първата четвърт на миналия век в Алманаха на възпитаниците на Морско училище. // Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 161-168.

14. Кожухаров, А. Н. Публикационната дейност на ВВМУ за 2007 г. – постижения, тенденции и проблеми. // Морски научен форум, Т. 1, 2008, с. 23-29.

13. Кожухаров, А. Н. Усъвършенстване на системата за набиране и автоматична обработка на данните за публикационната активност на преподавателите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". // Морски научен форум. Т. 2, 2006, с. 84-90.

12. Кожухаров, А. Н., Великов, Н. А., Колев, Н. Ж., Йорданов, Н., Василев, В. Н. Учебни програми и модули и образователно-квалификационните технологии за подготовка на кадри за ВМС и съответствието им със стандартите на НАТО и морската безопасност и сигурност. // Морското образование и квалификацията на морски кадри – състояние и европейски перспективи. Сборник на Втората Националната научно-практическа конференция - БУЛМЕТ 2005. Варна, 17.11.2005, с. 27-32.

11. Кожухаров, А. Н. Противоминните действия на Морските войски в края на Втората световна война. // Втората световна война, България и следвоенния свят. Сборник с доклади и научни съобщения, изнесени на научна конференция в София, 20.4.2005, 2005, с. 126-133.

10. Кожухаров, А., Аврамов, Л. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров” в ретроспекция. // Везни. Специален брой, съставен с материали от конференция „125 години военно образование в България”, 2004, с. 18-22.

9. Кожухаров, А. Н., Иванов, И., Великов, Н., Колев, Н., Йорданов, Н., Шиваров, А. Прилагане на стандартите на НАТО и изискванията на международната морска организация при обучението във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”. // Морското образование и квалификацията на морски кадри в началото на ХХІ век – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади на Национална научно-практическа конференция, проведена във Варна, 2003, с. 185-189.

8. Кожухаров, А. Н, Кожухарова, П. П. Апостериорен анализ на дидактически тестове по военна история във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” – Варна. // Морски научен форум, Т. 6, 2001, с. 152-159.

7. Кожухаров, А. Н. Обучението на курсанти от Народна Демократична република Йемен във ВНВМУ ”Н.Й.Вапцаров” – Варна. // Сборник научни трудове. ВВУАПВО ”П. Волов” - Шумен, 2000, част ІІ, с. 85-88.

6. Кожухаров, А. Н. Мястото на боя при Балчик в българската военноморска история. // Сборник научни трудове. ВВУАПВО ”П. Волов” - Шумен, 2000, част ІІ, с. 72-75.

5. Кожухаров, А. Обучение на курсанти от Виетнам във ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 80-те години. // Морски научен форум, Т. 4. Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ- Варна, 1996, с. 433-439.

4. Кожухаров, А. Н. Обучението на курсанти от Куба във ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров". // Научно-тематичен сборник. Сборник с резюмета от Научна сесия на училището с международно участие. Т. 4. ВВМУ - Варна, 1994, с. 294-302.

3. Кожухаров, А. Н. Изследване на обучението на чуждестранни курсанти във ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров" през 60-те години. // Сборник "Научни трудове" от Юбилейна научна сесия, посветена на 80-годишнината от Балканската война, проведена във ВВОВУ "В. Левски" - Велико Търново на 27-28 май 1993, т. XXIV, с. 182-185.

2. Кожухаров, А. Н. Изследване на обучението на чуждестранни курсанти в НВВМУ и ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров" през 50-те години. // Сборник доклади от научна сесия на ВВМУ, 1992, с. 142-148.1. Кожухаров, А. Н. Обучение на чуждестранните курсанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за периода от 1953 до 1991 година. // 110 години морско образование в България, Т. І. 1991, с. 14-16.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница