А н а л и з на резултатите от теста при проверка и оценка на знанията на учениците от ІІI а клас на входно нивоДата25.07.2016
Размер47.94 Kb.
А Н А Л И З

На резултатите от теста при проверка и оценка на знанията на учениците от ІІI а клас на входно ниво

Математика Тест

/учебен предмет/ /вид на проверката/


  1. Количествен анализ.СРЕДЕН УСПЕХ
No

Клас

Слаб

бр.

Среден

бр.

Добър

бр.

Мн. Добър

бр.

Отличен

бр.

Среден

успех
IІІ а -26 ученика

-

3

6

5

12

5.000%

11, 53%

15, 38%

19, 23%

46, 15%
Сравнителен анализ:

Входно ниво: 5.51 ; Междинно ниво: 5.44 ; Изходно ниво: 5.35 във ІІ класВходно ниво ІІІ клас-5.00

Теста за входно ниво за проверка трайността на знанията на учениците от втори клас съдържа 6 задачи и една допълнителна задача.

Зад.1

а)Съдържа събиране и изваждане на двуцифрени числа с преминаване на десетицата.б)Табличното умножение и деление.

в) Решаване на задача със скоби и числени изрази, в които да се приложи правилото за ред на действията.

Зад.2 Намиране на неизвестно число.

Зад.3 Релациите <,>,=.Поставяне на знаците за сравнение.

Зад.4 Съставна текстова задача.

Зад.5 Текстова задача.

Зад.6 Геометрична задача за намиране обиколка на равнобедрен триъгълник.

Допълнителна логическа задача.
  1. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ В ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

(усвеоен учебен материал, въпроси, на които не се затрудняват, показани компетентности)

Зад.1 По-голямата част от учениците владеят събирането и изваждането на двуцифрени числа с преминаване на десетицата.

а) При събиране и изваждане на двуцифрени числа с преминаване на десетицата в задачата не са допуснали грешка-20 ученика-76,92%

б)Преобладаващата част от учениците владеят табличното умножение и деление.

В задачата с табличното умножение и деление, не са допуснали грешка 17 ученика-65,38%.

в) Учениците в по-голямата си част от класа решават задачи със скоби и числени изрази. При решаване на задача със скоби и числени изрази, в които да се приложи правилото за ред на действията, не допуснали грешка 15 ученика-57,69%

Зад.2

Учениците имат умения за намиране на неизвестно число. Не допуснали грешка 16 ученика-61,64%.

Зад.3


Владеят релациите <,>,= .Поставят по-голямата част от класа вярно знаците за сравнение.Не допуснали грешка 18 ученика-69,23%

Зад.4 Половината от учениците решават съставна текстова задача.Не допуснали грешка са 13 ученика-50%

Зад.5 Текстова задача. Не допуснали грешка 10 ученика-38,46%

Зад.6 Геометрична задача за намиране обиколка на равнобедрен триъгълник. Решили без грешка-15- 57,69%

Допълнителна логическа задача.

15 решили задачата .

  • Качествен анализ:

1. Учениците могат да четат,пишат и сравняват числата до 100.

2. Владеят действията събиране и изваждане на числата до 100 с и без преминаване.

4. Могат да изваждат числата до 100 без и със заемане.

5. Владеят табличното умножение и деление.

6. Могат да намират неизвестно събираемо и неизвестен множител и да правят проверка.

7. Решават числови изрази без и със скоби.

8. Намират обиколка на равнобедрен триъгълник .

9. Познават и прилагат разместителното и съдружителното свойство на умножениетето.

10.По-голямата част от учениците решават правилно текстови задачи.


  1. АНАЛИЗ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ В ЗНАИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

(неусвоен учебен материал, въпроси, на които се затрудняват)
Зад.1

а)Съдържа събиране и изваждане на двуцифрени числа с преминаване на десетицата. –Сгрешилите са 6 ученика- 23,08%

б)Табличното умножение и деление.Сгрешили 9 ученика- 34,61%

в) Решаване на задача със скоби и числени изрази, в които да се приложи правилото за ред на действията. Допуснали грешка 11 ученика-42,30%

Зад.2 Намиране на неизвестно число.Допуснали грешка 10 ученика-38,46%

Зад.3 Релациите <,>,=.Поставяне на знаците за сравнение. Допуснали грешка-8 ученика- 30,73%

Зад.4 Съставна текстова задача. Учениците с грешка и пропуски в решаването на текстовата задача са 13 ученика- 50%

Зад.5 Текстова задача. Неправилно решилите или затруднили се ученици са 16- 61,54%

Зад.6 Геометрична задача за намиране обиколка на равнобедрен триъгълник. Допуснали грешка 11 ученика- 42,30%

Допълнителна логическа задача. 11 ученика не са решили задачата.Слаби страни:

1. Развитие на логическото мислене и решаване на повече логически задачи.

2. Навици за проверка при изчислителни задачи.

3. Познаване ред на действията при решаване на числови изрази.

4. Решаване на съставни текстови задачи .

5. Умения за съкратен запис на текстова задача.

7. Решаване на геометрични задачи.

8. Превръщане на мерни единици.

  1. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА:
  1. Индивидуална работа с учениците и работа да адаптация на новодошли ученици в класа.

  2. Индивидуална работа с всички ученици.

3. Срещи , разговори и консултации с родителите на учениците.

4. Консултиране на учениците с пропуски .

5. Диференциран подход .

6. Изисквания за редовно посещение на родителските срещи.

7. Диференцирана домашна работа.

8. Обсъждане на резултатите от плануваните писмени проверки.


22.09.2014г.

Преподавател: Мария Мавродиева Подпис:………………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница