А/ технически специалностиДата01.06.2018
Размер164.9 Kb.
С П И С Ъ К

на вещи лица

за района на Благоевградски окръжен съд

А/ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ1. Архитекти

1.Владимир Йорданов Милков, Благоевград ул.” Джеймс Баучер” № 12 дом. 34356 моб. 048868180, архитект, архитектура

2.Иван Целов Генов, Благоевград ул. “Менча Кърничева” № 5, дом. 45791, архитектура,

3. Васил Павлов Тинчев, Благоевград, ул. Трети март № 3, вх.б, дом. 29155, архитектура

4. Митко Борисов Стоилов, Благоевград, ул. Александър Стамболийски № 24-а, дом. 26663, архитектура

5.Стоян Георгиев Чаушев, Благоевград, бул. кв.Св. Кирил и Методий № 21 вх. В, ет. 4 ап. 12, дом. 33556 моб. 0887474860, архитектура2. Строителни инженери и специалисти

6. Димитър Неделков Левунлиев, Благоевград ул. № 1,дом. 886100, геодезия фотограметрия картография, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях

7. Христо Иванов Георгиев, Благоевград, ул. Даме Груев № 34 вх. б ап. 15,дом. 33815,моб. 098245199, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти и на земеделски земи, подобрения и насаждения

8. Павел Александров Михайлов,Благоевград, ул. Менча Кърничева № 22, дом. 34475, строителство

9. Иван Георгиев Самарджиев, Благоевград, ул. Ангел Кънчев № 4, дом. 24676, строителство, архитектура и геодезия

10. Александър Костадинов Василев, Благоевград, бул. Св.св. Кирил и методий № 23, дом. 26657, хридромелиоративно строителство, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях

11. Станка Василева Маркова, Благоевград ул. Димитър Йосифов № 20-а, дом. 30455, моб. 0887919224, експерт оценител, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти оценка на земеделски земи подобрения и насаждения в тях

12. Марина Петрова Сапаревска, Благоевград, ул. Кръстьо Асенов № 3 ет. 4, тел. 21947, служ.39577, моб. 098709650, водоснабдяване и канализация, стоителен контрол, оценка на недвижими имоти

13. Роза Георгиева Каймаканова, Благоевгрлад, ж.к. Еленово бл. 40, ап. 52, дом. 42777, моб. 0887950112, хидромелиоративно строителство, оценка на недвижими имоти

14. Илия Иванов Ангелов, Благоевград, бул. Св.Кирил и Методи № 11, дом. 26852, геодезия фотограм. и картография, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях,техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ ЗВСГЗГФ И ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра

15. Румяна Димитрова Граховска, Благоевград, ул. Никола Вапцаров № 31, дом. 28594, моб. 048825941, промишлено и гражданско строителство и право, оценка на недвижими имоти

16. Кита Николова Стоилова, Благоевград, ж.к. Запавад, бл. 53, ап. 23 ет. 5, дом. 28578, служ. 39576, пътно строителство, строителен контрол, оценка на недвижими имоти

17.Фидана Костадинова Попова, Благоевград, ул. Петър Зографски № 3, вх. В, ет. 8, ап. 16, дом. 28637, служ. 39576, промишлено и гражданско строителство, строителен контрол,оценка недвижими имоти

18.Атанас Михайлов Мазнев, Благоевград, ул. Трети Март № 6, дом. 34744, геодезия, фотограм. и картография


19. Георги Иванов Самарджиев, Благоевград ул. Ангел Кънчев № 4, дом. 30926,24676, моб,0889227630, железопътно строителство, инженер

20. Екатерина Кирилова Николова, Благоевград, ул. Христо Чернопеев № 19, дом. 32582 ,моб. 0888505691, промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти

21. Мария Иванова Василева, Благоевград, ул. Петър Зографски № 6-а, дом. 20380, служ. 885427, промишлено-гражданско строителство

22. Атанас Димитров Атанасов, Благоевград, ул. Тодор Александров № 85, дом. 21916,моб.0889584062, геодезия фотограм, картография,оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на техн. дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството

23. Димитър Кирилов Граховски, Благоевград ул. Н. Вапцаров № 31,дом. 28494, геодезия

24. Любомир Стоянов Харалампиев, Благоевград, ул. Иван Михайлов № 20, моб. 098670042, инженер по пгс, управление на строителното ръководство

25. Снежанка Григорова Перчеклийска, Благоевград, ул. Васил Априлов № 26, дом.. 34038, в и к, оценка на земеделските земи и подобренията в тях, оценка на недвижими имоти, мениджмънт и маркетинг

26. Илонка Данчева Минкова, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 123 а, ет. 2, ап. 3, геодезия фотограм. и картография, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

27. Мурад Исуфов Арнаудов, с. Абланица, община Хаджидимово, дом. 07524 351, служ .0887282541, промишлено и гражданско строителство

28. Мария Иванова Витанова, гр. Гоце Делчев, ул. Прилеп № 3, моб. 0887233319, геодезия и картография

29. Красимир Бориславов Стайков, с. Мусомища ул. Рила № 1, община Гоце Делчев, дом. 0751 25989, моб. 0887715206, геодезия фотограм и картография, оценка на недвижими имоти

25.Мустафа Мустафов Мейзинев, Гоце Делчев, ул. Симеон Радев бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 7, дом. 0751 24028, служ. 0751 20908, служ. 0751 27257, моб. 0888849025,промишлено и гражданско строителство

30. Илияна Борисова Кондева, Разлог, ул. Братя Каназиреви № 65, дом. 0747 80559, служ. 0747 80002, моб. 0888417568, геодезия фотограм. и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобрения върху тях
3. Специалисти с други технически специалности

31. Райка Асенова Стоянова, Благоевград, ул. Тодор Александров № 61, технология и организация на автомобилните превози

32. Вангелия Георгиева Миленкова, Благоевград, ул. Тодор Александров № 69, дом. 32267, технология на машиностроенето

33. Ангел Иванов Мангушев, Благоевград, ул. Генерал Тодоров № 3, дом. 34795, селскостопанска техника

34. Янчо Стойнев Митев, Благоевград, ул. Крали Марко № 10, железопътно строителство, проектант

35. Илинка Янчова Митева, Благоевград, ул. Полк. Дрангов № 82, промишлено и гражданско строителство-конструкции, оценка на недвижими имоти

36. Иван Георгиев Каймаканов, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 40, ет. 9, ап. 52, дом. 42777 моб.0889623769, двигатели с вътрешно горене, оценка на недвижими имоти

37. Нора Константинова Узунова, Благоевград, ул. д-р Вл. Бъчваров № 3, дом. 32232, моб. 098204142, педагогика на обучението по техники и технологии

38. Светослав Маринов Михайлов, Благоевград, ул. Цар Симеон № 13, дом. 39697, моб. 0887349957, двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи

39. Вангел Кирилов Попов, Благоевград, ул. Пхайдукови № 68, бл. 2, вх. Б, ет. 6, дом. 29784, двигатели с вътрешно горене


40. Румяна Вангелова Зъкова, с. Рилци, община Благоевград, технология на машиностроенето

41. Цветанка Иванова Демерджиева, Петрич, ул. Свети Климент Охридски № 4, дом. 24715, строителство и архитектура

42. Шефкет Ибраимов Пачеджиев, с. Дебрен, община Гърмен, строителство и архитектура

43. Апостол Иванов Ковачев, Гоце Делчев ,бул. Гоце Делчев № 29, вх. д, дом. 0751 25536, ел.машини и апарати, оценка на машини и съоръжения на дългообортни и дълготрайни активи

44. Димитър Ангелов Шопов, Гоце Делчев, ул. Драма № 5, дом. 0751, 24817, техник, водно строителство

45. Спас Иванов Костов, Благоевград, ул. Тодор Александров № 57, дом. 881169. 888301, моб. 0888699033, радио и телевизионна техника, мрежов администратор

46. Петър Кирилов Захов, Благоевград,ул. П. Зографски № 6-а, ет. 6, ап. 16, дом. 21383, ел. снабдяване на промишленото предприятие, оценка на машини и съоръжения

47. Любен Кирилов Донев, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 62, вх. А, ет. 7, ап. 21 дом. 44922, двигатели с външно горене

48. Славчо Димитров Камарчев, Благоевград, ул. Генерал Тодоров № 1, дом. 886050, електроника слаби токове, съобщителна техника, методика, педагогика и психология

49. Владимир Никифоров Ненков, Благоевград, бул. 14-ти полк № 6, дом. 885082, моб.0899290363, технология и организация на автомобилния транспорт, технологии и безопасност в автомобилния транспорт

50. Юлиана Борисова Григорова, гр. Белица, ул. Иван Алексов № 21, дом. 074442234, химическа технология на дървесината, счетоводител, оценка на машини и съоръжения

51. Светослав Методиев Миленков, Благоевград, ул. Тодор Александров № 69, дом. 3226, моб. 0889308040, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения бизнесмениджмънт

52. Ивко Пенков Иванов, гр. Варна ул. Д-р Басанович бл. 13 ап. 201/2, дом. 052 383466, 303788, моб. 098348374, технология на металите и металообработваща техника, дефектоскопия визуално-оптична, безразрущелен контрол, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика

53. Антон Георгиев Марулевски, 2700, гр. Благоевград, ул. Панайот Хитов, № 30, вх. б, ет. 3, дом. 073/83-19-03, моб. 0898 65 67 21, машинен инженер и счетоводство и контрол

54. Йордан Георгиев Прегьов, 2700, гр. Благоевград, ул. Васил Априлов, № 1, строително производство

55. Симеон Василев Крумов, 2760, гр. Разлог, ул. Екзарх Йосиф, № 58, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 2, тел.0747/4657, инженер геодезист

56. Светла Христова Колчева, 2760, гр. Разлог, ул. Изворите, № 54, дом. 0747/6543, служ.0747/80 561, промишлено и гражданско строителство, индустриален мениджмънт

57. Елена Маринова Цветкова, 2700, гр. Благоевград, ул. Вардар, №22, ап. 8, тел. 073/38446, моб. 0887 35 84 75, водоснабдяване и канализация, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите

58. Борис Ангелов Муртов, 2800, гр. Сандански, ул. Славянска, № 32, механизация на селското стопанство

59. Михаил Стойчев Мазнев, 2760, гр. Разлог, ул. Яворов, 4, тел. 0747/80 732, моб. 0889 97 29 39, двигатели с вътрешно горене

60. Анета Георгиев Сталева, 2760, гр. Разлог, ул. Бяла Река, 60, дом. 0747/3541, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд

61. Асен Иванов Косанов, 2700, гр. Благоевград, ул. Стамболов, 15, дом. 073/39154, ел.снабдяване и ел.обзавеждане

62. Владимир Никифоров Ненков, 2700, гр. Благоевград, бул. 14-ти полк, бл. 6, вх. А, ап. 4, дом. 073/88 50 82, моб. 0899 290 363, технологоия и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи

63. Нисим Мойсев Мошев, 2700, гр. Благоевград, машинен инженер-текстилна техника

64.Атанас Станимиров Панделов, 2700, гр. Благоевград, ул. Майор Стефан Иванов, 9, тел. не е посочен, инженер по горско стопанство, оценител на въздействието върху околната среда, земи и почви и растителен и животински свят

65.Величка Божикова Карадимова, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 207, вх. В, ет. 5, ап. 13, моб. 0898 86 46 49, предприемачество и мениджмънт

66.Надежда Живкова Пиринска, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Запад, 54, ет. 7, ап. 48, моб. 0889 58 32 36, промишлено и гражданско строителство, цени и ценообразуване на оборотни и дълготрайни активи

67. Симеон Василев Крумов, 2760, гр. Разлог, ул. Екзарх Йосиф, 58, бл. 4 вх. Б ап. 2, оценка на недвижими имоти

68. Стефан Борисов Кленджаров – Симитли, ул.”Искра” № 30, тел. 0885542861, специалност “Военен инженер по ЗТИ и радиоелектронна техника”.

69. Параскева Борисова Стамчева – 2850, Петрич ул.”Асен Златаров” 6 , тел. 0745 25255, минен инженер – електромеханик, оценител на машини и съоръжения в сферата на електрониката, производство на металорежещи машини, минните съоръжения и транспорта.

70. Любомир Цветков Йотов - 1124, София, жк Яворов бл. 11 вх.А ап.2, тел. 8463902, 8462873, моб. 0888220716, експерт в областта на минтическата и външнотърговска дейности, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи.

71. Илиян Ангелов Недялков – Банско, ул.”5 октомври” № 14, тел. 0896038301 и 0888344598, Специалност “Офицер по танковите войски, военен инженер по РТВО, технология на машиностроенето” квалификация – машинен инженер.


4. Агрономи

72. Ангел Борисов Терзиев, Благоевград, ул. Люляк № 21, дом. 885217, лозарство-градинарство, полевъдство


5. Икономисти

73. Виолета Христова Василев-Талупска, Благоевград, бул. Св.св. Кирил и методий № 20, дом. 26973, статистика, счетоводител, счетоводство на капиталното строителство

74. Панчо Илиев Христов, Благоевгрлад, ул. Владо Черноземски № 12, дом. 25954, 882864, счетоводна отчетност, оценка на земеделски земи и подобренията върху тях

75. Стойне Николов Попов, Благоевград, ж.к.Струско-център бл.25 вх. б ет. 1 ап. 1, дом. 45563 служ. 39045, моб. 098452782, икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността

76 Соня Илиева Тахова, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 45 вх. а ет. 8 ап. 24, дом. 33172, моб. 098819390, счетоводна отчетност, преподавател.

77. Василка Иванова Стойчева, Благоевград, ул. Крали Марко № 8 вх. а дом. 37916, служ. 880978, моб. 0898813419, 048857059, финанси, оценка на държавни и общински предприятия

права на индустриална собственост, финансови институции, машини и съоръжения и недвижими имоти

78. Иван Любенов Гемов, Благоевград, ул. 14-ти полк № 6-б, моб. 0898749213, счетоводна отчетност и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово ценови експертизи

79. Георги Благоев Георгиев, Благоевград, ул. Петър Зографски № 6-б, дом.3-90-98, счетоводна отчетност

80. Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 55 ап. 17, дом.47318, моб. 0898585296, счетоводна отчетност, оценка на държавни и общински пердприятия преобразувани или непреобразувани в тд

81. Кирил Наполеонов Баев, Благоевград, ул. Шишман № 20, икономика на вътрешната търговия

82. Вера Ангелова Зехирова, Благоевград, ул. Марица № 37 вх. б, дом. 29739, счетоводна отчетност

83. Димитринка Кирилова Стоичкова, Благоевград, ул. Илинден № 2 в бл. 5 ап. 14, дом. 31872, , икономика и планиране на мтс

84. Йорданка Миланова Ваклинова, Благоевград ж.к. Запад № 31 ет. 2 ап. 5, дом. 881273, Висше, финанси и кредит

85. Янко Стойчев Чукарски, Благоевград, ул. Крали Марко № 8-а, дом. 20228, моб. 048782740, счетоводна отчетност

86. Росица Кирилова Велинова, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 5 вх. б ап. 6 , дом. 47609, служ. , 30201, стопанско управление, счетоводител

87. Теменужка Василева Захова, Благоевград, ул. Никола Вапцаров № 18, дом. 26965, моб. 098777992, счетоводна отчетност, оценка на цели държавни и общински предприятия преобразувани или непреобразувани в тд

88. Роза Любомирова Давидкова, Благоевград, ул. Крушево № 20, дом. 31929 , служ. 884617, финанси и кредит, гл. счетоводител

89. Цветанка Иванова Стойчева, Благоевград, ул. Иларион Макариополски № 2, дом. 27276, моб. 0889379715, счетоводна отчетност

90. Горан Василев Петров, Благоевград, ул. д-р Христо Татарчев № 31, дом. 880254, счетоводна отчетност

91. Лиляна Кръстинова Темелкова, Благоевград, ж.к. Ален Мак № 2 ап. 12 , дом. 30656, счетоводна отчетност

92. Теменужка Велинова Христова, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 16, ет. 11 ап. 43, дом. 886068 1,служ.1 885463, народно стопанско планиране

93. Ели Николова Папанова, Благоевград, ж.к. Еленово бл. 48, ап. 11 , тел. 882177, социално-икономическа информация, счетоводител

94. Михаил Кирилов Илков, Благоевград, ул. Победа № 5, дом. 21683, служ., 882906, аграр-икономика, счетоводител, финанси отчетност и контрол

95. Василка Сотирова Иванова, Благоевград, ул. Тодор Александров № 52, тел. 34559, счетоводство и контрол

96. Иван Илиев Христов, Благоевград, бул. Св.св. Кирил и Методий № 11, дом. 26924, икономика на промишлеността

97. Спас Икирилов Ваклинов, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 31 ет 5 ап. 5, тел. 881273, счетоводна отчетност, експерт по съдебно счетоводни и финансови ценови експертизи

98. Албена Фердинандова Сотирова, Благоевград ул. Трети Март № 14, тел. 25759, икономист, счетоводител

99. Димитър Владимиров Николов, Благоевград ул. 14-ти полк № 33, тел. 22053, дом. 42339, икономика и организация на селското стопанство, оценка на държавни и общински предприятия

100. Велияна Георгиева Кацарска, Симитли , ул. Вихрен № 11, 074872379, моб. 0888643754, счетоводство и контрол

101. Георги Аспарухов Янков, Петрич, ул. Мусала № 2, 074523782, моб. 0889571059, финанси, експерт по съдебно-счетоводни и финансово ценови

102. Добринка Георгиева Бойкова, Сандански, ул. Таската Серски № 7, тел. 074732400, моб. 0887577111, икономика на индустрията

103. Ивайло Борисов Ръхов, Банско, ул. Цар Симеон № 57, моб. 08877235686, дом. 074432534, агробизнес

104. Александър Василев Чомаков, Разлог ул. Черна река № 23, 07476226, счетоводна отчетност


105. Здравка Атанасова Попандонова, Сандански, ул. Соколова скала № 10-а, 074624535, 27555, икономика, планиране и отчетност

106. Божана Петрова Неделчева, с. Елешница, община Разлог, счетоводител икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово ценови експертизи

107. Петър Иванов Дамянов, Гоце Делчев, ул. Тунджа № 17, моб. 0889919673, счетоводство и контрол

108. Елена Георгиева Божкова, Петрич, ул. Рокфелер № 14, тел. 0745 2-96-10, 2-15-19, финансово счетоводни експертизи

109. Зоя Иванова Йоткова, Сандански, ул. Пирин № 106, тел. 0746, 2-48-92, 2-62-305, финансово счетоводни експертизи

110. Георги Кирилов Жежев, Благоевград, ул. Св. Наум № 2, тел. 24820, моб. 088264484, оценител на оборотни и дълготрайни активи

111. Апостол Иванов Ковачев, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев № 29-д, тел. 0751 2 55-36, 2 3561, експерт по технически проблеми и оценител на оборотни и дълготрайни активи

112. Снежана Александрова Жежева, Благоевград ул. Св. Наум № 2, тел. 24820, моб. 098636525, счетоводни и данъчни проблеми

113. Живка Венгелова Пандева, 2900, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев, 14, дом. 0751/2 36 81, моб. 048 87 72 80, счетоводство и финанси

114. Атанас Николов Янудов,2900, гр. Гоце Делчев, ул. Потока, 23, дом. 0751/2 65 43, счетоводство и контрол

115. Искра Георгиева Андонова, 2760, гр. Разлог, ул. Иларион Макариополски, 21, дом. 0747/28-17, моб. 0888 28 38 29, оценител финансови активи и финансови институции

116. Крум Атанасов Назлиев, 2900, гр. Гоце Делчев, ул. Юри Гагарин, 15, дом. 0751/2 24 69, 0751/2 43 31, моб. 0887 245 897, счетоводна отчетност

117. Добринка Георгиева Бойкова, 2800, гр. Сандански, ул. Таската Серски, 7, дом. 0746/3 24 00, икономика на индустрията

118. Любомир Цветков Йотов, 1124, гр. София, ж.к. Яворов, бл. 11 вх. А, ап. 2, тел. 02/846 39 02, 02/846 28 73, моб. 0888 220 716, международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност

119. Мария Христова Десподска, 2700, гр. Благоевград, ул. Славянска, 38, счетоводна отчетност

120. Светла Илиева Митева – 2700, Благоевград, ул.”Мелник” № 3 ет.2, дом.тел. 073/2 88 39, моб. 0885826977, икономист-счетоводител.

121. Виолета Иванова Докузова – 2700, Благоевград, ул.”Броди” № 32 ет.7 ап.21, дом.тел. 073/ 4 26 17 и моб. 0898559180, специалност “Финанси и кредит” – оценител на цели предприятия.

122. Валери Георгиев Китанов – 2850, Петрич ул.”Валандово” № 1, тел. 0745 27143 , икономист-счетоводител.

123. Анастасия Георгиева Харизанова – с. Ляски, община Гоце Делчев, Благоевградска област, тел. 0887909557, специалност “Славянска филология”, професионална квалификация “Финансов мениджмънт”

124. Блажка Сотирова Шапкова – 2850, Петрич ул.”Струма” № 20 бл.4 вх.А ап.7, тел. 0745/2 56 57, моб. 0898860827, специалност “Икономика и управление на кооперациите” – счетоводни и финансово-ценови експертизи.

125. Тодор Кръстев Томанов – 2700, Благоевград жк “Еленово” бл. 45 вх.А ет.6 ап.16, тел. 0886454122, специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”.

126. Вергил Георгиев Божиков – 2700, Благоевград, жк “Еленово” бл.22, вх.а, ап.14 - счетоводна отчетност, икономист.

127. Илиян Ангелов Недялков – Банско ул.”5 октомври” № 14, тел. 0896038301 и 0888344598, специалност “Икономика”, квалификация – икономист.
128. Мария Христова Чолакова – 2700, Благоевград ул.”Струма”, 19 В,тел. 0888875477, специалност “Счетоводство и контрол”, квалификация “магистър по икономика”

129. Надежда Борисова Гаргова – 2700, Благоевград, ул.”Струма” № 19 В,тел. 0888300047 специалност “Организационно производство и управление в промишлеността” квалификация “Икономист”Б/ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ

130. Дора Стоименова Ангелова, Благоевград, ж.к Запад № 41 ап. 16, дом.3 83 65, служ. 88 55 32 моб. 098200435, социална психология

131. Донка Георгиева Милкова, Благоевград, ул. Джеймс Баучер № 12, проучване на полезните изкопаеми, застрахователен мениджмънт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях , оценител на машини и съоръжения

132. Веселин Крумов Чамев, Благоевград, ул. Тодор Александров № 63-а, дом. 35677, разработка на полезни изкопаеми, охрана на труда и техническа безопасност

133. Йордан Димитров Цветин, Благоевград,ул. Крали Марко № 6, вх. А, ет. 2, ап. 2, технология на текстилните влакна и текстилното облагородяване

134. Анна Кирилова Амова-Костова, Благоевград,ул. Тодор Александров № 57,тел. 881169, моб. –889503590, физика

135. Лазар Велев Вутов, Благоевград, ул. Бор № 8, дом. 88 64 21, горско стопанство

136. Любен Христов Величков, Благоевград, ул. Ванюша Валчук № 3 вх. а ет. 2 ап. 3, дом.3 98 97, биология, втора специалност – химия

137. Иван Димитров Елшански, Петрич,ул. Васил Кънчев № 12, дом. 0745 2 31 52, педагогика, музикална самодеейност

138. Марин Костадинов Катранджиев с. Годлево,община Разлог, 074402/383, моб.,0888509596, горско стопанство, мениджмънт и европейска интеграция – финанси, експерт ов оз

139. Веселин Димитров Пасков, Благоевград, 86 76 76-281, РДВР – началник –снтл

140. Александър Методиев Спасов, Благоевград - 86 76 76-471, висше, РДВР - старши инспектор

141. Атанас Димитров Гацев, Благоевград - РДВР

86 76 76-361, инспектор

142. Валери Димитров Стойков, Благоевград– 86 76 76-361, РДВР, експерт

143. Рая Михайлов Ичева, Благоевград, 86 76 76 -506, РДВР,експерт биолог

144. Уляна Илиева Даскалова, Благоевград –86 76 76-506, РДВР, химик

145. Радослав Георгиев Костадинов, Благоевград, 86 76 76 -471, РДВР, мл. експерт -10

146. Владимир Асенов Чимев, Благоевград, 86 76 76 - 471, РДВР, мл. експерт

147. Асен Йорданов Димитров, Сандански, РПУ – вътр. 312, ИНСПЕКТОР

148. Димо Димитров Цанев, Петрич, РПУ вътр.322, експерт

149. Георги Костадинов Муртев, Гоце Делчев, РПУ – вътр. 336, инспектор

150. Тони Найденов Томов, Разлог, РПУ – вътр. 342, ЕКСПЕРТ

151. Илия Лазаров Божинов, 2800, гр. Сандански, ул. Асен Хадживасилев, 23, дом. тел. 0746/2 37 13, експерт криминалист

152. Стоил Любенов Мавродиев, 2700, гр. Благоевград, ул. Марица, 29, вх. В, ап. 2, тел. 073/2 75 92, моб. 0888 50 94 22, психолог

153. Рая Тодорова Барбулска, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 102, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 073/4 54 21, моб. 0887 362 128, начална педагогика

154. Весела Петрова Мелниклийска, 2700, гр. Благоевград, ул. Огражден, 8 ет. 3 ап. 6, дом. тел. 073/840 717, моб. 0887 591 044, психолог

155. Лилка Йорданова Томанова – 2700, Благоевград жк Еленово бл. 45 вх.А ет.6 ап.16, тел. 0886454121, машинен инженер.В/ ЛЕКАРИ

156. Камен Димитров Аврамов, Благоевград, ул. Парангалица № 2, тел. 30830, съдебна медицина

157. Яни Момчилов Златин, Благоевград, ул. Ташко Малев № 12, тел. 30830, моб. 0898701342, съдебна медицина,ординатор

158. Васил Стоянов Андонов, Сандански, ул. Младост № 8, тел. 0746 24321, моб. 0888265 686, съдебна медицина, ординатор

159. Антони Филипов Кичеец, Сандански, бул. Свобода № 47, тел. 0746 25826,моб.0888366659, общопрактикуващ лекар

160. Александър Димитров Попов, Петрич, ул. Зографски Манастир №12,тел. 0745 29648, моб. 0887656367, хирургия, ординатор

161. д-р Николай Кирилов Янакиев, гр. Благоевград, ул. "Н.Петрини" № 23, тел.88-41-43, психиатрия,  

162. д-р Радой Захариев Милев, гр. Благоевград, ул. "А.Страшимиров" № 9, тел. 88-41-39, психиатрия

163. д-р Адриана Благоева Солакова, гр. Благоевград ул."Крушево" № 1а тел. 88-41-40 психиатрия  

164. Венета Иванова Марина, гр. Благоевград ж.к."Запад" бл.42, ет.1 тел.88-41-38, психология, психолог

165. д-р Тони Стоянов Даскалов, гр. Благоевград ж.к. "Еленово"бл.143,ап.10, 88-88-55, ушно-носно-гърлени болести

166. д-р Божидар Асенов Велев, гр. Разлог ул."Възраждане"№ 1, 0747 - 22-38, вътрешни болести, кардиология

167. д-р Любомир Иванов Тумбев, гр. Разлог ул."Дълга Махала" № 15, тел. 0747 - 29-31, акушерство и гинекология

168. д-р Михаил Владиславов Рачев, гр. Разлог ул."Охрид" № 13, 0747 807-24, акушерство и гинекология

169. д-р Христо Спиров Георгиев, гр. Разлог ж.к. "Изток" бл.4, вх.б, ап.33, 0888289094, хирургия, ортопедия и травматология

170. д-р Георги Иванов Икономов, гр. Разлог ул."Екзарх Йосиф" № 54 0747 55-17, хирургия, старши ординатор

  171. д-р Любен Стаменов Балабанов, гр. Банско ул."Струма" № 6, 47-33, неврохирургия, ординатор

  172. д-р Иван Стоянов Илиев, гр. Сандански, ж.к."Спартак", бл.15, вх.а, ет.5 тел. 0746 2 54-78, хирургия, ординатор

173. д-р Стойчо Темелков Андреев, гр. Сандански, ул."Пирин" № 12, тел. 0746 2 68-69, ортопедия и травматология, ординатор

174. д-р Александър Димитров Попов, гр. Петрич ул. "Зогр. манастир" № 10б, тел. 0745 2 96-48, хирургия, ординатор

175. д-р Феодор Илиев Фидошев, гр. Гоце Делчев ул."Цар Самуил" № 2 тел. 0751 2 87-50, хирургия 

176. д-р Михаил Кръстев Маникатов, гр. Гоце Делчев ул."Цариброд" № 2, тел. 0751 2 08-07, вътрешни болести, кардиология

177. д-р Иван Димитров Бешин, гр. Гоце Делчев, ул. "Гоце Делчев" № 29, тел. 0751 2 67-67, акушерство и гинекология

178. д-р Маргарита Георгиева Сарандева, гр. Гоце Делчев ул."Търговска" № 32, тел. 0751 2 36-94, детски болести, ординатор.

  179. д-р Костадин Димитров Итев, гр. Гоце Делчев, ул."Аспарух" № 7, тел. 0751 2 89-09, инфекциозни болести, ординатор
180. д-р Димитър Михайлов Бъчваров, гр. Гоце Делчев, ул."П. Сарафов" № 30, тел. 0751 2 29-77, хирургия, ординатор

181. д-р Димитър Здравков Димитров, гр. Гоце Делчев, ул."Ал. Стамболийски" № 26 тел. 0751 2 39-28, вътрешни болести, ординатор

182. д-р Капка Любенова Чалъкова, гр. Гоце Делчев, ул."Милан Конев" № 5, 0751 2 63-68, анестезиология и реанимация, ординатор

183. д-р Тодор Марков Димитров, гр. Гоце Делчев, ул. "Т.Каблешков" № 4, тел. 0751 2 67-69, акушерство и гинекология, ординатор

  184. д-р Ангел Любенов Попов, гр. Гоце Делчев, ул."В.Левски" № 6, тел. 0751 2 35-25, ортопедия и травматология, ординатор 

185. д-р Петър Людмилов Шопов, гр. Гоце Делчев, ул."Раковски" № 7, тел. 0751 2 21-68, ортопедия и травматология,

186. д-р Иван Кирилов Цацев, гр. Гоце Делчев, ул."Д.Хдимов" № 6а, тел. 0751 2 37-51, психиатрия, ординатор

  187. д-р Васил Димитров Даракчиев, гр. Гоце Делчев, ул."Раковски" № 4, тел. 0751 2 32-74, хирургия, ординатор

  188. д-р Румен Иванов Димитров, гр. Благоевград, ж.к."Еленово" бл.93, вх.г, ет.5, ап.13 тел. 4 10-06, стоматология, орална хирургия

189. д-р Бойка Борисова Радева, гр. Петрич ул. "Братя Миладинови" № 2, тел. 0745 2 36-26, стоматология 

190. Ангелина Давидкова Кожухарова, 2700, гр. Благоевград, ул. Сан Стефано, 10, психиатрия

191. Райчо Василев Васев, 2700, гр. Благоевград, ул. БратяМиладинови, 6, тел. 073/88 66 96, вътрешни болести, гастроентерология и диетика

192. Петър Бориславов Динов, 2700, гр. Благоевград, ул. трети март, 31, тел. 073/88 55 78, акушерство и гинекология

193. Алексанъдр Иванов Сивиков, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ап. 1, тел. 073/2 76 00, ортопедия и травматология

194. Николай Евгениев Васев, 2700, гр. Благоевград, ул. Христо Татарчев, 28, тел. 073/88 60 06, ортопедия и травматология

195. Атанас Стоянов Смилков, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Запад, 13, тел. 073/2 95 41, моб. 0889 75 54 19, пневмология и фтизиатрия

196. Чавдар Георгиев Михайлов, 2700, гр. Благоевград, ул. Шишман, 16, тел. 073/88 05 11, моб. 0898 70 13 10, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия

197. Антоанета Димитрова Кацарска, 2700, гр. Благоевград, ул. С. Михайлов, 9, тел. 073/88 58 63, моб. 0887 92 28 13, вътрешни болести, онкология

198. Валентина Неофитова Янакиева, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 217, тел. 073/88 58 63, моб. 0888 78 50 78, вътрешни болести, онкология

199. Юлия Георгиева Маврова, 2700, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 176, ет. 2, моб. тел. 048 80 23 08, кожни и венерически болести

200. Маргарита Христова Тодорова, 2700, гр. Благоевград, ул. П.Славейков, 13, моб. 0887 72 73 16, кожни и венерически болести

201. Д-р Костадинка Кирилова Дуевска – 2850, Петрич, Благоевградска област, тел. 0745 6 15 35,моб. 0888511774,специалист стоматолог.

202. Д-р Орлин Петров Кючуков – 2850, Петрич, Благоевградска област, тел. 0889173506, специалист хирургия.

203. Д-р Орфей Димитров Дуевски – 2850, Петрич, Благоевградска област, тел.0745 6 15 35,моб. 0888333908, специалист акушерство и гинекология.

204.Д-р Мариана Серафимова Перусанова – 2850, Петрич, Благоевградска област, тел. 0899008021, специалист нервни болести /невролог/.

205.Д-р Валентина Василева Ковачка – 2700, Благоевград ул.”VІІ Рилска девизия”№ 4,тел. 073/ 88 41 43,ОДПЗС - Благоевград, лекар ординатор – психични заболявания.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница