Account details (Account details) Данни за регистрацията на потребител activexДата12.02.2017
Размер201.65 Kb.
Речник на термините в интернет

A

ACCOUNT (Сметка) - Сметка с потребителско име, парола и съответните права за достъп, за да може да се свържете към даден сървър в локалната мрежа или към вашият Интернет доставчик

ACCOUNT DETAILS (Account details) - Данни за регистрацията на потребител

ACTIVEX - Технология, която свързва настолните приложения с WWW. С помощта на ActiveX инструменти софтуерните разработчици могат да съдържат интерактивно Web съдържание за приложенията си

ADWARE - Програма, издържаща се от реклами. Не плащате нищо за нея, но при работата си ви показва реклами

AGP (Advanced Graphics Port) - Нова спецификация, която осигурява по-бърз трансфер за модерните видео карти. Може да бъде х1, x2, или х4

APPLET (Аплет) - Това е Java програма, която може да бъде вмъкната в Web страница. Разликата между стандартното Java приложение и Java аплет е, че последният няма достъп до ресурсите на локалния компютър. Аплетите помагат Web страниците да станат по-динамични и функционални

APPLY (Прилагам) - Ако направите някакви промени в дадени настройки в Windows и изберете ли apply ще приложите в действие промените, но ще останете в работния прозорец

ARCHIVE (Архив) - Това е набор от файлове, съхранявани на машина, свързана с Интернет. FTP сайтовете са известни като архиви

ARP (Address Resolution Protocol) - Протокол за преобразуване на адресите използвани в Internet Protocol, в адреси на физическата мрежа, възможност за преглед и модификация на адресните таблици

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - Езикът, на който са кодирани текстовите файлове, където всеки символ е представен цифрово с няколко знака

ASP (Active Server Page) - Това е Web страница, която съдържа един или повече скриптове в себе си. ASP се обработват на Web сървъра, преди да се прехвърлят към потребителя. Обикновено се използват за страници, съдържащи динамична или често сменяща се информация.  Често ASP скриптовете вземат данни от потребителя или компютъра му, след това се свързват с база данни на сървъра и извеждат страница, предназначена за този потребител

ASP (Application Service Providers) - Компания, която разпространява базирани на софтуер услуги от централна точка към клиенти в глобална мрежа (WAN). ASP предлага достъп през Интернет до програми и услуги, които в противен случай биха се намирали на локалните компютри или мрежи

AVI (Audio Video Interleave) - Платформата под Windows за аудио/видео файл. Тези файлове обикновено са доста големи и ще ви трябва по-бърза връзка, за да можете да изтеглите някое подобно в приемлив период от време

 

BBACKBONE (Backbone) - Високоскоростна линия или множество от връзки, които оформят участък с голяма пропускателна способност в една мрежа. Терминът е относителен в зависимост от размера на мрежата, за която се отнася

BOOKMARKS (Маркирани линкове) - Линкове, които ви харесват и искате да ги запишете, създавате си bookmark file със списък с линкове

BRIDGE (Мост) - Мрежова връзка между два компютъра, като всеки един от тях е свързан към своя първична мрежа. Компютърът от единия край на Bridge може да приема и да предава данни от своята мрежа през мрежовия мост от и към компютъра от другия край, който ги препраща към тяхното назначение

BROWSER (Броузер) - програма за сърфиране в мрежата, такива са например Netscape, Internet Explorer

C

CACHE (Кeш) - Специална подсистема на паметта, която за кратко складира информация или програмни инструкции, за да подобри производителността на системата

CD-R (Compact Disc Recordable) - Устройство позволяващо запис и четене на компактдискове

CD ROM (Compact Disc Read Only Memory) - Компактдисковото устройство е с възможности само за четене на компактдискове

CDRW (Compact Disk ReWritable) - Компактдисково устройство, позволяващо многократен презапис на специални подложки - Rewritable Disk, както и запис на обикновени CD-R подложки

CGI (Common Gateway Interface - Общ шлюзов интерфейс) - Това е начин за предаване на информацията, която потребителите са въвели във формуляри, намиращи се в Web сървъра, и обратно. Два от най-разпространените начини за използване на CGI са изпълнението на заявки към бази от данни в отговор на въведена от потребителите информация и създаване на динамични Web страници, като "в движение" се комбинират HTML данни

CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) - Метод за проверяване на достоверността, който може да бъде използван при свързването с доставчик на Интернет. CHAP ви позволява да се включвате към Интернет доставчика автоматично, без нужда от терминален екран. Той е по-сигурен от протокола за проверка на паролата Password Authentication Protocol

CHAT (Разговор) - Място за разговор в реално време в Интернет, предимно чрез писане с друг/и хора online; доста популярни чат програми са ICQ и IRC, както и чатовете на българските портали. Освен текст виртуалните "разговори" могат да се украсяват с пренос на звук и графика

COMPUTER NETWORK (Компютърна мрежа) - Компютърната мрежа е среда, в която два или повече компютъра са свързани помежду си посредством кабел, модем или друг вид връзка и си взаимодействат в тази среда с помощта на специализирано програмно осигуряване, инсталирано на всеки един от тях

CONTROL PANEL - Място от Start/Settings в Windows, където се правят различни настройки (напр. мишка, екран, клавиатура, модем и др.)

COOKIE (Бисквитка) - Това е база от данни, изпратени до компютъра ви от Web сървър, в които има информация за действията ви на определен сайт. Когато посещавате сайт, който ви е изпратил Cookie, той ще се зареди, ползвайки информацията в нея.

CSS (Cascading Style Sheets) - Това е разширение на HTML, което позволява стилове като цвят, шрифт и размер да бъдат задавани на определени елементи от HTML документи. Информацията за стиловете може да се съхранява както в самия документ, така и в определен CSS файл.

CUSTOM SETTINGS - специфични настройки на потребителя, т.е. нещо, което можете да промените по ваш вкус, а не да използвате зададена опция в програмата

D

3D VIDEO CARD (Видеокарта) - Това са най-ново поколение видео карти, които могат да създават качествена, бърза и реалистична триизмерна графика

DEDICATED LINE (Целева линия) - Комуникационна линия, която се използва единствено за компютърни връзки. Ако си купите допълнителна телефонна линия за вашия модем, това е целева линия

DEFAULT GATEWAY - IP адреса на подразбиращия се шлюз, свързан към тази мрежа

DEFAULT SETTINGS - Предварително зададени настройки, основни, по подразбиране

DEK (Data Encryption Key - Ключ за кодиране на данни) - DEK -овете се използват за кодиране и декодиране на текстови съобщения, понякога под формата на електронен подпис

DES (Data Encryption Standard - Стандарт за кодиране на данни) - Стандартизиран метод за кодиране, широко използван в Интернет

DIAL-UP - Осъществяване на връзка между компютри чрез модем и телефонна линия

DIGITAL SIGNATURE (Електронен подпис) - Добавя към даден файл или електронно съобщение, за да ви идентифицира като негов автор; възможно е шифрирането му - за по-голяма сигурност

DIRECT3D - Език за 3D моделиране, използван в много игри

DirectX - Група от технологии, разработени от Майкрософт за да направят компютрите с операционна система Windows идеална платформа за приложения с много мултимедийни елементи като пълноцветни графики, видео, триизмерна анимация и обграждащ звук

DISCONNECT (Прекъсване на връзката) - Причините за disconnect са комплексни и различни

DLL (Dynamic Link Library) - Windows файл, съдържащ изпълним код, който може да бъде използван от повече от едно активно приложение

DNS (Domain Name Service - обслужване на имената на домейните) - Това е on-line база от данни, свързваща IP адресите в Internet с имената на домейни, т.е името на локалната машина и Domain Name - символичното име на областта. Ако не съществуваше DNS, трябваше да помним IP адреса на всеки сайт, който искаме да посетим вместо само името му

DOMAIN (Област) - Логическа област в Интернет, това са така наречените "сайтове". Общо взето, домейнът съответства на IP адрес или на обсега на един хост

DOWNLOAD - Копиране на данни от главен източник до периферно средство. Терминът често се ползва за да се опише процеса на копиране на файл от даден сайт, компютър

DOUBLE CLICK (Двойно кликване) - Някои места из Windows изискват двойно кликване с левия бутон на мишката

DVD (Digital Video Disk) - Най навият стандарт за компактдискове, позволяващ съхранение на огромни обеми информация, при по-висока скорост от CD-ROM устройствата. DVD устройствата четат и по-старите формати: CD-ROM и CD-R

E

E-MAIL (Електронна поща) - Електронната поща е една от най-старите услуги в Internet. Чрез електронната поща потребителите могат да разменят различна информация. Електронната поща позволява да кореспондирате с хора от различни точки на света. Това е огромно предимство за бизнес комуникации. Електронната поща обикновено е съставена от потребителско име, символа @, името на сървъра или доставчика (name@infotel.bg)ENCODING (Кодова таблица) - по различен начин в компютърен език се описват символите; информацията се кодира с различни системи, т.напр. кирилицата има няколко кодови таблици: Cyrillic (Windows), Cyrillic (ISO), Cyrillic (KOI8-R)

ENCRYPTION (Закодиране) - зашифроване на информацията

 

FFAIL (Неуспех) - Понякога се случва някое действие, което искате да изпълните, да не успее да се изпълни, тогава получавате съобщение за грешка - fail

FAVORITES - Това е място в Internet Explorer, където се съхраняват линковете към любимите ви страници. Ако ви харесва страницата, на която сте в момента, за да я добавите кликнете на Favorites - Add to favorites

FAQ (Frequently Asked Questions - Често задавани въпроси) - Рубрика в Internet, достъпна за ползване по почти всички протоколи и услуги. Тя съдържа въпросите и отговорите на най-често дискутираните теми в Internet обществото. FAQ-овете съдържат знание в определена област, появило се в резултат на това, от което най-много са се интересували голяма част от дискутиращите в някоя група. Това систематизиране обикновено се извършва на доброволни начала от участник в групата

FORWARD (Препращам) - В електронната поща, ако сте получили съобщение, което искате да препратите на друг получател използвате forward

FONT - Шрифт

FREЕWARE - Програма, която може да бъде използвана неограничено във времето. Спокойно може да се предоставя на приятели, но никой няма право да я продава или включва в друга програма, имаща комерсиално предназначение. Програмни пакети със статус freeware са достъпни за копиране по Internet

FTP (File Transfer Protocol - Протокол за трансфер на файлове) - Протокола за обмен на файлове дава възможност за прехвърляне на файлове от един компютър на друг и обратно. Потребителите на Internet може да използват FTP приложения, за да се свързват с FTP сървъри и да копират файлове от тях. FTP сайтовете напомнят библиотека с файлове, които са на разположение за теглене на всеки Интернет потребител. Файловете в FTP сайтовете може да бъдат защитени от неоторизиран достъп, като изискват пароли, а може да се обявяват за публични чрез анонимен FTP, при който при влизане в системата не се изисква име на потребителя или парола. Най-известната FTP програма е CuteFTP за Windows. За да получите достъп до повечето FTP сървъри, можете да използвате име и e-mail адрес за парола

 

GH

HIT - Това е заявка за Web сървър

HOME - Настройка на броузера да зарежда конкретна страница при стартирането му. Ако искате да смените страницата, която е избрана за home в Internet Explorer отидете в Tools - Internet options - General и я сменете

HOST (Име на потребителската машина) - Един Internet хост може да е единична машина, свързана с Интернет (което означава, че тя има уникален IP-адрес). Хостът трябва да предлага на другите компютри в мрежата определени услуги.

HTML (HiperText Markup Language - Хипертекстов език с маркиране на връзките) - Голяма част от Web страниците са написани на език за програмиране, наречен HTML. При него за форматиране на текста се използват маркировки (tags). Това позволява с обикновени текстови редактори да се създават красиво оформени документи, когато се разглеждат чрез браузъри (Netscape, Internet Explorer). В текста може да има думи, които изпъкват по някакъв начин от другите думи (подчертани, с друг цвят, удебелени, наклонени и т.н.). Други езици, които се използват за целта, са Java, JavaScript, CGI/Perl и т.н

HTTP (HiperText Transfer Protocol - Протокол за предаване на хипертекстови документи) - Протокол за пренасяне на данни, специално разработен за World Wide Web и представляващ усъвършенстван вариант на FTP. Чрез HTTP се дефинират команди на високо ниво (методи), като например GET и PUT, които браузърите използват за комуникация с Web сървърите

 

IIAB (Internet Architecture Board) - Организация с функция, свързана с архитектурата на Интернет, с протоколите и стандартите

IANA (Internet Assigned Number Authority) - Повечето спецификации на протоколите включват различни числа, ключови думи и други параметри, като номера на версии, портове и т.н., които трябва да бъдат уникално и общоприето определени. IANA публикува таблици на всички текущо определяни номера и параметри

ICMC (Internet Control Message Protocol) - Протокол за обмен на информация и съобщения за грешки между маршрутизаторите и сървърите в мрежата. Информационните полета на този протокол са съставна част от заглавната част на IP протокола.

IESG (Internet Engineering Steering Group) - Организация, която отговаря за техническото осигуряване в процеса на изграждането на стандартите на Интернет

IETF (The Internet Engineering Task Force) - Свободно организирана група от специалисти, които правят технически и други приноси към Интернет и неговата технология. IETF се подразделя на области и работни групи

IGMP (Internet Group Management Protocol) - Протокол за групово управление в Internet мрежата и осигурява обмена на IP дейтаграми между различни мрежи

INDEX (Съдържание) - В web сайтовете index е основната, първата страница, която се зарежда

INTERNET (Интернет) - Интернет е постоянно обновяваща се и нарастваща смесица от сървъри, клиенти, връзки, протоколи (TCP/IP, PPP, HTML и др.), езици (Java, CGI, PERL и др.) и софтуер, написан от потребители и търговци за изпълнението на определени задачи. Води началото си от ARPANet в края на 60-те и началото на 70-те години. В настоящия момент активно се ползва от 100 млн. души

INTERNET BROWSER (Интернет броузер) - Интернет браузерите, отначало са служили само за изобразяване на HTML-кодове. Днес двата основни браузера - Netscape и Internet Explorer, са софтуерни продукти, интегрирали в себе си много средства за работа във и със Интернет, включително Електронна поща, Групи по интереси и др.

INTERNIC (Internet Network Information Center - Информационен център на Internet) - Това е административна организация, която отговаря за разпределянето на IP номера и да регистрира имената на компютърните мрежи

INTRANET (Интранет) - Понятие, появило се в края на 1995 година и отразява тенденцията за усвояване на стандартните Internet информационни технологии и услуги в рамките на съществуващи корпоративни компютърни мрежи. Това означава интегриране на TCP/IP протоколи и услуги към протокола на една вътрешно корпоративна мрежа. Самата мрежа може да бъде или не свързана към Internet. В този смисъл Intranet мрежата може да се определи като частна за разлика от Internet, която е обществена мрежа

IP (Internet Protocol - Интернет протокол) - Протоколът, чрез който се предават пакетите с данни в Internet и се маршрутизират до местоназначенията им. Към всеки пакет с данни се прикрепват IP адреси, с който се означава възелът в Internet от който се изпраща и възелът до когото трябва да стигне

IP ADDRESS (IP адрес) - Това е код, съставен от цифри, който идентифицира определен компютър в Интернет. IP адреса на машината, която се конфигурира към мрежата. Всеки компютър трябва да има IP адрес, за да бъде свързан в Интернет

IPCONFIG - обслужва параметрите на мрежовата комуникация по TCP/IP протоколи

IRC (Internet Relay Chat) - IRC е световна мрежа от хора, които общуват помежду си в реално време чрез клавиатурите на компютрите си

ISDN (Integrated Services Digital Network - Цялостна сервизна дигитална мрежа) - ISDN е международно приет комуникационен стандарт за изпращане на глас, видео или данни по телефона. Това е стандартът, по който се свързваме с помощта на модем и телефонна линия с Интернет. ISDN поддържа скорост на пренос до 128 килобайта на секунда. Повечето ISDN линии, на Интернет дават на клиентите си по две линии едновременно. Това са така наречените В-канали, с които скоростта на пренос на данните се удвоява. Съществува вече и по-модерна версия на стандарта, наречена B-ISDN. Тя изисква връзка с оптични кабели и позволява скорост на пренос от 1.5 милиона байта в секунда

ISOC (Internet Society) - Основната организация, свързана с Интернет. Тя е професионална организация, занимаваща се с развитието на Интернет, с начините на използването му и със социалните, политическите и техническите последствия

ISP (Internet Service Provider - Доставчик на Интернет услуги) - Провайдер, доставчик на Интернет услуги. Това е фирма, която осигурява връзка с Internet срещу месечна или почасова такса

J

JAVA - Java e изцяло програмен език, разработен от Sun Microsystems, за който е необходимо да бъде компилиран след написването му

JAVASCRIPT - JavaScript e обектно базиран и не е нужно преди изпълнението да бъде компилиран - т.н. компилация се извършва от клиента (браузъра). В JavaScript няма такъв строг типов контрол на променливите както при JavaJOIN (Присъединявам се) - В чатовете или при други общи дейности можете да се присъедините към дадена група, терминът за това е join

 

KKBPS (Kilobits per second - Килобита за секунда) - Единица за измерване скоростта на връзката на модемите. Максималната скорост е най-важната характеристика за един модем

 

LLAN (Local Area Network) - Локална мрежа

LINK (Връзка, препратки) - Страниците, съставящи един сайт са свързани помежду си с т.нар. "вътрешни линкове", а сайтовете се свързват помежду си с "външни линкове

LOGIN PASSWORD - Парола за достъп, уникална за клиента;

LOGIN PHONE NUMBER - Телефонен номер на Internet доставчика;

LOGIN USERNAME - Потребителско име на клиента

LOGON - Свързване към компютър или мрежа, с присвояване на някакви права, възможности за работа с ресурси, така например, когато правите връзка с доставчик на Интернет, за да ползвате услугите следва да имате и да изпишете правилно потребителското си име и паролата и компютърът отсреща, след проверка на въведението от вас данни да ви осигури достъп

 

MMAIL REFLECTOR (Пощенски рефлектор) - Програма, която разпространява файлове или информация в отговор на определена молба, пратена по електронната поща. Пощенските рефлектори също се ползват за осигуряване на услуги, подобни на FTP за потребители с ограничен достъп до Интернет

MAILING LIST (Мейл списък) - Списък от множество e-mail адреси. Мейл листът позволява на потребителя да се включи към списък с получаващи електронни съобщения на определена тема. Обикновено за включването в мейл лист е необходимо да изпратите мейл с описание до мейл сървъра. Включването става автоматично

MAXIMAL TRANSFER (Максимален трансфер) - Максималният обем информация, който може да премине през даден канал (шина или кабел) за единица време

MICRO VIRUS (Макро вирус) - Компютърен вирус, който най-често се "закача" за .doc или .xls като макрос

MIRROR (Огледало) - Това е сървър, който има същите файлове като друг сървър

MIDI (Musical Instrument Device Interface - интерфейс за музикални устройства) - Синтезатор на музикални тонове. Възможностите му зависят от броя на инструментите, които може да генерира, а качеството му от начина на генериране

MIME (Multipurpose Internet Mail Extention - многоцелево разширение на пощата по Internet) - Това е протокол за предаване на нетекстови данни (звук, графика, видео) по Internet с помощта на текстово ориентирани транспортни протоколи

MODEM (Модем) - Хардуерно устройство позволяващо комуникация между компютри по обикновена телефонна линия. Преобразува цифровите данни в аналогови сигнали и обратно

MP3 (MPEG Third Layer) - Стандарт за компресия на звуци без забележима загуба в качеството. За възпроизвеждане на звук във формат MP3 е нужен плеър. Плеъри за MP3 съществуват за всяка разпространена операционна система

MULTIMEDIA (Мултимедия) - Използването на компютрите за да покажат текст, графики, видео, анимация и звук заедно

 

 N

NAME SERVER - IP адреса на компютъра с инсталирана база данни DNS (Domain Name Server). DNS базата данни разрешава съответствието между имената на машините и техните IP адреси. Списък от машини, съдържащи DNS информация се разделя с шпации

NBSTAT - извежда статистика за активните и чакащи процеси, стартирани по NetBIOS

NET (Мрежа) - когато два или няколко или много компютъра са свързани помежду си

NETMASK - Internet мрежова маска, определяща класа мрежата

NETSTAT - извежда статистика за активните и чакащи процеси, стартирани по TCP/IP

NETWORK PROTOCOL (Мрежовият протокол) - Съгласуван стандарт, осигуряващ възможността за обмен на данни между два компютъра по определен физически носител (комуникационна среда)

NFS (Network File System - Мрежова файлова система) - Това е протокол, създаден от Sun Microsystems. Той позволява на компютър да работи с файлове през мрежа, все едно че ли са локални, намиращи се на същия компютър

NNTP (Network News Transfer Protocol - Протокол за мрежов обмен на новини) - Това е стандарт за разпространение, достигане, получаване и публикуване на статии. Съществуват много популярни програми, които ви помагат да се ориентирате в изобилието от информация

NODE (Възел) - Всеки един компютър, свързан към мрежата

 

OONLINE (Онлайн) - понятие за присъствие в мрежата в реално време, "вързан в мрежата", "вързан съм"

OPEN (Отварям) - за отваряне на файлове

 

PPACKET (Пакет) - Термин, използван за единица информация изпращана по дадена мрежа. Когато изпратите или поискате дадена информация, тя бива разделена на пакети, които се срещат отново в крайната точка и биват събрани в едно

PAP (Password Authentication Protocol) - Един от многото начини за проверка, които могат да бъдат използвани при свързване към даден ISP. PAP ви позволява да влезете автоматично, без да се налага да използвате терминален прозорец, където да напишете вашето потребителско име и парола

PASSWORD (Парола) - С парола могат да се защитят напр. файлове, достъп до ресурси, ползваме парола и за достъп до Интернет

PING (Packed Internet Grouper - Пакетирана Интернет групировка) - Програма за откриване на пакети в Интернет. Предоставя прост механизъм за проверка на достъпността до машина в Internet по нейния IP адрес или мнемонично име. Работи като се изпрати заявка и се изчаква за отговор определен период от време

POP (Post Office Protocol - Протокол за пощенски услуги) - Това е текстово ориентиран протокол, използван за изпращане и извличане на съобщения за електронната поща в Internet. POP осигурява на програмите за електронна поща възможност да взаимодействат с виртуални пощенски кутии, в които съобщенията чакат да бъдат изпратени или извлечени

PORTAL (Портал) - Порталите са Web сайтове, който играят ролята на отправна точка за други сайтове, освен това предлагат собствена информация

POSTMASTER - Човекът, с който можете да се свържете на даден сайт за някаква информация относно сайта

PPP (Point-to-Point Protocol - Протокол точка-точка) - Това е най-разпространеният протокол за установяване на комутируема връзка с Internet. PPP има възможност за компресия на данните, откриване на грешки и поддръжка на няколко протокола по една линия

PPP COMMAND (Команда протокол точка-точка) - Команда за активиране на PPP протокол

PPP RESPONSE (Протокол точка-точка отговор) - Отговор след активиране на PPP протокол

PROTOCOL (Протокол) - Езикът използван между компютрите с цел да им помогне да обменят информация или по-точно, това е общоприет формат на съобщенията и правилата, които два компютъра трябва да спазват за да обменят тези съобщения. Протоколите могат да описват детайлите на ниско ниво при машина-към-машина връзки или обмен на високо ниво между програми за разпределение

PROVIDER (Доставчик) - Доставчик на някакъв вид услуги, например Internet

PROXY SERVER (Прокси сървър) - специализиран сървър или услуга предоставена от машина, чиято функция е да складира информация за известен период от време, използвана от потребители в дадена мрежа. Натрупаната информация може да бъде web страници, посещавани от потребителите, както и техните компоненти - картинки, видео, звуци, файлове и др. Веднъж влязъл потребителят в сайт, информацията ще премине през proxy сървъра за да бъде съхранена там за даден период от време. Когато потребителят реши отново да посети тази страница/сайт, заявката за това ще мине отново през proxy сървъра и ако заявената страница е съхранена в него и е все още валидна, той ще изпрати съдържанието директно на своя клиент, спестявайки времето за отговор и изпращането й отново от поддържащия я сървър

 

QR

RARP (Reverse Address Resolution Protocol - Обратен протокол за преобразуване на адреси) - Протокол за обратно преобразуване на адреси, като превръща адресите от физическата мрежа в IP адреси. Този протокол се използва от бездисковите работни станции за определяне на собствения им IP адрес при стартиране

READONLY (Само за четене) - Права за достъп до даден ресурс само за четене, напр. в компютърна мрежа до някои устройства, части от дискове и т.н. някои потребители могат да имат право само да четат информацията, без да могат да правят промени, изтриват и т.н.

RECEIVE (Получавам) - За съобщение, електронна поща

RECIPIENT (Получател) - За съобщение, електронна поща

RFC (Request for Comments - Заявка за коментар) - Това е on-line документ, съдържащ предложения, стандарти и друга информация, засягаща Internet технологиите. RFC могат да се намерят чрез анонимен FTP на различни места. Те може да бъдат поискани и чрез електронна поща

ROUTER (Рутер, маршрутаризатор) - Устройство, което препраща трафик между мрежи. Решенията за препращане на трафика се правят въз основа на информация за слоя на мрежата и маршрутни таблици, често построени от протоколи по маршрутаризацията

 

SSCANNER (Скенер) - Периферно устройство, което снима изображение и го преобразува в дигитален вид, подходящ за компютърна обработка

SEARCH ENGINE (Търсачка) - Търсачките откриват и индексират сайтовете в мрежата. Чрез тях вие откривате нужната ви информация. По-известни търсачки са: Yahoo, Alta Vista, Dir.bg, Search.bg

SEND (Изпращам) - За електронно съобщение

SERVER (Сървър) - Система (компютър), която осигурява базисното програмно обслужване в една компютърната мрежа

SERVER/CLIENT (Сървър/Клиент) - Основен комуникационен модел в съвременните компютърни мрежи, при който за едно приложение се използват едновременно ресурсите на сървъра и клиента. Сървърът и клиентът се различават по програмните си функции, а не по своето месторазположение. Всеки клиент в този смисъл ползва ресурсите на сървъра

SHAREWARE - Програма, която може да бъде копирана и разпространявана, но използването й е ограничено във времето, наложени са ограничения върху някои функции или извежда по време на работа специална маркировка. Програмни пакети със статус shareware са достъпни за копиране по Internet. След изтичане на заложения в програмата "пробен" период трябва, да се потърси начин за лицензиране на копието. Начинът е определен в регистрационна форма, съпровождаща програмата, където е посочена и цената

SHORTCUT - комбинация от клавиши за бърз достъп или команда; пример: Ctrl+C=copy

SIGNATURE (Подпис) - Сигнатурата на email съобщение или хостинг в нюзгрупа, служи за идентифициране на подателя на съобщението

SLIP (Serial Line lnternet Protocol) - Подобен на PPP, SLIP е друг стандартен протокол ползван за пускане на TCP/IP по серийни линии като телефонни вериги или RS-232 кабели. За разлика от PPP, SLIP не работи на връзки с локална мрежа

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - прост протокол за обмен на електронна поща. Определя стандарта на съобщенията, които един SMTP (Mail) клиент от своя компютър може да използва, за да изпраща електронна поща до SMTP сървър на друг компютър

SPAM - Изпращане на едно и също съобщение до голям брой хора, които не са го искали. Почти винаги това е реклама на нещо

SUBNET MASK - Маска за определяне на класа на мрежата, зададена като IP адрес

SUBJECT (Обект) - В електронната поща това е мястото, където обяснявате накратко за какво става въпрос в съобщението ви

SYSADMIN (Системен администратор) - Човека, който създава потребители, настройва паролите и правата им в мрежата

SYSOP (Системен оператор) - Човек, който се грижи и поддържа технически мрежата

 

TT1 - Термин, ползван за означаване на типа връзка на даден хост към Интернет. Връзката T1 прехвърля DS-1 форматирани цифрови сигнали със скорост 1.544 мегабита в секунда

T3 - Термин, ползван за означаване на типа връзка на даден хост към Интернет. Връзката T3 прехвърля DS-3 форматирани цифрови сигнали със скорост 44.746 мегабита в секунда

TCP (Transfer Control Protocol) - Протокол за управление на обмена на информация. Този протокол обслужва връзките. Данните се изпращат на пакети, които съдържат заглавна част и данни. Надеждността на обмена се осигурява от контролни суми и сравнения между изпратената и пристигналата информация

TELNET (Network Terminal Protocol - Отдалечен достъп до компютър) - Услуга, при която потребител може да се свърже с друг компютър от мрежата и да стартира процес в него. От този момент до края на сесията, всеки натиснат клавиш се изпраща на отдалечената машина и се интерпретира от нея. Обслужването се извършва от локалната машина, но Telnet програмата прави невидим вашият компютър. Първоначално връзката се осъществява чрез разпознаване на потребителя с потребителско име и парола. С технически термини Telnet позволява да направите своя компютър терминал за всеки друг Telnet съвместим компютър в Интернет

TFTP (Trivial File Transfer Protocol - Обикновен протокол за предаване на файлове) - Това е опростена версия на FTP, в която отсъстват функциите по контрол на достъпа, характерни за FTP, и която разчита на UDP за предаване на данните

THUMBNAIL IMAGE - Изображение, което е по-малко на размер от оригинала. Това е популярна практика в Web защото дава възможност на потребителя да избере изображението, което желае да види в пълен размер. Обикновено се кликва с мишката върху умаленото копие, за да се види пълният й размер

TOPOLOGY - Скицата на всички компютри в една мрежа и връзките, които ги свързват

TRACERT - Описва пътя чрез адресите на Gateway машините до определена точка в Internet мрежата

 

UUDP (User Datagram Protocol - Протокол с потребителски дейтраграми) - Това е протокол, който позволява пакетите от данни да бъдат предавани от един на друг възел в Internet. За разлика от TCP/IP, UDP не използва предварително установени връзки между предаващата и приемащата страна

URL (Uniform Resource Locator - Унифициран идентификатор на ресурси) - Това са лесно възприемани от човека текстови низове, за означаване на местоположението на ресурсите в Internet и протокола, който се използва за извличането им. Системата URL предлага единен начин за наименуване. Всеки документ (файл) може да се намери чрез неговото URL, което е съставено от три части: тип на протокола за достъп; име на компютър, съгласно приетото адресиране в Интернет и пълното име (path) на файла, съгласно определените стандарти на използваната операционната система и типа на протокола за достъп

USENET - Usenet групите са по-често срещани като "новинарски групи". Има хиляди групи на стотици сървъри по света, занимаващи се с най-различни теми. Вие можете да изпратите статия към дадена група чрез e-mail

USER - потребител

USER NAME (Потребителско име) - Необходимо е да имате потребителско име и парола, за да имате достъп до някакви ресурси от компютъра, мрежата или за да ползвате Интернет

UTILITY - Програма, която изпълнява определена задача, обикновено свързана с управление ресурсите на дадена система

 

VVB (Visual Basic) - Microsoft Visual Basic е система за разработки, най-известното пособие за бързо създаване на приложения по света и част от комплекта пособия за разработки на Microsoft Visual Studio

VIRUS (Вирус) - Всеки компютърен вирус е програма, която заразява други компютърни програми или документи чрез тяхното модифициране, като вмъква в тях собственото си копие. Не всички вируси са проектирани да извършват повреди в инфектираните компютри, но най-често те наистина го правят. Вирусите се предават от компютър на компютър когато във вече заразения такъв се изпълни инфектираната програма или се отвори инфектираният документ

VRML (Virtual Realitu Modeling Language - Език за моделиране на виртуална реалност) - Той е подобен на HTML, но позволява създаването на 3D сайтове

 

WWAIS (Wide Area Information Service) - Предоставяна информационна услуга и търсеща машина, която позволява въвеждане на език и индексирано търсене. Много програми за търсене на Web ползват WAIS машина

WAN (Wide Area Network - Глобална мрежа) - Компютрите са географски отдалечени и са свързани с телефонни линии или радио вълни

WAV - Форматът за съхраняване на звук във файлове създаден заедно от Microsoft и IBM. Поддръжката на WAV файловете е вградена в Windows

WEB SITE (Уеб сайт) - Сбор от уеб страници, свързани помежду си с линкове (връзки)

WHITE PAGES (Бели страници) - Това са бази данни, съдържащи e-mail адреси, телефонни номера и пощенски адреси на Интернет потребители

WORM (Червей) - Компютърна програма, която се репродуцира и сама се разпространява. Докато вирусите са проектиране да създават проблеми на локална система и се разпространяват през зареждащите сектори на дисковете и дискетите и през файловете, червеите са проектирани да се разпространяват в мрежови среди

WWW (World Wide Web) - Разпределената информационна система W3 дава достъп до документи по целия свят. Мултимедийната реализация на голяма част от тях ги прави особено атрактивни за преглед на нови филми, нова музика, графика, анимация и много други неща

 

 X

XML (Extensible Markup Language) - Това е формат за дефиниране на специализирани markup езици, които могат да се използват за предаване на данни

 

YZ

ZIP FILE (Зип файл) - Това е файл съдържащ компресирани (архивирани) файлове. Обикновено много от програмите, достъпни за теглене от Интернет са компресирани. След като свалите архивиран файл, трябва да го разархивирате. По-популярни архивиращи и разархивиращи програми са: WinZip, NetZIP - за Windows, PKZIP - за DOS

ZOOM (Увеличаване) - Увеличаване или намаляване на това, което виждате

 
Каталог: ld
ld -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
ld -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
ld -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
ld -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
ld -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
ld -> Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)
ld -> Наредба №1 от 11 януари 2007 Г. За условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница