Адрес за кореспонденция: гр. Несебър 8230, к-с роял гардън, ет. 1, апДата02.01.2018
Размер16.88 Kb.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс” № 10

факс: (0554) 2 93 76, e-mail: contacts@nesebar.bg, www.nessebarinfo.com

ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл.32 от ДОПК

1003/ 17.02.2016г.АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВС

ЕГН/ЛНЧ//Служебен № от регистъра на НАП/ 176190037 БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция: ГР.НЕСЕБЪР 8230, К-С РОЯЛ ГАРДЪН, ет.1, ап.103

Адрес по чл. 8 от ДОПК: ГР.НЕСЕБЪР 8230, К-С РОЯЛ ГАРДЪН, ет.1, ап.103

Представлявано от
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №1003/28.12.2015г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №1003/28.12.2015г.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.


орган по приходите:


ИВАН ЗАХАРИЕВ (П)

..........................................................................(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 17.02.2016г.

Свидетели:


  1. Иван Захариев ....... (П)...........

/подпис/

  1. Д. Недялков ......... (П)............

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ......................

Свидетели:

1. Иван Захариев ..........................

/подпис/

2. Д. Недялков .........................../подпис/
Обр. УДДд-12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница