Адвокатска колегия благоевградДата11.01.2018
Размер160.59 Kb.
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, п.к. 2700 тел. /факс 073 /884494

ул. „Полковник Димов” 1 E-mail: office@blak.lex.bg

Изх. № 560/13.12.2013 г.


АС при АК – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от ЗПП определя месечен списък с дежурни адвокати за месец ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2014 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:


За район Благоевград:

Отговорници: адв. Атанаска Богоева - 0887/977 991, адв. Бойка Юсева - 0898/ 495 225 и адв. Светлана Радулова – 0888/939 007.

01 ЯНУАРИ - 05 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

2. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

3. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

4. адв. Васил Васев - 0877/822 622

5. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова - 0888/300 124

7. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

8. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

9. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

10. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

11. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 414
06 ЯНУАРИ - 12 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

2. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

3. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка - 0898/663 987

5. адв. Иван Катърджиев - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев - 0898/317 248

7. адв. Искра Трендафилова - 0899/411 115

8. адв. Йордан Рашков - 0898/949 431

9. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

10. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

11. адв. Лазар Картулев - 0889/203 039
13 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

2. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

3. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

4. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

5. адв. Марян Биков - 0879/260 167

6. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

7. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964

8. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

9. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

10. адв. Петър Петров - 0888/410 973

11. адв. Рангел Бараков - 0899/885 191


20 ЯНУАРИ - 26 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161

2. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

3. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

4. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

5. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

6. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271

7. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

8. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

9. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

10. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

27 ЯНУАРИ02 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

2. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

3. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

4. адв. Васил Васев - 0877/822 622

5. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова - 0888/300 124

7. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

8. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

9. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

10. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

11. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 41403 ФЕВРУАРИ - 09 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

2. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

3. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка - 0898/663 987

5. адв. Иван Катърджиев - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев - 0898/317 248

7. адв. Искра Трендафилова - 0899/411 115

8. адв. Йордан Рашков - 0898/949 431

9. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

10. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

11. адв. Лазар Картулев - 0889/203 03910 ФЕВРУАРИ - 16 ФЕВРУАРИ 2014 година


1. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

2. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

3. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

4. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

5. адв. Марян Биков - 0879/260 167

6. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

7. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964

8. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

9. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

10. адв. Петър Петров - 0888/410 973

11. адв. Рангел Бараков - 0899/885 19117 ФЕВРУАРИ - 23 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161

2. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

3. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

4. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

5. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

6. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271

7. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

8. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

9. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

10. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

24 ФЕВРУАРИ – 02 МАРТ 2014 година

1. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

2. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

3. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

4. адв. Васил Васев - 0877/822 622

5. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова - 0888/300 124

7. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

8. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

9. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

10. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

11. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 41403 МАРТ - 09 МАРТ 2014 година

1. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

2. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

3. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка - 0898/663 987

5. адв. Иван Катърджиев - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев - 0898/317 248

7. адв. Искра Трендафилова - 0899/411 115

8. адв. Йордан Рашков - 0898/949 431

9. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

10. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

11. адв. Лазар Картулев - 0889/203 03910 МАРТ - 16 МАРТ 2014 година

1. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

2. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

3. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

4. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

5. адв. Марян Биков - 0879/260 167

6. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

7. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964

8. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

9. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

10. адв. Петър Петров - 0888/410 973

11. адв. Рангел Бараков - 0899/885 191


17 МАРТ - 23 МАРТ 2014 година

1. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161

2. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

3. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

4. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

5. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

6. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271

7. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

8. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

9. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

10. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

24 МАРТ - 31 МАРТ 2013 година

1. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

2. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

3. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

4. адв. Васил Васев - 0877/822 622

5. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова - 0888/300 124

7. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

8. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

9. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

10. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

11. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 414


За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923


01 ЯНУАРИ - 05 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
06 ЯНУАРИ - 12 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

13 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911


20 ЯНУАРИ - 26 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

27 ЯНУАРИ02 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
03 ФЕВРУАРИ - 09 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553


10 ФЕВРУАРИ - 16 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91117 ФЕВРУАРИ - 23 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

24 ФЕВРУАРИ – 02 МАРТ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91103 МАРТ - 09 МАРТ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

10 МАРТ - 16 МАРТ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91117 МАРТ - 23 МАРТ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

24 МАРТ - 31 МАРТ 2013 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
За район Разлог:

01 ЯНУАРИ - 05 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 57806 ЯНУАРИ - 12 ЯНУАРИ 2014 година


1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102


13 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578
20 ЯНУАРИ - 26 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102
27 ЯНУАРИ02 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578
03 ФЕВРУАРИ - 09 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 10210 ФЕВРУАРИ - 16 ФЕВРУАРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 57817 ФЕВРУАРИ - 23 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 10224 ФЕВРУАРИ – 02 МАРТ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 57803 МАРТ - 09 МАРТ 2014 година


1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

10 МАРТ - 16 МАРТ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0887/510 341

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 57817 МАРТ - 23 МАРТ 2014 година

1. адв. Диана Гемкова - Юнчова - 0895/417 319

2. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

3. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

5. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 10224 МАРТ - 31 МАРТ 2013 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

5. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578
За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664


01 ЯНУАРИ - 05 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

06 ЯНУАРИ - 12 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

13 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

20 ЯНУАРИ - 26 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

27 ЯНУАРИ02 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

03 ФЕВРУАРИ - 09 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

10 ФЕВРУАРИ - 16 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

17 ФЕВРУАРИ - 23 ФЕВРУАРИ 2014 година


1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 49724 ФЕВРУАРИ – 02 МАРТ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

03 МАРТ - 09 МАРТ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907


10 МАРТ - 16 МАРТ 2014 година

1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

17 МАРТ - 23 МАРТ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

24 МАРТ - 31 МАРТ 2013 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907


За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958


01 ЯНУАРИ - 05 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

7. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

8. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

9. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

10. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640


06 ЯНУАРИ - 12 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

2. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

3. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

4. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

5. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

6. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

7. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

8. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

9. адв. Илонка Закова - 0886/418 54113 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

2. адв. Мариана Попова - 0898/606 996

3. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

4. адв. Мартин Чаракчиев - 0887/455 337

5. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

6. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

7. адв. Надка Танева - 0898/913 354

8. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

9. адв. Павлик Узунов - 0887/387 169


20 ЯНУАРИ - 26 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

2. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

3. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496

4. адв. Стела Янева - 0886/447 666

5. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531

6. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

7. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

8. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

9. адв. Цветана Динева - 0898/682 05427 ЯНУАРИ02 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

7. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

8. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

9. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

10. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

03 ФЕВРУАРИ - 09 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

2. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

3. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

4. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

5. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

6. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

7. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

8. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

9. адв. Илонка Закова - 0886/418 54110 ФЕВРУАРИ - 16 ФЕВРУАРИ 2014 година


1. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

2. адв. Мариана Попова - 0898/606 996

3. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

4. адв. Мартин Чаракчиев - 0887/455 337

5. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

6. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

7. адв. Надка Танева - 0898/913 354

8. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

9. адв. Павлик Узунов - 0887/387 16917 ФЕВРУАРИ - 23 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

2. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

3. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496

4. адв. Стела Янева - 0886/447 666

5. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531

6. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

7. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

8. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

9. адв. Цветана Динева - 0898/682 05424 ФЕВРУАРИ – 02 МАРТ 2014 година

1. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

7. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

8. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

9. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

10. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

03 МАРТ - 09 МАРТ 2014 година

1. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

2. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

3. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

4. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

5. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

6. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

7. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

8. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

9. адв. Илонка Закова - 0886/418 54110 МАРТ - 16 МАРТ 2014 година

1. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

2. адв. Мариана Попова - 0898/606 996

3. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

4. адв. Мартин Чаракчиев - 0887/455 337

5. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

6. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

7. адв. Надка Танева - 0898/913 354

8. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

9. адв. Павлик Узунов - 0887/387 16917 МАРТ - 23 МАРТ 2014 година

1. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

2. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

3. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496

4. адв. Стела Янева - 0886/447 666

5. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531

6. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

7. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

8. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

9. адв. Цветана Динева - 0898/682 05424 МАРТ - 31 МАРТ 2013 година

1. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

7. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

8. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

9. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

10. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИСЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД:

АДВОКАТ ЕМИЛ ЯДКОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница