Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 10 – 17 септември 2014 гДата23.07.2016
Размер343.64 Kb.
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 10 – 17 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

13,48

0,0

0,00

15,68

0,0

0,00

11,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,85

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

Бургас

12,55

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

12,10

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

-4,2

-0,59

10,80

0,0

0,00

10,90

0,0

0,00

10,70

0,0

0,00

Варна

*

*

*

12,20

0,0

0,00

10,85

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,40

*

*

11,90

-0,8

-0,09

Велико Търново

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,55

0,0

0,00

13,70

0,0

0,00

Видин

13,40

0,0

0,00

13,58

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,35

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,49

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,10

0,0

0,00

12,15

0,0

0,00

Ловеч

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,30

0,0

0,00

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

*

*

*

13,30

0,0

0,00

12,55

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,85

0,0

0,00

13,85

0,0

0,00

Пловдив

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,25

0,0

0,00

*

*

*

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

11,85

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

-4,2

-0,59

11,20

0,0

0,00

12,25

4,3

0,50

11,50

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

15,68

0,0

0,00

17,93

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

13,97

0,0

0,00

13,97

1,3

0,18

13,50

0,0

0,00

*

*

*

14,04

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,20

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

13,50

1,9

0,25

14,00

1,8

0,25

13,25

1,9

0,25

12,99

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

*

*

*

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

11,85

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

-4,2

-0,59

11,25

0,0

0,00

11,90

3,5

0,40

11,50

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,44

 

 

13,62

 

 

12,40

 

 

12,99

 

 

13,57

 

 

13,04

 

 

11,08

 

 

13,04

 

 

12,58

 

 

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

Като цяло, през периода 10 - 17 септември 2014 г. се наблюдава запазване или леко повишение на средните цени по веригата на предлагане на агнешкото месо спрямо предходната седмица. Единствено при средната цена на дребно на агнешката плешка в големите търговски вериги се отчита понижение.Цяло агне

По области, търговията на едро с цяло агне е в широкия ценови диапазон от 11,85 лв./кг (Кюстендил, Сливен и Ямбол) до 15,68 лв./кг кланично тегло (София). Единствено в област Хасково е регистрирано седмично изменение на цената – покачване с 1,9%, което води до незначително увеличение на средната стойност за страната с 0,1%, до 13,44 лв./кг.

За поредна седмица, предлагане на цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита само във Варна и Хасково, като и в двете области цената се запазва на нивото от предходния седмичен период - 12,99 лв./кг.


В другите търговски обекти (ДТО) цените на цяло агне остават в тесните граници от 10,80 лв./кг в Бургас до 11,25 лв./кг в Ямбол. При липса на седмични колебания на стойностите в трите области, където е налице предлагане, средната цена на дребно на продукта за страната в ДТО се задържа на ниво от 11,08 лв./кг.

Средно за страната, цената на едро на цяло агне е с 0,45 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 2,36 лв./кг - от тази в ДТО.


Агнешки бут

През наблюдавания период цените на едро на агнешкия бут се задържат в интервала от 12,20 лв./кг (Варна) до 17,93 лв./кг (София). Само в две области се наблюдават изменения на цените на продукта на седмична база, и в двете в посока нагоре. Повишението е с 1,3% в Стара Загора и с 1,8% в Хасково. В резултат, средната цена на едро на продукта за страната се повишава незначително спрямо предходната седмица (с 0,1%), до 13,62 лв./кг.

В петте области, където е отчетено предлагане на дребно на агнешки бут в ГТВ, цените остават в границите от 13,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 14,04 лв./кг (Стара Загора), без седмични изменения. Средната за страната цена на продукта в тези обекти се запазва на нивото от предходната седмица - 13,57 лв./кг.

В по-малките магазини цените на дребно на агнешки бут продължават да варират от 10,90 лв./кг в Бургас до 14,85 лв./кг в Плевен. Само в Ямбол и Сливен се наблюдава седмично изменение на ценовите стойности – повишение, съответно с 3,5 и 4,3%. Средната цена на дребно на продукта за страната в ДТО се увеличава с 0,2% на седмична база, до 13,04 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,05 лв./кг по-висока от тази в ГТВ и с 0,58 лв./кг от тази в ДТО.

Цените на продукта в големите търговски вериги са средно с 0,53 лв./кг по-високи от тези в по-малките магазини.

Агнешка плешка

Средната цена на едро на агнешката плешка на тържищата в страната се увеличава с 0,2% спрямо предходната седмица, до 12,40 лв./кг. По области, стойностите се движат в границите от 10,85 лв./кг (Варна) до 13,50 лв./кг (Стара Загора). Единствено в Хасково се отчита седмично изменение на цената - повишение с 1,9%.

Предлагането на дребно на агнешка плешка в ГТВ е в интервала от 12,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 13,99 лв./кг (Хасково). В три области - Бургас, Сливен и Ямбол, се отчита седмично понижение на цените на продукта в големите супермаркети с по 4,2%. Това води до намаление на средната стойност за страната с 1,2% до 13,04 лв./кг.

Средната цена на дребно за страната на агнешката плешка в по-малките магазини се запазва на ниво от 12,58 лв./кг. Този вид разфасовка продължава да се предлага на цени от 10,70 лв./кг в Бургас до 13,93 лв./кг в Ловеч. Единствено в област Варна е налице леко седмично понижение на цените в ДТО, с 0,8%.

През наблюдавания период средната цена на едро на агнешка плешка за страната е с 0,64 лв./кг по-ниска от тази в ГТВ и с 0,18 лв./кг от тази в ДТО.Цените на агнешката плешка в ГТВ са средно с 0,46 лв./кг по-високи от тези в ДТО.

Справката е обобщена от дирекция "Стратегии, анализи, планиране и пазари" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница