Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 12 – 19 август 2015 гДата24.07.2016
Размер327.3 Kb.
АГНЕШКО МЕСО
СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 12 – 19 АВГУСТ 2015 г.


ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

13,00

0,0

0,00

14,99

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

Бургас

13,25

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

11,40

0,0

0,00

11,40

0,0

0,00

11,20

0,0

0,00

Варна

*

*

*

13,75

0,0

0,00

12,38

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

11,20

0,0

0,00

11,00

0,0

0,00

Велико Търново

13,25

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

14,40

0,0

0,00

13,90

0,0

0,00

Видин

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

13,05

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

13,90

0,0

0,00

14,60

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,00

6,1

0,75

13,00

6,1

0,75

13,00

6,1

0,75

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

*

*

*

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

Ловеч

13,45

0,0

0,00

14,20

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

13,50

3,9

0,51

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

13,50

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,45

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

Пловдив

13,25

4,0

0,51

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

13,20

0,0

0,00

16,20

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,50

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

12,80

0,0

0,00

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,95

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,99

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

12,99

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,15

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

13,00

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

*

*

*

16,99

*

*

12,99

-7,1

-1,00

*

*

*

*

*

*

13,25

3,9

0,50

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

12,90

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,14

0,5

0,06

13,77

0,0

0,00

12,90

0,0

0,00

*

*

*

15,08

1,3

0,19

13,07

-0,7

-0,09

13,40

0,8

0,10

13,44

0,9

0,12

13,01

1,7

0,22

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През периода 12 – 19 август 2015 г. пазарът на агнешко месо остава спокоен, като в почти цялата страна цените се задържат на нивата от предходната седмица. Само в четири области са регистрирани разнопосочни седмични ценови изменения.Цяло агне

Предлагането на едро на цяло агне се запазва в ценовия интервал от 11,85 лв./кг кланично тегло (Кюстендил) до 13,80 лв./кг (Видин, Враца и Монтана). Седмично изменение на цените се наблюдава само в две области – покачване с по около 4% в Пазарджик и Пловдив. В резултат, средно за страната, цената на едро на цяло агне нараства незначително (с 0,5%) на седмична база, до 13,14 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне се търгува на цени от 11,40 лв./кг до 14,50 лв./кг, съответно най-ниски в Бургас, а най-високи – в Русе. Сред областите, в които е налице предлагане на цяло агне в тези обекти, единствено в Кърджали се отчита изменение на цената спрямо предходния седмичен период, като продуктът поскъпва с 6,1%. Средната цена на дребно на цяло агне в ДТО се покачва с 0,8% на седмична база, до 13,40 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,26 лв./кг по-ниска от тази в ДТО.

Агнешки бут

Търговията на едро с агнешки бут се задържа в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг в Кърджали до 16,20 лв./кг в Русе. При липса на седмични ценови изменения по области, средната стойност на едро на продукта за страната остава на ниво от 13,77 лв./кг

В големите търговски вериги цените на дребно на агнешки бут продължават да варират от 13,99 лв./кг до 16,99 лв./кг, без изменения на стойностите по области спрямо предходния седмичен период. Въпреки това, средната цена на едро на агнешки бут за страната се покачва с 1,3% на седмична база, до 15,08 лв./кг, поради появата на предлагане на продукта и в Хасково, на висока цена.

В другите търговски обекти цените на агнешкия бут остават най-ниски във Варна (11,20 лв./кг), а най-високи - в Ловеч (14,70 лв./кг). Единствено в Кърджали се отчита седмично изменение на цената на продукта – покачване с 6,1%. В резултат, средната цена за страната в ДТО се покачва с 0,9% спрямо нивото от предходната седмица, до 13,44 лв./кг.

През изтеклия седмичен период средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 1,31 лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги и с 0,33 лв./кг по-висока от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е с 1,64 лв./кг или 12% по-висока от тази в ДТО.Агнешка плешка

Предлагането на едро на агнешка плешка се задържа за поредна седмица в границите от 11,25 лв./кг в Кюстендил до 14,25 лв./кг в Благоевград, без седмични изменения на стойностите по области. Така, средната цена на едро на агнешка плешка за страната остава без промяна - 12,90 лв./кг.

В големите търговски вериги агнешката плешка се продава на цени 12,99 лв./кг до 13,99 лв./кг (София). Само в Хасково се отчита седмично изменение на цената - понижение със 7,1%. Средно за страната, цената на агнешка плешка в ГТВ е 13,07 лв./кг, с 0,7% под нивото от предходната седмица.

Цените на агнешка плешка в по-малките магазини варират от 11,00 лв./кг (Варна) до 14,05 лв./кг (Габрово, Плевен). В сравнение с предходната седмица, само в Кърджали и Хасково се отчита изменение на цените, като продуктът поскъпва съответно с 6,1 и 3,9%. Средната цена за страната на агнешка плешка в тези обекти бележи ръст от 1,7% на седмична база, до 13,01 лв./кг.През наблюдавания период средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,17 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,11 лв./кг от тази в по-малките магазини.Цените на продукта в ГТВ са средно с 0,06 лв./кг по-високи от тези в ДТО.

Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница