Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 гДата11.10.2017
Размер333.42 Kb.
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 15 – 22 АПРИЛ 2015 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

12,46

0,0

0,00

12,89

0,0

0,00

11,40

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,20

*

*

14,00

-1,8

-0,25

13,45

3,5

0,45

Бургас

13,50

2,3

0,30

13,79

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,00

5,3

0,60

12,00

7,1

0,80

Варна

13,00

-2,8

- 0,38

13,25

-3,3

-0,45

12,38

-3,7

-0,47

*

*

*

12,70

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

*

*

*

12,85

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

Велико Търново

13,25

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

14,40

0,0

0,00

14,10

0,0

0,00

Видин

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

15,49

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

13,40

0,0

0,00

14,35

0,0

0,00

13,40

0,0

0,00

Враца

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

15,49

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

Габрово

13,30

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

*

*

*

13,75

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

13,90

0,0

0,00

14,60

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

Добрич

13,00

-1,5

- 0,20

*

*

*

13,13

0,0

0,00

*

*

*

12,25

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

13,25

0,0

0,00

12,49

0,0

0,00

Кърджали

12,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,75

2,0

0,25

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

*

*

*

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,20

*

*

14,00

-1,8

-0,25

13,30

2,3

0,30

Ловеч

13,45

0,0

0,00

14,20

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,58

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,43

0,0

0,00

14,20

0,0

0,00

Монтана

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

15,49

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

14,10

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Пазарджик

12,80

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,35

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

12,15

0,0

0,00

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

13,50

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,60

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,45

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

Пловдив

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,99

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

10,90

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

13,75

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,99

0,0

0,00

*

*

*

13,49

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

13,20

0,0

0,00

16,20

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

14,50

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

12,80

0,0

0,00

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,75

1,2

0,15

12,95

0,8

0,10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,00

*

*

12,90

14,7

1,65

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,99

-3,5

-0,50

11,99

-7,7

-1,00

12,20

3,8

0,45

13,60

-4,2

-0,60

12,50

0,4

0,05

Стара Загора

12,90

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,99

0,0

0,00

*

*

*

13,70

0,0

0,00

13,70

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,49

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

12,75

0,0

0,00

13,10

0,8

0,10

13,10

0,8

0,10

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,95

0,0

0,00

13,25

0,4

0,05

13,25

0,4

0,05

Шумен

12,90

- 1,5

- 0,20

12,00

-11,4

-1,55

*

*

*

12,95

*

*

12,64

-3,8

-0,50

*

*

*

*

*

*

13,05

0,0

0,00

12,33

-4,0

-0,52

Ямбол

12,75

1,2

0,15

12,95

1,2

0,15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,00

*

*

12,90

*

*

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,02

-0,1

-0,01

13,52

-0,7

-0,09

12,74

-0,3

-0,04

12,98

0,9

0,12

13,68

-0,5

-0,07

12,87

-0,2

-0,03

13,44

3,1

0,40

13,65

-0,7

-0,10

13,14

1,1

0,14

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През периода 15 – 22 април 2015 г. пазарът на агнешко месо в страната продължава да е относително спокоен, като само в отделни области са отчетени разнопосочни ценови изменения спрямо предходната седмица.Цяло агне

За поредна седмица предлагането на едро на цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 11,85 лв./кг кланично тегло в Кюстендил до 13,80 лв./кг във Видин, Враца и Монтана. В три области се наблюдава седмично поевтиняване на продукта от 1,5% (Добрич, Шумен) до 2,8% (Варна), докато в други три е отчетено покачване на стойностите в рамките на 1,2 - 2,3% (Бургас). Средната стойност за страната е 13,02 лв./кг, незначително по-ниска спрямо предходния седмичен период (с 0,1%).В големите търговски вериги (ГТВ) предлагане на цяло агне е регистрирано само в четири области, на цени от 12,95 лв./кг в Шумен до 12,99 лв./кг в Пловдив, Разград и Русе. Средната стойност за страната се покачва с 0,9% на седмична база до 12,98 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне се продава на най-ниска цена в София – 12,20 лв./кг, а на най-висока в Русе – 14,50 лв./кг. Единствено в София се наблюдава изменение на цената спрямо предходната седмица - покачване с 3,8%. Средната стойност за страната в ДТО нараства с 3,1% спрямо предходния седмичен период до 13,44 лв./кг.

През изтеклия седмичен период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,04 лв./кг по-висока от тази в големите търговски вериги и с 0,42 лв./кг по-ниска от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,46 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.

Агнешки бут

По области, търговията на едро с агнешки бут е в широкия ценови диапазон от 12,00 лв./кг (Шумен) до 16,20 лв./кг (Русе). В сравнение с предходната седмица, в две области се наблюдава понижение на стойностите, като във Варна то е по-слабо изразено – с 3,3%, а в Шумен чувствително - с 11,4%. Същевременно, в областите Хасково и Ямбол се отчита леко поскъпване на продукта, съответно с 0,8% и 1,2%.Така, средната цена на едро на агнешки бут за страната се понижава с 0,7% на седмична база, до 13,52 лв./кг.Предлагането на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги се задържа в границите от 12,25 лв./кг в Добрич до 15,49 лв./кг във Видин, Враца и Монтана. Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се наблюдава само в две области – понижение с 3,5% в София и с 3,8% - в Шумен. В резултат, средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в ГТВ се понижава с 0,5% спрямо предходната седмица до 13,68 лв./кг.

В по-малките магазини цените на дребно на агнешки бут продължават да са най-ниски в Бургас – 12,00 лв./кг, а най-високи в Габрово – 14,60 лв./кг. В три области се отчита седмично понижение на цените - с по 1,8% в Благоевград и Кюстендил и с 4,2% - в София. Същевременно, в ДТО в Бургас и Хасково продуктът поскъпва, съответно с 5,3% и 0,4%. Средната стойност за страната в тези обекти е 13,65 лв./кг, с 0,7% по-ниска спрямо предходната седмица.

През наблюдавания седмичен период средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,16 лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги и с 0,13 лв./кг - от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е с 0,03 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

През изтеклата седмица търговията на едро с агнешка плешка остава в ценовия диапазон от 11,25 лв./кг в Кюстендил до 13,60 лв./кг в Ловеч и Плевен. Само в две области се наблюдава промяна на стойностите в сравнение с предходния седмичен период – понижение с 3,7% във Варна и същевременно леко покачване с 0,8% в Хасково. Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка се понижава с 0,3% на седмична база до 12,74 лв./кг.

В големите търговски вериги стойностите продължават да са най-ниски в Пловдив (10,90 лв./кг), а най-високи в Стара Загора (13,99 лв./кг). Единствено в ГТВ в София се отчита седмично изменение на цената на продукта – понижение със 7,7%. Средната цена на агнешка плешка в ГТВ за страната е 12,87 лв./кг, с 0,2% по-ниска спрямо предходния седмичен период.

Цените на дребно на агнешка плешка в по-малките магазини са в диапазона от 12,00 лв./кг (Бургас) до 14,25 лв./кг (Плевен). В сравнение с предходната седмица, в седем области се наблюдава повишение на стойностите с между 0,4% (София и Хасково) и 14,7% (Сливен). Единствено в ДТО в Шумен продуктът поевтинява, с 4%. Средната стойност за страната се покачва с 1,1% на седмична база до 13,14 лв./кг.

През периода на наблюдение средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,13 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,40 лв./кг - от тази в другите търговски обекти.Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,27 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.


Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: app -> uploads -> 2015
uploads -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 г
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
uploads -> Асоциация "Българска национална лидер мрежа"
2015 -> Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
uploads -> Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница