Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 гДата11.10.2017
Размер321.51 Kb.
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 17 – 24 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

13,48

0,0

0,00

15,68

0,0

0,00

11,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,85

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

Бургас

12,55

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

12,10

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

10,80

0,0

0,00

10,90

0,0

0,00

10,70

0,0

0,00

Варна

*

*

*

12,20

0,0

0,00

10,85

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,40

0,0

0,00

11,90

0,0

0,00

Велико Търново

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,55

0,0

0,00

13,70

0,0

0,00

Видин

13,40

0,0

0,00

13,58

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,35

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,49

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,10

0,0

0,00

12,15

0,0

0,00

Ловеч

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,30

0,0

0,00

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

*

*

*

13,30

0,0

0,00

12,55

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,85

0,0

0,00

13,85

0,0

0,00

Пловдив

15,48

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,25

0,0

0,00

*

*

*

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

11,85

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

11,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

11,50

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

15,68

0,0

0,00

17,93

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

13,97

0,0

0,00

13,97

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

*

*

*

14,04

0,0

0,00

13,49

0,0

0,00

*

*

*

13,20

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

13,50

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

*

*

*

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

11,85

0,0

0,00

12,60

0,8

0,10

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,40

0,0

0,00

11,25

0,0

0,00

11,90

0,0

0,00

11,50

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,44

 

 

13,63

 

 

12,40

 

 

12,99

 

 

13,57

 

 

13,04

 

 

11,08

 

 

13,04

 

 

12,58

 

 

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През периода на наблюдение (17 - 24 септември 2014 г.) средните цени по веригата на предлагане на агнешкото месо остават на нивата от предходната седмица.Цяло агне

Цените на едро на цяло агне се задържат в границите от 11,85 лв./кг (Кюстендил, Сливен и Ямбол) до 15,68 лв./кг кланично тегло (София), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. Така, средната цена на едро на цяло агне за страната остава 13,44 лв./кг.

През изтеклата седмица предлагане на цяло агне е регистрирано в големите търговски вериги (ГТВ) само във Варна и Хасково, като и в двете области цената се запазва на нивото от предходния седмичен период - 12,99 лв./кг.

За поредна седмица само в три области на страната е отчетено предлагане на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО), като цените остават в интервала от 10,80 лв./кг в Бургас до 11,25 лв./кг в Ямбол. При липсата на седмични изменения по области, средната цена на дребно за страната в ДТО се задържа на ниво от 11,08 лв./кг.

Цените на едро на цяло агне са средно с 0,45 лв./кг по-високи от тези на дребно в ГТВ и с 2,36 лв./кг - от тези в ДТО.

Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в по-малките магазини е с 1,91 лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги.


Агнешки бут

Търговията на едро с агнешки бут по области остава в широкия ценови диапазон от 12,20 лв./кг (Варна) до 17,93 лв./кг (София). Единствено в Ямбол е регистрирано седмично изменение на цената – покачване с 0,8%, което води до незначително увеличение на средната стойност за страната с 0,1%, до 13,63 лв./кг.

При липса на колебания на стойностите по области, средните за страната цени на дребно на агнешки бут в магазинната мрежа се запазват на нивата от предходната седмица – 13,57 лв./кг в големите търговски вериги и 13,04 лв./кг в другите търговски обекти.

Предлагането на продукта в ГТВ остава в границите от 13,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 14,04 лв./кг (Стара Загора), а в ДТО - от 10,90 лв./кг в Бургас до 14,85 лв./кг в Плевен.Средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в по-малките магазини е с 0,53лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги.

През изминалата седмица средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,06 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,59 лв./кг – от тази в ДТО.Агнешка плешка

През наблюдавания период цените на едро на агнешка плешка продължават да варират от 10,85 лв./кг (Варна) до 13,50 лв./кг (Стара Загора), без седмични изменения по области. Средно за страната, цената на едро на продукта се запазва на ниво от 12,40 лв./кг.

В магазинната мрежа също не се наблюдават седмични колебания на цените на дребно на агнешката плешка по области. В ГТВ цените на дребно на продукта се задържат в интервала от 12,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 13,99 лв./кг (Хасково), а в ДТО - от 10,70 лв./кг (Бургас) до 13,93 лв./кг (Ловеч). Средните цени на дребно на агнешка плешка за страната в ГТВ и ДТО остават съответно 13,04 лв./кг и 12,58 лв./кг.


Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е с 0,64 лв./кг по-ниска от тази в ГТВ и с 0,18 лв./кг от тази в ДТО.

Цените на агнешката плешка в ДТО са средно с 0,46 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.Справката е обобщена от дирекция "Стратегии, анализи, планиране и пазари" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: app -> uploads -> 2014
uploads -> Котировки към 01: 30 часа
uploads -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
uploads -> Асоциация "Българска национална лидер мрежа"
uploads -> Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
2014 -> Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница