Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 25 март – 1 април 2015 гДата24.07.2016
Размер337.99 Kb.
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 25 МАРТ – 1 АПРИЛ 2015 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

12,46

0,0

0,00

14,39

0,0

0,00

11,85

0,0

0,00

*

*

*

14,99

*

*

11,99

*

*

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,60

0,0

0,00

Бургас

12,73

2,0

0,25

13,20

0,0

0,00

12,70

-2,2

-0,28

12,99

0,0

0,00

13,99

*

*

13,49

*

*

11,05

*

*

11,30

0,0

0,00

10,95

0,0

0,00

Варна

13,10

-1,5

-0,20

13,70

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

13,70

-2,1

-0,29

12,62

7,5

0,88

*

*

*

12,70

5,8

0,70

12,20

2,1

0,25

Велико Търново

13,25

-4,0

-0,55

13,80

-4,8

-0,70

13,45

-3,9

-0,55

*

*

*

13,85

0,7

0,10

13,55

0,0

0,00

14,50

0,0

0,00

14,90

0,0

0,00

14,55

0,0

0,00

Видин

13,80

2,2

0,30

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

13,99

*

*

12,99

0,0

0,00

13,40

3,5

0,45

14,35

0,0

0,00

13,40

-1,1

-0,15

Враца

13,80

2,2

0,30

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

13,99

*

*

12,99

0,0

0,00

13,35

0,8

0,10

13,80

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

Габрово

13,30

-1,5

-0,20

13,60

-1,8

-0,25

13,35

-1,1

-0,15

*

*

*

13,80

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

14,35

0,0

0,00

14,85

0,0

0,00

14,50

0,0

0,00

Добрич

13,10

-1,5

-0,20

*

*

*

13,13

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,10

3,1

0,40

12,25

4,3

0,50

Кърджали

12,50

0,0

0,00

12,50

-3,8

-0,50

12,50

4,2

0,50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

*

*

*

11,25

0,0

0,00

*

*

*

14,49

*

*

12,49

*

*

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,60

0,0

0,00

Ловеч

13,45

-2,5

-0,35

14,20

-2,7

-0,40

13,60

-2,2

-0,30

*

*

*

13,90

0,0

0,00

13,63

0,0

0,00

14,50

0,0

0,00

14,90

0,0

0,00

14,55

0,0

0,00

Монтана

13,80

2,2

0,30

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

13,99

*

*

12,99

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

13,85

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Пазарджик

11,55

0,0

0,00

11,75

0,0

0,00

11,75

0,0

0,00

*

*

*

13,00

2,0

0,25

12,20

3,8

0,45

*

*

*

12,45

1,2

0,15

11,80

1,3

0,15

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

13,50

-2,2

-0,30

14,25

-2,4

-0,35

13,60

-2,2

-0,30

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,65

0,0

0,00

14,50

0,0

0,00

14,90

0,0

0,00

14,55

0,0

0,00

Пловдив

12,45

0,0

0,00

13,25

0,4

0,05

12,75

0,0

0,00

*

*

*

14,25

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,49

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

12,96

0,0

0,00

16,20

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,38

1,1

0,15

12,80

2,4

0,30

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,60

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,99

*

*

13,49

*

*

11,25

*

*

*

*

*

11,25

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16,49

-2,9

-0,50

12,49

-3,8

-0,50

11,45

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

11,90

0,0

0,00

Стара Загора

12,90

0,0

0,00

13,50

-3,4

-0,47

13,25

-1,9

-0,25

*

*

*

15,99

*

*

12,99

*

*

*

*

*

13,20

-5,7

-0,80

13,20

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

12,75

-1,5

-0,20

13,00

-3,7

-0,50

13,00

-7,1

-1,00

*

*

*

15,99

-5,9

-1,00

13,49

3,8

0,50

13,00

*

*

13,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

Шумен

13,10

-1,5

-0,20

13,50

-0,7

-0,10

13,13

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,70

-1,9

-0,25

12,45

-7,8

-1,05

Ямбол

12,60

0,0

0,00

12,80

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,99

*

*

13,49

*

*

11,25

*

*

*

*

*

*

*

*

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

12,93

-0,4

-0,05

13,54

-1,2

-0,17

12,76

-0,9

-0,12

12,99

 0,0

0,0 

14,36

-0,9

-0,13

13,14

2,7

0,35

13,02

-4,1

-0,55

13,52

0,1

0,02

12,89

0,0 

0,00 

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През периода 25 март – 1 април 2015 г. средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо в страната бележат леки разнопосочни седмични изменения.Цяло агне

Търговията на едро на цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 11,55 лв./кг кланично тегло в Пазарджик до 13,80 лв./кг във Видин, Враца и Монтана. В осем области се отчита седмично понижение на цените на едро на продукта в рамките на 1,5 – 4%, най-съществено във Велико Търново. Същевременно в други четири области - Бургас, Видин, Враца и Монтана, стойностите се покачват с по около 2%. Средно за страната, цената на едро на цяло агне се понижава с 0,4% спрямо предходната седмица, до 12,93 лв./кг.През изтеклия седмичен период в големите търговски вериги (ГТВ) предлагане на цяло агне е отчетено само в Бургас, на цена от 12,99 лв./кг.

Цените на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) варират от 11,05 лв./кг (Бургас) до 14,50 лв./кг (Велико Търново, Ловеч и Плевен). Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се наблюдава само в две области – покачване с 3,5% във Видин и с 0,8% - във Враца. Въпреки това, средната стойност за страната се понижава с 4,1% на седмична база до 13,02 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта в повече области, на по-ниски стойности.

През наблюдавания период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,06 лв./кг по-ниска от тази в ГТВ и с 0,09 лв./кг - от тази в ДТО.

Агнешки бут

През изтеклата седмица търговията на едро с агнешки бут по области остава в широкия ценови интервал от 11,75 лв./кг (Пазарджик) до 16,20 лв./кг (Русе). В сравнение с предходната седмица, в осем области продуктът поевтинява в рамките на 0,7 – 4,8% (Велико Търново), а единствено в Пловдив е отчетено незначително поскъпване - с 0,4%.Предлагането на дребно на агнешкия бут в ГТВ е на най-ниска цена в Пазарджик – 13,00 лв./кг, а на най-висока в София – 16,49 лв./кг. В три области се регистрира седмично понижение на стойностите от 2,1% във Варна до 5,9% в Хасково, докато във Велико Търново и Пазарджик ценовите нива се покачват, съответно с 0,7% и 2%. Средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в големите супермаркети намалява с 0,9% на седмична база до 14,36 лв./кг.

В по-малките магазини цените на дребно на агнешки бут продължават да се движат в интервала от 11,30 лв./кг (Бургас) до 14,90 лв./кг (Велико Търново, Ловеч и Плевен). В четири области се наблюдава седмично повишение на стойностите с между 1,1% (Русе) и 5,8% (Варна). Същевременно в ДТО в Стара Загора и Шумен продуктът поевтинява, съответно с 5,7% и 1,9%. Средната стойност за страната в тези обекти е 13,52 лв./кг, незначително по-висока спрямо предходната седмица (с 0,1%).

През наблюдавания седмичен период средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,82 лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги и с 0,02 лв./кг по-висока от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е с 0,84 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

През изтеклата седмица търговията на едро с агнешка плешка е в ценовия диапазон от 11,25 лв./кг в Кюстендил до 13,60 лв./кг в Ловеч и Плевен. В седем области се наблюдава понижение на ценовите нива на седмична база от 1,1% (Габрово) до 7,1% (Хасково). Единствено в Кърджали продуктът поскъпва, с 4,2%. Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка се понижава с 0,9% спрямо предходната седмица, до 12,76 лв./кг.
В големите търговски вериги предлагането на дребно на агнешка плешка е на цени от 11,99 лв./кг в Благоевград до 14,05 лв./кг в Пловдив. В три от областите продуктът поскъпва на седмична база – със 7,5% във Варна и с по 3,8% - в Пазарджик и Хасково. Само в ГТВ в София се наблюдава седмично поевтиняване, с 3,8%. Така, средната цена на агнешка плешка в ГТВ за страната бележи ръст от 2,7% на седмична база, до 13,14 лв./кг.

В другите търговски обекти цените на дребно на агнешка плешка се запазват в интервала от 10,95 лв./кг (Бургас) до 14,55 лв./кг (Велико Търново, Ловеч и Плевен). В сравнение с предходната седмица, в четири от областите се наблюдава покачване на стойностите с между 1,3% (Пазарджик) и 4,3% (Добрич), докато в други две – Видин и Шумен, продуктът поевтинява съответно с 1,1 и 7,8%. Това не дава отражение на средната стойност за страната, която остава на ниво от 12,89 лв./кг.

През анализирания период средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,38 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,13 лв./кг - от тази в другите търговски обекти.

Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,25 лв./кг по-високи от тези в ДТО.Към края на м. март 2015 г. средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо в страната като цяло бележат покачване спрямо нивата отпреди един месец.

В рамките на едномесечния период, повишението на средните за страната цени на едро на различните разфасовки агнешко месо е в рамките на 1,1 - 4,3%, най-чувствително при агнешката плешка.

През м. март в големите търговски вериги е регистрирано предлагане на цяло агне само в област Бургас, без промяна на ценовите стойности. Средно за страната, цената на дребно на агнешки бут в ГТВ бележи ръст от 12,1% на месечна база, а тази на агнешката плешка – с 5,9%.

При предлагането на дребно в по-малките магазини средните цени на агнешки бут и на агнешка плешка за страната се покачват съответно с 2,2% и 2,4% спрямо нивата отпреди един месец, докато тази на цяло агне се понижава с 1,7%.


Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница