Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 гДата11.10.2017
Размер325.93 Kb.
АГНЕШКО МЕСО
СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 29 ЮЛИ – 5 АВГУСТ 2015 г.


ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

13,00

0,0

0,00

14,99

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

Бургас

13,25

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

11,40

0,0

0,00

11,40

0,0

0,00

11,20

0,0

0,00

Варна

*

*

*

13,75

0,0

0,00

12,38

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,70

0,4

0,05

12,70

0,4

0,05

Велико Търново

13,25

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

13,45

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

14,40

0,0

0,00

13,90

0,0

0,00

Видин

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

13,30

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,35

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

13,90

0,0

0,00

14,60

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

*

*

*

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,30

0,0

0,00

Ловеч

13,45

0,0

0,00

14,20

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,80

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

12,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

12,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

13,50

0,0

0,00

14,25

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

*

*

*

13,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

14,15

0,0

0,00

14,45

0,0

0,00

14,05

0,0

0,00

Пловдив

12,74

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

13,20

0,0

0,00

16,20

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,50

0,0

0,00

13,80

0,0

0,00

12,80

0,0

0,00

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,95

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

12,99

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

13,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,15

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

12,75

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

13,10

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

13,99

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

12,75

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

12,90

0,0

0,00

13,15

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

16,99

0,0

0,00

12,99

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

13,08

0,0

0,00

13,78

0,0

0,00

12,91

0,0

0,00

*

*

*

15,28

-1,4

-0,21

13,21

1,1

0,14

13,33

0,0

0,00

13,50

0,8

0,11

13,04

1,3

0,17

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

През периода на наблюдение (29 юли – 5 август 2015 г.) пазарът на агнешко месо остава спокоен, като в почти цялата страна цените се задържат на нивата от предходната седмица.Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия интервал от 11,85 лв./кг кланично тегло (Кюстендил) до 13,80 лв./кг (Видин, Враца и Монтана), без седмични изменения на стойностите по области. Средната цена на едро на продукта за страната остава на нивото от предходната седмица – 13,08 лв./кг.

За поредна седмица в големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.

По области, предлагането на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) е на цени от 11,40 лв./кг в Бургас до 14,50 лв./кг в Русе. Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в тези обекти се запазва на ниво от 13,33 лв./кг.

През наблюдавания период средната цена на едро на цяло агне за страната е с 0,25 лв./кг по-ниска от тази в ДТО.

Агнешки бут

Търговията на едро с агнешки бут се задържа в ценовия интервал от 12,50 лв./кг (Кърджали) до 16,20 лв./кг (Русе), без седмични изменения на стойностите по области. Така, средната стойност на едро на продукта за страната остава непроменена - 13,78 лв./кг.

В големите търговски вериги предлагането на дребно на агнешки бут продължава да варира от 13,99 лв./кг до 16,99 лв./кг. Средната цена на едро на агнешки бут за страната е 15,28 лв./кг, с 1,4% по-ниска спрямо предходния седмичен период, което се обяснява с факта, че тази седмица не отчетено предлагане на продукта в София.

В по-малките магазини цените на агнешкия бут продължават да са най-ниски в Бургас (11,40 лв./кг), а най-високи - в Ловеч (14,70 лв./кг). Единствено във Варна се отчита седмично изменение на цената – незначително покачване с 0,4%. Средната стойност за страната в тези обекти се увеличава с 0,8% на седмична база до 13,50 лв./кг.

През изтеклия седмичен период средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 1,50 лв./кг по-ниска от тази в големите търговски вериги и с 0,28 лв./кг – по-висока от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е с 1,78 лв./кг по-висока от тази в ДТО.Агнешка плешка

Цените на едро на агнешка плешка се задържат за поредна седмица в границите от 11,25 лв./кг в Кюстендил до 14,25 лв./кг в Благоевград, без седмични изменения по области. Средно за страната, цената на едро на продукта остава 12,91 лв./кг, без промяна спрямо предходната седмица.

В големите търговски вериги цените на дребно на агнешка плешка се движат от 12,99 лв./кг до 13,99 лв./кг в Кърджали и Хасково. Макар да не са регистрирани изменения на стойностите на продукта по области, средната цена на дребно в ГТВ се покачва с 1,1%, до 13,21 лв./кг, тъй като тази седмица липсва предлагане на продукта в Шумен (където през предходната бе отчетена най-ниска стойност за страната).

В другите търговски обекти цените на агнешка плешка продължават да са най-ниски в Бургас (11,20 лв./кг), а най-високи в Габрово и Плевен (14,05 лв./кг). Единствено в ГТВ във Варна се отчита седмично изменение на цената - покачване с 0,4%. Средната цена за страната в тези обекти е 13,04 лв./кг, с 1,3% по-висока на седмична база.През изтеклата седмица средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,30 лв./кг по-ниска от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,13 лв./кг от тази в по-малките магазини.Цените на продукта в ГТВ са средно с 0,17 лв./кг по-високи от тези в ДТО.

Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: app -> uploads -> 2015
uploads -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 г
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
uploads -> Асоциация "Българска национална лидер мрежа"
2015 -> Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
uploads -> Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница