AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnologyстраница4/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ИНЕРТНИ ГАЗОВЕ

No

Дейност

КОНСУМАТИВ

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ (В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

2

Газ Хелий бутилка с чистота: 99.999 (5.0)

бр.

1

400.00

400.00

Обща цена в лева без ДДС

400.00
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
СТАНДАРТНИ ВЕЩЕСТВА

No

Дейност

СТАНДАРТНО ВЕЩЕСТВО

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ(В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

2

Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each

2 ml

1

140.00

140.00

2

2

Chlorogenic acid

25 мг

1

145.00

145.00

3

2

Cyanidin-3-O-glucoside chloride

10 мг

1

265.00

265.00

4

2

Cyanidin-3-O-galactoside chloride

5 мг

1

250.00

250.00

5

2

Cyanidin-3-O-arabinoside chloride

10 мг

1

449.00

449.00

6

2

Delphinidin-3-O-galactoside chloride

5 мг

1

297.00

297.00

7

2

Delphinidin-3-O-glucoside chloride

10 мг

1

299.00

299.00

8

2

Мalvidin-3-O-glucoside chloride

10 мг

1

277.00

277.00

9

2

Malvidin-3-O-galactoside chloride

5 мг

1

508.00

508.00

10

2

Peonidin-3-O-glucoside chloride

5 мг

1

305.00

305.00

11

2

Ursolic acid

25 мг

1

168.00

168.00

12

2

alpha-Amyrin

10 мг

1

174.00

174.00

13

2

Oleanolic acid

10 мг

1

113.00

113.00

14

2

beta-Amyrin

10 мг

1

285.00

285.00

15

2

Erythrodiol

10 мг

1

172.00

172.00

16

2

Uvaol

10 мг

1

234.00

234.00

17

2

Cycloartenol

10 мг

1

336.00

336.00

18

2

Lupeol

10 мг

1

152.00

152.00

19

2

Friedelin

25 мг

1

137.00

137.00

20

2

Uvaol

10 мг

1

235.00

235.00

 

 

 

Обща цена в лева без ДДС

4941.00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
ОБЩИ КОНСУМАТИВИ

No

Дейност

КОНСУМАТИВ

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ(В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

3

Парафилм ширина 100 mm, дължина 75 m

75 м

2

80.00

160.00

2

3

50 мл Епруветки с винтова капачка, центрофужни, градуирани, от полипропилен

100 бр/опаковка

5

35.00

175.00

3

3

15 мл Епруветки с винтова капачка, центрофужни, градуирани, от полипропилен

100 бр/опаковка

5

5.00

25.00

4

3

Контейнери за 8 канални пипети

60 бр./пакет

2

50.00

100.00

5

3

96-Well Skirted PCR Plates (volume 200 ul)

10 бр/ пакет

8

102.45

819.60

6

3

Adhesive Seals for 96-Well for PCR Plates

100 бр/опаковка

1

168.79

168.79

7

3

Връхчета за автоматични пипети (тип Gilson) нестерилни 1-10 мкл

1000 бр./ пакет

10

48.00

480.00

8

3

Връхчета за автоматични пипети (тип Gilson) нестерилни 2-20 мкл

1000 бр./ пакет

10

48.00

480.00

9

3

Връхчета за автоматични пипети (тип Gilson) нестерилни 20-200 мкл

1000 бр./ пакет

10

48.00

480.00

10

3

Връхчета за автоматични пипети (тип Gilson) нестерилни 100-1000 мкл

1000 бр./ пакет

10

48.00

480.00

11

3

Връхчета за автоматични пипети (тип Gilson) нестерилни 1000-5000 мкл

1000 бр./ пакет

10

48.00

480.00

 

 

 

Обща цена в лева без ДДС

3848.39
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯNo

Дейност

ВИД

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ(В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

2

Апарат „Сокслет”

обем 200 мл

1

160.00

160.00

2

2

ГИЛЗИ ЗА АПАРАТ “СОКСЛЕТ 41 х 123 мм

25 бр. в опаковка

1

100.00

100.00

3

2

Ваккумна система за твърдофазова екстракция

12 гнезда

1

2200.00

2200.00

 

 

 

Обща цена в лева без ДДС

2460.00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
Консумативи за ДНК анализ

No

Дейност

ВИД

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ (В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

3

Кит за изолиране на ДНК от растителни тъкани с включени колонки за разделяне и елуиране, мини центрофужни епруветки и протеиназа К (за 150 екстракции)

150 екстракции

4

570

2280.00

2

3

РНаза I (10 000 ед.)

10 000 единици

4

156

624.00

3

3

Готова реакционна смес за PCR анализ, включваща: Оптимизиран PCR буфер с MgCl2, ДНТФ, термостабилна Так ДНК полимераза

1000 реакции

5

1350

6750.00

4

3

Полимер за капилярен секвенатор (ABI Prism 3100)

10 мл

3

415

1245.00

5

3

Формамид (Genetic Analysis Grade) с чистота за капилярен секвенатор (ABI Prism 3100)

25 мл

1

86

86.00

6

3

Orange 500 bp DNA Size Standard consist of 15 DNA fragments, ranging in 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 and 500 bp. Each band is single-stranded and fluorescence-labeled (ABI Prism 3100)

400 мкл

4

536

2144.00

 

 

 

Обща цена в лева без ДДС

13129.00

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
Консумативи за ДНК анализ (олигонуклеотиди)

No

Дейност

ВИД (Oligo Name)

МЕРНА ЕДИНИЦА (Scale)

количество

Спецификация

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ (В ЛЕВА БЕЗ ДДС)

ПРЕЧИСТВАНЕ (Purification)

Флуоресцентно Белязан F в 5' край (5'-Mod.)

Тип (Type)

Нуклеотидна последователност (5'-3') Sequence (5'-3')

Physical Condition

1

2

CA23F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

GAG AGG GTT TCG AGG AGG AG

Lyophilized

132.96

2

2

CA23R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TAG AAA CGG GAC TGT GAG ACG

Lyophilized

11.73

3

2

CA169F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

TAG TGG AGG GTT TTG CTT GG

Lyophilized

132.96

4

2

CA169R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TAT CGA AGC GAA GGT CAA AGA

Lyophilized

11.73

5

2

CA236F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

GTT AAG CTT TTA GAT GAG TTG ATG G

Lyophilized

254.82

6

2

CA236R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TAA CCA GTC CCA GAC CCA AAT

Lyophilized

11.73

7

2

CA421F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

TCA AAT TCA AAG CTC AAA ATC AA

Lyophilized

251.50

8

2

CA421R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TAA GGA TGA TCC CGA AGC TCT

Lyophilized

11.73

9

2

CA787F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

GTT TAT GCT GGA GCC AAA GAG AAA

Lyophilized

253.16

10

2

CA787R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

TCC TCG TTC TCT CCC TCT CA

Lyophilized

9.78

11

2

NA741F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

GCC GTC GCC TAG TTG TTG

Lyophilized

243.18

12

2

NA741R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TGA TTT TGG GGG TTA AGT TTG C

Lyophilized

12.22

13

2

NA800F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

GTT TGA TTT TGG GGG TTA AGT TTG C

Lyophilized

254.82

14

2

NA800R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TCC CTA GAC CAG TGC CAC TTA

Lyophilized

11.73

15

2

NA961F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

TCA GAC ATG ATT GGG GAG GT

Lyophilized

132.96

16

2

NA961R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TGG AAT AAT AGA GGC GGT GGA

Lyophilized

11.73

17

2

NA824F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

AAA TCG TTG GTT TGG CTC TG

Lyophilized

132.96

18

2

NA824R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TGG GCC GAA AAG AAA TCG TAT

Lyophilized

11.73

19

2

NA1040F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

GCA ACT CCC AGA CTT TCT CC

Lyophilized

132.96

20

2

NA1040R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TAG TCA GCA GGG TGC ACA A

Lyophilized

10.76

21

2

VCC_I2 F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

AGG CGT TTT TGA GGC TAA CA

Lyophilized

132.96

22

2

VCC_I2 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

TAA AAG TTC GGC TCG TTT GC

Lyophilized

9.78

23

2

VCC_S10 F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

ATT TGG TGT GAA ACC CCT GA

Lyophilized

246.51

24

2

VCC_S10 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GTT TGC GGC TAT ATC CGT GTT TGT

Lyophilized

11.73

25

2

Vu-CT-1 F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

CGG GAG GAA GAA ATG ACA AG

Lyophilized

246.51

26

2

Vu-CT-1 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GGT GGA GTT TTG TTC GTG GT

Lyophilized

9.78

27

2

Vu-CT-10 F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

GCC ATC ATC TAA CGC CAT TT

Lyophilized

132.96

28

2

Vu-CT-10 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

TGG ATT GAG TTA CGG CGA TT

Lyophilized

9.78

29

2

Vu-CT-2 F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

AGA GGT GCG AAC GAA GTC C

Lyophilized

244.85

30

2

Vu-CT-2 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

ACC ATC AAA TGT GAA TGC AAA CC

Lyophilized

11.25

31

2

Vu-AG-4 F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

CCT TCG GCA GCA GGT ATA G

Lyophilized

244.85

32

2

Vu-AG-4 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

TGT TTC TTT GAG CTG GAC TCG

Lyophilized

10.27

33

2

Vu-AG-18 F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

CGT GGT GGA AAG AAG ATT CAA

Lyophilized

134.62

34

2

Vu-AG-18 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

CCA AAC TCC TCC TGC TTC AT

Lyophilized

9.78

35

2

Vu-CTT-1 F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

TCT GGA GCT TCA AAG CCA TAA

Lyophilized

134.62

36

2

Vu-CTT-1 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

AGG AGA AAC AGC ACG AGA GC

Lyophilized

9.78

37

2

CA483F

0.2 umol

1

HPLC

ATTO550 (или еквивалент)

DNA

GTC TTC CTC AGG TTC GGT TG

Lyophilized

246.51

38

2

CA483R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

GAA CGG CTC CGA AGA CAG

Lyophilized

8.80

39

2

Vu-CT-7 F

0.2 umol

1

HPLC

FAM (или еквивалент)

DNA

AAA CAT GTG GTG GGG TTT TC

Lyophilized

132.96

40

2

Vu-CT-7 R

Genomics

1

Desalted

None

DNA

AAC CCT ATT CTC TTT TGG ACT CC

Lyophilized

11.25

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо в лева без ДДС

4036.70


No

Дейност

вид

количество

единична цена без ддс (в лева)

обща стойност без ддс (в лева)
1

2

Лаптоп-процесор: Intel Core i7 (2Ghz, up to 3.1Ghz /4MB) или еквивалент; екран: тип-HD+ AG, 17.3" (43.94 cm) с резолюция1600x900+Webcam Integrated 720p HD, 8GB DDR3L 1DIMM; 1TB 5400rpm; DVDRW; видеокарта 2 GB 1600MHz; 802,11b/g/n, BT, FPR, 6C Batt, звук: DTS Sound+, stereo speakers, integrate dual array microphone; Soundport: 1 stereo microphone input, 1 headphone/line out; USB: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0; Безжична връзка: Realtek RTL8723BE bgn 1x1; Гаранция: 12 месеца

1

1650

1650
2

3

Лаптоп-процесор: Intel Core i7 (2Ghz, up to 3.1Ghz /4MB) или еквивалент; екран: тип- HD+ AG, 17.3" (43.94 cm) с резолюция1600x900+Webcam Integrated 720p HD, 8 GB DDR3L 1DIMM; 1TB 5400rpm; DVDRW; видеокарта 2 GB 1600MHz; 802,11b/g/n, BT, FPR, 6C Batt, звук: DTS Sound+, stereo speakers, integrate dual array microphone; Soundport: 1 stereo microphone input, 1 headphone/line out; USB: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0; Безжична връзка: Realtek RTL8723BE bgn 1x1; Гаранция: 12 месеца

1

1650

1650
3

2 и 3

Лазерно мултифункционално устройство принтер, копир, скенер: скорост на печат-38 стр. /мин.; Разделителна способност - 600 x 600 dpi, up to 4800 x 600 enhanced dpi black; FastRes 1200 , 600 dpi; месечно натоварване 80 000 стр.; вградена памет 256MB; Интерфейс: Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, Hi-Speed USB 2.0,Wireless 802.11b/g/n;

Принтерски езици: HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation, direct PDF (v1.7) printing, URF, PCLM, PWG, Native Office; Двустранен печат: (Дуплекс)-автоматичен; Размер на хартията: A4; листоподаващи касети 1 бр. за 250 листа; Листоподаващо устройство (ADF)- автоматично двустранно копиране - 50 листа; копир-38 стр./мин.; Scanner type: Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: For scan software (included in the box) support: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] and Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, searchable PDF, RTF, TXT]; Twain version: Version 1.9 (legacy OS); Version 2.1 (Windows 7 or higher); Duplex ADF scanning: No; Scan size maximum (flatbed, ADF): 297 x 216 mm; Optical scan resolution: Up to 1200 x 1200 dpi; консуматив за 3100 стр.; Гаранция: 12 месеца- безплатно удължаване на 36 месеца

1

700

700
 Обща цена в лева без ДДС

6740ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9

ОФИС ОБОРУДВАНЕ
No

Дейност

ВИД

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)
1

1

GPS Автомобилен навигатор - Размери (ШxВxД): 19.6 x 11.2 x 1.8 cm; Размери на дисплея (ШxВ): 7" диагонал (17.8 cm); Резолюция на дисплея (ШxВ): 800 x 480 пиксела; Тип на дисплея: мултитъч, капацитивен, WQVGA цветен TFT; Тегло: 352 гр.; Батерия: литиево-йонна; Живот на батерията: до 1 час; Високо-чувствителен приемник; Основни пътища в целия свят; възможност за добавяне на карти; Карта на Европа с доживотно обновяване на вътрешна твърда памет; любими дестинации 1000; памет за маршрути; Гласова навигация и на Български; Навигиране с имена на улиците; Разпознаване на гласови команди; Планиране на маршрути; Преглед на маршрути; Оптимизиране на маршрут; Автоматично преизчисляване на маршрута; Избор на маршрут; Избор на тип път, който да се избягва; Потребителски точки; Ограничения в скоростта; Hands-free набиране чрез безжична мрежа; Digital 3D Traffic; Функция "Къде съм аз?"; Запазване на позицията при сваляне от стойката; Преглед на снимки; Активен дисплей; Избор на клавиатура; Режим "Lane Assist"; Fleet Management съвместимост; Показване на интересни точки по маршрута; Доживотни безплатни актуализации на картите и трафик информация; Захранване за автомобил; монтажно устройство за автомобил; USB кабел; Гаранция: 24 месеца.

2 бр.

600

1200
 Обща цена в лева без ДДС

1200ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10

GPS устройстваОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
ОФИС КОНСУМАТИВИ

No

Офис консумативи

брой

Количество

 1

Бяла копирна хартия х 5 пакета в кутия

кутия

6

 2

Тонер за лазерен принтер HP LaserJet P1006

брой

4

3

Тонер за лазерен принтер CannonLBP2900

брой

4

 4

Флаш памет 32 GB

брой

4

 5

Външен хард диск 3TB 3.0

брой

2

 6

Калкулатор

брой

4

7

Химикалки

брой

10

 8

Гумички

брой

6

 9

Класьори 55 мм, различни цветове

брой

10

 10

Обикновен молив 2В

брой

20

11

Офис столове – регулиране височината на седалката, ширина 66 см, дълбочина 50 см, височина на седалката от земята 48-58 см, дължина на облегалката 67 см, максимално натоварване 130 кг, завъртане на 360°, люлеещ механизъм (Tilt или еквивалент), регулиране на напрежението, заключване на люлеенето, подлакътници, цялостна височина 112-122 см, цвят: черно. Включена гаранция.

брой

4
Обща стойност без ДДС 1578.00 лв.


2. При организиране на доставката Изпълнителят:


2.1. При изпълнение на доставката на оферираните продукти трябва да се спазват изискванията, наложени от БДС, ISO или други еквивалентни стандарти.

2.2. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител.

2.3. Срокът на годност на продуктите по позициите, за които е указан максимален срок на годност започва да тече от датата на конкретната доставка. За нетрайни съединения се допуска да бъдат доставени със срок на годност по-кратък на минимално заложения, както следва:


  • за позиции от 1 до 11 – 60% остатъчен срок на годност при доставка от посочения в документацията;

2.4. Всички продукти задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставения продукт.2.5. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010г.);

2.6. При доставка на химикали, реактиви, консумативи, техника и оборудване по позиции № от 1 до 11 включително, изпълнителят трябва да предостави Сертификати от производителя за анализ, чистота и безопастност.

2.7. Спазва оферираните срокове на доставка;


3. На Изпълнителя се забранява:
3.1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;

3.2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;

3.3. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка;
4. Други изисквания
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, както и на нормативните изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката.
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта.
V. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е до 9 месеца (20.09.2016).
Приложение № 2 – образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ..................................
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът …………………………………………………, който представлявам:

(посочете наименованието на участника)
1.1. Не е обявен в несъстоятелност;

1.2.1. Не е в производство по ликвидация;

1.2.2. Не се намира в подобна процедура на посочената в т.1.2.1 съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.3.1. Не се намира в открито производство по несъстоятелност;

1.3.2. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

1.3.3. В случай че участникът е чуждестранно лице: (а) не се намира в подобна процедура на посочената в т. 1.3.1 и на посочената в т. 1.3.2 съгласно националните закони и подзаконови актове, (б) дейността на участника не е под разпореждане на съда и (в) участникът не е преустановил дейността си;

1.4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

1.5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

1.6. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1.7. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
2. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а), за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс (НК);

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.
3. Не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) аз, долуподписаният(-ата), в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността) на ……………………..............…………….............................. (посочете наименованието на участника) не съм свързано лице1 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
………………………. г. Декларатор: ……………………….

(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2, 3, 4 и 5 от декларацията се прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в процедурата, така и от чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата.
Приложение № 2а - образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт номер ………………….., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ........................
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. За участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който представлявам, в държавата, в която е установен не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки.


2. Аз долуподписаният/-ната/ в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в държавата, в която съм установен не са налице нито едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 2, т. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки.
В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

………………………. г. Декларатор: ……………………….(дата на подписване) (подпис и печат)


Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2 от декларацията се прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
ВАЖНО: Тази декларация се представя само от участниците чуждестранни физически или юридически лица. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или участникът е обединение, в което участвува чуждестранно физическо или юридическо лице, то участникът представя тази декларация, както и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки – съгласно Приложение № 4 от документацията за участие.

Приложение № 3 - образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

за използване / неизползване на подизпълнители


Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт номер.................................................... в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ..................................
Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ………………………………………………………........ (посочете наименованието на участника), който представлявам:


1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва (нужното се попълва) подизпълнители;

2. подизпълнител(-и) ще бъде(бъдат):


............................................................ (изписват се наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си да бъдат подизпълнители за тази поръчка.

3. видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите, е както следва:

подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: …………………………………………………..

подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: …………………………………………………..


/Данните по т. 3 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/.

4. делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е както следва:


Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде .......................................:

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще бъде ............;


- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................
/Участникът посочва само видът и делът на участието на подизпълнителите, без да посочва общата стойност на поръчката или каквито и да било цени от своята ценова оферта/.
/Данните по т. 4 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………… г. Декларатор: …………………………(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 3а - образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с личен паспорт номер ………………….., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с обявената от АгрБиоИнститут публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ..................................
Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като(посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате)
подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на

(посочете името на участника, на който сте подизпълнител)


горепосочената обществена поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочете конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от Вас като подизпълнител за тази поръчка).

Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на горепосочения участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка.


Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец;

- Копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице;/Когато подизпълнителят е чуждестранно юридическо лице, той представя копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство/.

- Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (по образеца от документацията за участие);

- Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (по образеца от документацията за участие);
- Ако е приложимо: Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП (по образеца от документацията за участие);
- Доказателства за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, които доказваме със следните документи:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (посочете документите, които прилагате, съгласно изискванията на възложителя от документацията за участие в обществената поръчка).

- Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо документите (когато не е подписана от представителя по закон на подизпълнителя).


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................ г. Декларатор: ........................................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 3б - образец


Декларация за приемане на условията в проекта на договора

До

Директора на АБИ,Република България, гр. София,

бул. ”Драган Цанков” № 8От: ............................................................................................ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление: .................................................................................... ЕИК код или код по БУЛСТАТ: ....................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
След запознаване с условията за участие в обявената от Вас публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве., Обособена позиция .................................., с настоящото декларирам, че приемам условията в проекта на договора, посочени в Приложение № 6 от документацията за участие.
В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора да бъдат извършвани по следната банкова сметка:

Обслужваща банка – име и адрес: ……………………………...

IBAN: …………………………………………… BIC код: ..........................

Титуляр на сметката: ………………………………......

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ декларацията за и от името на Участника: ……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат декларацията за и от името на участника).

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: ……………………


Дата: ………………………… (дата на подписване).

Приложение № 5 - образец


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница