Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница23/25
Дата22.07.2016
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3.2. Статии от И. Димитров


2000

“Предразсъдъците и егоизмът не трябва да надделяват” – отворено писмо от И. Димит-ров до гл. редактор на В. “Монд”, публ. “Стандарт”/1995г. по повод статия на вест-ника, в която се твърди, че България е застрашена от рекомунизация. печ.

17.06.1995

1
2001

“Разправиите около “Дума” са безсмислени” – отворено писмо от И. Димитров, публ. “Дума” 184/1996г. в което призовава да се прекратят споровете около позицията на “Дума” в обществения живот. печ.

8.08.1995

1
2002

“Търсим училището на 21 век в икономи-ческа криза” – статия на И. Димитров, публ. “Аз буки” 19/1996г. печ.


.05.1996

2
2003

“Превителството не отговаря за това какво пишат вестниците” – статия на И. Димитров, публ. “Труд” /1996г. по повод публикация в същия вестник “Белград разгневен от изяв-ленията на И. Димитров”

13.06.1996

1
2004

“Писмо до папата” – отворено писмо от И. Димитров до папа Йоан Павел ІІ с което моли папата да приеме на разговор майката и сестрата на Сергей Антонов, публ. “Аз буки” 25/1996г. печ.

.06.1996

2
2005

“Предубежденията са неоснователни” – ста-тия на И. Димитров, публ. ”Аз буки” 29/1996 г. по повод отказа на университетите да приемат без изпит зрелостници, удостоени с национална диплома от МОНТ. печ.

.07.1996

1
2006

“Благородно и достойно общобългарско дело” – статия на И. Димитров, публ. “Дума” 180/1996г. за трудностите по подготовката за новата учебна година. печ.

1.08.1996

1
2007

“За училището без демагогия” – статия от И. Димитров за трудностите през новата учебна година, публ. “Демокрация”/1996г. печ.

6.09.1996

1
2008

“Кой мами българския учител?” – статия от И. Димитров, публ. “Демокрация”/1996г. печ

21.09.1996

1
2009

“МОНТ ще се справи, общините са на ход” – отговор на И. Димитров на депутатско пита-не, публ. “Аз буки” 49/1996г. печ.

.11.1996

1
2010

“След шалвари – фереджета?” – статия от И. Димитров с която се противопоставя на но-сенето на религиозни символи в бълг. учи-лище, публ. “Нова зора” 14/1996г.

10.12.1996

2
2011

“Скандалът в Славянския университет” пуб-ликация на отговор на И. Димитров на депу-татско питане за неуредицитев Славянския университет, публ. “Аз буки” 39/1996г. печ.

1996

1
2012

“Да спазваме договореностите” - писмо от И. Димитров до неговия сръбски колега за образованието на българското малцинство в СР Югославия, публ. “Аз буки”/1996г. печ.

1996

1
2013

Изказване на И. Димитров по повод студен-тските протести, публ. “Труд”/1997г. печ.

15.01.1997

1
2014

“Не съм връщал униформата в училище” – отворено писмо от И. Димитров, публ. “24 часа”/1998г. печ.

11.03.1998

1
2015

“Както е тръгнало, може да открият учили-ща по черна магия” – мнения на И. Дими-тров за безразборното откриване на специал-ности в университетите, публ. “Стандарт”. печ., копие


б.д.

13.3. Приветствия и статии на И. Димитров по юбилейни и възпоменателни поводи


2016

Поздравително писмо от И. Димитров по повод 70-год. юбилей на училището в с. Кочан, публ. в юбилеен вестник. печ.

24.05.1995

4
2017

“Връзка с най-добрите традиции на нашата литература” – поздравление на И. Димитров за 24 май, публ. “Светлик”/1995г. печ.

.06.1995

1
2018

Обръщение на И. Димитров по повод 24 май. комп.

1995

11
2019

Слово на И. Димитров по случай новата учебна година. комп.

15.09.1995

7
2020

Приветствие от И. Димитров по случай но-вата учебна година, публ. “Аз Буки” 39/1995г. печ.

.09.1995

1
2021

Поздравителен адрес от И. Димитров по повод юбилея на Съюза на българските учители, публ. “Учителско дело”/1995г. печ.

.11.1995

1
2022

Поздравление от И. Димитров до читателите на сп. “Читалище” по случай 24 май, публ. “Читалище” 5/1996г. печ.

.05.1996

1
2023

Приветствие към бълг. учители, политици и интелектуалци, публ. “Учителско дело”/1996 г. по повод 24 май.

.05.1996

2
2024

Реч на И. Димитров, произнесена на Боте-вите тържества на в. Околчица. комп.

2.06.1996

9
2025

Слово на И. Димитров по повод новата учебна година. комп.

15.09.1996

5
2026

“Апокалипсисът се отлага” – поздравление а И. Димитров по случай новата учебна година, публ. “Аз буки” 38/1996г. печ.

.09.1996

1
2027

“Честит празник!” – обръщение на И. Димитров по случай Международния ден на учителя, публ. “Аз буки” 40/1996г. печ.

.10.1996

1
2028

Прощално слово на И. Димитров по повод смъртта на председателя на БАН акад. Й. Малиновски, публ. “Списание на БАН” 3/1996г. печ.

1996

1
2029

“За бъдещето на българистиката” – встъпи-телно слово на И. Димитров при учредя-ването на Съвета по българистика, публ. “Българистика и българисти” 1/1996г. печ.

1996

23.4. Интервюта на И. Димитров


2030

“С възродителния процес нямам нищо об-що” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 23/1995г. печ.

27.01.1995

1
2031

“Никога на съм бил идеолог на възроди-телния процес” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд”/1995г. печ.


27.01.1995

1
2032

“Никой не е с абсолютно чиста съвест, и аз съм се заблуждавал” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Стандарт”/1995г. в което изказ-ва мнението си по някой въпроси, свързани с избирането му за министър и ролята му във възродителния процес. печ.

27.01.1995

1
2033

Ксерокопия на статии с интервюта на И. Ди-митров по въпроси, засягащи възродителния процес, публ. в бълг. печат. печ., фоток., 6 док.

27.01.1995

6
2034

“Министър И. Димитров знае наизуст “Аз съм българче”...” – интервю с И. Димитров, публ. “Отечествен фронт”/1995г., в което отговаря на въпроси за българското образо-вание. печ.

22.02.1995

1
2035

Отговори на И. Димитров на въпроси, зада-дени от в. “Идея” – Монтана. комп.

10.03.1995

5
2036

“Ще прилагам законите еднакво строго към българи и български турци” – интервю с И. Димитров, публ. “Новинар”/1995г. печ.

13.03.1995

1
2037

“Националните чувства у нас винаги са били подтискани” – интервю с И. Димитров, публ. “Стандарт”/1995г. печ.

26.04.1995

1
2038

“Догми с нов прочит не ни трябват” – интер-вю с И. Димитров, публ. “Закрила”/1995 печ.

17.05.1995

1
2039

“Училището излиза заради празника,а не заради трибуните” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 119/1995г. по повод възстано-вяване на манифестацията за 24 май. печ.

23.05.1995

1
2040

Интервю с И. Димитров, публ. “Особено мнение” 21/1995г. по проблените на образо-ванието и по националния въпрос. печ.

.05.1995

1
2041

“Акад. И. Димитров: Великите сили винаги ще ровят в образованието ни, защото имат интереси” – интервю с И. Димитров, публ. “168 часа”/1995г. печ.

.06.1995

2
2042

“Не съм папата, за да казвам кой е грешен” – разговор с И. Димитров, публ. “Труд”/1995г.

23.06.1995

1
2043

“Целта е да извадим образованието от кризата” – интервю с И. Димитров, публ. “Континет” 158/1995г. печ.

10.07.1995

2
2044

“Да зачитаме взаимно държавната си неза-висимост” – интервю с И. Димитров, публ. “Поглед” 30/1995г. в което отговаря на обви-нения на ДПС за обучението на турски език в Родопите. печ.

29.07.1995

1
2045

“Университетското ни образование изостава не само от европейското, но и от постигна-тото у нас” – интервю с И. Димитров, публ. “Континент”/1995г. печ.

3.08.1995

1
2046

“Училището има тревогите на обществото” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума”/1995 г. печ.

15.09.1995

1
2047

“Ако просветата е слънце, за България то грее вече ...150 год.” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Поглед”/1995г. печ.

16.09.1995

1
2048

“Училището трябва да принадлежи на наци-ята” – интервю с И. Димитров, публ. “Бъл-гарски писател”/1995г. печ.

.09.1995

2
2049

“Историята е в основа на личната и общес-твената култура” – интервю с И. Димитров. печ.

1.11.1995

1
2050

Интервю с И. Димитров, публ. “Нива”/1995 г. по повод 50-год. на ВСИ Пловдив.печ.

1995

1
2051

“Отдавна не сме вилает, а достойна, незави-сима държава” – интервю с И. Димитров по повод атаките на ДПС, че МОНТ отказва създаването на турски училища в България, публ. “Дума”/1996г. печ.

20.01.1996

1
2052

“И. Димитров: Нужен съм на ДПС” – интер-вю с И. Димитров за обвиненията на ДПС, че подбужда расова омраза, публ.”24 часа”. печ.

22.01.1996

1
2053

“Нашата обща цел е да спрем отчуждаването от училището ни” – интервю с И. Димитров, публ. “Земя”/1996г. печ.

24.01.1996

1
2054

“Нуждаем се от пари и обществена подкре-па” – интервю с И. Димитров, публ. “Аз буки”/1996г. печ.

.02.1996

2
2055

“Училището е като обществото” – интервю с И. Димитров, публ. “Учителско дело”/1996г. печ.

.02.1996

1
2056

“Винаги има хора за байраци” – интервю с И. Димитров, публ. “Новини плюс”/1996г. печ.

.02.1996

1
2057

“Кощунство е, че Желев бе на ДПС-митинг в деня на баташкото клане” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд”/1996г. печ.

20.05.1996

1
2058

“Като ден на надеждата да приемат първия учебен ден” – интервю с И. Димитров, публ. “Аз Буки” 37/1996г. печ.

.09.1996

1
2059

“Платеното обучение изигра добра роля” – изказване на И. Димитров пред “Стандарт”/ 1996г. печ.

10.12.1996

1
2060

“Не предполагах, че ще искат да съм минис-тър в правителството на СДС” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 14/1997г. печ.

18.01.1997

1
2061

Интервю с И. Димитров, публ. в украински вестник., фоток.


б.д.

1
2062

“Доган ме циментира на поста” – интервю с И. Димитров, публ. “24 часа”. печ., фоток.

б.д.

1
2063

“Битка за идеологии променя учебниците” – интервю с И. Димитров, публ. “новинар” печ

б.д.

1
2064

“Ислямът е у нас” – интервю с И. Димитров, публ. “24 часа” относно конфликт с директо-ра на училището в с. Рибново, който сложил чалми на децата и бележка по същия повод в др. брой на вестника. печ., 2 док.

б.д.

23.5. Статии за дейността на И. Димитров


2065

“Социалистите раздадоха постове в култу-рата и медиите” - статия, публ. “Стандарт” /1995г. в която се съобщава за изборът на И. Димитров за министър. печ.

10.01.1995

1
2066

“Седем министри ясни, 200 чакат” - статия, публ. “24 часа”/1995г. за съставяне на каби-нета на Жан Виденов. печ.

21.01.1995

1
2067

Страница от в. “Дума” с поместени кратки биографии на министрите от кабинета на Ж. Виденов. печ.

23.01.1995

1
2068

“И. Димитров ще възражда и образованието” - статия, публ. “Демокрация”/1995г. печ.

23.01.1995

1
2069

“Виденов и Пирински се изстреляха на вър-ха” – социологическо проучване на рейтинга на новите министри, публ. “24 часа”/1995г.

24.01.1995

1
2070

“ДПС ще продължи да разобличава И. Димитров” и “ДПС ще се оплаква на света от проф. И. Димитров” – статии, публ. “Де-мокрация” и “Стандарт”. печ., фоток. 2 док.

28.01.1995

1
2071

“ДПС иска свалянето на И. Димитров” и “Технологии за ... извъртане?” - статии, публ. “Новинар” и “Демокрация”. печ, 2 док.

30.01.1995

1
2072

“И. Димитров – бушонът на кабинета Виденов” – статия на М. Светославова, публ. “168 часа”. печ., фоток.

31.01.1995

1
2073

“Предателите изпълзяха на припек, но горе главата, проф. Димитров” - статия, публ. “Зора” в която се приветства избирането на И. Димитров за министър. печ.

31.01.1995

1
2074

“Министър И. Димитров иска тройни пари за образованието” - статия, публ. “Стандарт” печ., фоток.

2.02.1995

1
2075

“Министър И. Димитров ще връща 24 май като общонационален празник” и “Първата дама на Сърбия срещната във Варна със скандал” - статии, публ. “Труд” и “24 часа”. печ., фоток.

2.02.1995

1
2076

“И. Димитров съжалява за изострената реакция на ДПС” - статия, публ. “Континет”. печ., фоток.

2.02.1995

1
2077

“”Желев обещал да ускори делото за възро-дителния процес” - статия, публ. “Дума” печ

3.02.1995

1
2078

“Първата въдица за интелигенцията беше Панев, втората е “Антипанев”” – статия на Б. Обретенов, публ. “Континент”. печ., фоток.

4.02.1995

1
2079

“ДПС ще се жалва извън България” и “Илко срещу Илчо” - статии, публ. “Отечествен фронт” и “Континент”. печ., фоток.

4.02.1995

1
2080

“БСП: напред или кръгом?” – статия за ка-бинета на Ж. Виденов, публ. “24 часа”. печ.

12.02.1995

1
2081

“И. Димитров си рита трудовата книжка” - статия, публ. “Демокрация”. печ., фоток.

15.02.1995

1
2081А

“За лична и партийна изгода” – статия на К. Паунов, публ. “Демокрация”. печ.

18.02.1995

1
2082

“Желев оцени Турция като сигурен съюзник на България” и “ДПС в Кърджали обявява война на правителството” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

18.02.1995

1
2083

“Турски и гръцки вестници си “разделиха” д-р Желев и кабинета” - статия, публ. “Кон-тинент” в която се цитира мнението на президента за назначаването на И. Димитров за министър. печ., фоток.

20.02.1995

1
2084

“Рисковете на родолюбието” – статия на Д. Богоев, публ. “Стандарт” в която критикува ненавистта на И. Димитров към чуждестран-ните учители в България. печ., фоток.

1.03.1995

1
2085

Статия за имотното състояние на минис-трите от кабинета на Жан Виденов, публ. “Труд”. печ., фоток.

4.03.1995

1
2086

“Не тревожете професора с глупости” – ста-тия, публ. “Демокрация” за вилата на И. Димитров в Драгалевци. печ., фоток.

7.03.1995

1
2087

“И. Димитров няма да въвежда униформи и вечерен час” - статия, публ. “Дума”. печ., фоток.

9.03.1995

1
2088

“Да не се драматизира “Анти-Панев”” – ста-тия, публ. “Дума”. печ., фоток.

15.03.1995

1
2089

“На добър път и сполука, г-н министър” - статия, публ. “Арменци”. печ.

16.03.1995

1
2090

“И. Димитров – министерска носталгия по социализма” - статия, публ. “24 часа”. печ.

27.03.1995

2
2091

“И. Димитров покани патриарха за 24 май” - статия, публ. “24 часа” печ., фоток.

8.04.1995

1
2092

“Според “Монд” България е застрашена от рекомунизация” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

27.04.1995

1
2093

“Пак ще манифестират” – статия на Ю. Ас-ланов. печ., фоток.


2.05.1995

1
2094

“След първите 100 дни правителството е почти доволно, опозицията го отрича” - статия, публ. “Континент” с поместено изказване на И. Димитров за политиката на кабинета. печ., фоток.

4.05.1995

1
2095

“Задължителна манифестация на 24 май за учениците от 5 клас нагоре” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

20.05.1995

1
2096

“Президент и премиер ще празнуват отделно 24 май” - статия, публ. “Стандарт”. фоток.

20.05.1995

1
2097

“Илчо пак не нацели наредбата” – статия на М. Бенатова, публ. “168 часа” в която се критикуват опитите на МОНТ да затегне дисциплината в училищата. печ., фоток.

27.05.1995

1
2098

“В Сърбия горят български книги, дарени от проф. И. Димитров” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

30.05.1995

1
2099

“Къде е пръчката в ръката на възпитателя, проф. Димитров?” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

15.06.1995

1
2100

“Акустичните маски на И. Димитров” – ста-тия на А. Личева, публ. “Демокрация” в коята анализира промяната в политическия тон на И. Димитров. печ.

16.06.1995

1
2101

“Социалистите да открият на Илчо ново министерство” - статия, публ. “Утро”. печ.

28.06.1995

2
2102

“ДПС иска оставката на И. Димитров” - статия, публ. “Демокрация” печ., фоток.

24.07.1995

1
2103

“Нямат край шантавите идеи на министър И. Димитров” - статия, публ. “Седмичен труд”. печ., фоток.

25.08.1995

1
2104

“Министерството на просветета отрича че въвежда униформи” - статия, публ. “Труд”. печ.

26.08.1995

1
2105

“Проф. И. Димитров: Трябва да се научим да живеем заедно” - статия, публ. “Бюлетин на Отворено общество”. печ.

14.09.1995

1
2106

“И. Димитров ремонтира календара” – ста-тия, публ. “24 часа”. печ.

16.09.1995

1
2107

“Министър Илчо Дрън-дрън” - статия, публ. “168 часа” печ.

18.09.1995

1
2108

“3 млн. лв. дадени за училища, прибрало ДПС” и “ДПС лапнало 3 млн. лв. за училища в Сатовча” - статии, публ. бълг. печат. фоток

23.09.1995

1
2109

“Гръцки студенти плащата по 3000 долара за изпит по анатомия” - статия, публ. “Конти-нент”. печ., фоток.

5.10.1995

1
2110

“”Позитано 20” привика просветния минис-тър заради революцията в образованието” - статия, публ. “Стандарт”. печ., фоток.

6.10.1995

1
2111

“МОНТ предлага децата да тръгват на училище на 7 години” и “Просветното мин-истерство затяга образователния обръч” - статии, публ. в бълг. печат. печ., фоток.

8.11.1995

1
2112

“Огкриването на турски училища е сегре-гация смята И. Димитров” - статия, публ. “Дума”. печ., фоток.

16.01.1996

1
2113

“Фенклуб “Почитатели на И. Димитров” основаха журналистите” - статия, публ. “Дума”. печ.

16.01.1996

1
2114

“Образованието изостава и това е престъп-ление пред бъдещето на България” - статия, публ. “Добруджанска трибуна” за казаното от И. Димитров при посещението му в Добрич. печ.

17.01.1996

1
2115

“Имам повече власт като професор, отколкото като министър” - статия, публ. “Нова добруджанска трибуна”. печ.

17.01.1996

1
2116

“Министър: Ако искат турски школа, да си ходят в Турция” - статия, публ. “24 часа”. печ., фоток.

19.01.1996

1
2117

“Бисерите след една година Жан Виденов” (хронология на правителствените гафове) - статия, публ. “Стандарт”. печ.

20.01.1996

1
2118

“И. Димитров, Кл. Вучев и М. Виткова – най-хвалени от колегите си” - статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

26.01.1996

1
2119

“Интервю с министъра на просветата по... водосточната тръба” - статия, публ. “Нощен труд”. печ., фоток.

27.01.1996

1
2120

Класация на в. “Репортер 7” за 30-те най –влиятелни личности в България през м. януари 1996г., между които е и И. Дими-тров. печ.

1.02.1996

1
2122

“Дупничани ще очакват И. Димитров на шосето всеки ден” – статия на Е. Генова, публ. “Демокрация”. печ., фоток.

1.03.1996

1
2123

“Трябват здрави нерви и да си като букет цветя” – очерк на в “24 часа” за секретарките на политици, между които и секретарката на И. Димитров. печ., фоток.

16.03.1996

1
2124

“И. Димитров ще затваря правни факултети и вузове” – статия, публ. “Стандарт”. печ.

.03.1996

1
2125

“Сърби горят български книги, подарени от И. Димитров” – статия, публ. “Стандарт” печ. фоток.

3.05.1996

1
2126

“И. Димитров не може да забранява избори в училищата” – статия, публ. “Демокрация”. печ.


6.05.1996

1
2126А

“Министър Илчо Димитров оскверни Зог-рафския манастир” – статия, публ. “Капи-тал”. печ., фоток.

13.05.1996

1
2127

“Сънародниците ни в Цариброд призовани да учат български” и “Царибродският кмет опитал да осуети среща на И. Димитров” – статии, публ. “Дума”. печ., фоток.

17.05.1996

1
2128

“Акад. Димитров пречи на демокрацията” – статия, публ. “Стандарт” по повод отказа на И. Димитров да предостави класни стаи за предварителни избори на опозицията. печ.

17.05.1996

1
2129

“И. Димитров връща “Клас стани, клас мир-но”” – статия, публ. “Стандарт” в която се представят новите указания на МОНТ за уч. 1996/1997г. печ.

21.05.1996

1
2130

“Идеолог на възродителния процес дръпна грубо националната струна” – статия, публ. “Континент”. печ., фоток.

21.05.1996

1
2131

“Илчо пак на нацели наредбата” – статия, публ. “168 часа” за мерките на МОНТ за възраждане на българското училище. печ.

27.05.1996

1
2132

“Сега е шанс за най-тясно разбирателство и сътрудничество” – статия, публ. “Братство”, издание на българите в Югославия, в която е отразена визитата на И. Димитров в Западните покрайнини. печ.

1.06.1996

1
2133

“И. Димитров е за пълно оневиняване на Сергей Антонов” и “С. Антонов отказва покана на папата” – статии, публ. в бълг. печат. печ., фоток.

4.06.1996

1
2134

“Защо Илчо позволи политизиране на учили-щето?” – статия, публ. “Македония”. печ.

5.06.1996

1
2135

“Хаирсъзина ритна ботуша на Ботев” – статия, публ. “Аз буки” в която се осъжда освиркването на премиера Ж. Виденов и на И. Димитров на празненствата, послучай 120 год. от смъртта на Ботев и поздравления от редакцията към И. Димитров по повод 65 годишнината му. печ.

5.06.1996

1
2136

“Сръбския официоз “Експрес политика” нахока И. Димитров в името на сръбско-българската партийна дружба” – статия, публ. “Македония”. печ.

19.06.1996

1
2137

“И. Димитров бил готов да подаде оставка заради първичния вот” – статия, публ. “Кон-тинент”. печ., фоток.

28.06.1996

1
2138

Статии в пресата за скандала с училището в с. Рибново. печ. 7 док.

10.07.1996

12.12.19967

подробно описание по фишове

2139

“В Света гора обмислят изтрезвител за делегации” – статия, публ. “Нощен труд” по повод посещението на делегация, водена от И. димитров в зографския манастир. печ.

10.07.1996

1
2140

“И. Димитров праща учители на специали-зация в Турция” – статия, публ. “Труд” печ.

15.07.1996

1
2141

“Илчо: Даскалите трябва да ходят на плаж” – статия, публ. “24 часа” за почивните бази на МОНТ. печ., фоток.

29.07.1996

1
2142

“МОНТ открива нови обекти” – статия, публ. “Аз буки” печ.

31.07.1996

2
2143

“Министър И. Димитров даде незаконни турски даскали на главния прокурор” – статия, публ. “Труд”. печ., фоток.

23.10.1996

1
2144

“И. Димитров спортува моабет в сладкар-ница Пролет” – статия, публ. “Нощен труд”. печ., фоток.

26.11.1996

1
2145

“МОНТ възразява срещу силна намеса на ДПС в училищата” – статия, публ. “Дума” печ., фоток.

30.12.1996

1
2146

“Илчо против турските училища” – статия, публ. в бълг. печат., печ., фоток.

30.12.1996

1
2147

“И. Димитров се обяви против турските паралелки” и “ДПС дало рамо на опозицията заради обещани турски училища” – статии, публ. “Континент” и “Труд”. печ., фоток.

30.12.1996

1
2148

“Министърът на образованието отговаря на депутатски въпроси” – статия, публ. “Аз буки”. печ.

1996

1
2149

Отговор на И. Димитров на въпроса ще участва ли в кабинет, оглавен от Н. Добрев. печ., фоток.

5.01.1997

1
2150

“Минало незабравимо” – дописка, публ. “Труд” за дървените ваканции в училищата и реаккцията на И. Димитров в качеството му на бивш министър. печ.

10.11.2000

1
2151

“За всеки втори изборът на И. Димитров е грешка” – статия на В. Сидеров със социоло-гически данни. печ., фоток.

б.д.

1
2152

“11 хиляди деца в Молдова учат български език” – статия, публ. “Дума” за подписва-нето на протокол за сътрудничество с сферата на образованието с Молдова. печ.,

б.д.

1
2153

“Илчо: лесно им е на студентите” – статия, публ. “24 часа” в която се цитира привет-ствието на И. Димитров по случай 8 декем-ври. печ., фоток.

б.д.

1
2154

“Учителите по английски ще се квалифици-рат с помощтта на Британския съвет в България” – статия, публ. “Дума”. печ.

б.д.

1
2155

“Кой каква я свърши в кабинета Виденов за 150 дни” – статия, публ. “Стандарт”. печ.

б.д.

1
2156

Кратки съобщения в пресата за дейността на МОНТ и И. Димитров. печ., фоток., 81 док.

31.01.1995

.01.1997


81

подробно описание по фишове

2157

Изрезки от вестници със снимки на И. димитров. печ., фоток. 10 док.

27.01.1995

7.01.199710

подробно описание по фишове1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница