Акценти от отчета на кмета на община стара загора живко тодоров по случай една година от началото на мандата муДата09.04.2018
Размер114.12 Kb.
АКЦЕНТИ ОТ ОТЧЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЖИВКО ТОДОРОВ

ПО СЛУЧАЙ ЕДНА ГОДИНА ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА МУ
12.11.2012 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 г.
УСКОРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИЗа една година проектите, които са спечелени от Община Стара Загора и са в проект на изпълнение, са на приблизителна стойност
152 млн. лв.


Предстои изпълнение на проектите:

 • ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора'', на обща стойност 998 390 лв.

 • „Изграждане на областен информационен център Стара Загора”, на стойност 505 796 лв.

 • „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция” (Амфитеатър и Антична римска улица в гр. Стара Загора), на обща стойност 4 387 493 лв.

 • „Модернизация на отделение по лъчелечение към „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора”, на обща стойност 6 770 801 лв.

 • “Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора”, на обща стойност 1 804 189 лв.

 • „Интегриран воден проект за Стара Загора, на обща стойност 40 399 582 лв.

 • „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“, на обща стойност 28 903 503 лв.

 • „Античното наследство на Тракия”, на обща стойност 470 672 лв.

 • Одобрени са 5 проектни предложения по Международен Фонд „Козлодуй” за внедряване на мерки за енергийна ефективност в:

 • V Основно училище „Митьо Станев”, на стойност 460 464 евро • Средно общообразователно училище „Максим Горки”, на стойност 321 578 евро • Целодневна детска градина № 7 „Светулка”, на стойност 355 750 евро • Целодневна детска градина № 20 „Мир”, на стойност 191 517 евро • „Енергийно ефективна реконструкция на общинско улично осветление на територията на Община Стара Загора”, на стойност 1 329 309 евро, като безвъзмездната помощ е в размер на 730 000 евро

 • „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, на стойност 4 834 432 лв.

  • „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, на обща стойност 52 017 747 лв.

  • Осигуряване на временна заетост за безработни лица, на обща стойност 59 860 лв.

  • Ремонт на дом за стари хора - Старозагорски минерални бани, на обща стойност 519 999 лв.

  • Предстои обновяване на градския пазар на Стара Загора на приблизителна стойност 3 млн. лв. Това е първият в страната проект, одобрен за финансиране по инициативата JESSICA.

  • Осигурено е финансиране от Национален доверителен екофонд, за внедряване на мерки за енергийна ефективност на обща стойност 2 158 396 лв. в:

 • Целодневна детска градина № 4 „Бреза” • Основно училище „Паисий Хилендарски” • Основно училище „Георги Райчев”


  • „Енергийно обновяване на българските домове“ / проектът се изпълнява от МРРБ, като Община Стара Загора подпомага изпълнението му/
  • Настоящата общинска администрация работи по изпълнението на наследения проект „Подобряване физическата и жизнена среда в кв. ”Железник”, който бе завършен въпреки заложените нереалистични кратки срокове.
  • Бюджетът на Община Стара Загора за 2012 г. е в размер на 80 млн. лв.

  • Не са повишени местните данъци за граждани и фирми. Намален е туристическият данък за бизнеса.

  • Намалено е несъответствието при определяне на таксата битови отпадъци.

  • През 2012 г. е повишена събираемостта от местни данъци и такса битови отпадъци спрямо 2011 г. Събраните приходи към 31.10.2012 г. са 19,5 млн. лв. За същия период на миналата година са събрани 17,2 млн. лв.

  • Най-голям ръст на приходите се наблюдава при данъка върху моторните превозни средства – 5 млн. лв. за 2012 година при 3,7 млн. лв. за миналата година.

  • Повишен контрол при изразходване на публичните средства, чрез промяна в системата за финансово управление и контрол.

  • Мащабно обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2012 г., както и намерението за поемане на дълг през настоящата година.

  • Основен принцип при разработването на бюджета за 2012 г. бе стимулиране на растежа, чрез насочване на публични средства към ремонт и строителство на техническа и социална инфраструктура; максимално привличане на външно финансиране, чрез разработване на проекти за осигуряване на пари от еврофондовете.

  • „Стандард енд Пуърс" повиши кредитния рейтинг на Община Стара Загора от „ВВ“ на „ВВ+“ – стабилна перспектива.

ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА


Сред най-големите предизвикателства през следващите месеци е управлението и изпълнението на проектите, финансирани по програми на Европейския съюз.

 • През 2012 г. със средства на общината са извършени основни ремонти на:

 • Целодневни детски градини „Загоре“, „Ален мак“, ОДЗ „Р. Княгиня“; Аварийни ремонти на ЦДГ "Люляк", кв."Зора“, „Слънце“ и „Българче“ на стойност 371 537 лв.

 • Основен ремонт на Детски ясли „Маргаритка“, „Кокиче“ и „Роза“, както и на Детската кухня на стойност 587 185 лв.

 • Ремонт на училища на стойност 178 000 лв.

 • Рехабилитация на фонтана и водното огледало в парк „Зелен клин“ - 61 000 лв.

 • Изграждане на огради на терените за разходка на домашни любимци в парковете - 72 000 лв.

 • Ремонт на пътя от разклона до АТЗ - с.Колена - с.Люляк 500 000 лв.

 • Нови улици – ул. „Евридика“, ул. „Орфей“, ул. „Барейро“ - 265 000 лв.

 • Основен ремонт на улиците „Райна Кандева“, „6-ти септември“, „Мизия“ в кв. „Кольо Ганчев“ - 290 947 лв.
 • Сред по-важните изпълнени текущи ремонти в Стара Загора са:
 • Поставяне на трайна хоризонтална маркировка тип пешеходна пътека по технологията студен пластик на натоварените кръстовища в града -72 000 лв.

 • Ремонт на улици в Стара Загора - 1 909 000 лв.

 • Ремонт на спортни бази - 94 782 лв.

 • Домашен социален патронаж - 14 170 лв. • Проекти, които са в процес на подготовка:

  • Изграждане на нови светофарни уредби

  • Изграждане на две нови кръгови кръстовища по бул. „П. Евтимий“

  • на ново кръгово кръстовище на бул. „Ц. С. Велики“ и ул. „К. П. Войвода“

  • Многофункционална спортна зала в двора на училище „Ив. Вазов“

ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ

 • Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия с предмет „Обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми“.

 • В процес на подготовка е цялостно обновяване на тролейбусния парк по европейски проект на стойност 28 903 503 лв., включващ закупуване на 14 нови тролейбуса, изграждане на велоалеи, рехабилитация на контактната мрежа, изграждане на телематика • Обновени и поставени са нови спиркови заслони в гр.Стара Загора и селата от общината. • Изградена е система за видео наблюдение с 16 камери на Автогара Стара Загора.

 • Предстои до края на 2012 г. закупуване на подемна платформа за достъп на лица с трудна подвижност за Автогара Стара Загора.

 • Активно се работи по проекта за изграждане на Регионална система за третиране на отпадъци.

 • Подобряване на почистването на града и селата от общината, в това число и зимното поддържане.

 • Озеленяване на паркове, междублокови пространства, провеждане на акции за залесяване на града и населените места в общината.

 • Изграждане на обособени площи за разходки на домашни любимци.

КУЛТУРА


 • Дигитализация и популяризиране на Неолитните жилища, общината финансира ново тяхно изследване. Предстои издаване на студия на български и английски език, с цел кандидатстване по подходящи схеми за финансиране.

 • Прозрачност при изготвянето на културния календар на Община Стара Загора, съвместно с Комисията по култура към ОбС – Стара Загора, културните институции и гражданите на Стара Загора.

 • Залагане на нови и иновативни събития в културния календар, сред които:

 • Фестивал на маскарадните игри

 • София филм фест

 • Изложбата „Европа древна и модерна, възторжена и магична“

 • Форум на античната и доренесансова драматургия

 • Първи джаз форум

 • Фестивал „Различният поглед“

 • 5 октомври и 100 години от началото на Балканската война

 • „Августиада“ – фестивал на виното и културното наследство

 • Иво Папазов и оркестър „Тракия“

 • Салон на фотографията

 • Фестивал на оперното и балетното изкуство

 • Материална база:

 • Идейно задание и архитектурно заснемане на съществуваща база за пребазиране на музей „Литературна Стара Загора“

 • Приключване на първия етап за реставрацията на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“

 • Конкурс за възстановяване на откраднатия бюст-паметник на Димитър Наумов в парк „Пети октомври“

 • Ремонт на военни паметници в с. Хрищени, Християново и Стара Загора

 • Музей на религиите – инсталиране на експозиционна система, показани две изложби през 2012 г.

 • Монтаж на указателни табели за туристическите обекти

 • Алея „Стара Стара Загора“ – експозиции на открито с представени до момента две изложби

ОБРАЗОВАНИЕ
 • Извършена оптимизация на училищната мрежа:

 • Пребазиране на IV ОУ „Кирил Христов“ в сградата находяща се на улица “Августа Траяна” № 68

 • Преобразуване на Десето основно училище и Девето основно училище в сградата намираща се на улица “Ангел Кънчев” № 82.

 • Преобразуване на Седмо основно училище и Гимназия „Хр. Ботев” в Средно общообразователно училище, намиращо се на ул. „Майор Кавалджиев” № 168.

 • Преобразуване на ІІІ основно училище, кв. Кольо Ганчев в начално училище.
 • Работи се по редица проекти, сред които изграждане на Общностен център за социална подкрепа и Целодневна детска градина на ул. „Подп. Калитин” № 28, въвеждане на енергийно ефективни мерки в четири училища и детски градини по Международен фонд Козлодуй.
 • Извършени ремонтни дейности:

 • ЦДГ № 11 „Загоре” – 2012 г.;

 • Ремонт и оборудване на ІV ОУ в сградата, находяща се на улица “Августа Траяна” № 68

 • ЦДГ № 25 „Ален мак” е в процес на изпълнение

 • Ремонт и оборудване на съществуващи и неизползвани занимални: в ОДЗ № 34, в ЦДГ № 31

 • Газифициране на НУ „Д. Благоев”

 • Доставка на котел за отоплителната инсталация в две детски градини

СПОРТ • Приоритетно внимание към развитието на спорта в общината
 • В бюджета на Общината за 2012 г. са заложени 100 000 лв. за изграждане и реновиране на спортни площадки.
 • През лятото в парк „М.М.Кусев” бе открита най-голямата фитнес площадка на открито на Балканския полуостров.
 • С нова тревна настилка и напълно обновени са Стадион „Берое” и помощното игрище над него.

 • Извършен ремонт на физкултурния салон на IX ОУ „Веселин Ханчев“


 • Предстои цялостна рехабилитация на лекоатлетическата писта на стадион „Берое“, което ще го направи съответстващ на всички европейски изисквания за провеждане на състезания от най-висок ранг.   • Готов е проектът за изграждане на многофункционална спортна зала в училище „Иван Вазов” на стойност 2 млн. лв. Средствата се отпускат от Министерството на физическото възпитание и спорта.


 • За първи път през 2012 г. в града се проведоха редица престижни спортни състезания, сред които:

 • Световна купа по канадска борба

 • Турнир по канадска борба „Воля за победа” за хора с увреждания

 • Възстановено бе домакинството на Стара Загора на етап от Международната колоездачна обиколка на България

 • Международен турнир по борба

 • Национален конкурс по състезателни танци

 • Национален турнир по таекуондо

 • Квалификации за Световното първенство по културизъм за мъже • На 27 и 28 юли 2013 г. Стара Загора ще бъде домакин на Балканския шампионат за мъже и жени по лека атлетика.

 • През 2012 г. започна подготовката за възстановяването на емблематичния лекоатлетически турнир „Самарско знаме", който ще се проведе през лятото на 2013 г.

 • През 2015 г. в Стара Загора ще се проведе Европейско първенство по футбол за младежи.

 • Община Стара Загора ще кандидатства за домакинство на Европейското първенство за младежи и девойки по лека атлетика през 2017 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 • Осигурени са средства в бюджета в размер на 60 000 лв. за преустройство на сградата на ул. „Отец Паисий” № 155 с цел пребазиране в нея на Детска ясла № 2.
 • Ремонти на детски ясли и закупуване на дълготрайни материални активи.
 • Запазване на подкрепата от Община Стара Загора за хората с нисък социален статус – военноинвалиди, военнопострадали, пенсионери, ученици, студенти, хора със специфични потребности.
 • Осигуряване на временна заетост в Община Стара Загора – респективно работни места.

ПОЛИТИКА КЪМ МЛАДИТЕ
 • Подкрепа за Младежки общински съвет и младежките организации в общината.

 • Проведени редица срещи с младежките организации, предстои създаването на младежки консултативен съвет.

 • Създаване на добри условия за спорт

 • Подкрепа за организирането на младежки фестивали и мероприятия.

 • Създаване на WIRELESS INTERNET – зони в парковете на града.

 • Организиране на ученически летен отдих за децата от общината.

 • Насърчаване творческите способности на учениците и подкрепа на талантливите деца, чрез обогатяване и модернизиране на формите в трите извънучилищни звена - НАОП „Ю. Гагарин”, ОДЦ и Младежки дом.

АДМИНИСТРАЦИЯ


 • Редовни приемни дни на кмета и заместник кметовете. От началото на 2012 г. са приети съответно от:

 • Живко Тодоров – 509 граждани

 • Иванка Сотирова – 350 граждани

 • Йордан Николов - 410 граждани

 • Инж. Янчо Калоянов – 101 граждани
 • В началото на 2012 г. бе извършена структурна реформа в общинска администрация, с цел оптимизация на работата и носене на ясни отговорности от всеки един служител.

 • Щатните бройки от 349 са намалени на 331

 • Извън структурата на администрацията са закрити 61 работни позиции • Заварените извън сроковете преписки на общинска администрация бяха над 4000. В момента те са 290.
 • Въведено е удължено работно време всеки четвъртък на Центъра за информация и услуги в общината и отдел „Местни данъци и такси" на адрес бул. „Митрополит Методий Кусев" № 35.
 • Два пъти седмично – вторник и четвъртък, гражданите имат свободен достъп до всички служители и структури в сградата на общината.
 • Въведени са изнесени приемни дни на районните техници във всички административни бюра в града.
 • Новото ръководство на Община Стара Загора получи лошо наследство от предлагани, но нефункциониращи онлайн услуги. Целта е те да заработят и да бъдат предложени нови, които ще са реално полезни на хората.
 • В сайта на общината www.starazagora.bg всеки може да направи онлайн справка за движението на документите подадени от граждани и фирми.
 • В раздела за обратна връзка са на разположение онлайн форми за подаване на сигнали и предложения до администрацията.
 • На разположение е горещ телефон, който приема денонощно сигнали, като за година са обработени общо 1471 сигнала.
 • В проект е осъвременяване на системите за наблюдение, мониторинг и управление на градската мобилност, в това число светофарни уредби, градски транспорт, чистота и др.
 • Открити са три свободни интернет зони в Стара Загора - парк „Пети октомври”; парк „Александър Стамболийски” и района на автогарата. През следващите месеци WI-FI се предвижда в парк „Зелен клин” и парк „Тракия”.
 • В проект е изграждането на електронен указател на предлаганите услуги от общината, с цел предоставяне на пълна и изчерпателна информация.


ЗА СЕЛАТА

Повече средства за селата от Общината • Изпълнените текущи ремонти в селата от Oбщина Стара Загора, от началото на 2012 г. са за над 2 млн. лв. От тях 760 000 лв. са за ремонт на улици.

  • Авариен текущ ремонт на път под ЖП мост в с.Михайлово - 12 316 лв.

  • Ремонт на читалищата в селaта Християново и Самуилово - 58 689 лв.

  • Ремонт на Здравната служба в с.Бъдеще - 14 996 лв.

  • Авариен текущ ремонт на пенсионерския клуб в с. Малко Кадиево – 7 000 лв.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 • Работи се активно за възстановяване и активизиране на контактите на Стара Загора с побратимените градове и партньори.

 • Активно участие в Националното сдружение на общините, Комитета на регионите и други европейски и международни институции.

 • Активно представяне на общината в Страсбургския клуб и Европейския парламент.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница