Акушерство, гинекология и андрологияДата17.09.2017
Размер129.49 Kb.
КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО I-ВА ГРУПА ДИСЦИПЛИНИ (АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ; ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ТОКСИКОЛОГИЯ; ХИРУРГИЯ)

2014/2015 г.

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

 1. Физиологични особености на размножаването при животните: периоди на плодоспособност и неплодоспособност.

 2. Хормони на половата сфера при женските и мъжките животни. Препарати с тяхното действие.

 3. Нервно-хуморална регулация на половия цикъл. Особености на половия цикъл при едрите и дребните животни.

 4. Синхронизация на еструса и заплождането на СС животни.

 5. Интензификация на размножителния процес при крави и овце.

 6. Репродуктивна функция на яйчниците. Овулация. Оплождане и фактори, влияещи върху него.

 7. Бременност и нейната продължителност. Зародишно развитие - зиготен и ембриофетален период.

 8. Клинични методи за диагностика на бременността при животните.

 9. Лабораторни методи за установяване на бременността - физични, химични, хормонални, имунобиологични, цитологични.

 10. Болестни състояния на майката през бременността - диагностика, лекуване и профилактика. Патология на плода и аномалии на плацентата.

 11. Аборти при СС животни - етиология, клиника, терапия и профилактика.

 12. Нормално раждане. Периоди и фази на раждането. Фактори, определящи настъпването му.

 13. Затруднено раждане. Причини (етиология) и клинични форми на затруднения при раждането

 14. Метод и план на разраждането. Индикации и прилагане на методите за оказване на акушерска помощ при животните. Организация на раждането и родилната помощ при животните.

 15. Акушерска помощ при разстройства в родилния процес, обусловени от костния родилен път, от задържане на плода в мекия родилен път:

 16. Стопански загуби от трудните раждания. Профилактика на животните от трудни раждания.

 17. Акушерска помощ при многоплодните - медикаментозно, форцепсно раждане, радикално и консервативно цезарово сечение.

 18. Следродилни възпаления на половите органи: - етиология, клиника, терапия и профилактика.

 19. Обща следродилна инфекция.

 20. Задържане на последъка.

 21. Извръщане и изпадане на матката.

 22. Следродилна пареза.

 23. Следродилно залежаване.

 24. Функционални заболявания на млечната жлеза.

 25. Заболявания на кожата на млечната жлеза.

 26. Контузии и рани на млечната жлеза. Стесняване и запушване на папиларния канал и млечната цистерна.

 27. Възпаления на млечната жлеза (мастити) - същност, етиология, патогенеза и класификация.

 28. Клинична и лабораторна диагностика на маститите.

 29. Терапия на маститите при СС животни - явни (клинични) мастити, скрити форми на мастити.

 30. Профилактика на животните от мастит.

 31. Хронични ендометрити - клинични форми, диагностика, терапия и профилактика.

 32. Покривни заразни и паразитни болести.

 33. Овариални цисти - клиника, терапия и профилактика.

 34. Перзистиращо жълто тяло.

 35. Смущения в овулационната фаза.

 36. Клинични форми на безплодие при женските животни. Отчитане на безплодието при женските животни.

 37. Безплодие при разплодниците - коитална и оплодителна импотенция.

 38. Организация на изкуственото осеменяване при домашните животни - получаване, преценка, разреждане и съхранение на сперма.

 39. Откриване на разгонените крави.

 40. Изкуствено осеменяване на крави и овце.ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ТОКСИКОЛОГИЯ

 1. Болести на устната кухина и глътката

 2. Болести на хранопровода и гушата при птици.

 3. Болести на предстомашията и сирищника при преживните животни.

 4. Възпаление на червата и стомаха при селскостопанските животни.

 5. Колики с пълна и частична проходимост – етиология, клинични признаци, лекуване и профилактика.

 6. Колики с пълна непроходимост – етиология, патогенеза, клинични симптоми, диференциална диагноза и профилактика.

 7. Болести на черния дроб при селскостопанските животни (крави, свине, овце, птици).

 8. Перитонит. Асцит.

 9. Болести на миокарда, ендокарда и перикарда при животните.

 10. Сърдечна и съдова слабост при животните.

 11. Възпаление на горните дихателни пътища.

 12. Възпаления на бронхите. Оток на белият дроб.

 13. Възпаления на белите дробове - етиопатогенеза, диференциална диагноза, лекуване и профилактика.

 14. Емфизем на белия дроб при домашните животни. Възпаление на плеврата..

 15. Болести на бъбреците и бъбречното легенче – етиология, патогенеза, диференциална диагноза, лекуване и профилактика.

 16. Болести на пикочния мехур. Пикочно-каменна болест. Уремия.

 17. Екзема, възпаление на кожата и алопеция.

 18. Алергични и ендокринни дерматози.

 19. Възпаление на главния и гръбначен мозък. Церебро-кортикална некроза.

 20. Функционални заболявания на нервната система (неврози, епилепсия, екламсия, хистерия).

 21. Болести на периферната нервна система.

 22. Болести на двигателните органи (ставен и мускулен ревматизъм, еозинофилно възпаление на мускулите.

 23. Остеопатии, етиопатогенеза, сиптоми, терапия и профилактика.

 24. Тетании при преживните животни – етиопатогенеза, симптоми, терапия и профилактика.

 25. Микроелементите мед и цинк - микроелементози.

 26. Микроелементите желязо, манган и кобалт - микроелементози.

 27. Микроелемента селен и микроелементози.

 28. Авитаминози от групата В и РР.

 29. Авитаминоза А, Д, С, и Е.

 30. Канибализъм при свине и птици, извратен апетит при преживни животни.

 31. Кетоза при високо продуктивни крави и овце – етиопатогенеза, клинични форми, диференциална диагноза, лекуване и профилактика.

 32. Хемоглобинурия и миоглобинурия.

 33. Микотоксикози при селскостопанските животни и птици.

 34. Отравяния с фосфорорганични пестициди.

 35. Отравяния с тежки метали (мед, олово, фосфор).

 36. Нитратно-нитритни отравяния при селскостопанските животни.

 37. Отравяния с цианогенни растения и памук.

 38. Отравяния с натриев хлорид.

 39. Захаро и протеинотоксикоза.

 40. Отравяния с фотодинамични съединения.ХИРУРГИЯ

 1. Рани – класификация, биология на раневия процес, лекуване на раните съобразно фазата на зарастване,.

 2. Гнойни възпаления на кожата, видове клинична картина, лекуване.

 3. Обща хирургическа инфекция – сепсис

 4. Специфични хирургически инфекции при животните.

 5. Заболявания на ставите – класификация, клинични признаци, лекуване.

 6. Фрактури на костите. Класификация и основни принципи и методи на лекуване.

 7. Заболяване на костите – класификация, клинична картина, рентгенова диагноза, лекуване.

 8. Бурзити при малките и едрите животни.

 9. Тендинит и тендовагинит при едрите животни.

 10. Кръвотечение – видове и основна характеристика. Кръвоспиране – спонтанно и изкуствено.

 11. Технически и имунни принципи на кръвопреливането.

 12. Флуидна терапия.

 13. Инхалационна анестезия.

 14. Венозна анестезия

 15. Основни наркотични средства.

 16. Местна анестезия. Видове местна анестезия.

 17. Кардио-пулмонална ресусцитация.

 18. Мониторинг на пациенти в критични състояния.

 19. Хирургически заболявания на половия член, препуциума и тестисите – диагноза и лекуване

 20. Кастрация на мъжки животни и усложнения.

 21. Кастрация на женски животни и усложнения.

 22. Болести на клепачите и конюнктивата.

 23. Възпалителни и дистрофични заболявания на роговицата.

 24. Заразен кератоконюнктивит при ГВ. Месечна слепота при Кн

 25. Катаракта и глаукома.

 26. Болести на ушите при малките животни.

 27. Хирургически заболявания на устната кухина, езика и слюнчените жлези.

 28. Аномалии в развитието и разположението на зъбите - клинични форми и лекуване.

 29. Заболявания на зъбите, класификации, клиника и лекуване.

 30. Болести на гръдните стени и гръдните органи.

 31. Болести на корема и коремните органи.

 32. Хирургически заболявания на храносмилателния тракт при моногастричните животни.

 33. Хирургически заболявания на отделителната система.

 34. Болести на нервите, на гръдния и тазовия крайник.

 35. Болести на ставите на гръдния крайник при малките животни.

 36. Болести на тазобедрената става при малките животни.

 37. Болести на колянната става при малките животни.

 38. Болести на тарзалната става при продуктивни животни и коне.

 39. Травматични заболявания на пръста и копитото.

 40. Ламинит при конете -– етиопатогенеза, клиника и лекуване.

 41. Копитни заболявания при дребните преживни животни и свинете.

 42. Специфична травматична язва при говедото - етиопатогенеза, клиника и лекуване.

 43. Некробацилоза, интердигитален дерматит, верукозен дерматит и хиперплазия на междукопитната кожа при двукопитните животни.

 44. Травматични и компресивни заболявания на главния и гръбначния мозък при малките животни.


КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО II- РА ГРУПА ДИСЦИПЛИНИ (ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА)

2014-2015 г.


 1. Диагностика, превенция и контрол на шапа при животните.

 2. Диагностика, превенция и контрол на беса и болестта на Ауески при животните.

 3. Диагностика, превенция и контрол на лептоспирозата и листериозата по животните.

 4. Диагностика, превенция и контрол на туберкулозата и паратуберкулозата по животните.

 5. Диагностика превенция и контрол на туларемията, ку-треската и лаймската борелиоза.

 6. Диагностика, превенция и контрол на пастьорелозите по бозайниците и птиците.

 7. Диагностика, превенция и контрол на бруцелозите при животните

 8. Диагностика, превенция и контрол на антракса и устрела.

 9. Мукозна болест-вирусна диария (МБВД) и инфекциозен ринотрахеит при говедата – диагноза, превенция и контрол.

 10. Анаеробни токсикоинфекции при дребните преживни – диагноза, превенция и контрол.

 11. Контагиозна ектима, шарка и син език при овцете– диагноза, превенция и контрол.

 12. Чума, африканска чума и червенка при свинете – диагноза, превенция и контрол.

 13. Трансмисивен гастроентерит (ТГЕ), паратиф и дизентерия при свинете – диагноза, превенция и контрол.

 14. Ню-кясълска болест, инфлуенца (грип) и тифус по птиците -диагноза, превенция и контрол.

 15. Заразен бронхит и инфекциозен ларинготрахеит по птиците -диагноза, превенция и контрол.

 16. Грип, ринопневмонит и инфекциозна анемия при конете - диагноза, превенция и контрол.

 17. Гана, вирусен хепатит и парвовироза при кучетата - диагноза, превенция и контрол.

 18. Трематодози по преживните животни (фасциолоза, дикроцелиоза, парамфистомоза) – диагноза, терапия, организация на профилактиката и борбата.

 19. Ларвални цестодози по продуктивните животни – ролята на човека в епизоотологията и епидемиологията. Диагноза, диференциална диагноза, профилактика.

 20. Ларвални цестодози по продуктивните животни – ролята на кучето в епизоотологията и епидемиологията. Диагноза, диференциална диагноза, терапия, профилактика и борба.

 21. Аскаридидози по продуктивните животни – диагноза, диференциална диагноза, терапия, организация на профилактиката и борбата

 22. Аскаридидози по еднокопитни и месоядни животни – диагноза, диференциална диагноза, терапия, организация на профилактиката и борбата.

 23. Стомашно-чревни стронгилидози по продуктивните животни- диагноза, диференциална диагноза, терапия, профилактика и борба..

 24. Стомашно-чревни стронгилидози по еднокопитни и месоядни животни- диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 25. Белодробни стронгилидози по продуктивни и еднокопитни животни – диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 26. Трансмисивни заболявания по продуктивни и еднокопитни животни – бабезиози. Епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия, профилактика.

 27. Трансмисивни заболявания по продуктивните и еднокопитни животни – тайлериози. Епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 28. Трансмисивни заболявания при месоядните животни – епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 29. Кокцидиози – еймериози, изоспорози, криптоспоридиози. Епизоотология, диагноза, терапия и профилактика.

 30. Кокцидиози – токсоплазмоза, саркоцистоза, неоспороза. Епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 31. Крастни заболявания по продуктивните животни – епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 32. Крастни заболявания по еднокопитни и месоядни животни – епизоотология, диагноза, диференциална диагноза, терапия и профилактика.

 33. Стомашно-чревни, подкожни и кухинни ентомози по преживни и екнокопитни животни – епизоотология, диагноза, организация на терапията и борбата.

 34. Общи изисквания към животните за клане. Транспортиране. Предкланичен режим. Общи принципи при клане и обработка на животните. Хуманно отношение. Заболявания при които е забранено клането.

 35. Хигиена и технология при клане и обработка на ЕРД, окачествяване. Месопреглед – специфика при провеждане на прегледа и подпечатване. Заболявания от особена важност при месопрегледа на ЕРД и ветеринарно-санитарна преценка.

 36. Хигиена и технология при клане и обработка на свине, окачествяване. Месопреглед – специфика при провеждане на прегледа, трихинелоскопиране и подпечатване. Заболявания от особена важност при месопрегледа на свинете и ветеринарно-санитарна преценка.

 37. Хигиена и технология при клане и обработка на ДРД, окачествяване. Месопреглед – специфика при провеждане на прегледа и подпечатване. Заболявания от особена важност при месопрегледа на ДРД и ветеринарно-санитарна преценка.

 38. Хигиена и технология при клане и обработка на птици и производство на птичи продукти, окачествяване. Ветеринарен контрол – специфика при провеждане на прегледа и подпечатване. Заболявания от особена важност при прегледа на птиците и ветеринарно-санитарна преценка.

 39. Хигиена и технология при улов и обработка на хидробионти и продукти от тях, окачествяване. Ветеринарен контрол – специфика при провеждане на контрол и експертиза. Заболявания от особена важност при хидробионтите и ветеринарно-санитарна преценка.

 40. Яйца от птици – общи изисквания при производство, окачествяване, недостатъци и ветеринарно-санитарна експертиза. Консерви - общи изисквания при производство, окачествяване, недостатъци и ветеринарно-санитарна експертиза.

 41. Система за самоконтрол в предприятията от хранителната промишленост (Добри производствени и хигиенни практики) и Система за повишаване безопасността на произвежданите храни (НАССР) – принципи, общи изисквания при прилагането им. Одитиране на предприятията.

 42. Остатъчни количества чужди вещества в храните – видове, специфика на контрола – карентни срокове, допустими минимални остатъчни количества, национални мониторингови програми. Добавки в храните – видове, значение, потенциални опасности и ветеринарно-санитарен контрол при тяхното приложение. Алергени в храните.

 43. Хранителни токсикоинфекции – основни причинители, механизъм на развитие и клинична проява, хигиенни аспекти за предотвратяването им, профилактика, ветеринарно-санитарна преценка на храни, контаминирани с причинители на токсикоинфекции.

 44. Хранителни токсикози и микотоксикози – основни причинители, механизъм на развитие и клинична проява, хигиенни аспекти за предотвратяването им, профилактика, ветеринарно-санитарна преценка на храни, контаминирани с причинители на токсикози и микотоксикози.

 45. Млякото като храна на човека – видове, основен състав, съставки, свързани с производството на млечни продукти. Хигиена на доенето и първична обработка. Млекосъбирателни пунктове и помещения. Фактори, влияещи върху качеството на млякото.

 46. Млекопреработвателни предприятия – общи изисквания и устройство. Приемане, окачествяване и съхранение на млякото. Хигиенни и качествени показатели на млякото. Методи за консервиране на млякото (топлинна обработка, охлаждане, замразяване и други) – настъпващи промени в състава на млякото.

 47. Микрофлора на млякото. Млечнокисели закваски. Видове млечнокисели продукти. Хигиена, технология и контрол при производството на млечнокиселите продукти. Пробиотични млечнокисели продукти – механизъм за положително влияние, пробиотици.

 48. Сирене – класификация, обща технологична постановка при производството на сирене. Бяло саламурено сирене – специфика. Кашкавал – специфика. Сирена с ниско и високо второ подгряване – специфика. Ветеринарно-санитарна експертиза и окачествяване при производство на сирена.

 49. Хигиена и технология при производство на млечно масло. Хигиена и технология при производство на топени животински мазнини. Хигиена и технология при производство на маргарин. Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на млечни и животински мазнини.

 50. Месни продукти – класификация, хигиена и технология при производството им. Колбаси – видове, общи изисквания при производството и ветеринарно-санитарна експертиза.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница