Акваристика обща информация за необходимото оборудване, почистване, грижа за рибките и водата в аквариумаДата06.12.2017
Размер95.71 Kb.
КРАТКО РЪКОВОДСТВО ПО

АКВАРИСТИКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ГРИЖА ЗА РИБКИТЕ И ВОДАТА В АКВАРИУМА
Въведение
Целта на този наръчник е да Ви даде основна информация за стартиране на аквариума.

 • Аквариумът не е и не трябва да бъде контейнер направен от стъкло и напълнен с вода, риби и растения – поставен за красота в дома Ви

 • Аквариумът е малко късче от живата природа във вашия дом

 • Аквариумът е една естествена екосистема

Отглеждането на рибки е хоби, в което цялото семейство може да взема участие и да се забавлява заедно.

Аквариумът е идеален начин да научим децата на отговорност и грижи към животните. Предимството на аквариума е, че той не изисква много място и е идеален за обитатели на апартаменти, които са възпрепятствани от притежаване на големи, ръмжащи и шумни домашни любимци - кучета и котки.

В акваристиката е много трудно да вървиш напред без усилие, но удовлетворението, което получаваш действително си струва. За да се създаде среда и да се получи балансиран биотоп в малко парче от природата е необходимо да се използват качествени технически компоненти и консумативи. Има много други аксесоари необходими за аквариума освен стъкления контейнер, като помпа за въздух, филтри, уред за почистване на пясък, автоматична хранилка и т.н.


Водата
Водата е съществен елемент от това малко парче природа.

Контролирането на качеството на водата е най-важната част от поддръжката на аквариума. Много от проблемите, които се появяват в прясната вода се дължат на качеството й.

Ако използвате вода направо от чешмата, към нея трябва да се прибавят специални пречистващи препарати. Водата трябва да съдържа някои соли, необходими за поддържането на живота в аквариума.

Най-добре е да напълните аквариума 50% с престояла или преварена вода и 50% с вода от чешмата. • pH индикира нивото на киселинност на водата.

Важно е поддържане на стабилно pH на водата, за да бъдат тропическите рибки в добро здраве и оцветяване.

pH7 /неутрално/ е идеално за аквариум обитаван от различни видове тропически рибки.< pH 7 = киселинна среда

> pH 7 = алкална среда
 • Твърдостта на водата показва количеството на разтворени в нея карбонати. Тя е резултат от наличието на калциеви и магнезиеви соли.

Тестовете, които се използват за установяване качеството на водата са налични в търговската мрежа.


Температура
Температурата на водата трябва да бъде съобразена с нуждите на обитателите на аквариума. Повечето тропически риби и растения живеят при температура на водата между 20 и 28 градуса, но някои изискват по-ниска или по-висока температура.

За аквариуми населени с естествени растения идеалната температура е 25/26 градуса. Изборът на нагревател е лесен - на 1 литър вода е нужен 1 ват, т.е. за аквариум с обем 100л е необходим нагревател с мощност 100 вата. Нагревателят трябва да бъде поставен вертикално, там, където има най-добра циркулация на водата.


ФИлтрираща система
Аквариумът трябва да е оборудван с подходяща за обема му филтрираща система. Съществуват вътрешни и външни филтри. Компактните вътрешни филтри се използват за по - малки по обем аквариуми.

Външните филтри също са широко използвани. Някои от тях се поставят на самия аквариум, други са по-големи и се поставят в шкаф под или в страни от аквариума.

Трудно е да се каже кой е най-добрия избор, но по-важно е каква е филтриращата система. Най-добре е тя да бъде комбинация от: механична, биологична и химична филтрация.

Механична: гъба и фибър, през който преминава първичната преработка на водата.

Биологична: керамични рингове и овални топчета, които приютяват бактерии, трансформиращи токсичните субстанции в нетоксични нитрати.

Химична: Активен въглен или зеолит, адсорбират разтворените субстанции от водата. Торфа или синтетичната смола променят химичните характеристики на водата като модифицират pH стойностите и твърдостта на водата.

Циркулация на водата


Друг важен технически компонент в аквариума е помпата. Тя трябва да бъде абсолютно тиха и сигурна. Нормално помпата трябва да превърта водата на аквариума три пъти за един час. Помпата може да бъде поставена във вътрешен или външен филтър.


Осветление
Осветлението е изключително важно за растежа на растенията и оцветяването на рибките. Нормално на всеки 2 или 3 литра вода е необходимо 1 ват осветление. Лампите в аквариума трябва да светят 10 часа на ден. Изключително удобен е часовника за автоматично включване и изключване на осветлението в аквариума.
Азотен обмен
Азотният обмен е естествен химически процес, чрез който опасните токсини се преобразуват в по-безвредни и дори полезни субстанции. В аквариума този цикъл трае 36 дни и протича в три етапа. При разграждане на протеините се отделя силно токсичен амоняк. Източници на протеини са екскрементите на рибите, отделени от ануса и хрилете, и гниещата органична материя / бактерии, растения и неизядена храна или останали в аквариума мъртви риби/.

Замърсеният, нездравословен аквариум излъчва миризма на амоняк. Ако обменът протича нормално, амонякът се преобразува в нитрити, които са също много токсични за фауната. Те се преобразуват в по-безвредните нитрати. Нитратите се усвояват под формата на обогатител на почвата от растенията, виреещи във водата. Растенията са източник на хранителни вещества и разтварят кислород във водоема, като така затварят цикъла.

Ако те липсват, нитратите спомагат за поддържане на здравословните бактерии във филтъра. Излишните нитрати се отстраняват при смените на водата.


Подръжка на аквариума
Веднъж стартиран Вашия аквариум изисква минимално време и усилия, за да изглежда атрактивен и неговите обитатели здрави и добре изглеждащи.

Основни задачи при поддръжката
Ежедневно


 • Проверявайте температурата на водата

 • Проверявайте броя и поведението на рибите

 • Отстранявайте мъртвите листа и другите едри отпадъци

 • Проверявайте дали филтъра, помпата и останалите технически компоненти функционират добре

 • Хранете рибите и отстранявайте неизядената храна


Ежеседмично

 • Направете тестове за качеството на водата

 • Ако е необходимо, сменете част от водата

 • Почистете кондезната тавичка????????????????????????????????

 • Премахнете растенията с морав цвят


На всеки 2-3 седмици

 • Сменяйте водата /приблизително 20-30 %/

 • Проверявайте пропускливостта на филтъра и го почиствайте, при необходимост

 • Почиствайте стъклото от вътрешната страна на аквариума

 • Проверете pH и dH

 • Проверявайте нивата на амоняк, нитрати и нитрити

 • Размесвайте повърхността на субстрата и отстранявайте наслояванията

 • Отстранявайте мъртвите листа от растенията и подрязвайте някои от тях, ако са пораснали твърде високи.


Най често задаваните въпроси:
Нагревател

Защо трябва да бъде инсталиран нагревател в аквариума?

Нагревателя поддържа температурата на водата най-близо до тази в естествената среда, при която живеят обитателите в аквариума.


Работят ли нагревателите както в сладководни така и в морски аквариуми?

Да.
Как да избера нагревател с подходяща за моя аквариум мощност?

На опаковката на всеки нагревател ще видите таблица, в която е отбелязано съотношението между мощността (W) на нагревателя и вместимостта на аквариума. На база на тази таблица може да изберете подходящия нагревател.
Какво става ако използвам нагревател с различна мощност от препоръчителната за моя аквариум?

Ако сложите нагревател с мощност по-висока от необходимата, водата ще се нагрява нормално и ще поддържа температурата, която е зададена без да има вариации в консумацията на електричество / т.е. при спадане на температурата под тази която е зададена се включва термостата/.

Ако сте избрали нагревател с по-ниска мощност, той няма да затопля водата до желаната температура.
Мога ли да поставя нагревателя и в хоризонтално и във вертикално положение?
За да се създаде нормална работа на нагревателя, той трябва да се постави във вертикално положение. Ако нагревателят се постави в хоризонтално положение не се гарантира правилната работа на термостата и поддържането на необходимата температура за обитателите на аквариума.
Кое е най-доброто положение на нагревателя в аквариума?

Нагревателите трябва да са поставени вертикално, потопени във водата до минимума отбелязан на етикета и там където е най-добрата циркулация на вода в аквариума. Добрата циркулация на водата е гарант за поддържане на оптимална температура вътре в аквариума и не позволява формирането на по-топли и по-студени участъци в аквариума, което води до дискомфорт на рибите.


Мога ли да потопя напълно нагревателя в аквариума?

Нагревателите трябва да бъдат потопени най-малко до минимума отбелязан на етикета. Ако нагревателят е инсталиран без да се взема в предвид горе изложеното, това ще доведе до невъзможност за постигане на желаната температура, което ще рефлектира върху здравето на рибите.


Трябва ли да се изключва нагревателя от електрическата мрежа, когато се сменя водата в аквариума?

Много е важно да се изключи нагревателят от електрическата мрежа преди да се започне каквато и да е оперативна работа в аквариума.


Какви мерки трябва да се вземат, за да се гарантира доброто функциониране на нагревателя?

Съветваме Ви да го държите много внимателно както по време на инсталиране, така и при поддръжката, за да се избегне удар в стените на аквариума или декорацията /дърво или камък/. Препоръчваме да почиствате периодически повърхността на нагревателя, като всички наслагвания от растения и варовик трябва да се отстранят, тъй като те възпрепятстват правилното загряване на водата и намаляват ефективността на нагревателя.


Какво трябва да се направи ако нагревателя се счупи във водата?

Ако нагревателят се счупи докато се поставя в аквариума или се вижда някакъв видим дефект върху стъклото или гумената му част, трябва незабавно да го изключите заедно с всички останали електрически уреди, които се намират в аквариума. Извадете нагревателя внимателно, така, че да не останат парчета стъкло или метал вътре в аквариума, които могат да бъдат опасни за обитателите му.Инсталирал съм нагревател в аквариума си, но термометъра показва, че температурата е по-ниска от тази, която съм задал. Какво трябва да направя?

Съветваме Ви да проверите, дали нагревателя е с мощност подходяща за Вашия аквариум /отбелязана на опаковката/. Ако мощността е подходяща, проверете дали нагреватяля е поставен вертикално и при най-добрата циркулация на водата и ако е необходимо променете положението му. Проверете дали термометъра е верен.


Как да разбера кога водата е достигнала температурата зададена на нагревателя?

По време на загряване на водата свети индикаторна светлина. Когато тя изгасне, необходимата температура е достигната и нагревателя се изключва.


Вътрешен филтър

Подходящ ли е вътрешния филтър и за сладководни и за морски аквариуми?

Отговор: Да.


Каква поддръжка се препоръчва, така че филтъра да работи нормално?

Преди да потопите ръцете си във водата и преди да започнете каквато и да е ремонтна дейност изключете филтриращата система от електрическата мрежа. Поддържащите ремонтни дейности са упоменати в брошурата с инструкциите.


Защо трябва да се използват филтриращите материали във филтъра на аквариума?

Водата в аквариума трябва да се поддържа чиста и да няма съдържание на органични и неорганични субстанции които я замърсяват, защото това би застрашило живота на обитателите на аквариума.


Механична филтрация

Механична филтрация блокира и задържа в гъбите с различна порьозност отломки, камъчета, малки листа и други по-едри отпадъци.


Биологична филтрация

За да се гарантират най-добрите условия за живот на рибите и растенията, трябва да се съчетаят механична филтрация с биологична, която да преработи амоняка в субстанция, която не застрашава живота на обитателите на аквариума. Амоняка е вреден и е резултат от разлагането на органични материали в аквариума. Биологичната филтрация се постига чрез колонии от бактерии, които се размножават във филтъра. Едни бактерии се хранят с амоняка и го трансформират в нитрити, а други преобразуват нитритите в нитрати, които не са вредни за рибите и се усвояват от растенията в аквариума.За да се насърчава размножаването на бактериите във водата, във филтъра се поставят специални материали - керамични цилиндри и био-топчета, по чиято повърхност най-добре се заселват тези полезни бактерии.
Химична филтрация

За химичната филтрация се използват адсорбиращи вещества – активен въглен или зеолит. Те са с порьозна структура и улавят оцветяващите вещества или химични субстанции, остатъци от препарати, които променят прозрачността на водата и застрашават живота на рибките в аквариума.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница