Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактурастраница2/7
Дата22.07.2016
Размер0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Организация:
РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР


дата:
Да се плати на:
ЕГН/ЕИК
Основание:Сумата:
Валута:
Словом:Счетоводител:

подпис


Ръководител:

подпис


Изплатил сумата:

подпис


Получил сумата:

подпис
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Разходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Албум на Първични Счетоводни Документи

06. Авансов Отчеторганизация:
ЕИК
АВАНСОВ ОТЧЕТ

подотчетно лице:
длъжност:
получен аванс във:
с РКО №
от дата:
сума:
цел на аванса:


описание на разхода

(в т.ч. и вида на документа, който го оправдава)документ

сумадата
ОБЩО изразходвани:
СУМА за възстановяване/получаване:
остатъкът е върнат с ПКО №
от дата:сумата за получаване е изплатена с РКО №
от дата:име

длъжност

дата

подпис

подотчетно лице:

получил/доплатил сумата:

одобрил отчета:ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Авансов Отчет е документ, с който подотчетно лице (например снабдител) отчита изразходването на авансово получени пари от каса.Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.


Албум на Първични Счетоводни Документи

07. Заповед за Командировка в Страната


ЕИКДОКЛАД

за извършената работа от командированият служител

ЗАПОВЕД

за командировка в странатаСъгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжностдо гр./с.:
и обратно

в организация:със следната задача/цел:

дата:

подпис на служителя:


ОЦЕНКА

за извършената от командированият служител работа

Командировката е с право на пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за Служебните Командировки и е за сметка на организацията.
командировката е за срок

дата:

подпис на ръководителя:

от:
до:


пътуването да се извърши със:

СМЕТКА

за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари
В тридневен срок от завръщането си, служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни.опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

12трите имена на ръководителя

длъжност

3

4подпис на

ръководителя:
5всичко:
пристигнал в:
получен аванс за командировката:
пристигнал на дата

отпътувал на дата

остатък за плащане/възстановяване:


словом:
подпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:

имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило суматаПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място. Със същия документ се отчита изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане от каса на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Албум на Първични Счетоводни Документи

08. Касова Бележка (Фискален Бон)
ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов
Стока 1

10.00

Стока 2

15.00
ОБЩА СУМА

41.00

В БРОЙ

41.00

Покупки 2
012345 30-04-2010 10:22

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333 44445555


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Касовата Бележка (Фискалният Бон) е първичен счетоводен документ, който се издава задължително за всяко отделно плащане в брой по доставка на стока или услуга, независимо дали за тази доставка е издадена Фактура. Изключенията от това правило са плащания в брой на нотариус, адвокат или други свободни професии.2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• наименование и адрес за кореспонденция на лицето;

• наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект с текст ”БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;

• пореден номер на касовата бележка;

• единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;

• идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;

• име или номер на касиера;

• наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;

• обща сума за плащане;

• дата и час на издаване;

• текст ”ФИСКАЛЕН БОН”;

• индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;

номер касово място за лицата, работещи с контролна лента на електронен носител.

2.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

• Лицата са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС:

- група ”А” - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;

- група ”Б” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;

- група ”В” - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;

- група ”Г” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.

• Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:

- отнасящи се към данъчна група А;

- с фиксирани цени в нормативен акт;

- представляващи горива, продавани чрез одобрени средства за измерване на разход.

Албум на Първични Счетоводни Документи

09. Вносна Бележка
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница