Албум на Първични Счетоводни ДокументиДата10.07.2017
Размер24.07 Kb.

Албум на Първични Счетоводни Документи

26. Приемо-Предавателен ПротоколПриемо-Предавателен Протокол

Днес, 01.02.2010 год. в гр. София, между страните:
фирма:адрес:ЕИК:представляващ:наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

се подписа настоящият Приемо-Предавателен Протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:
чл.1. Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:
подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1
2
3
ОБЩО:

чл.2. Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3. Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.
За предаваща страна (подпис): За приемаща страна (подпис):ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница