Александра РавначкаДата01.01.2018
Размер17.72 Kb.Александра Равначка

Главен асистент

Тел.: +359 2 979 3369

Е-mail: ravnachka@abv.bgОбласти на професионален интерес (ключови думи):

Социално-икономическа география, пазар на труда, заетост, безработица, промишленост, регионални различияОбразование:

2001 г. – магистър - СУ “Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултетПрофесионален опит:

2010 – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – главен асистент

2003 – 2010 - Географски институт – БАН – научен сътрудник

Участие в научни проекти (последните 5 години):

Глобализацията и урбанистичното развитие в Унгария и България, финансиран по ЕБР, в спогодбата с Унгарската АН, ръководител: проф. Ч. Младенов, 2007 – 2009

Урбанизацията в България – тенденции и прогнози, ръководител: ст.н.с. д-р А. Атанасов, 2007 – 2009

Научно-популярен географски атлас на Република България, ръководител: доц. д-р Илия Копралев, 2008-2009

Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии (на примера на защитени карстови територии от България, Чехия, Полша и Япония), ДО 02.260/18.12.2008, ръководител: доц. д-р Марина Йорданова

Създаване на информационна база данни в ГИС лабораторията към Географски институт – БАН, 2008

Електронна база данни на българските микро топоними. ДНИ - МОН НИК -14/2007 БО – ИБЕ, ръководител: доц. д-р Анна Чолева – Димитрова

Подвижна граница: променящата се география на производството в трудоемки промишлени отрасли, 6 РП, ръководител от българска страна: гл. ас. П. Рукова, 2004-2007

Регулиране на заетостта, регионалната мобилност и предприемачеството в Югоизточна Европа). По програма на ЕС, ръководител: гл. ас. Поли Рукова, 2004-2007

Реализиране на подкрепа за обучението на работещите и иновативни практики за управление в Югоизточна Европа (АРТЕМИС) Европейска Комисия - ГД “Разширяване”, 2006-2008 Координатор на проекта: Институт по труда, Атина Гърция; Национален партньор : гл. ас. П. Рукова,

Tiger, ръководител от българска страна: гл. ас. Поли Рукова, 2010-2012

Избрани публикации (последните 5 години):

Ravnachka, Al., 2007. Social and Economic Changes in Blagoevgrad in Connection with the integration of Bulgaria to EU. Regionality and Locality. Centre for regional studies of HAS, PechРавначка, Ал., М. Николова и др., 2007. Фактори за повишаване на уязвимостта на общините в Източна Стара планина от опасни природни и социално-икономически процеси и явления, Проблеми на географията, 3 – 4/2007База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница