"Анализ и оценка на управление на туризма в европейските микро-държави: Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино." изготвилДата16.08.2017
Размер251.03 Kb.


Икономически Университет – Варна

Курсова Работа

на тема:
"Анализ и оценка на управление на туризма в европейските микро-държави: Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино."


изготвил:

Георги Илиев Кънчев Варна

ф.№2291, 61гр., МТ, IV курс 2010г.

От гледна точка на развитието на туризма миниатюрните европейски страни: Андора, Монако, Лихтенщайн и Сан Марино, са едновременно облагодетелствани и ощетени. Малкият брой на тези микро-държави ги прави силно атрактивни за туристите: Андора годишно се посещава от 10 млн. туристи, Монако – 4 млн. и Сан Марино – 3 млн. Съществува трудност при удължаване престоя на туристите в страна, която може да бъде пропътувана с автомобил само за няколко часа. Броят на туристите, с 1 или повече нощувки е незначителен с този на всекидневните посетители. За Монако те са малко повече от 250 000, за Лихтенщайн – под 100 000 и за Дан Марино – под 50 000. Само Андора има по-съществен показател за броя на нощувките – възлиза на 2,5 млн. туристи с около 5 млн. нощувки в страната.Андора в малка степен се различава от останалите микро-държави. Поради това, че населението й е два пъти повече от това на всяка една от другите, на нея се падат около 6 пъти повече нощувки, отколкото на всички страни взети заедно. Затворена между Франция и Испания, основната атракция за Андора, това е свободната безмитна търговия, както и някои от най-добрите ски-писти на Пиринеите.

На второ място по туристическо значение сред микро-страните Монако, въпреки че е с най-голям брой посещения на туристи на квадратен метър. То е анклав на френския Лазурен бряг, простиращо се само върху 1,57 кв.км., което се равнява на големината на Хайд Парк в Лондон.Лихтенщайн, която е с площ 1/3 от тази на Андора, също има туристическа индустрия, частично базираща се на ски-туризма. Но за разлика от Андора, ски-индустрията на Лихтенщайн не е сред най-добре развитите в този регион – водещи са съседните Австрия и Швейцария.

Сан Марино е разположена на италианското адриатическо крайбрежие. Основна атракция за туристите е фолклорът.

Броят на нощувките е много малък, но дневните посещения на туристи оказват силно влияние върху икономиката на страната.


Таблица 1. Микро-държавите в Европа: Андора, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако.
Андора

Лихтенщайн

Сан Марино

Монако

площ кв.км.

468

159

61

1,57

граници с

Франция Испания

Швейцария Австрия

анклав в Италия

анклав във Франция

население (хил.д.)

54,5

28,9

23,0

27,1

бр. стаи

11 860

731

545

2 350

тур. посещения (с 1 или повече нощувки) за 1991г.

2 500,0

71,2

46,1

239,0

общ бр. всички туристи (вкл. и дневните посетители) в млн. за 1991г.

10,0

-

3,1

4,0

източник: Националното Министерство по Туризъм

1.1.Кратка история за развитието на туризма в микро-страните


Туризмът в Лихтенщайн е поставил началото си с посещения на курортните места с минерални извори (Бад Рагац) през XIX век и с нарастващия интерес към планинското катерене, като вид рекреация. От 1970г., когато е създадено Националното Министерство по Туризъм, не е регистрирано достатъчно увеличение на броя на туристите или на нощувките. През 1970г. туристите са били 72 420, нощувките 145 250, а през 1991г. цифрите сочат: 71 210 туристи и 143 000 нощувки. Върховите резултати са постигнати през средата на 80-те години (85 850 туристи през 1985г. и 167 860 нощувки).

Монако, наречена “звездата на века” се развива като атрактивен курорт за артистите и богатите. Лазурния бряг, заедно с Монако, се нареждат на второ място по посещения след Париж.

Туризмът в Андора се развива с контрабандната търговия, достигнала своя връх през 30-те и 40-те години. Потокът е насочен от Франция към Испания, по време на Гражданската война в Испания, и от Испания към Франция през Втората Световна война. Това формира репутацията на Андора – като страна, където могат да се намерят стоки, които на друго място са недостъпни.

В Сан Марино туризмът датира от появата на пакетните пътувания за Адриатическото крайбрежие. Интерес, представляващ за туристите е големия брой крепости и старинни сгради, музея на оръжията през 1956г. (по настоящем Исторически оръжеен музей на Сан Марино), рептилариум – аквариум, открития музей (на скулптурата).

2.Туристически организации


Монако

Важността на конференции е подчертана от името на туристическите власти Дирекция по туризъм. Това е солидна организация със свои департаменти, занимаващи се с маркетинг, пъблик рилейшънс, конвенции, важни събития, спонсорство и международни връзки. Монако има туристически офиси в Дюселдорф, Милано, Париж, Лондон, Чикаго, Ню Йорк и Токио.

Националната туристическа власт на Лихтенщайн е основана през 1972г. Има представителство в Малбун и Вадуц. Лихтенщайн е била член на Източношвейцарската туристическа асоциация от 1952г., Швейцарското Министерство по Туризъм от 1964г., и на Международната туристическа асоциация от 1979г. Голям процент от членовете на лихтенщайнския парламент са на мнение, че туристическите организации трябва да бъдат приватизирани.

По настоящем Националното Министерство по Туризъм се финансира чрез сътрудничество с предприятия, които директно или индиректно са включени в туристическата дейност. Според предложението за приватизация, всички финансови приходи ще идват от туристическия сектор.

В Сан Марино туризмът се управлява от държавния туристически офис, който е подчинен на Министерството на туризма и спорта.

Въпреки миналите възможности за промяна в конституцията, Андора се намира в необичайно трудна ситуация на страна, управлявана съвместно от двама представителя на кралската власт, епископа на Ургел (в Испания) и президента на Франция. Съществува Министерство (Конселерия) по туризъм и спорт, ръководено през последните години от различни министри. Туризмът в Андора има представителства в Париж, Ню Йорк, Брюксел, Берлин и Лондон.


Четирите микро-държави се различават по качество и степен на статистика. Монако има най-сложни, детайлни и достоверни статистически данни, базирани отчасти на Direction du Tourisme et des Congrés, но също и на Comité du Tourisme Riviera Côte d’Azur (Монако е интегрирано към Лазурния бряг – също така и към Франция – за цел на туристическата статистика). Други източници на данни са летището в Ница на Лазурния бряг и Синдиката на хотелиерите.

В никоя от останалите три страни няма такива екстензивни данни. Статистиката, отнасяща се за Сан Марино има твърде малък обсег. Базира се на Държавния отдел по туризъм и включва броя на хотелите, стаите и леглата, броя на посетителите, нощувките. Правят се само месечни анализи и за италиански и чуждестранни посетители.

Няма разделение на посетителите по националност и по цел на посещенията.

При Лихтенщайн ситуацията е подобна. Статистиката се изготвя от Националния отдел по туризъм. Отчита се брой на хотелите, стаите, леглата, брой на нощуващи туристи, брой нощувки и разделение на посетителите по националност.

По-благонадеждни са статистическите данни на Андора, но въпреки това недостатъчни да отчетат важността на туризма за икономиката на страната. Единствено пълна информация се дава за броя на превозните средства, преминали през границата (но не и за броя пътници във всяко от тях), броя на хотелите, хотелските стаи, броя на апартаментите, къмпингите, работната ръка, заета в сектора на туризма.

3.Туризъм и икономика


Туризмът е важен за Андора. Тази страна, която до 1913г. е нямала благоустроена пътна мрежа, днес притежава достатъчно висок жизнен стандарт в сравнение с останалата част от Пиринейския полуостров. Приходите на глава от населението за 1990г. са 21 151 USD.

Доходи не идват от аграрния сектор (тъй като страната има планински релеф) нито от индустрията. Единствено туризмът процъфтява – така показно. Влияние оказва и постоянното увеличение на населението, в сравнение с останалата част от Пиринеите.

От население 54 504 през 1990г., 28 156 или 52% са заетите. От тях 21,6% работят в сферата на туризма (за 1990г.), 12,9% в хотелиерската, 1% - на услугите.

В Лихтенщайн само 4% от работната сила е заета в хотелиерската и ресторантьорската индустрия, малък е делът на заетите в търговията на дребно.

11 386 в Сан Марино са заетите (приблизително половината от населението). От тях 629 – в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Трудно е да се определи приноса на туризма към икономиката на Монако, въпреки че е независима страна. Проблемите при оценката на икономическата активност се усложняват от факта, че нито жителите на Монако, нито чуждестранните резиденти плащат подходящи данъци. От 27 063 жители, според преброяванията (1982г.), само 4 480 са официални жители на Кралството; Населението включва французи (12 660), италианци (4 460) и британци (1 150).

3 500 души от Монако са директно и косвено заети в хотелската индустрия – в конферентни центрове, казина, музеи, ресторанти, пристани за яхти, магазини и пр.

Останалите 3 страни нямат задоволителни данни по отношение броя на нощувките.
Таблица 2. Посетители с 1 или повече нощувки, 1985-1991г.

посетители

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Андора

1 500,0а

-

-

2 000,0а

-

-

2 500,0а

Лихтенщайн

85,9

76,4

75,7

71,6

77,3

77,7

71,2

Монако

242,0

211,0

214,0

232,0

245,0

244,6

239,0

Сан Марино

-

-

53,3

52,9

49,8

45,3

46,1

а – неофициални данни

С изключение на Монако, микро-страните отчитат като цяло спад на нощувките. Лихтенщайн отбелязва понижение от на 10% за периода 1985-1990г. и 5% до 1991г. Сан Марино има 4%-но увеличение между 1987 и 1991г. По отношение на Андора, броят нощувки може само да се предположи – приблизително 5 млн. през 1991г.Таблица 3. Нощувки: 1985-1991г.
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Андора

3 000 а

-

-

4 000 а

-

-

5 000 а

Лихтенщайн

168

158

153

140

152

150

143

Монако

801

642

659

695

740

727

678

Сан Марино

-

-

67

69

67

62

69

а – по неофициални данни

3.1.Основни пазари


За малките държави, съседните страни представляват най-важните емитивни пазари. За Монако, Италия е водеща, а след нея – Франция. Италия е №1 и за Сан Марино. Като най-голям пазар за Лихтенщайн се представя Германия, на второ място е Швейцария. САЩ са трети по значение едновременно за Лихтенщайн и за Монако. За Андора, Испания, и по-специално Каталония, е пазар №1, следвана от Франция.

Таблица 4. Посетители с 1 и повече нощувки (по националност), 1991г.

пристигнали от:

Андора

Лихтенщайн

Монако

Сан Марино

Лихтенщайн

-

165

-

-

Швейцария

20 000 а

15 574

6 529

-

Австрия

-

2 727

-

-

Германия

50 000 а

22 760

18 242

-

Франция

850 000 а

3 006

47 300

-

Италия

100 000 а

4 708

77 764

33 588

Великобритания

80 000 а

2 221

17 672

-

Нидерландия

45 000 а

1 736

-

-

Белгия

130 000 а

1 023

3 084

-

Швеция

-

1 482

3 165

-

Испания

1 150 000 а

1 130

8 753

-

Югославия

-

1 176

-

-

Източна Европа

-

2 058

-

-

САЩ

-

5 539

19 189

-

Канада

-

626

2 402

-

Ост. част на Америка

-

659

-

-

Африка

-

169

-

-

Япония

-

1 339

6 679

-

Австралия/Океания

-

346

-

-

Други стр.

75 000 а

391

28 264

12 553

Общо

2 500 000 а

71 211

239 043

46 141

а - по неофициални данни

За разлика от нощуващите туристи, броят на дневните посетители е по-голям. 4 млн. са през 1991г. в Монако, 3,1 млн. в Сан Марино. За Андора данните сочат 6,3 млн. превозни средства, преминали през границите й.


4.Транспорт


С изключение на Монако, което притежава хелипорт микро-държавите нямат собствени летища. Монако и сан Марино се обслужват от близките летища на Ница и Римини.

Монако има добра транспортна мрежа. По-голяма част от туристите пристигат по суша. Най-голямо е натоварването на магистрала А8, която го свързва с Ница.

Кралството се посещава от 8% от туристите, идващи във франция. Данните сочат, че от над 8 млн. туристи, почиващи на Лазурния бряг, 1,84 млн. (1990г.), пристигащи по въздуха, 150 000 отсядат в Монако. През летището в Ница са преминали 5,6 млн. пасажери (1990г.)


Таблица 5. Маршрутни полети на летището в Ница по ред на важност, 1990г.
пътници (хил.д.)

Париж

2,560,1

Лондон

479,5

Лион

202,6

Женева

145,8

Бастид

134,3

Лил

120,2

Цюрих

104,2

Монте Карло

104,1

Брюксел

100,8

източник: летище Ница на Лазурния бряг

Париж-Ница е най-важният маршрут, с 2,6 млн. пътници (1990г.). Основните линии, са Франс, Еър Интер, Бритиш Еъруейз, Корз Медитеране, Суисеър, Луфтханза, Хели Еър Монако.Монако има свой хелипорт и е 9-ти по значение по значение маршрут за летището на Ница. Няма точни данни за пътниците. Само една пета от пътниците ползват услугите на железниците. Най-краткото време от Париж до Ница е 7 часа с френските железници TGV.

Андора е природно облагодетелстван от реката Валира, течаща към Испания. Поради благоприятния климат, граници към Франция е винаги отворена.

С най-голямо значение за Андора е аеропортът в Барселона (220 км), заради улесненото преминаване на южната граница. Тулуза е по-близо ( на 185 км), но пътища са трудно проходили през зимата.

В Андора няма жп-линии. Най-близката се намира там, където се пресичат границите на Андора, Франция и Испания. Има редовни автобусни линии за Андора от жп-гатите.

Римини е транспортния център на Сан Марино, летище (Римини-Мирамар, 27 км от страната), жп-гара, и магистрала А14. Друго летище в близост до Сан Марино е Форли (на 72 км) и Болоня (на 132 км). Рим е на 350 км.

Най-близо до Лихтещайн е летището Клотен, Цюрих, на 130 км. Страната има жп-линии зад границата при Сарганс, Фелдкирх.

5.Настаняване


Репутация на Монако за лукс и удобство рефлектира върху хотелиерството. Четери от посещения хотели са 4 звезди. От 13-те гранда-хотели на Ривиерата, 4 са в Монако – Loew’s Monte Carlo (4 звезди, 650 стаи); Beach Plaza Monako ( 4-звезди, 313 стаи), Hermitage Monaco (4-3B, 258 стаи); Hotel de Paris Monaco (43Б, 255 стаи).

От общо 2,350 стаи в Монако, 1,795 са лукс и категория 4 звезди. Рядко се срещат 1и 2- категории хотели.

Хотелите в Андора не са категоризирани. Броят им в началото на 1992г. 271 с 11,860 стаи. В страната има представителство и на няколко международни вериги, отчасти като резултат от ограниченото на чуждите инвестиции. Има Новотел, един от най-скъпите хотели в Андора, също и Меркюр.

Сан Марино класифицира свойте хотели като 1/А (Grand Hotel, Titano) ,категория 1/В (Joli San Marino, La Grotta, La Rocca, Motel Dogana), категория 2 и 3. Половината от стаите в Сан Марино са 2 категория, 1/5 - категория 1/А, по-малко от 1/5 – 3 и 1/7 – 1/В . В процес на обсъждане е бил нов начин на категоризиране.

Настаняването в Лахтенщайн се базира изцяло на малки семейни хотели, средно с по 15 стаи. Най- главният хотел има 35 стаи. Но нито един от тях не е категоризиран. Също така се дават стаи в частни квартири, има младежки хотели с капацитет 96 легла.


Таблица 6. Капацитет на хотелите, данни от 1991г.Хотели

Стаи

Монако1-звезда

3

78

2-звезда

1

54

3-звезда

7

423

4-звезда

3

462

Лукс

4

1,333

Общо

18

2,350

Сан МариноКатегория 3

6

96

Категория 2

15

271

Категория 1/В

4

71

Категория 1/А

2

107

Общо

27

545

Андора1Общо

271

11,571

Лихтенщайн1Общо

47

731

1 - няма клсификация ;

източник: Нац. тур. организация


5.1.Процент на заетост на хотелите.


Той е средно 56% (1990г.) за Монако, и по малко от 14% (1991г.) за Сан Марино. За Лихтенщайн е 33% (1991г.). По неофициални данни 50% е заетостта на хотелската база в Андора. За по-високия процент на Монако повлиява благоприятния климат. Андора разчита най-вече на шопинг-туризма.

Причината за ниската заетост в Сан Марино се крие в неспособната да се наложи като дестинация.Таблица 7. Заетост на хотелската база в Монако (1989 и 1990г.)

Категория

1989г.

1990г.

Луск

59,3

54,2

4-звезди

64,6

60,5

3-звезди

55,9

56,4

2-звезди

59,3

56,6

1-звезди

75,7

77,5

Средно

60,3

56,4

По данни на Регионалния Комитет по туризма

6.Продължителност на престоя на туристите


За нито една от микро-държавите на би могло да се изтъкне, че се наблюдава определено дълъг престой на посетителите. Нито данните показват надежди за увеличаването му. Най-дълъг среден престой се наблюдава в Монако (2,8 дни, 1991г.) В Лихтехщайн достига 2 дни (за 1991г.) Сан Марино увеличава своя процент средно от 1,2 дни през 1987 на 1,4 дни за 1994г.

В случая при Андора е 2 нощувки. Това са предимно резултати от шопинг-пътуванията, също и от ски-туризма.

Анализите за продължителността на престоя в Лихтенщайн сочат, че за 1991г. Най-голям е престоя на туристи от Гърция (3,5 дни), следват ги :от Дания, Белгия, Северна Африка, Южна Африка и Румъния ( България) Албания всички с по 2,6 нощувки. Няма данни за нощувките на чуждестранните туристи за останалите страни.

Таблица 8. Средна продължителност на престоя , 1985-91г. (нощувки)

1985

1987

1989

1990

1991

Андора

2.00а

2.00а

2.00а

2.00а

2.00а

Лихтенщайн

1,95

2.07

1.96

1.93

2.01

Монако

3.31

3.07

3.02

2.97

2.84

Сан Марино

........

1.20

1.30

1.30

1.40

а – по неофициални данни

източник: Национални Министерства по туризъм на Лихтенщайн, Монако и Сан Марино.


7.Сезонност


Монако

С изключение на ноември и декември, хотелската заетост (1990г.) не пада под 50%. Най-много туристи има през септември и май.

Ситуацията в Сан Марино е по-различна. Там определящ е месец август. Това е времето с най-висока посещаемост – 50%. Силни са също месеците юли, Септември. През зимата процентът на туристите под 3%.

За Лихтенщайн няма точни данни, но приблизително 60% от посетителите пристигат през лятото и 40% през зимата подобно е положението и в Андора.Таблица 9. Период на заетост на хотелите по месеци (1990г.).

(%)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Монако

52

59

50

64

65

60

57

64

66

55

41

35

Сан Марино

3

3

10

15

12

16

19

52

17

10

6

38.Туристически атракции


Шопинг

Туризмът в Андора се базира съществено на безмитна търговия. Вън от ЕС и освобождава от такси, Андора е притегателна сила за купувачи от франция и Испания: Камери, часовници, ел. техника спортна екипировка, алкохол, парфюм и хранителни стоки със основни покупки.Монако не предлага в сферата на търговията нищо по-различно в сравнение с останалата част от Лазурния бряг.

Сан Марино има същата данъчна структура като в Италия, т.е. няма необлагаема търговия. Не съществува гранична формалности.

Лихтенщайн е в подобна позиция. Има гранични формалности на границата с Австралия, но такива не съществуват между Лихтенщайн и Швейцария.

8.1.Ски туризъм


Две от микро-държавите, Андора и Лихтенщайн, са обект на зимния спортен туризъм. За първата страна това е една от основните цели на посещение за туристите. Но съществува известна разлика между двете страни. Андора предлага едни от най-хубавите ски-курорти. Тя е притегателна сила за туристите по време на уикенд. Най-известните курорт е Pas de la Casa – Gran Roig, с 22 лифта. Най-високата точна е 2,800м.

За стандарта на Пиринеите Андора е силно атрактивна страна.

Няма точна статистика за ски-туристите нито в Лихтенщайн, нито в Андора. В случая за Лихтенщайн се предполага посещаемост от приблизително 15.000 почиващи, с 1 или повече нощувки в страната.

Андора е далеч по-търсена дестинация за ски-туризма. Поне 250.000 са туристите с една или повече нощувки.


8.2.Хазард


Монако продължава своя разцвет благодарение и на казиното. За сезона 1989/1990г. De Monte Carlo и SBM Loews Casino имат приходи от над 1 млрд. фр. франка.

Таблица 10. Приходи от казина за Монако и Aples Maritimes, 1985/ 86 – 1989/90г. ( в млн. фр. Франка)
1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Монако

700

676

789

864

1.046

Alpes Maritimes

205

256

303

568

659

Обща за Равиера

905

935

1.092

1.432

1.705

Дял на Монако (в %)

77

73

72

60

61

Alpes Martimes обхваща цялата Ривиера, с изключение на Монако

По данни от посочените години в Андора не е открито казино. Причините се крият най-вече в управляващата власт.Сан Марино отваря казино през 1949 г., но още през 1951 г. е затворено по взаимно договаряне с Италия.

В Лихтенщайн казино няма.


Музеите, паметниците на културата и други атракции са основните цели на посещение на туристите. В Монако интерес представляват: Музей на океанографията, исторически музей, Ботаническа градина.

Важна роля за развитието на туризма в Андора оказват освен ски- и шопинг-туризмът, също и посещенията на старинни църкви. Страната е известна с големия брой спортни състезания.

През зимата на 1993/94 година е открит Воден дворец”, в близост до столицата. Модерното преобразуване на минералния извор представлява комбинация от клуб на здравето, басейн, тематичен парк.

В Лихтенщайн се намира също известен минерален извор, в Бад Рагац. Благоустроен е с плувни басейни, тенис кортове. Има исторически сгради, музеи.Сан Марино се свързва със своите крепости, музеи на пощенските марки, на оръжия, восъчни фигури, ретро-автомобили.

Поради малката си територия микро-страните обръщат внимание на специалните събития, които се провеждат ежегодно във всяка от тях. Те са важна част от развитието на туризма в тях.Таблица 11. Календар на събитията в Европейските микро-страни

Януари

Монако: Рали Монте Карло; Международен цирков фестивал

Март

Монако: Изкуствата през пролетта

Сан Марино: Аренго; Маратон Римини-Сан Марино; Миле Милля (среща на автомобилните ветерани)Април

Монако: Международен тенис шампионат

Май

Монако: Формула 1, за голямата награда на Монако

Юни

Сан Марино: мотокрос

Юли

Монако: концерт в двореца

Лихтенщайн: Музикална класика

Андора: фиеста


Август

Лихтенщайн: Национална изложба на пощенски марки

Андора: фиестаСептември

Лихтенщайн: Панаир на индустриалното производство

Андора: фиестаОктомври

Монако: Симфонични концерти

Туризмът в Монако твърдо се възстановява през 1992 г. Данните от януари до август показват растеж от 9,7% при пристиганията на туристите и 6,9% при нощувките, в сравнение с 1991 г. Забелязва се нарастващ брой на туристите от Канада, САЩ, Япония (54%, 42% и 36%).

На основния италиански пазар също има положителни изменения (20%).

Икономическите проблеми на Испания и Франция засягат развитието на туризма в Андора. Микро-страната е твърде зависима от испанския туризъм.

Цифрите за първата половина на 1992 г. сочат малък процент на нощувките в Сан Марино, резултат от ниската посещаемост на Италия. Паричният бюджет за реклама е ограничен и се състои основно в: брошури, плакати, луксозни списания, ограничени реклами в италианския печат.

Подобна е ситуацията в Лихтенщайн. Развитието на туризма се подпомага от Националното министерство по туризъм на Швейцария. Рекламната дейност в началото започва с ограничен бюджет и под формата на брошури.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница